thai lion air

thai lion air

thai lion air

thai lion air ทำการค้าในนามThai Lion Air เป็นสายการบินราคาประหยัดของไทยที่ดำเนินงานร่วมกับพันธมิตรของไทยในฐานะ บริษัท ร่วมของ Lion Air Group ร่วมกับ Lion Air, Wings Air, Batik Air, Lion Bizjet และ Malindo Air . สายการบินให้บริการจากสนามบินนานาชาติดอนเมืองของกรุงเทพฯโดยมีแผนที่จะให้บริการเที่ยวบินภายในประเทศและระหว่างประเทศจากเมืองอื่น ๆ ในประเทศไทย

590/5000การขยายธุรกิจที่ก้าวร้าวและสร้างสรรค์ทำให้ Lion Air Group มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันเพื่อสนับสนุนธุรกิจของพวกเขาเช่นศูนย์ฝึกอบรมและการศึกษาสำนักงานที่อยู่อาศัยสำหรับลูกเรือภาคพื้นดินและลูกเรือบนเครื่องบิน

Lion City-Balaraja Lion Simulator Center ตั้งอยู่ที่ Bandara Mas-Tangerang และศูนย์ซ่อมบำรุงอากาศยาน Batam Aero Technic ซึ่งตั้งอยู่ที่สนามบิน Hang Nadim เมืองบาตัม เพื่อขยายเครือข่ายทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง Lion Air Group

เริ่มต้นธุรกิจขนส่งสินค้าชื่อ Lion Parcel Lion Air Group ยังเข้าร่วมโลกแห่งการต้อนรับกับ Lion Hotel & Plaza ที่ตั้งอยู่ใน Manado

thai lion air

รางวัลของไลอ้อนแอร์

การันตีผลความสำเร็จของไลอ้อน แอร์ ด้วยรางวัล “Best Brand Award 2004” จาก นิตยสารการตลาด SWA ของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยผลจากการสำรวจจากประชากรกว่า 6,000 คนในประเทศอินโดนีเซีย ที่ชี้ให้เห็นว่าไลอ้อน แอร์
Lion Air’s success is guaranteed with the “Best Brand Award 2004” from SWA Marketing Magazine of Indonesia. With the results of a survey of more than 6,000 people in Indonesia. That pointed out that Lion Air

มีความสามารถในการเพิ่มจำนวนตัวเลขผู้โดยสารได้อย่างรวดเร็ว และจะเพิ่มปริมาณมากขึ้นในอนาคต จากความสำเร็จดังกล่าวไลอ้อน แอร์ จึงได้ขยายฐานการบินไปยังประเทศอื่นๆในภูมิภาคเอเชีย รวมไปถึงประเทศไทยเพื่อเป็นการรองรับจำนวนผู้โดยสารที่เพิ่มมากขึ้นทุกปี
It has the ability to quickly increase the number of passengers. And will add more quantities in the future With this success, Lion Air has expanded its aviation base to other countries in the Asian region. Including Thailand to support the increasing number of passengers every year

ในเครือกลุ่มสายการบินไลอ้อนกรุ๊ปได้ผ่านขั้นตอนการตรวจสอบและรับรองมาตราฐานความปลอดภัยระดับโลกหรือจากหน่วยงาน International Air Transportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) เพื่อยกระดับการจัดการมาตราฐานความปลอดภัยของสายการบินให้มีประสิทธภาพมากยิ่งขึ้น
The Lion Group Airlines Group has passed the inspection and certification process of world-class safety standards or from the International Air Transportation (IATA) Operational Safety Audit (IOSA) to enhance the management of airline safety standards to be more efficient.

โดยกระบวนการตรวจสอบมาตราฐานความปลอดภัยของ IOSA มีขั้นตอนการดำเนินงานทั้งหมด 8 หัวข้อ ได้แก่ ระบบการบริหารและจัดการองค์กร ระบบการปฏิบัติการบิน ระบบดำเนินการและส่งออกเที่ยวบิน ระบบการปฏิบัติการบนห้องโดยสาร ฝ่ายวิศวะกรรมและบำรุงรักษาอากาศยาน ระบบการปฏิบัติการบนภาคพื้น ระบบการจัดการและความปลอดภัยในสินค้าและพัสดุ
The process of reviewing the safety standards of IOSA has a total of 8 operational procedures: administrative system and organization management. Flight operating system System to execute and export

flights Operating system on the cabin Aircraft Engineering and Maintenance Department On-ground operating system Management system and safety in goods and supplies

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

taobao

เรื่องถัดไป

Ninja Van

เมนู