ฝาก - ถอน

line manager

line manager

line manager

line manager ผู้บริหารในสายงานหลัก ขององค์กร คือ บุคคลที่มีความสำคัญ มากกว่าหน้าที่สนับสนุน เนื่องจากผู้บริหาร ในสายงานหลัก คือ บุคคลที่ทำงานในภารกิจ หลักขององค์กร ความสำเร็จ หรือ ล้มเหลวขององค์กร ขึ้นอยู่กับคนกลุ่มนี้เป็นส่วนใหญ่ องค์กรจึงให้ความสำคัญ กับคนกลุ่มนี้ จากการรับเข้าทำงาน ด้วยค่าจ้างที่สูง อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารสายงานหลัก ได้รับการยกย่อง มากเกินไป หรือ ผู้จัดการสายงานหลัก รับผิดชอบงาน ที่เป็นหัวใจขององค์กรมากเกินไป หรือ อาจเป็นเพราะ ผู้บริหารที่ทำงานในสายงานหลัก มีความอ่อนไหวสูงเกินไป

ในความเชื่อมั่นในตนเอง ทำให้องค์กร ต้องเผชิญกับปัญหา ที่เกิดจากการบริหารงาน ของผู้บริหาร ในสายงานหลัก ที่มักจะมุ่งเน้น ไปที่งานหลัก ของตนไม่สนใจที่จะบริหารคน เมื่อองค์กรประสบปัญหา ดังกล่าวผู้บริหาร ระดับสูง และ การบริหารทรัพยากรมนุษย์ มักจะเสนอ

หลักสูตรฝึกอบรม หลักสูตรฝึกอบรม ที่ได้รับความนิยมมากที่สุด คือหลักสูตร HR for Non-HR ผลลัพธ์ที่ได้ คือ ผู้จัดการสายงานหลัก ไม่อยากรู้ ไม่อยากเรียนรู้ หรือ ฝึกอบรมแล้วไม่มีอะไร เปลี่ยนแปลงหลักสูตร HR for Non-HR จึงกลายเป็นหลักสูตร ที่เรียกว่าการฝึกอบรม เพื่อไม่ให้คุณค่า ไม่คุ้มกับการลงทุน


ปัจจัยที่ทำให้การฝึกอบรม ผู้บริหารสายงานหลัก ในหลักสูตรดังกล่าว ไม่ได้ผล ส่วนใหญ่ มาจากหลายสาเหตุ เช่น ยังไม่อยากรู้ยัง ไม่อยากเรียน
ผู้บริหาร ในสายงานหลัก ยังไม่เห็นความสำคัญ ยังไม่รู้สึกว่าต้องเรียนรู้ การจัดการเงินการบริหารคน เช่น ฉันมองไม่เห็นว่า สาเหตุที่ยอดขายตกต่ำ เกิดจากการตั้งเป้าหมาย ที่ไม่ท้าทาย และ แผนการดำเนินการ ที่ไม่มีประสิทธิผล สาเหตุที่แผนปฏิบัติการ ไม่มีประสิทธิผล

เกิดจากพนักงานขายที่ไม่มีประสิทธิผล สาเหตุที่พนักงานขายไม่ดี เกิดจากระบบการคัดเลือก พนักงานขาย ที่ไม่มีประสิทธิผล ประสิทธิภาพเป็นต้นเมื่อผู้บริหารงานขายมองไม่เห็นสาเหตุของปัญหาการขาย ที่เกิดขึ้นจากการบริหารคน เวลาฝึกอบรมมักให้ แต่ตัว และ ชื่อผู้บริหารสายงานหลัก เข้าอบรม แต่ไม่ . มาอบรมด้วย

ฉันต้องการเรียนรู้ สิ่งที่เฉพาะเจาะจง
ผู้จัดการสายงานหลัก บางคนมีปัญหา สิ่งเดียวเช่นการสรรหาพนักงานใหม่ ผู้บริหารบางคน มีปัญหา กับการมอบหมายงาน และ ติดตามพนักงาน ที่ดื้อรั้นเท่านั้น แต่หลักสูตรที่องค์กรจัดเตรียมไว้ ไม่กี่วันผู้บริหารหลายคน ที่เข้ารับการอบรมรู้สึก ว่าพวกเขาเสียเวลาในการทำงาน

เน้นเนื้อหามากกว่าเปลี่ยนความเชื่อและความคิด
เมื่อจัดหลักสูตร HR for Non-HR ผู้จัดมักจะคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้และเชี่ยวชาญในด้านนี้ แต่ลืมไปว่าผู้ฟังคือกลุ่มคนที่มีบุคลิกหรือสไตล์ที่หลากหลาย ผู้บริหารที่ทำงานด้านวิศวกรรมมีเหตุผลและคำถามทั้งหมดต้องได้รับคำตอบโดยหลักการ ผู้บริหารในแผนกการตลาดคือคนที่ชอบคิดแตกต่าง

