ฝาก - ถอน

innovation

innovation

innovation

innovation หรือ นวัตกรรม คืออะไร? เทคโนโลยี และธุรกิจ เป็น ของคู่กัน มายาวนาน และความสำคัญ นี้ได้เติบโต ขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วง ไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ลองคิดดูสิ มนุษย์ เรา ใช้เวลาหลายพันปี ในการบินบน ท้องฟ้า แต่ ไม่ถึงห้าสิบปี ต่อมาเราสามารถ ขึ้น ไปเดิน บนดวงจันทร์ได้ แต่สิ่ง ประดิษฐ์ และเทคโนโลยี เหล่านี้ เกี่ยวข้อง กับ นวัตกรรมอย่างไร? ในบทความ นี้เรามาดู

นวัตกรรมคืออะไร?

นวัตกรรม คือกระบวน การสร้างมูลค่า โดยตอบสนอง ความต้องการ ของตลาด จากวิธีการใหม่ ๆ นำ ไปใช้ กับผลิตภัณฑ์ บริการเทคโนโลยี และ รูปแบบธุรกิจ

เพื่อสร้างการ เปลี่ยนแปลง ความคิดสร้างสรรค์ และคุณค่า ที่สามารถขับ เคลื่อน การเติบโต ทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ

นวัตกรรมเป็นสิ่งใหม่ แต่ใช้ได้ผลดี…และสามารถเจาะตลาดหรือสังคมใหม่ ๆ ได้

เรา จะสังเกต ได้ว่าความหมาย ของนวัตกรรม ขึ้นอยู่ กับการสร้างโซลู ชันใหม่ สำหรับตลาด หรือสังคม ที่มีอยู่ เราสามารถ ใช้เกณฑ์ ทั้งสามนี้ เพื่อช่วยพิจารณา ว่าการเปลี่ยนแปลง หรือกระบวนการนี้ เป็นนวัตกรรมใหม่ หรือไม่

เป็นเรื่องใหม่ หรือไม่? (นวนิยาย) ความใหม่ และนวัตกรรม เป็น ของคู่กัน บางครั้ง กระบวน การอาจ ทำให้ระบบดี ขึ้น แต่ไม่ใช่อะไรใหม่ เช่นการปรับปรุง ประสิทธิภาพ มากกว่า นวัตกรรม


innovation
วิธีแก้ปัญหาที่สำคัญ?

(วิธีแก้ปัญหา) ความแปลกใหม่ ที่ไม่สามารถแก้ ปัญหา ที่สามารถสร้าง มูลค่า ให้กับตลาดเศรษฐกิจ หรือสังคม ได้ก็อาจเป็น ‘ศิลปะ’ (Arts)

ไม่ใช่ว่าศิลปะ จะไร้ค่า หรือไม่สำคัญ แต่ศิลปะ ส่วนใหญ่ ไม่ได้ถูกออกแบบ มาเพื่อ แก้ปัญหา. ตรงข้ามกับนวัตกรรม
สร้างมูลค่า ได้มาก แค่ไหน? (Value)

ความสดใหม่ ที่ไม่ก่อ ให้เกิดมูล ค่าเรียกว่า ‘สิ่งประดิษฐ์’ (Invention) เราสามารถ ประดิษฐ์คิดค้น เพื่อพัฒนา คุณค่าและนวัตกรรม แต่การประดิษฐ์ นั้นต้องผ่าน กระบวนการสร้าง มูลค่า ที่เหมาะสม กับตลาด หรือกลุ่มลูกค้า

สิ่ง ที่ฉันอยาก ให้ทุกคนจำไว้ คือนวัตกรรมเป็น ‘กระบวนการ’ มากกว่าสิ่งหนึ่ง การสร้างนวัตกรรมอาจล้มเหลวได้ แต่ความล้มเหลว ไม่ได้ ทำให้คุณค่า

ของกระบวน การผลิต ที่เป็นนวัตกรรมใหม่ ลดน้อยลง การมอง ว่า นวัตกรรม เป็นวัตถุ หรือวัตถุ จะทำให้ กระบวนการมีคุณค่าน้อยลง กระบวน การสร้างนวัตกรรม ที่คนมักพูด ถึงคือ Design Thinking

อย่างไร ก็ตามนวัตกรรม ไม่จำเป็นต้อง ใช้ในเชิงพาณิชย์ เท่านั้น องค์กร ที่ไม่แสวงหา ผลกำไร สามารถ เป็น นวัตกรรมได้เช่นกัน แต่ ‘เกณฑ์’ การประเมินมูลค่า อาจเปลี่ยน จากรายได้ และกำไรไป เป็นผลกระทบทาง สังคมเป็นต้น

แต่เรา ไม่สามารถปฏิเสธ ได้ว่า ‘การนำนวัตกรรม สู่สังคม หรือตลาดหลัก’ เราต้องดู ‘เป็นความเป็น ไปได้ทางการเงิน’

ลักษณะของนวัตกรรมคืออะไร?
ความหมายของนวัตกรรมมีความหลากหลายและมีการเลือกใช้คำศัพท์ในหลายกรณี ลองมาดูลักษณะของนวัตกรรมที่ผู้คนยอมรับ

แอปพลิเคชั่นที่ผิดปกติและมีประโยชน์
มีความเกี่ยวข้องกับยุคสมัยหรือกลุ่มผู้ใช้
เป็นความคิดที่ดีมาก ทำงานได้ดีและสื่อสารได้อย่างเหมาะสม
เป็นไปได้และเกี่ยวข้องกับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันและถูกมองว่ามีคุณค่าต่อลูกค้า
แนะนำผลิตภัณฑ์หรือบริการใหม่ที่เพิ่มมูลค่าให้กับองค์กร
สิ่งใหม่ ๆ ที่แก้ปัญหาให้กับลูกค้ารูปแบบของนวัตกรรมไม่สำคัญ
กระบวนการและวิธีการที่ธุรกิจจะสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
งานที่สร้างสิ่งที่ลูกค้าในตลาดชื่นชอบและสร้างผลกำไรมหาศาล
การดำเนินการของสิ่งใหม่
การใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่มีคุณค่า
อะไรที่ใหม่มีประโยชน์และน่าตื่นเต้น

เหตุผล ที่เราเรียกสิ่ง เหล่านี้ว่า ‘ลักษณะเฉพาะ’ เนื่องจากแต่ละคนสามารถอธิบายนวัตกรรมได้ แต่ไม่มีสิ่งใดที่สามารถอธิบายได้ ว่าเป็นนวัตกรรม ทั้งหมด

ส่วนใหญ่ ลักษณะ ของ ‘ความสดใหม่’ และ ‘ประโยชน์’ ยังเป็นจุดเด่นของนวัตกรรมจากมุมมองของคนจำนวนมาก

สรุป ได้ ว่าหากเรา ต้องการ ‘จัดหมวดหมู่’ ว่า ผลิตภัณฑ์ กระบวน การบริการ องค์กร หรือแนวคิดใดเป็นนวัตกรรมใหม่ เราต้องดูว่าสิ่งเหล่านี้ ตรง กับลักษณะ ข้างต้น มากน้อยเพียงใด

มีนวัตกรรมอะไรบ้าง?

เมื่อพูดถึงนวัตกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในรอบหลายปีเราไม่ต้องมองไปไกล สมาร์ทโฟนเช่น iPhone, Android เป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนพฤติกรรมผู้บริโภคและสร้างตลาดมูลค่าหลายพันล้านบาทภายในเวลาไม่กี่ปี มาวิเคราะห์ iPhone รุ่นใหม่ปี 2007 กัน

iPhone ใหม่หรือไม่? iPhone เป็นโทรศัพท์มือถือที่นอกจากจะสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วยังมีโปรแกรมการรับรองอีกมากมาย (application)

ยังมีวิธีการใช้งาน (user interface) ที่ใคร ๆ ก็เข้าใจได้ทันที เป็นโทรศัพท์มือถือที่เปลี่ยนบทบาทในชีวิตของทุกคน

iPhone สร้างมูลค่าได้มากแค่ไหน? เราสามารถเห็นคุณค่าของ iPhone จากความสำเร็จของ บริษัท Apple แต่มูลค่าที่แท้จริงมีมากกว่านั้นมาก

นำโลกเข้าสู่ยุคสมาร์ทโฟนตลาดใหม่เช่น Uber Grab หรือแม้แต่ Instagram ก็สามารถเปิดตัวโมเดลธุรกิจใหม่ ๆ ผ่านโทรศัพท์มือถือ

ทุกวันนี้อุตสาหกรรมที่หลายคนพูดถึงคือนวัตกรรมทางเทคโนโลยี แต่ในความเป็นจริงแล้วยังมีนวัตกรรมที่ไม่ใช่เทคโนโลยีอีกมากมาย

ประชาธิปไตย ถือเป็นนวัตกรรม ทางสังคม และการปกครองในอดีต Ice Cream Soda Coke Float ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นนวัตกรรมด้านอาหารเช่นกัน

innovation

เมื่อ เปรียบเทียบ นวัตกรรม กับการปรับปรุง อย่างต่อเนื่อง นวัตกรรม จะสามารถเพิ่มมูลค่าแบบก้าวกระโดดได้มากขึ้นเราจะเห็น ว่าการพัฒนา คือการทำให้สิ่งที่ดีขึ้น

แต่การสร้าง วัฒนธรรม คือการสร้างสิ่งใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อนเพื่อปรับปรุงสิ่งที่มีอยู่แล้ว ตัวอย่างเช่นเราอาจทำให้ม้าของเราวิ่งเร็วขึ้น แต่เราไม่สามารถสร้างรถยนต์ตามการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

คำอธิบาย ของรถยนต์ และม้าเป็นเรื่อง ที่ถกเถียงกัน มานานสำหรับนักประดิษฐ์หลายคน นักประดิษฐ์คนแรกถือว่า ‘ลูกค้า’ หรือ ตลาดเป็น ผู้ ที่บอกเรา ได้ดี ที่สุด ว่าเขาต้องการผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมประเภทใด

แต่นัก ประดิษฐ์ ประเภท ที่สอง ให้ความเห็น ว่าลูกค้า ไม่รู้ว่าต้องการอะไร ถ้าเราถามคนในอดีตว่าต้องการเดินทางแบบไหนพระองค์จะบอกเพียงว่า

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู