ฝาก - ถอน

thai king

thai king

thai king เป็นพระราชโอรสพระองค์เดียวในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพล

thai king สโมสรผู้สื่อข่าวต่างประเทศในประเทศไทยหรือ FCCT (ปัจจุบันเรียกว่า “สมาคม” แทนที่จะเป็น “สโมสร”) จัดพิมพ์หนังสือเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี 2531 | พรรษาตั้งชื่อหนังสือ“ The King of Thailand in World Focus” โดยรวบรวมข่าวสารและบทความเกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ รายงานโดยนักข่าวและสำนักข่าวต่างประเทศทั่วโลกตั้งแต่ปี พ.ศ. 2470 | พ.ศ. 2470 ปีเกิดจนถึง พ.ศ. 2530 | 2530 ซึ่งเป็นการตีพิมพ์ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2550 | 2550 เป็นปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระชนมายุ 80 พรรษา

thai king

พระราชประวัติ

สมเด็จพระมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพวรางกูรประสูติ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตวันจันทร์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. พ.ศ. 2495 เวลา 17.45 น. เป็นลูกชายเพียงหนึ่งเดียวในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบรมบพิตรรัชกาลที่ 9 และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงครองสิริราชสมบัติเป็นปีที่ 7

ร. 10 การศึกษา

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2492 ในขณะที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณพระชนมายุ 4 พรรษาทรงเข้าเรียนชั้นอนุบาล 1 ที่โรงเรียนจิตรลดาซึ่งตั้งอยู่ที่พระที่นั่งอุดร ในพระราชวังดุสิตต่อมาในปี พ.ศ. 2509 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เข้ารับการศึกษาระดับประถมศึกษาในประเทศอังกฤษที่ Kingsmead School ใน Seaford, Sussex และในเดือนกันยายนปีเดียวกันได้ไปศึกษาต่อระดับมัธยมศึกษาที่ Millfield Street School, Somerset จนถึงเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2513

ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2513 เขาเดินทางจากอังกฤษเพื่อศึกษาวิชาทหารที่ King’s School, Parramatta, Sydney, Australia ซึ่งเป็นโรงเรียนเตรียมทหารหลังจากแสดงความสนใจในกิจการทหารและการทหารพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ไปกับเขาเพื่อศึกษาเป็นเวลา 5 สัปดาห์

ทรงผนวช

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2521 เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์สยามมกุฎราชกุมารทรงผนวชเพื่อบำเพ็ญพระราชกุศลในพระศาสนา และเข้าเฝ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามโดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราช (วาสน์วาสโน) วัดราชบพิธร. ร. อุปถัมภ์และสมเด็จพระญาณสังวรพระสังฆราชมหาเถรสมาคม(เจริญสุวฑฺฒโน) เป็นวิทยากรได้รับสมญานามวชิรลงกรณ์ ณวัดบวรนิเวศราชวรวิหารหลังครบ 15 วันทรงเลสิก

การทหารและการบิน

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรวรางกูรพระองค์ทรงสนพระทัยในวิทยาศาสตร์การทหาร ตั้งแต่ยังทรงพระเยาว์นอกจากจะได้รับการศึกษาด้านการทหารจากออสเตรเลียแล้วพระองค์ยังคงพยายามเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ทางทหารตลอดเวลา หลังจากจบการศึกษาทางทหารจากออสเตรเลียเขายังได้รับการฝึกอบรมเพิ่มเติมระหว่างเดือนมกราคมถึงตุลาคม พ.ศ. 2519 และศึกษางานทางทหารในออสเตรเลีย โดยได้รับทุนการศึกษาจากกระทรวงกลาโหมซึ่งประจำการอยู่ที่กองปฏิบัติการพิเศษทางอากาศการทำลายล้างและยุทธวิธีการรบหลักสูตรขั้นสูงการลาดตระเวนและนักบินชั้นสูงหลักสูตรทางอากาศและยังได้เข้าเรียนในหลายหลักสูตรด้านการบินทำให้เขามีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญด้านการบินในระดับสูง

thai king

thai king Foreign Correspondent Club in Thailand or FCCT (now called “Association” instead of “Club”) published a book in honor of His Majesty the King in the year 2531 | And articles about His Majesty and Queen Sirikit Reported by journalists and foreign news agencies around the world from 1927 | 1927 Year of birth until 1987 | 1987, first publication in 2007 | 2007 was the year That His Majesty is 80 years old.

Somdet Phra Maha Vajiralongkorn Bodindradep Warangkun was born at Amporn Sathan Throne Hall. Dusit Palace, Monday, July 28, 1952, at 5:45 PM, is the only son of King Bhumibol Adulyadej, King Rama IX and Her Majesty Queen Sirikit. The Queen is crowned the throne for the seventh year. In September 1949, while Prince Maha Vajiralongkorn, who was 4 years old, attended Kindergarten 1.

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู