SMS

SMS

SMS ที่ควรรู้รวมถึงตัวอย่างการใช้

SMS MKT ได้นำเสนอคำถามที่พบบ่อย และอธิบายเป็นระยะ ๆ ถึงSMS Marketing ที่ควรรู้รวมถึงตัวอย่างการใช้SMS Marketing ในธุรกิจแต่ละประเภท
วันนี้ทีมงานSMSMKT กลับมาพร้อมกับคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับSMS Marketing ที่อาจมีหลายคำที่เราเคยได้ยิน และ รู้สึกไม่คุ้นเคย ไม่รู้ว่าความหมายคืออะไรและทำงานอย่างไร? สิ่งที่เรากำลังจะทำ? ติดต่อและพูดคุยมันง่ายต่อการประสานงานและทำผิดพลาด จากนั้นมาศึกษาคำศัพท์พื้นฐานและความหมายเกี่ยวกับSMS Marketing

SMS

SMSย่อมาจาก Short Message Service หรือบางคนเรียกว่า Text Messaging เป็นการส่งข้อความสั้น ๆ ที่สามารถส่งได้หลายวิธี ตัวอย่างเช่นจากโทรศัพท์มือถือไปยังอุปกรณ์อื่นหรือส่งจากเว็บไซต์ไปยังโทรศัพท์มือถือซึ่งวิธีนี้นิยมใช้ในธุรกิจเนื่องจากสามารถส่งSMS ไปยังโทรศัพท์มือถือจำนวนมากโดยจัดการผ่านระบบการส่งเดียวหรือที่เรียกว่า Bulk

SMS Service คือ
บริการส่งSMS สำหรับธุรกิจที่ ผู้ให้บริการจะ พัฒนาระบบส่งSMS ที่ธุรกิจ สามารถใช้ได้ เพื่อสื่อสารกับลูกค้า หรือ กลุ่มเป้าหมายได้ง่ายโดยทั่วไปการแข่งขันในการให้บริการจะเป็นเรื่องง่ายในการใช้งานรวมทั้งคุณภาพและราคาในการจัดส่งเป็นสิ่งสำคัญ

PersonalizedSMS หมายถึงการส่งข้อความสั้น ๆ ที่ได้ใส่ข้อความส่วนตัวในเนื้อหาที่ส่งเช่น“ Dear Khun Somchai คุณสะสมคะแนน Loyalty Member ได้ทั้งหมด 888 คะแนนจากการใช้บริการในช่วงเวลาที่ผ่านมา” ชื่อและคะแนนสะสมปัจจุบันซอฟต์แวร์ที่ผู้ให้บริการSMS ส่วนใหญ่ให้บริการคือ สามารถส่ง PersonalizedSMS ได้เช่นกันซึ่งเป็นที่นิยมมากกว่าเนื่องจากผู้รับพอใจกับข้อมูลที่ได้รับมากกว่า ข้อมูลผลลัพธ์โดยรวมทั่วไป

Short Code คือ
หมายเลขพิเศษที่สร้างขึ้นเพื่อสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ที่ต้องการให้มีการสื่อสาร 2 ทางด้วยตัวอักษร (2 Way SMS)
เช่นการโหวตเพื่อจำตัวเลขได้ง่ายเพราะ Short Code จะมีตัวเลขเพียง 5-7 หลักโดย ผู้บริโภค ต้องรับผิดชอบ ค่าบริการ มีหลายราคาเช่น 3 – 100 บาทผู้ให้บริการ ควรระบุเงื่อนไข ให้ชัดเจนให้ผู้บริโภคทราบก่อน

Today the SMSMKT team is back with Terminology related to Marketing that may contain many words that we have heard and felt unfamiliar. Don’t know what the meaning is And how does it work? What about what we are going to do? Make contact and talk It is easy to coordinate and make mistakes. Then let’s study some basic vocabulary and meanings about Marketing.

SMS stands for Short Message Service or some people call it Text Messaging. It is a short text messaging that can be sent in a number of ways. For example from a mobile phone To another device or send from the Website to the mobile phone Which this method is commonly used in business Because it is able to send SMS to many mobile phones by managing it via a single send system Also known as Bulk

SMS Service is an delivery service for businesses that the service provider will develop an delivery system that businesses can use. To communicate with customers Or target groups easily In general, the competition in the service will be Ease of use As well as delivery quality and price are important

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

เกมส์ไพ่

เรื่องถัดไป

spirit realm

เมนู