time zone

time zone

time zone พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆ

time zone พื้นที่ในภูมิภาคต่างๆของโลกไม่ตรงกับเวลาเช้าสายบ่ายเย็นและกลางคืน

1.1 โลกมีสัณฐานเป็นทรงกลมดังนั้นพื้นผิวโลกจึงได้รับแสงแดดในเวลาเดียวกัน
1.2 โลกหมุนรอบตัวเองและโคจรรอบดวงอาทิตย์ โลกหมุนจากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออก (มองจากขั้วมีลักษณะทวนเข็มนาฬิกา) ทำให้บริเวณทางทิศตะวันออกดวงอาทิตย์ตกก่อน (หรือสว่างกว่า)

time zone
  1. ลองจิจูด (หรือเมริเดียน) กับระบบเวลาโลกลองจิจูดหรือเมริเดียนมันเกี่ยวข้องกับระบบเวลาบนโลกดังนี้

2.1 เวลากลางกรีนิช (G M T)

2.2 International Date Line (เส้นวันที่)

2.3 โซนเวลามาตรฐานโลก (โซนเวลามาตรฐาน)

2.4 เวลาท้องถิ่น

2.5 เวลามาตรฐานสากล

  1. ความสำคัญของลองจิจูดหรือเมริเดียน

3.1 เส้นเมริเดียนเป็นเส้นในจินตนาการที่วิ่งจากทิศเหนือไปยังขั้วโลกใต้เส้นทุกเส้นตั้งห่างกัน 1 องศาลองจิจูดของทรงกลมของโลกคือ 360 องศาดังนั้นจึงมีเส้นเมอริเดียน 360 องศา

3.2 โลกหมุนครั้งเดียวหรือ 360 องศาใช้เวลา 24 ชั่วโมง การหมุนของโลกทำให้ดินแดนของประเทศต่างๆเกิดขึ้นในเวลากลางวันและกลางคืน

3.3 เป็นเวลา 1 ชั่วโมงตำแหน่งของดวงอาทิตย์จะเคลื่อนที่ไป 15 องศาจากเส้นเมริเดียนโดยลองจิจูดตะวันออกสัมผัสกับรังสีดวงอาทิตย์ก่อน ดังนั้นเวลาของซีกโลกตะวันออกจึงเร็วกว่าทางตะวันตก

3.4 ระยะทางลองจิจูดห่างกัน 1 องศาเวลาต่างกัน 4 นาที

สรุปได้ว่าเวลาลองจิจูดทุก 15 องศาจะต่างกัน 1 ชั่วโมงดังนั้นประเทศต่างๆจึงมีเวลาท้องถิ่นที่แตกต่างกันเช่นกัน สิ่งนี้ทำให้จำเป็นต้องจัดระบบเวลาบนพื้นที่ต่างๆของพื้นผิวโลกรวมทั้งเวลาท้องถิ่นและเวลาสากล

  1. เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT)

เวลามาตรฐานกรีนิช (GMT) เป็นเวลาท้องถิ่นของเมืองกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเส้นเมริเดียนแรก (0 องศา) ผ่านถูกกำหนดให้เป็นเวลามาตรฐานสากลที่อ้างอิงโดยประเทศต่างๆ หรือใช้เป็นการเปรียบเทียบเพื่อกำหนดมาตรฐานเวลาของประเทศหนึ่งหรือที่เรียกว่า Universal Time (Unversal Time)

ตัวอย่างเช่น 20:00 น. เวลาประเทศไทยคือ 13:00 น. เวลามาตรฐานกรีนิชหรือเวลามาตรฐานกรีนิช เนื่องจากเวลาประเทศไทยเร็วกว่าเวลากลางกรีนิช 7 ชั่วโมง

  1. บรรทัดวันที่

5.1 เส้นวันที่เส้นวันที่สากลหรือเส้นวันที่ระหว่างประเทศ (International Date Line) เป็นเส้นสมมติที่วิ่งบนเส้นแวงเมริเดียน 180 องศาซึ่งสากลกำหนดให้เป็นเส้นวันที่ หรือเส้นแบ่งวันที่ระหว่างประเทศเมื่อเดินทางข้ามเส้น สิ่งนี้จะต้องเปลี่ยนวันหรือวันที่ทันที เส้นวันที่หรือเส้นแบ่งวันที่สากล ไม่ได้ผ่านแผ่นดิน และ ไม่เป็นเส้นตรงเหมือนเส้นเมริเดียน แต่กลับไปกลับมาตามเขตการปกครอง ของประเทศต่างๆ

5.2 การข้ามเส้นวันที่ระหว่างประเทศไปทางทิศตะวันตกจำเป็นต้องมีวันเพิ่มเติมหากเดินทางจากทางตะวันออกของเส้นวันที่ระหว่างประเทศ ข้ามเส้นนี้ไปยังดินแดนตะวันตกจะต้องใช้เวลาอีกหนึ่งวัน

5.3 การข้ามเส้นวันที่ระหว่างประเทศทางตะวันออกจะต้องลดลง 1 วันหากเดินทางจากส่วนตะวันตกของเส้นวันที่ระหว่างประเทศ ข้ามเส้นนี้ไปยังดินแดนแห่งตะวันออกต้องลดเวลาลง 1 วัน

  1. โซนเวลามาตรฐานโลก (โซนเวลามาตรฐาน)

6.1 โซนเวลามาตรฐานโลกหรือที่เรียกว่าไทม์โซน (Time Zone) คือเวลาที่ตั้งขึ้นซึ่งใช้ในโซนเวลาต่างๆทั่วโลกมีทั้งหมด 24 โซนโซนเวลาทั้งหมดมีลองจิจูดห่างกัน 15 องศาและทุกๆ 15 องศา . เวลาจูดจะเปลี่ยนไป 1 ชั่วโมง

6.2 เส้นเมริเดียนแรก 0 องศาลองจิจูดที่กรีนิชเป็นเส้นที่แบ่งเส้นเมริเดียนตะวันตกและเส้นเมริเดียนตะวันออก 180 องศาแต่ละเส้นแวง

6.3 เส้นเมริเดียนมาตรฐานคือเส้นเมริเดียนที่มีระยะห่าง 15 องศาทั้งด้านตะวันตกและด้านตะวันออกMeridian 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 12.00 น., 135, 150, 165 และ 180 องศา ทุกลองจิจูดกำหนดเวลามาตรฐานของแต่ละโซน ดังนั้นจึงเรียกว่าไทม์ไลน์มาตรฐาน เส้นลมปราณมาตรฐานแต่ละเส้นมีเวลาต่างกัน 1 ชั่วโมงเนื่องจากเส้นทั้งหมดอยู่ห่างกัน 15 องศา

6.4 โซนเวลามาตรฐานของโลกมี 24 โซนเวลาในซีกโลกตะวันออกเร็วกว่าตะวันตก

GMT Universal Time

Many of you may have wondered what the word GMT is after what time it is, why maybe there is +7, maybe +8, etc. London United Kingdom It is located in the south-east of England.

Therefore, telling the time with a GMT suffix will mean Time that is faster or slower than Greenwich time, for example, Thailand is GMT + 7, meaning Thailand time will be 7 hours faster than Greenwich time. At 7 o’clock in the morning, etc.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

stone

เรื่องถัดไป

web design

เมนู