md

md

md ทำความรู้จักกับอาชีพ Multi Disciplinary Designer นักออกแบบผู้เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของการสร้าง Product

md การออกแบบอุตสาหกรรมดิจิทัลในบ้านเรา ทุกคนอาจคุ้นเคยกับอาชีพ ผู้ออกแบบส่วนต่อประสานผู้ใช้ของ หรือ นักออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ ซึ่งมักมีบทบาทในงานที่ตนจะต้องรับผิดชอบเป็นหลัก และอะไรก็ตามที่พวกเขาแทบจะไม่เข้าไปยุ่ง แต่ถ้าคุณเป็นนักออกแบบประเภทที่ไม่ต้องการความปลอดภัยในสายงานของตัวเอง ชอบทำผลิตภัณฑ์ดิจิทัลแบบครบวงจรแม้จะต้องไปยุ่งกับเรื่องอื่น ๆ เช่น บางส่วนลามไปถึง ราวกับจะช่วยให้เขาเขียน Database และสามารถจับต้องสิ่งต่างๆ . จริงๆคุณอาจมีคุณสมบัติเป็น Multi-Disciplinary Designer

md

ศัพท์นี้มาจากไหน

Multi-Disciplinary Designer หรือเรียกง่ายๆว่า“ MD” เป็นคำที่ใช้ในอเมริกา สิ่งนี้คล้ายกับ Product Designer หรือ Full Stack Designer เนื่องจากการออกแบบผลิตภัณฑ์เกี่ยวข้องกับกระบวนการต่างๆมากมายและผู้ออกแบบเองจำเป็นต้องมีความรู้พื้นฐานของแต่ละกระบวนการตั้งแต่ต้นจนจบ อาจจะไม่รับผิดชอบแค่ส่วนใดส่วนหนึ่งแล้วที่ผ่านมา Multi-Disciplinary Designer ต้องเป็นผู้ที่รู้เรื่องราวต่างๆของผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบ ออกแบบชิ้นส่วนและนำไปผ่านกระบวนการจนเสร็จสมบูรณ์

Creative Problem Solving คือทักษะสำคัญ

ทักษะที่มีความสำคัญต่อ Multi-Disciplinary Designer คือแนวคิดในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์หรือ“ Creative Problem Solving” คือการนำความรู้ต่างๆของตนเองมารวมกันเป็นแนวทางแก้ปัญหาคล้ายกับ Jigsaw เพื่อทดแทนส่วนที่ขาดความลึกซึ้งในส่วนใดส่วนหนึ่ง เห็นได้ชัดว่าคนที่ดูเหมือนนักสำรวจมากกว่าความเชี่ยวชาญไม่ใช่คนพิเศษ แต่เป็นคนที่แสวงหาทางและทางออก

สามารถรู้ลึกได้ในลักษณะของ T-Shape

T-Shape คือแนวคิดของการมีความรู้เชิงลึกในด้านใดด้านหนึ่ง และมีความรู้อย่างกว้างขวางเกี่ยวกับ The Multi-Disciplinary Designer อาจมีความเชี่ยวชาญมากในทางใดทางหนึ่งเช่นเก่งในการออกแบบ UI แต่ยังสามารถเขียน CSS หรือ JavaScript ได้ Multi-Disciplinary Designer สามารถออกแบบเว็บไซต์ที่สวยงาม และยังเป็นไปได้ในทางเทคนิคเนื่องจากพวกเขาเข้าใจ Coding หรืออาจเคยทำ Coding มาก่อนและช่วยให้นักพัฒนาสร้างโค้ดในรูปแบบการออกแบบของตนเองได้เช่นกัน

Manager Path

การเป็น Multi-Disiplinary Designer ถือเป็นความท้าทาย ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่นอกเหนือไปจากจุดของการออกแบบเพียงอย่างเดียว เช่นกลยุทธ์ทางธุรกิจงบประมาณความเข้าใจสถานการณ์ของลูกค้า และศักยภาพของทีมงานซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญต่อความสำเร็จของผลิตภัณฑ์ แม้ว่าจะไม่ได้ทำอะไรที่เฉพาะเจาะจงมากเหมือนนักออกแบบมืออาชีพ Multi-Disciplinary Designer ยังเป็นตัวละครของนักออกแบบที่มีความเป็นไปได้ไม่สิ้นสุด

md

Md digital industrial design in our home Everyone is probably familiar with the profession. User Interface Designer or User Experience Designer Which often plays a role in the work that they are primarily responsible for. And whatever they barely interfere with But if you are a type of designer who doesn’t want to be safe in your own line Like to make a full range of digital products, although it has to do with other things, such as some spread to As if it would help him write a Database and be able to touch things. You may actually qualify as Multi-Disciplinary Designer.

Becoming a Multi-Disiplinary Designer is a challenge. It requires learning beyond the point of design alone. Such as business strategy, budget, understanding of the customer’s situation. And team potential, which are essential to the success of a product. Although it doesn’t do anything very specific like a professional designer. The Multi-Disciplinary Designer is also a designer character with endless possibilities.

อ่าต่

Recent Posts

เมนู