ฝาก - ถอน

Translate eng to Thai

Translate eng to Thai

Translate eng to Thai

Translate eng to Thai หมายถึง การแปลจากภาษาหนึ่งไปยังอีกภาษาหนึ่ง เช่น แปลจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย (โดยใช้คอมพิวเตอร์ช่วย, หรือเครื่องมือสื่อสาร ,อินเตอร์เน็ต อื่นๆ) หรืออาจหมายถึงการแปลจากภาษา ที่ใช้ในการเขียนโปรแกรมที่เรียกว่า Human oriented language ที่เครื่องไม่เข้าใจ เป็นภาษาเครื่องที่เครื่องสามารถเข้าใจและปฏิบัติตามได้

Translate eng to Thai

ยกตัวอย่างเช่น

การแปลเรียงความ

– My best friends are Adam and Johny, We like to listen to music together. Sometimes we will sing along and dance to the song. We are not very good dancers. But that’s okay Nobody has to see us dancing except us, so it’s okay if we make a mistake. The most fun I ever had with my best friend was when we had an overnight party. We slept all night talking and laughed. We didn’t go to sleep at all!

แปลเป็นไทย

เพื่อนสนิทของฉันคือ อดัม และ จอนนี่ เราชอบฟังเพลงด้วยกัน  บางครั้งเราจะร้องตามและเต้นไปตามเพลง  เราไม่ใช่นักเต้นที่เก่งมาก  แต่ไม่เป็นไรไม่มีใครเห็นเราเต้นยกเว้นเราดังนั้นไม่เป็นไรถ้าเราทำผิดพลาด ความสนุกที่สุดที่ฉันเคยมีกับเพื่อนสนิทคือตอนที่เรามีปาร์ตี้ค้างคืนในวันเกิดของเรา  เรานอนคุยกันทั้งคืนและหัวเราะ  เราไม่ได้ไปนอนเลย!

บทสนทนา

Ground service : good morning sir, where are you going?
Passenger : I am going to Tokyo .
Ground service : may i have your passport please? Passenger : here you are!
Ground service : would you like window seat or aisle seat? Passenger : I would like window seat.
Ground service : sorry sir, our window seat was full. Can you change to an aisle seat?
Passenger : yes. Of course!
Ground service : do you have any bag? Passenger : I have one suitcase
Ground service : Ok, put your suitcase on the scale please.
Ground service :do you have something like that in suitcase?
Passenger : No! I don’t have.
Ground service : this is your boarding pass, flight number is JL9999 ,from bkk to Tokyo ,boarding time is 10:20 And boarding gate is A5( this is your baggage tag number).Have a nice trip sir. thank you. Passenger : thank you.

แปลเป็นไทย

บริการภาคพื้นดิน: สวัสดีตอนเช้าครับคุณจะไปไหน?
ผู้โดยสาร: ฉันจะไปโตเกียว
บริการภาคพื้นดิน: ฉันขอหนังสือเดินทางของคุณได้ไหม? ผู้โดยสาร: อยู่นี่ไง!
บริการภาคพื้นดิน: คุณต้องการที่นั่งริมหน้าต่างหรือที่นั่งริมทางเดิน?
ผู้โดยสาร: ฉันต้องการที่นั่งริมหน้าต่าง บริการภาคพื้นดิน: ขอโทษครับที่นั่งริมหน้าต่างของเราเต็ม เปลี่ยนเป็นที่นั่งริมทางเดินได้ไหม?
ผู้โดยสาร: ได้แน่นอนอยู่แล้ว ภาคพื้นดิน: คุณมีกระเป๋าไหม?
ผู้โดยสาร: ฉันมีกระเป๋าเดินทางหนึ่งใบ
บริการภาคพื้นดิน: โอเคกรุณาใส่กระเป๋าเดินทางของคุณบนเครื่องชั่ง บริการภาคพื้นดิน: คุณมีอะไรแบบนั้นในกระเป๋าเดินทางไหม?
ผู้โดยสาร: ไม่! ฉันไม่มี
บริการภาคพื้นดิน: นี่คือบัตรขึ้นเครื่องของคุณหมายเลขเที่ยวบินคือ JL9999 จาก bkk ไปโตเกียวเวลาขึ้นเครื่อง 10:20 และประตูขึ้นเครื่องคือ A5 (นี่คือหมายเลขป้ายสัมภาระของคุณ) ขอให้มีความสุขกับการเดินทาง ขอบคุณ. ผู้โดยสาร: ขอบคุณ ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู