ฝาก - ถอน

pi

pi

pi Proforma Invoice (PI) คืออะไร

pi Proforma Invoice คือเอกสารที่ใช้ในการเสนอราคา และเงื่อนไขในการจ่ายเงิน ผู้ส่งสินค้ามักจะทำเป็น Proforma Invoice ส่งไปให้ผู้ซื้อ เมื่อผู้ซื้อพอใจก็จะเปิด Credit สั่งซื้อสินค้าโดยอ้าง เลขที่และวันที่ ของ Proforma Invoice นั้นๆ ดังนั้น Proforma Invoice จึงใช้ได้ทั้งเป็นการเสนอขาย และข้อตกลงแทนสัญญาซื้อขายไปในตัว

pi


ข้อเสียของการเปิด L / C คือข้อกำหนด และเงื่อนไขที่ระบุไว้ใน L / C จะต้องได้รับการตรวจสอบก่อนเปิด L / C เงื่อนไขเดียวในการรับการชำระเงิน L / C คือเอกสารเท่านั้นที่ถูกต้องและครบถ้วนตามที่ระบุใน L / C และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจะสูงกว่าวิธีการชำระเงินอื่น ๆ

การนำเข้า และส่งออกสินค้าในปัจจุบันจำเป็นต้องมีเอกสาร สำหรับการดำเนินการในหลายภาคส่วน เช่นกรมศุลกากรตรวจคนเข้าเมืองท่าเรือและอื่น ๆ อีกมากมายซึ่งธุรกิจเดินเรือที่เริ่มต้นอาจสับสนในตอนแรก ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องเรียนรู้ที่จะเห็นภาพว่าเอกสารแต่ละฉบับทำอะไรเพื่อให้สามารถจัดการ และดำเนินการได้ง่ายขึ้น เมื่อถึงเวลาต้องติดต่อธุรกิจก็จะสะดวกขึ้นมาก การจัดส่งในครั้งต่อไปจะได้รับความสะดวก มาดูกันว่านักธุรกิจเดินเรือต้องรู้เอกสารอะไรบ้าง

PO, ใบสั่งซื้อ – นี่คือใบสั่งที่ออกโดยผู้นำเข้า (ผู้ซื้อ) จะส่งไปยังผู้ส่งออก (ผู้ขาย) เพื่อเปิดคำสั่งซื้อ ปัจจุบันบทบาทลดลง และกลายเป็นอีเมลหรือการสอบถามไปยังผู้ขายที่สามารถส่ง P.I มาให้ได้ซึ่งพบเห็นได้จากประเทศจีนโดยเฉพาะแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังเช่น Alibaba, dhgate.com ขนส่งสะดวกกว่ามาก
P.I, Proforma Invoice – การ์ดใบนี้ได้รับการกล่าวถึงในประโยคดังกล่าวว่าคุณสามารถส่ง P.I แทน PO ซึ่งจริงๆแล้ว P.I คือใบเรียกเก็บเงิน ทำหน้าที่บอกราคาสินค้าผู้ส่งออกจะออกคำสั่งนี้ให้ผู้นำเข้า


PL, รายการบรรจุภัณฑ์ – นี่คือเอกสารที่ระบุว่าสินค้าใดบ้างที่บรรจุ หรือ บรรจุในกล่องคำสั่งซื้อนี้ออกโดยผู้ส่งออก ดังนั้น Shipping เหล่านั้นควรเก็บรักษาเอกสารนี้ไว้ให้ดี เพราะหากทำหายจะเป็นการยากมากที่จะระบุผลิตภัณฑ์ที่มีความซับซ้อนและใช้เวลานาน


CI, ใบแจ้งหนี้การค้า – เอกสารนี้สำคัญมากที่ บริษัท ขนส่งต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ เนื่องจากเป็นเอกสารที่ผู้ส่งออกต้องออกใบรับรองนี้ให้กับผู้นำเข้า ใช้แนบกับเอกสารอื่น ๆ สำหรับพิธีการศุลกากร เพิ่มเติมอีกนิดว่าในทางปฏิบัติเราอาจพบปัญหาต่าง ๆ กับกรมศุลกากรไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเกี่ยวกับการนำเข้าต้องเตรียมคนส่งของและถ้าเป็นไปได้ควรมีคนใน บริษัท ที่พร้อมจะเคลียร์หากมีปัญหา

B / L ใบตราส่งสินค้า – นี่เป็นอีกหนึ่งคำสั่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ส่งสินค้านั่น คือคำสั่งซื้อที่ผู้ส่งออกต้องจัดเตรียมให้กับผู้ขนส่ง (บริษัท ขนส่ง) เพื่อออกเอกสารนี้ส่วนผู้นำเข้าจะต้องใช้ และผู้นำเข้าต้องตรวจแบบร่างก่อนออกจริงเพื่อป้องกันความผิดพลาด
AWB, Airway Bill, Air Waybill – คล้ายกับ Air Waybill แต่มีข้อมูลบางอย่างที่แตกต่างกันเนื่องจากมีการขนส่งต่างกัน


D / O, Delivery order Release order – สิ่งนี้จำเป็น สำหรับผู้นำเข้าในการปล่อยตู้คอนเทนเนอร์ที่ท่าเรือหรือท่าเรือแกรนด์แอร์พอร์ต ผู้ที่จะออกใบรับรองนี้คือผู้ขนส่งระหว่างประเทศ ดังนั้นใบไม้นี้จึงมีความสำคัญมากเช่นกัน คนที่ทำธุรกิจเดินเรือต้องดูให้ดีๆ
ใบขนสินค้าขาออก / นำเข้าใบขนสินค้าขาออก / นำเข้า – เป็นเอกสารสำหรับแจ้งข้อมูลสินค้ารวมทั้งชนิดราคาปริมาณต่อกรมศุลกากร ด้วยภาษีและการจัดเก็บการนำเข้าและส่งออกของเราโดยการขนส่ง การประกันภัยทางทะเล / การขนส่งสินค้าทางอากาศ – สิ่งนี้สำคัญมากเช่นกัน แนะนำว่า บริษัท ขนส่งทุกแห่งควรมีระบบประกันสินค้าโดยปกติแล้วการประกันภัยจะช่ ยลดความเสียหาย ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการขนส่ง ค่าการป้องกันสูงสุดมักอยู่ที่ 90% ของมูลค่าผลิตภัณฑ

CO, Certificate of Origin คือใบรับรองที่แสดงว่าสินค้าผลิตที่ไหน? วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตอยู่ที่ไหน? สอดคล้องกับข้อกำหนดการยกเว้นหรือลดหย่อนภาษีหรือไม่? ปัจจุบันทุกประเทศมีสิทธิพิเศษทางภาษีที่ต้องมีใบรับรองแหล่งกำเนิดสินค้า ผู้ส่งออกและผู้นำเข้ารวมถึง บริษัท ขนส่งต้องศึกษาให้มาก เพราะสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าและส่งออกครั้งละมาก ๆ .

ค่าพาย (P.i, π) มหัศจรรย์ตัวเลขไม่รู้จบ

P.i ¶) เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่สำคัญ และแพร่หลายมากที่สุดตัวหนึ่ง เราใช้มันเพื่อหาเส้นรอบวงพื้นที่วงกลมหรือปริมาตรทรงกลม รวมถึงการคำนวณอื่น ๆ ทั้งคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์มนุษย์ให้ความสนใจในเรื่อง p.i มาเป็นเวลาหลายพันปีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน แต่มูลค่าที่แท้จริงของ p.i ยังคงเป็นปริศนาสำหรับนักคณิตศาสตร์ ซึ่งจนถึงตอนนี้เราก็ยังรู้จักเล่าปี่เพียงบางส่วน

