Longdo

Longdo

Longdo

Longdo นำเสนอพจนานุกรมออนไลน์ยอดนิยมของเราทางออนไลน์ เปิดตัวแอพLongdo Dict สำหรับ Android เวอร์ชัน 1.0.0 เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำและความหมายจากพจนานุกรมต่างๆเช่น NECTEC Lexitron, Hope Dictionary, Nontri Dictionary, ThaiGlossary ฯลฯ ไว้ในแอพเดียวทำให้สะดวกและใช้งานง่าย และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานในโหมดออฟไลน์ได้อีกด้วย

Longdo

พจนานุกรมภาษาไทยออนไลน์ยอดนิยมของเราโดย เป็นบริการพจนานุกรมออนไลน์ยอดนิยมของเรา เปิดตัวแอพLongdo Dict สำหรับ Android เวอร์ชัน 1.0.0 เป็นพจนานุกรมที่รวบรวมคำและความหมายจากพจนานุกรมต่างๆเช่น NECTEC Lexitron, Hope Dictionary, Nontri Dictionary, ThaiGlossary ฯลฯ ไว้ในแอพเดียวทำให้สะดวกและใช้งานง่าย และนอกจากนี้ผู้ใช้ยังสามารถใช้งานในโหมดออฟไลน์ได้อีกด้วย

คุณสมบัติของ Longdo Dict

ฟีเจอร์ต่างๆของLongdo Dict 

  • เป็นแอพฯ Dict ที่มีประโยชน์มาก เพราะมีตัวอย่างประโยคคำศัพท์ที่ทำให้เห็นภาพการใช้งานมากขึ้น 
  • มีทั้งภาษาไทย อังกฤษ และญี่ปุ่น และยังสามารถค้นหาจากส่วนต่างๆ ของคำศัพท์ได้ด้วย
  • สามารถค้นหาด้วยเสียงแทนการพิมพ์ได้ทั้งภาษาอังกฤษ ไทย ญี่ปุ่น และจีน หรือ Voice Search 
  • สามารถดาวน์โหลดข้อมูลเพื่อใช้งานในโหมดออฟไลน์ได้ที่หน้า About
  • สามารถขยายขนาดตัวหนังสือที่หน้าความหมายได้เพื่อให้อ่านได้ง่ายขึ้น 
  • สามารถเก็บประวัติการค้นหาได้โดยอัตโนมัติ และเก็บคำศัพท์ที่ชื่นชอบโดยการกดปุ่มรูปดาวที่ด้านบน
  • รองรับ Multi Window ซึ่งทำให้สะดวกเวลาใช้แปลคำศัพท์ โดยไม่ต้องสลับหน้าจอไปมาในการใช้งาน

คุณสมบัติของ Longdo Dict

คำแนะนำมีให้บริการเป็นภาษาไทยอังกฤษและญี่ปุ่นและยังสามารถค้นหาได้จากส่วนต่างๆ ของคำศัพท์

offers our most popular online dictionary online. Launched app for Android version 1.0.0. Longdo Dict is a dictionary that collects words and meanings from various dictionaries such as NECTEC Lexitron, Hope Dictionary, Nontri Dictionary, ThaiGlossary, etc., into one app, making it convenient and easy to use. And in addition, users can also use it in offline mode as well.

Longdo Dict, our popular online Thai dictionary by Longdo.com, is our most popular online dictionary service. Launched Longdo Dict app for Android version 1.0.0. Longdo Dict is a dictionary that collects words and meanings from various dictionaries such as NECTEC Lexitron, Hope Dictionary, Nontri Dictionary, ThaiGlossary, etc., into one app, making it convenient and easy to use. And in addition, users can also use it in offline mode as well.

It’s a very useful Dict app. Because there are example sentences and vocabulary words that make it more visual to use
Available in Thai, English and Japanese and can also search from various sections. Of vocabulary
You can search by voice instead of typing in English, Thai, Japanese and Chinese or Voice Search.
You can download data for offline use at About page.
Can enlarge the size of the text on the meaning page to make it easier to read.
Can store search history automatically. And collect favorite words by pressing the star button at the top
Supports Multi Window, which makes it convenient to translate words. Without having to switch the screen back and forth to use
After testing the operation Summary of the main work As follows

Features of the Longdo Dict

Suggest is available in Thai, English and Japanese and can also be searched from various sections. Of vocabulary

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ภาพพื้นหลัง

เรื่องถัดไป

123

เมนู