youtube mp3

youtube mp3

youtube mp3

youtube mp3 เมื่อกดคำว่า ดาวน์โหลด MP3 แล้วอาจมีหน้าต่างอะไรก็ตามโผล่ขึ้นมา ให้กดปิดไปได้เลยครับ ดูเฉพาะเปอร์เซ็นที่ขึ้นแถบด้านล่างว่ายังวิ่งอยู่ก็พอแนะนำ2 : ขณะกำลังดาวน์โหลดไฟล์อยู่สามารถดาวน์โหลดหลายๆ Slot online ไฟล์พร้อมกันได้เลยครับ โดยก็อปปี้ลิงค์จาก youtube แล้ววางในเว็บ youtubeto.com/th อีกรอบ ตัวอย่างด้านล่างผมดาวน์โหลดไฟล์ 2 ไฟล์พร้อมๆ กันเลยครับ

youtube mp3

ข้อดี-ข้อเสีย ของ youtubeto.com/th เว็บดาวน์โหลดไฟล์และแปลงไฟล์ MP3

ข้อดี

  1. ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม ดาวน์โหลดผ่านเว็บได้เลย
  2. ลิงค์จำง่ายมากกกก แค่ youtube แล้วเติมคำว่า to
  3. ดาวน์โหลดไฟล์ได้พร้อมๆ เกมส์สล็อต กันหลายไฟล์
  4. สามารถดาวน์โหลดไฟล์และแปลงคลิปความยาวเป็นไฟล์ mp3 ได้
  5. ไม่ต้องทำหลายขั้นตอน แค่วางลิงค์แล้วคลิก ดาวน์โหลด จบ!
  6. ชื่อไฟล์ที่แปลงมา เป็นชื่อภาษาไทย ไม่เหมือนบางโปรแกรมแปลงแล้วได้ชื่อไฟล์อ่านไม่ออก

ข้อเสีย

  1. ไม่สามารถแปลงเป็นไฟล์เสียงชนิดอื่นได้ ยกเว้น mp3
  2. อาจรอการแปลงไฟล์นานหน่อยบางไฟล์ เช่น ผมรอไฟล์ขนาดความยาว 1 ชั่วโมง รอประมาณ 15 นาที

ไฟล์ MP3: ไฟล์เสียงที่ได้รับความนิยมที่สุดในปัจจุบัน ชนิดที่ว่าไม่มีใครไม่รู้จักไฟล์นี้ MP3 เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดข้อมูลทำให้ไฟล์ประเภทนี้มีขนาดเล็กลงมาก ลดลงประมาณ 10 เท่าเมื่อเทียบกับไฟล์ wave อีกทั้งยังให้คุณภาพเสียงที่ดีและรองรับได้หลายอุปกรณ์อีกด้วย ปัจจุบันมีการพัฒนาขึ้นมาเป็น .mp4 ซึ่งมีขนาดเล็กลงอีก แต่ได้คุณภาพเสียงที่ดีขึ้น โดยยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก

ไฟล์ WMA: ย่อมาจาก Windows Media Audio เป็นไฟล์เฉพาะของทางไมโครซอฟต์ ถือเป็นคู่แข่งโดยตรงกับไฟล์ .mp3 เลยทีเดียว เนื่องจากมีคุณสมบัติใกล้เคียงกันแต่มีขนาดไฟล์ที่เล็กกว่านั่นเอง ทั้งนี้ .wma ยังรองรับการ Streaming ผ่านอินเทอร์เน็ตด้วย เนื่องจากขนาดไฟล์เล็ก ทำให้ผู้ใช้บริการโหลดค่อนข้างไว ถือว่าได้รับความนิยมในมุมของการเล่นเพลงผ่านอินเทอร์เน็ตพอสมควร

ไฟล์ OGG: รูปแบบไฟล์เสียงใหม่ล่าสุด ย่อมาจาก Ogg Vorbis ที่ใช้เทคโนโลยีการบีบอัดไฟล์แบบใหม่ มีขนาดเล็กกว่า .mp3 แต่ให้คุณภาพเสียงที่ดีมาก รองรับ Steaming ผ่านอินเทอร์เน็ต อีกด้วย สามารถเข้ารหัสเสียงได้ตั้งแต่แบบ Mono, Stereo ไปจนถึง ระบบ 5.1 Surround Sound

