pm 2.5

pm 2.5

pm 2.5

pm 2.5 อากาศที่เราหายใจ ไม่ใช่อากาศบริสุทธิ์ เนื่องจาก มีอนุภาค ขนาดเล็กเช่น PM2.5 รวมถึงเชื้อโรค และสารปนเปื้อนต่างๆ ที่มองไม่เห็นอีกมาก โดยปกติจมูก ของเรา จะมีขนจมูก ที่ช่วยกรองฝุ่นละออง

ก่อนเข้าสู่ระบบ ทางเดินหายใจ ทำให้ร่างกาย ไม่ได้รับผล กระทบมากนัก แต่ปัจจุบัน ในประเทศไทย มีปัญหา มลพิษ ทางอากาศ ที่ทวีความรุนแรงมากขึ้น โดยเฉพาะ

PM2.5 ซึ่ง จมูก ไม่สามารถกรองฝุ่น ไม่ให้เข้าสู่ร่างกายได้ ทำให้ต้องหา ทางหลีกเลี่ยง และป้องกัน ซึ่งอาจเป็นอันตราย อย่างมาก และเป็นอันตราย ต่อสุขภาพ ของคุณในภายหลัง

PM2.5 คืออะไร?

PM2.5 เป็นอนุภาคที่ มีขนาดเล็กถึง 2.5 ไมครอน เทียบเท่า กับเส้น ผ่านศูนย์กลาง ประมาณ หนึ่งใน 25 ของเส้นผมมนุษย์ เล็กมาก จนขนจมูกของมนุษย์ ที่กรองฝุ่น ไม่สามารถ กรองได้ แพร่กระจาย เข้าสู่ระบบ ทางเดินหายใจ กระแสเลือด และเข้าสู่วัยชราอื่น ๆ ในร่างกาย ฝุ่นมีสารอื่น ๆ เช่นแคดเมียมปรอทโลหะหนัก และสารก่อมะเร็งอื่น ๆ

สาเหตุของฝุ่น PM2.5
อนุภาคสูงถึง 2.5 ไมครอน (PM2.5) มาจากสองแหล่งใหญ่:

แหล่งที่มา โดยตรง คือการเผาไหม้ แบบเปิด การขนส่ง การผลิตไฟฟ้า อุตสาหกรรม การผลิต
การก่อตัว ของก๊าซอื่น ๆ ในบรรยากาศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO2) และไนโตรเจนออกไซด์ (NOx) ท่ามกลางสารพิษอื่น ๆ สิ่งเหล่านี้ ล้วนเป็นอันตราย ต่อร่างกายมนุษย์ เช่นปรอท (Hg) แคดเมียม (Cd) สารหนู (As) หรือโพลีไซคลิก อะโรมาติกไฮโดร คาร์บอน (PAHs)

อันตรายและผลกระทบต่อสุขภาพจาก PM2.5

ร่างกาย ของผู้ที่มีสุขภาพ แข็งแรง เมื่อสัมผัสกับฝุ่น PM2.5 อาจ ไม่มีผลกระทบ ในระยะแรก แต่หาก ได้รับติดต่อกัน เป็นเวลานาน หรือสะสมในร่างกาย สุดท้าย ก็จะทำให้ร่างกาย มีอาการตามมา ซึ่งแบ่งได้ เป็นผลทางกาย ภาพ และผลทางผิวหนัง

ผลกระทบต่อสุขภาพ

ไอจาม หรือภูมิแพ้
คนที่แพ้ฝุ่นอยู่แล้ว จะยิ่งกระตุ้น ให้เกิดอาการ
โรคทางเดินหายใจ เรื้อรัง
โรคหัวใจ และหลอดเลือดเรื้อรัง
โรคปอดเรื้อรัง หรือมะเร็งปอด
ผลกระทบ ต่อผิวหนัง

มีผื่นคัน ตามร่างกาย
ปวดแสบปวดร้อน มีอาการระคายเคือง
ลมพิษถ้าเป็นหนักมากอาจ เกิดลมพิษที่หน้าพับขาหนีบ
ทำร้ายเซลล์ผิว ทำให้ผิวอ่อนแอลงเหี่ยวย่นง่าย

ระดับความรุนแรงของ PM2.5
องค์การอนามัยโลก (WHO) จัดให้ฝุ่น PM2.5 เป็นสาร ก่อมะเร็งประเภท 1 นอก จากรายงาน ของธนาคารโลก ประเทศไทย ยังมีผู้เสียชีวิตจากมลพิษ ทางอากาศมากถึง 50,000 คนส่งผลกระทบ ต่อเศรษฐกิจ รวมถึง ค่าใช้จ่าย ของรัฐ ที่เกิดขึ้นเกี่ยว กับค่ารักษาพยาบาล ของผู้ป่วยจากมลพิษ ทางอากาศนี้