 1. P i (P i, ¶) เท่ากับ 22/7 หรือ 3.14 … เป็นค่าคงที่ทางคณิตศาสตร์ที่เกิดจากความยาวของเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม เป็นค่าที่มีจำนวนต่อเนื่องกันเป็นอนันต์ และไม่มีชุดตัวเลขซ้ำกัน
 2. สัญลักษณ์ปี่ (P i, ¶) ถูกใช้ในคณิตศาสตร์ในช่วง 250 ปีที่ผ่านมาเท่านั้น.
pi
 1. วิลเลียมโจนส์เป็นคนแรกที่เสนอให้ใช้ปี่ (P.i, ¶) ในปี 1706 แต่มันก็ได้รับความนิยมในเวลาต่อมาในปี 1737 ซึ่งเป็นเวลาของลีออนฮาร์ดออยเลอร์นักคณิตศาสตร์ชาวสวิส
 2. ไม่เคยมีใครวัดค่าที่แท้จริงของเส้นรอบวงหรือพื้นที่วงกลม เพราะไม่มีใครรู้มูลค่าที่แท้จริงของพายมันเป็นตัวเลขมหัศจรรย์ที่สามารถคำนวณต่อไปได้อย่างไม่มีกำหนด และยังเป็นเลขเอกลักษณ์ที่สะเปะสะปะอีกด้วย
 3. มนุษย์รู้จักปี่มาเกือบ 4000 ปี 2,000 ปีก่อนคริสตกาล ชาวบาบิโลเนียกำหนดค่านี้เป็น 3 1/8 หรือ 3.125 ในขณะที่ชาวอียิปต์โบราณใช้ค่า p.i ต่างกันเล็กน้อยคือ 3 1/7 หรือ 3.143 ในขณะที่ชาวจีนโบราณแทนค่า p.i ด้วยจำนวนเต็ม 3 แต่ในปี 1665 เซอร์ไอแซกนิวตันคำนวณค่า p.i ที่ 16 ตำแหน่งและในปี 1719 นักคณิตศาสตร์ชาวฝรั่งเศส Thomas Fantet de Lagny คำนวณค่า p.i ที่ 127 ตำแหน่ง
 1. William Shankes พยายามหาค่า p.i ด้วยการคำนวณของเขาเอง และเขาได้ p i มา 707 ตำแหน่งน่าเสียดายที่มันมีข้อผิดพลาดตั้งแต่ตำแหน่ง 527เป็นต้นไปดังนั้น p.i หลังจากตำแหน่งนั้นจึงเป็นตัวเลขที่ผิดทั้งหมด
 1. ในปี 2545 นักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นกว่า 1.24 ล้านล้านคนสามารถคำนวณโดยใช้คอมพิวเตอร์ที่เรียกว่า Hitachi SR 8000
 2. ตัวเลข 144 ตัวแรกของ p.i (หลังจากจุดทศนิยมเป็นต้นไป) บวก 666 สิ่งที่น่าสนใจคือจำนวน 144 เท่ากับ (6 + 6) x (6 + 6)
 3. ในปี 2548 Chao Lu จากประเทศจีนมีรายชื่ออยู่ใน Guinness Book of Records ว่ามีจำนวนพายมากที่สุดที่ 67,890 คน แต่ในปี 2015 Rajveer Meena ของ Vellore จากอินเดียทำลายสถิตินี้ และเขาก็กลายเป็นบุคคลที่ต้องจดจำ ค่าพายสูงถึง 70,000 ตำแหน่ง นอกจากนี้สถิติที่ไม่เป็นทางการของ Akira Haraguchi ยังสามารถจดจำหมายเลขพายได้มากถึง 117,000 (โอ้พระเจ้า!)
 4. ¶ เป็นตัวอักษรตัวที่ 16 ในภาษากรีก ขณะที่ในภาษาอังกฤษ P ก็เป็นตัวอักษรตัวที่ 16 เช่นกัน

