return

return

return

return (รีเทิร์น) คือ การหวนกลับ, กลับมา, คืนกลับ , กลับคืน , ส่งคืน, ย้อนกลับ, นำกลับมา, ผลตอบแทน, ผลกำไร, การตอบ, การโต้ตอบ, การโต้แย้ง

ฟังชั่น return

คำสั่งนี้ ใช้เพื่อส่งออกการทำงาน ของฟังก์ชันนั้น กลับไปที่คำสั่ง ที่ดำเนินการโดยที่ Value คือค่าผลลัพธ์ของการทำงาน ในฟังก์ชันนั้น สามารถเป็นค่าคงที่ หรือตัวแปรได้ และ ต้องเป็นประเภทเดียวกัน กับประเภทของฟังก์ชัน
การส่งคืนค่าไม่จำเป็นต้องใช้คำสั่งส่งคืนนี้

return

return ตัวอย่างประโยค

We should be here until we can determine the scope of our transformation … and figure out a way to reverse

ที่นี่ เราจะพบว่าอะไรเปลี่ยนแปลงเรา .. แล้วมองหากระบวนการ ย้อนกลับ

the I mean with a neutral eye, we are just supporting the dead horse in the door.

ฉันหมายถึง เพื่อที่จะเป็นกลาง เราเพียงแค่ย้อนกลับ ไปหาคนตายที่ประตู

The social evolution appears complete.

เป็นวิวัฒนาการ ที่ย้อนกลับ โดยสิ้นเชิง

I have to reevaluate the meaning of regression.

มันอยู่ในหัวของฉัน ว่ามันไร้ความสามารถ

Deactivation of the cell cycle reversal inhibitor is designed to prevent the onset of applied people. On top of that,

ในการต่อต้าน กระบวนการย้อนกลับของเซลล์

we’ve uncovered a recurring pattern of the crow’s attrition.

เราได้ค้นพบ รุปแบบซ้ำๆ ของการ ขัดสีของอีกา

We’ll be on the lookout for journalists who know better than biting the hand that feeds him.

เมื่อมองย้อนกลับไป เรากำลังมองหานักข่าวที่รู้ดี กว่าการย้อนกลับมากัดเรา

But you’re only interested in traveling to the past.

แต่คุณสนใจที่จะย้อนอดีตเท่านั้น

Maybe if the father carries the child, it will turn back to age. It has a field labeled “Reentry.”

บางที ถ้าพ่ออุ้มลูก มันจะย้อนวัย มีช่องทีระบุ ว่า “Reentry.”

Okay, this is the reverse file.

นี่คือไฟล์ การกลับมา

If someone is a prototype of extremism, it returns a model, if it’s a model of mania, it returns a model.

หากเราใช้ตัวอย่างที่รุนแรง การย้อนกลับ ก็จะสุดขั้วมันก็สุดโต่งเช่นกัน

= ถ้าเราเอาตัวอย่างมากการกลับกัน ก็จะสุดโต่งเช่นกัน

What time do you go home

กลับบ้านกี่โมง

Let me return the book to you!

ให้ฉันคืนหนังสือให้คุณ!

The manager will be back soon, how can I refund you money?

ผู้จัดการจะกลับมาในไม่ช้าฉันจะคืนเงินให้คุณได้อย่างไร?

If I had the opportunity, I would repay you someday

ถ้าฉันมีโอกาสฉันจะตอบแทนคุณสักวัน

make sure she returned safely

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเธอกลับมาอย่างปลอดภัย

และตัวอย่างง่ายๆ

I came back two days ago

ฉันกลับมาเมื่อสองวันก่อน

he took a vacation and went home

เขาหยุดพักร้อนและกลับไปบ้าน

sorry for bothering me, just returned the book and what to do.

ขอโทษที่รบกวนฉันแค่คืนหนังสือเล่มนี้และจะทำอย่างไร

You want something in return?

คุณต้องการสิ่งตอบแทน?

What will I get in return?

ฉันจะได้อะไรตอบแทน?

What do you want in return?

คุณต้องการอะไรตอบแทน?

I’ll help you, but what will you do in return?

ฉันจะช่วยคุณ แต่คุณจะทำอะไรตอบแทน?

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

absolute

เรื่องถัดไป

ความดันต่ำ

เมนู