ชอบอะไรใหม่ ๆ พูดแล้วโดนใจ ฯลฯ ผลลัพธ์ที่ได้จึงไม่ประสบความสำเร็จ
หากองค์กรใดยังประสบปัญหา ไม่สามารถพัฒนาผู้จัดการสายงาน ให้เข้าใจการบริหารคน. รับรองได้ว่าปัญหานี้ส่งผลกระทบ ต่อการบริหารงานในสายงานนั้น ๆ แน่นอน มีทางเลือกอื่น และ วิธีแก้ปัญหานี้ ดังนั้นจึงขอ แนะนำกลยุทธ์ แนวคิด และ แนวทางในการพัฒนา ผู้จัดการสายงาน ในการบริหาร งานบุคคลในด้านต่อไปนี้

สร้างความอยากจากปัญหาการบริหาร


ความอยากรู้อยากเห็น ของผู้บริหาร ในสายงานหลักเกิดจาก 2 ปัจจัยคือต้องการเรียนรู้เกี่ยวกับการบริหารคน เนื่องจากคนในทีมทำงานยังมีปัญหาหรือต้องการเรียนรู้เพื่อพัฒนาคนในทีมให้สามารถทำงาน ได้ตามเป้าหมายที่ท้าทาย มากขึ้นทุกปี ขั้นแรกต้องวิเคราะห์ ว่าผู้บริหารในสายงานหลัก ต้องการอะไร? วิธีทำก็ไม่ยาก อาจจะมีการสัมภาษณ์ การใช้แบบ

สอบถามทราบว่า ในปีที่ผ่านมาสายงานของเขายังมีปัญหาและอุปสรรคด้านการบริหารอะไรเขาจึงวิเคราะห์ว่าปัญหาเกิดจากอะไรเช่นการผลิตลดลงเนื่องจากวัตถุดิบไม่ดี พนักงานลาออกบ่อยเครื่องจักรเก่าเสียบ่อยหัวหน้างานไม่ดี ฯลฯ จะได้รู้ว่าผู้บริหารต้องการพัฒนาบุคลากรในด้านใด


ซึ่งสาเหตุหนึ่งที่มักจะซ่อนอยู่ในทุกปัญหาคือ“ ปัญหาของมนุษย์” อาจเป็นปัญหาที่เกิดจากการคัดเลือกคนเข้าทำงานการฝึกอบรมและการรักษาความสามารถ การสร้างแรงจูงใจให้ผู้คน ณ จุดนี้เป็นการประเมินว่าผู้บริหารในแต่ละสายงานมีความสนใจหรือมุ่งเน้น กับคนจากทุกมุมหรือเรื่องใด ๆ แล้วนำประเด็นที่ก่อให้เกิดปัญหาในการบริหารงานของหน่วยงานหลักมาจัดการฝึกอบรมรับรองว่าผู้บริหารในสายงานหลักจะไม่ปฏิเสธอย่างแน่นอน

สิ้นสุดการฝึกอบรม

การออกแบบหลักสูตรโดยใช้ปัญหาการจัดการเป็นตัวนำในการเรียนรู้
ถ้าเราคุยกับคนที่สนใจดาราไม่สนใจกีฬา แต่เราอยากคุยกับเขาเรื่องกีฬา การพูดคุยไม่ควรเริ่มต้นด้วยกีฬา แต่ควรเริ่มต้นด้วยดาราหรือภาพยนตร์ละครหลังจากนั้นคุณอาจต้องพูด ถึงดาราฟุตบอลก่อนแล้วค่อยๆดึงพวกเขาเข้าสู่กีฬาที่คุณต้องการคุยกับเขา เพราะถ้าเมื่อไรก็ตามที่เขาสนใจดารา แต่เราเริ่มต้นด้วยการพูดถึงกอล์ฟ หรือ ฟุตบอล รับรอง ว่าเขาจะหนีจากเรา ไปภายในไม่กี่นาที เพราะฉันไม่สามารถทนฟัง หรือ ไม่อยากฟังได้เช่นเดียวกันกับหลักสูตรการฝึกอบรม สำหรับบุคคล ที่ไม่ใช่ HR หากวิทยากรเริ่มต้นด้วยการพูด ถึงการบริหารทรัพยากร บุคคลเช่นการสรรหาการพัฒนาการฝึกอบรม ฯลฯ . และเข้าสู่เนื้อหา ของแต่ละเรื่อง ตรวจสอบให้แน่ใจว่ายังไม่เสร็จสิ้น การบรรยายเป็นเวลาน้อยกว่าสองชั่วโมง ความสนใจของผู้บริหารในสายงานหลักเริ่มลดลงและบางคนอาจ หมดความสนใจในช่วงหัวค่ำ
ดังนั้นหากจะจัดการฝึกอบรมให้มีประสิทธิภาพผู้จัดฝึกอบรมและวิทยากรต้องออกแบบหลักสูตรฝึกอบรมโดยพิจารณาจากปัญหาการบริหารจัดการของหน่วยงาน

line manager

line manager The executives in the main lines of the organization are people who are important. More than a support page Since executives in the main line of work are people who work in the mission The main success or failure of the organization It depends largely on this group of people. The organization therefore gives importance to With this group of people From admission to work With high wages, it may be due to the main line management. Is too praised, or the primary line manager is overly responsible for the work at the heart of the organization, or it could be the management of the main line. Are too sensitive ติดต่อเรา

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู