portfolio วิศวะ

portfolio วิศวะ

portfolio วิศวะ สิ่งที่รวบรวมตัวอย่าง หรือชื่อภาษาไทยคือ แฟ้มสะสมผลงาน

portfolio วิศวะ สิ่งที่ต้องเก็บตัวอย่างหรือหลักฐานบางอย่างที่แสดงถึงความสำเร็จความสามารถความพยายามหรือความถนัดของบุคคลหรือประเด็นที่ต้องรักษาผลงาน โดยที่บุคคลนั้นและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการสร้างไฟล์ร่วมกันอย่างเป็นระบบ ทำไมต้องมีพอร์ตโฟลิโอ ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่า Portfolio ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์สิ่งนี้สำคัญมากในการสอบตรงเพราะมหาวิทยาลัยเปิดรับที่นั่นเพราะพวกเขาต้องการคัดเลือกนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยจริงๆ นอกจากการสอบสัมภาษณ์แล้วยังมีแฟ้มสะสมผลงานที่ช่วยยืนยันว่านักเรียนคนนั้นที่สมัครมีความสนใจในคณะที่สมัครจริงหรือไม่

portfolio วิศวะ

พอร์ตโฟลิโอคืออะไร

Portfolio หรือชื่อภาษาไทยคือ Portfolio เป็นโฟลเดอร์ที่เก็บกระดาษหลาย ๆ แผ่นซึ่งเป็นข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับตัวเราที่อาจารย์หรือผู้สัมภาษณ์ต้องการทราบเช่นอยากรู้ว่าชื่ออะไรพักที่ไหนเรียนที่ไหนมีอะไรบ้าง คุณทำแล้วเกรดเฉลี่ยของคุณคืออะไรทักษะของคุณคืออะไร? คุณชอบวิชาไหน? วิชาอะไรดีเพื่อให้อาจารย์หรือผู้สัมภาษณ์ประเมินคร่าวๆได้ในระหว่างสัมภาษณ์หรือก่อนสัมภาษณ์ แต่ถ้าเขียนไม่ดีก็จะมีคำถามมากมายรอคุณอยู่ ขึ้นอยู่กับผู้ให้สัมภาษณ์ว่าจะถามคำถามอะไร ดังนั้นเครื่องผูกขนาดเล็กนี้จะเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยให้คุณเข้าสู่คณะและมหาวิทยาลัยต่างๆ

ทำไมต้องมีพอร์ตโฟลิโอ

ก่อนอื่นคุณต้องเข้าใจก่อนว่า Portfolio ที่จะใช้ในการสอบสัมภาษณ์สิ่งนี้สำคัญมากในการสอบตรงเพราะมหาวิทยาลัยเปิดรับที่นั่นเพราะพวกเขาต้องการคัดเลือกนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในคณะและมหาวิทยาลัยจริงๆ นอกจากการสอบสัมภาษณ์แล้วยังมีแฟ้มสะสมผลงานที่ช่วยยืนยันว่านักเรียนคนนั้นที่สมัครมีความสนใจในคณะที่สมัครจริงหรือไม่ ดังนั้น Portfolio จึงมีความสำคัญมาก เพราะต้องใช้ในการศึกษาเพิ่มเติมและแนะนำตัวเราให้คณะกรรมการทราบว่าเรามีความสามารถแค่ไหนในด้านนี้ !คุณสนใจคณะที่คุณสมัครมากแค่ไหน โดยดูจากผลงานเก่า ๆ ของเรางานใดที่บ่งบอกถึงทักษะทัศนคติความคิดสร้างสรรค์ของคุณและคุณเหมาะกับการศึกษาต่อที่นั่นหรือไม่

คุณทำพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไร

เรามักจะยึดติดกับกรอบเดิม ๆ นั่นคือเรามักจะยึดติดกับปัญหาที่ละเอียด เช่นต้องทำกี่หน้า? กระดาษอะไรที่จะใช้มีข้อมูลอะไรบ้าง? รวบรวมผลงานต่างๆและทำอะไรก็ไม่รู้จะทำอย่างไรดังนั้นเราควรวางกรอบใหม่: Portfolio ให้ตรงกับคณะที่เราจะเข้าร่วมเพราะ Portfolio เป็นการบันทึกสิ่งที่แสดงถึงความสนใจความถนัด ความสามารถและความสามารถ ความคิดเห็นของเรานอกเหนือจากรูปแบบเดิมแล้วพอร์ตของเรายังน่าดึงดูดยิ่งขึ้น

ฉันจะทำพอร์ตโฟลิโอได้อย่างไร

เราควรมาทำความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ Portfolios เนื่องจากเรามักติดอยู่กับการยอมรับปัญหาโดยละเอียด เช่นต้องทำกี่หน้า? กระดาษอะไรที่จะใช้มีข้อมูลอะไรบ้าง? เมื่อครูบอกว่าคุณสามารถทำอะไรก็ได้ดังนั้นฉันจึงไม่รู้ว่าจะทำอะไรครูอาจไม่ได้รับมอบหมายให้เราจริงๆเนื่องจากแฟ้มสะสมงาน คือการบันทึกสิ่งที่แสดงถึงความสนใจพรสวรรค์ความสามารถและความคิดเห็นของเรา

ผลงานของเราอาจมีข้อมูลดังต่อไปนี้

– กิจกรรมที่เคยทำตามปกติในฐานะคณะกรรมการนักเรียนเคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาฉันเคยเข้าร่วมโครงการซึ่งเป็นสิ่งที่ฉันเคยทำเมื่อวางไว้ในเราไม่จำเป็นต้องรวมทุกกิจกรรมที่เราเข้าร่วม . เพราะบางทีถ้าใส่มากเกินไปจะทำให้ผู้อ่านมองไม่เห็นสิ่งที่เราสนใจ
– ส่วนนี้อาจรวมถึงความรู้สึกของผู้อื่นเกี่ยวกับกิจกรรมที่เราทำหรือเรารู้สึกอย่างไรเกี่ยวกับกิจกรรมนั้น
– นอกจากนี้นักเรียนควรบันทึกความภาคภูมิใจของตนเอง และรางวัลที่ได้รับในกิจกรรมหรือการศึกษาและแม้ว่าจะไม่ได้รับรางวัลใด ๆ แต่การเข้าร่วมการแข่งขันก็บ่งบอกถึงความสนใจของเรา นักเรียนสามารถประหยัดเกินไป

portfolio วิศวะ

portfolio An engineer of something to collect samples or evidence of the achievements, abilities, efforts or aptitudes of people or issues that need to be maintained. Where that person and stakeholders are systematically involved in creating files Why have a portfolio? First and foremost, you need to understand that the Portfolio to be used in the interview exam is very important in direct examinations because universities are accepting them there because they really want to select students who want to enter the faculty and university. In addition to the interview.

Portfolio, or the Thai name is Portfolio, is a folder that holds several sheets of paper, which is necessary information about ourselves that the teacher or interviewer wants to know, such as wanting to know what names, where to stay, where to study, what. So what is your GPA, what are your skills? Which subject do you like. What subject is good for a teacher or interviewer to give a rough assessment during the interview or before the interview. But if you are not well written, there will be many questions waiting for you. It is up to the interviewee what questions to ask.

อ่าต่

Recent Posts

เมนู