ไฟล์ FLAC: ย่อมาจาก Free Lossless Audio Codec เป็นรูปแบบการบันทึกเสียงชนิดหนึ่ง ที่ถือได้ว่าเป็นมาตรฐานการบีบอัดข้อมูล แบบไม่สูญเสียของไฟล์เสียงดิจิตอล โดยขั้นตอนวิธีของไฟล์ FLAC จะสามารถประหยัดพื้นที่ขึ้น 50-60% ของไฟล์ต้นฉบับ แต่ถ้าหากเปรียบเทียบในกับไฟล์ประเภท LOSSY Audio จะพบว่า FLAC ที่เป็น LOSSLESS จะมีขนาดใหญ่กว่ามาก เช่นจากเดิมไฟล์ขนาด 5mb superslot อาจเพิ่มเป็น 10mb ก็เป็นได้

ไฟล์ M4A: พัฒนามาจาก AAC เดิม ซึ่งผู้ผลิต .m4a คือบริษัท Apple นั่นเอง หลายๆคนที่เคยใช้ iTune จะคุ้นเคยกันดีกับไฟล์ประเภทนี้ เมื่อเทียบกับ .aac เดิมจะพบว่าคุณภาพการบีบอัดของ .m4a จะมีประสิทธิภาพมากกว่า อีกทั้งยังรองรับ Tagging Standard ซึ่งสามารถเก็บได้ทั้งชื่อเพลงและอัลบั้ม (สังเกตได้จากไฟล์ที่โหลดจาก iTune เป็นต้น โ ด ย ค ว า ม ส า ม า ร ถ นี้ ไ ฟ ล์ . a a c จะไม่รองรับ ถือเป็นอีกจุดเดนที่ Apple ได้พัฒนาขึ้นมาใช้เลยทีเดียว

ไฟล์ Wav: ถือ เป็นไฟล์ Lossless ที่เราคุ้นเคยกันมากที่สุด สังเกตได้จากไฟล์ที่มีนามสกุล .wav จัดเป็นไฟล์เสียงมาตรฐานที่ใช้กับ Windows เป็นหลัก จุดเด่นของไฟล์ประเภทนี้ คือสามารถครอบคลุมความถี่เสียงได้ทั้งหมด ทำให้คุณภาพเสียงดีมากถึงมากที่สุด และยังให้เสียงในรูปแบบ Stereo ได้อีกด้วย แต่ข้อเสียคือไฟล์ .wav มีขนาดใหญ่ทำให้สิ้นเปลืองพื้นที่ในการเก็บข้อมูลมากเช่นกัน

ไฟล์ Cda: จริงๆ แล้ว C D A ย่อมากจาก C D A u d i o เ ป็ น ไ ฟ ล์ ที่ อ ยู่ ใ น แ ผ่ น C D นั่ น เ อ ง ซึ่งถูกจัดเก็บในรูปแบบดิจิตอล เหมือนกับไฟล์ Wave แต่ถูกบรรจุไว้ในแผ่นซีดีเพลงด้วยรูปแบบพิเศษ มีขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ ถ้ า ล อ ง ซื้ อ แ ผ่ น ซี ดี เ พ ล ง มาหนึ่งแผ่นจะพบว่ามีเพลงประมาณ 10-12 เพลง แต่เนื้อที่ซีดีถูกใช้จนเกือบหมด (500-800mb) แสดงให้เห็นว่าขนาดไฟล์ค่อนข้างใหญ่ ถู ก บี บ อั ด ช นิ ด ที่ ว่ า ไ ม่ สู ญ เ สี ย เ ล ย ก็ ว่ า ไ ด้ ค รั บ แต่ข้อเสียคือไฟล์นี้จะถูกบรรจุในแผ่น CD ไม่สามารถนำลงเครื่องได้เหมือนไฟล์ทั่วๆไป โหลดคลิป youtube ต้องใช้โปรแกรมพิเศษนั่นเองครับ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

major

เรื่องถัดไป

ธนาคารกสิกรไทย

เมนู