เกณฑ์ดัชนีคุณภาพอากาศ ของประเทศไทย
สำหรับผู้ที่ไม่ทราบว่า เมื่อใดที่คุณภาพ อากาศเป็นอันตรายต่อสุขภาพ คุณสามารถตรวจสอบดัชนี คุณภาพอากาศ (AQI) ได้ที่เว็บไซต์ PCD ประเทศไทย แบ่งดัชนี คุณภาพอากาศ ออกเป็น 5 ระดับตั้งแต่ 0 ถึง 201 ขึ้นไปโดยใช้สีเพื่อเปรียบเทียบ ระดับผล กระทบต่อสุขภาพ

pm 2.5
สถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ในประเทศไทย

ข่าวเรื่องฝุ่นละออง PM2.5 เกินมาตรฐาน ส่งผลให้คุณภาพ อากาอยู่ในระดับปานกลาง จนเริ่มส่งผลกระทบ ต่อสุขภาพ นี่เป็นข่าว ที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา

และประเทศไทย มักจะติดอันดับต้น ๆ ของเมืองที่ มีคุณภาพอากาศแย่ ที่สุดในโลก จากการจัดอันดับ มาตรฐานของสหรัฐอเมริกา (US AQI) ข้อมูลนี้สามารถพบได้ในแอป Air Visual

PM2.5 ในประเทศไทย มีแหล่งที่มาหลัก 3 ประการ คือรถยนต์ การเผาในที่โล่ง และสภาวะ ความกดอากาศต่ำ วิกฤต PM2.5 ใน ช่วงเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน 2562 หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง

ได้แก่ กระทรวงคมนาคม สำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตร และสหกรณ์ กระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจ และสังคมกระทรวง การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ , วิจัยและนวัตกรรม, กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพลังงานกทม

. และสำนักนายกรัฐมนตรีก็ไม่นิ่งเฉยขอความร่วมมือลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว แต่ไม่ค่อยได้ผล

อย่างไรก็ตาม ในเดือนมกราคม 2563 นายประหลงดำรงไทย อธิบดีกรมควบคุม มลพิษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการแก้ไขปัญหา PM2.5 ได้เข้าพบเพื่อติดตามความคืบหน้า

“การดำเนินการตามแผน ปฏิบัติ การขับเคลื่อน วาระแห่งชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง” พบว่า การลดการใช้เชื้อเพลิง จากโรงงาน การเผากลางแจ้ง ช่วยลดฝุ่น PM2.5 แต่ยังคงเฝ้า ระวังอย่างต่อเนื่อง

แนวทางการป้องกันฝุ่น PM2.5
สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น หน้ากากที่สามารถป้องกันฝุ่น PM2.5 ได้ดีและมีประสิทธิภาพ คือหน้ากากอนามัยรุ่น N95 ซึ่งมีราคาสูงกว่าหน้ากากอนามัย และบางคนใส่แล้วอาจจะรู้สึกอึดอัด เพราะหายใจลำบากกว่าปกติ

หากไม่ใช้หน้ากากอนามัย N95 อาจใช้มาส์กที่มีฟิลเตอร์ 3 ชั้นซึ่งมักเขียนไว้ ที่ผลิตภัณฑ์ ว่าสามารถป้องกัน PM2.5 ได้หรือหากหา ไม่พบ คุณสามารถใช้ หน้ากากธรรมดา แต่สามารถสวมทับ สองชั้น หรือซ้อนผ้าเช็ดหน้า หรือทิชชู่ไว้ด้านในก็ได้

พยายามหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง ทั้งหมด เมื่อคุณภาพอากาศอยู่ในระดับ ที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ หากจำเป็นต้องสวม หน้ากากป้อง กันฝุ่นเมื่ออยู่กลางแจ้ง

ใช้เครื่องฟอกอากาศเนื่องจาก ภายในอาคาร ไม่ปลอดภัยจาก PM2.5 เสมอไปโดยเฉพาะ ในอาคารที่ มีประตูเปิดปิดบ่อย ครั้งเนื่องจากมีผู้คนเข้าออกเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเครื่องฟอกอากาศ จึงเป็นสิ่งสำคัญ เพื่อให้หายใจได้อย่างสบาย ภายในบ้าน

เครื่องฟอกอากาศ Daikin เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ดีเพราะใช้เทคโนโลยี Streamer ที่ปล่อยพลาสมาด้วยอิเล็กตรอนความเร็วสูงและสามารถฟอกอากาศได้ถึง

6 ขั้นตอนไม่ให้สิ่งสกปรกในอากาศหลุดรอดจากทั้งไวรัสแบคทีเรียเชื้อราซึ่งจะช่วยกักเก็บ อากาศบริสุทธิ์เหมาะสำหรับผู้ที่เป็นภูมิแพ้หรือระบบทางเดินหายใจ

ที่สำคัญเครื่องฟอกอากาศ Daikin มีรุ่นที่สามารถตรวจจับฝุ่นได้ถึง 6 ระดับรวมถึง PM 2.5 ดังนั้นการติดตั้งเครื่องฟอกอากาศ Daikin จึงสามารถช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต่างๆ

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ลงทะเบียนว่างงาน

เรื่องถัดไป

Jojo

เมนู