11. วันพายหรือ Pi day ตรงกับวันที่ 14 มีนาคมของทุก ๆ ปี ซึ่งนำมาจากตัวเลข 3.14 ซึ่งเป็นค่าของพาย มันเริ่มต้นขึ้นในปี 1988 โดยนักฟิสิกส์ที่ชื่อ Larry Shaw ซึ่งรู้จักกันในนาม Prince of Pi

12. นักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลก อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ เกิดในวันที่ 14 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันพาย

13. คนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าวงกลมเป็นรูปทรงเรขาคณิตที่ไม่มีมุม แต่ในความเป็นจริงแล้ว วงกลมนั้นมีมุมที่นับไม่ถ้วนต่างหาก

14. อาร์คิมีดีส นักคณิตศาสตร์ชาวกรีกที่มีชีวิตอยู่ในช่วง 287-212 ปีก่อนคริสตกาล เป็นบุคคลแรกที่เริ่มคำนวณค่าพายอย่างจริงจัง โดยการวาดรูปหกเหลี่ยมภายในและนอกวงกลมอย่างละรูป และวาดเส้นผ่านศูนย์กลางวงกลมขนาดเท่ากับ 1 หน่วย ดังนั้น จากสูตรการหาเส้นรอบวง 2¶r เส้นรอบวงของวงกลมนี้จะมีขนาดเท่ากับ พาย (¶) อาร์คิมีดีสสังเกตว่า ความยาวของแต่ละด้านของรูปหกเหลี่ยมสีฟ้าจะเป็นครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นรอบรูปหกเหลี่ยมสีฟ้าจึงเท่ากับ 6 × 1/2 = 3 และความยาวของแต่ละด้านของรูปหกเหลี่ยมสีแดงเป็น 1/√3 ของเส้นผ่านศูนย์กลาง เส้นรอบรูปหกเหลี่ยมสีแดงจึงเท่ากับ 6 × 1/√3 = 3.46 ดังนั้น ค่าพายจึงอยู่ระหว่าง 3 < ¶ < 3.46


เขาได้ทำเช่นเดียวกันนี้กับรูปหลายเหลี่ยมอื่น ๆ ตั้งแต่ 6 เหลี่ยม 12 เหลี่ยม 48 เหลี่ยม และ 96 เหลี่ยม ทำให้ได้ค่าพายอยู่ระหว่าง 3.1408 และ 3.1428 ซึ่งเป็นค่าพายที่ใกล้เคียงความเป็นไปได้มากที่สุด

 1. นักวิทยาศาสตร์ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์ของมหาพีระมิดกิซาเพราะมันมีส่วนเกี่ยวข้องกับค่าพายโดยความสูงของพีระมิดสัมพันธ์กับเส้นรอบรูปของฐานเดียวกันกับรัศมีที่สัมพันธ์กับเส้นรอบวง

บทความที่เกี่ยวข้อง

 • พาย (ค่าเสถียรภาพ)
 • รู้รอบโลกใบพายไม่กล้วยเกร็ดน่ารู้กับจำนวนใบพาย
 • พายหรือไพ (¶)

แหล่งข้อมูล

การกลับมาของข้อเท็จจริง 50 ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจเกี่ยวกับ P.i วทบ 18 มกราคม 2561
วิทยาศาสตร์สด 9 ข้อเท็จจริงที่น่าแปลกใจเกี่ยวกับ P.i วทบ 18 มกราคม 2561
SpinFold 30 ข้อเท็จจริงที่น่าอัศจรรย์เกี่ยวกับ P.i วทบ 18 มกราคม 2561
วันพีไอ. เรียนรู้เกี่ยวกับ P.i วทบ 18 มกราคม 2561
BUSINESS INSIDER วิธีง่ายๆที่สวยงามอาร์คิมิดีสใช้ในการค้นหาหลักแรกของ p.i วทบ 18 มกราคม 2561

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู