ฝาก - ถอน

homepro

homepro

homepro

homepro บริษัท ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีก โดยจำหน่ายสินค้า และให้บริการเกี่ยว กับการก่อสร้าง ต่อเติมตกแต่ง ซ่อมแซม ปรับปรุง บ้านและอาคาร ที่อยู่อาศัย ครบวงจร (One Stop Shopping Home Center) ภายใต้ ชื่อทางการค้า “HomePro” (โฮมโปร) ซึ่ง เป็นเครื่องหมาย การค้าของ บริษัท

ปี 2538

บริษัท โฮมโปรดักส์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 27 มิถุนายน 2538 โดยเป็นการร่วมลงทุนของ บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) บริษัท เริ่มดำเนินการ ที่สาขารังสิต ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2539 เป็นแห่งแรก โดยใช้ชื่อ ทางการค้า ว่าโฮมโปร (HomePro)

ปี2544

บริษัท ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท มหาชนเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2544 ด้วย ทุนจดทะเบียน เริ่มต้น 150 ล้านบาท ต่อมา ได้จดทะเบียนเป็น บริษัท รับใบอนุญาตในตลาด หลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2544 โดย มีชื่อย่อ หลักทรัพย์ว่า “HMPRO”

ปี2547

บริษัท ได้สร้าง ศูนย์กระจาย สินค้า บนที่ดินที่ บริษัท เป็นเจ้าของ ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนคร ศรีอยุธยา เริ่มดำเนินการ ในเดือนกันยายน 2547 และได้ขยายอาคารอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับ การขยาย สาขาในอนาคต

homepro

ปี2549

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2548 บริษัท ได้จัดตั้ง บริษัท มาร์เก็ตวิลเลจ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารพื้นที่เช่า ควบคู่ ไปกับการให้บริการ สาธารณูปโภค โดยเริ่มดำเนิน การในไตรมาสแรก ของปี 2549 ที่โครงการ “หัวหินมาร์เก็ตวิลเลจ”และในปี 2549 บริษัท ได้รับคัดเลือก ให้เป็นหลักทรัพย์ในกลุ่ม SET100

ปี2553

ในปี 2553 บริษัท ได้รับคัดเลือก ให้เป็นหลักทรัพย์ ในกลุ่ม SET 50 และเปิดดำเนินการ มาแล้ว 15 ปีมีสาขาทั้งหมด 40 สาขาในกรุงเทพฯ และปริมณฑล 19 สาขาต่างจังหวัด 21 แห่ง

ปี 2556

บริษัท เริ่มขยายธุรกิจใหม่ เพื่อรองรับตลาดวัสดุ ก่อสร้าง และสินค้าภายในบ้าน โดยจดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท เมกาโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2555 เปิดศูนย์รวมสินค้าบ้าน และวัสดุก่อสร้าง ครบวงจร จำหน่ายสินค้า ในรูปแบบค้าส่ง และปลีกภายใต้ชื่อ“ เมกาโฮม” โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เป็นช่างผู้รับเหมา และเจ้าของโครงการ เปิดสาขาแรก ที่รังสิตในปี 2556

และเมื่อวันที่ 4 กันยายน 2556 บริษัท ฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้ง บริษัท ดี.ซี. เซอร์วิสเซ็นเตอร์ จำกัด โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อบริหารจัดการคลังสินค้า และระบบโลจิสติกส์ของ บริษัท และ บริษัท ย่อย

ปี2557

บริษัท เริ่มขยาย ไปยังต่างประเทศ เป็นครั้งแรก โดยการลงทะเบียน Home Product Center (Malaysia) SDN. BHD. เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2554 เพื่อดำเนินธุรกิจค้าปลีกเกี่ยว กับบ้านในมาเลเซีย และเปิดสาขาแรกที่ IOI City Mall กัวลาลัมเปอร์ ในเดือนพฤศจิกายน 2557

ปี 2558

บริษัท ได้รับคะแนนการประเมินและได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศเช่น

ได้รับการ จัดอันดับสำหรับ MSCI Global Sustainability Index โดย Morgan Stanley Capital International ที่ระดับ A
รับรางวัล SET Award 2015 สาขาผลการดำเนินงาน บริษัท ยอดเยี่ยม

ผลการประเมิน การกำกับดูแลกิจการ ที่ดีระดับ 5 ดาว (ดีเยี่ยม) โดยสมาคม ส่งเสริม สถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD)
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท จดทะเบียนที่ มีผลงานดีเด่นด้าน สิ่งแวดล้อมสังคม และธรรมาภิบาล (ESG 100) โดยสถาบันไทยพัฒน์

homepro

ปี 2559

บริษัท เริ่มต้นนวัตกรรมบริการ“ Home Makeover” เป็นบริการปรับปรุงบ้าน พร้อมทีมช่างผู้ชำนาญการดูแลตั้งแต่ต้นจนจบอีกทั้งยังช่วยควบคุมงบประมาณ และรับประกันคุณภาพ นอกจากนี้ บริษัท ยังได้รับคะแนนการประเมินและได้รับรางวัลระดับนานาชาติและระดับประเทศเช่น

ได้รับการจัดอันดับสำหรับ MSCI Global Sustainability และ MSCI Global SRI Indexes โดย Morgan Stanley Capital International ที่ระดับ A
ได้รับเลือกให้เป็น 1 ใน 100 บริษัท จดทะเบียนที่มีผลงานดีเด่นด้านสิ่งแวดล้อมสังคมและธรรมาภิบาล (ESG 100) โดยสถาบันไทยพัฒน์ เป็นปีที่ สองติดต่อกัน

ผลการประเมิน คุณภาพ การประชุมผู้ถือหุ้น 100 คะแนนเต็มโดยสมาคมส่งเสริม ผู้ลงทุนไทย ต่อเนื่อง เป็นปีที่ 8
ได้รับเลือกให้อยู่ในดัชนี FTSE4Good Emerging Index และดัชนี FTSE4Good ASEAN

5 ซึ่ง เป็นดัชนีที่รวบรวม บริษัท จดทะเบียน ที่ผ่านการจัดอันดับ ESG
ได้รับเลือก ให้อยู่ในรายชื่อ“ หุ้นยั่งยืน” (THSI) เป็นปีที่ 2 ติดต่อกัน และได้รับรางวัล SET Sustainability Awards 2016 ในประเภทดาวรุ่ง

homepro

สินค้าของโฮมโปร

  • เครื่องใช้ไฟฟ้า
  • เครื่องใช้ไฟฟ้า กลายเป็นปัจจัย ที่สำคัญมาก ในชีวิตสมัยใหม่ เนื่องจากเครื่องใช้ เป็นเครื่องมือทรงพลัง ที่สามารถอำนวยความสะดวก ในการทำกิจกรรม ประจำวัน เราใช้เครื่องใช้ ของเราเกือบทั้งวัน ตั้งแต่เราลืมตา ในตอนเช้าจนถึงเวลากลางคืน เมื่อเรานอนเครื่องใช้ไฟฟ้า ทั้งหมดมีส่วนเกี่ยวข้อง เกือบตลอด 24 ชั่วโมงต่อวัน
  • จึงไม่น่าแปลกใจ ว่าทำไม แทบทุกบ้าน ถึงมีเครื่องใช้ไฟฟ้า อย่างน้อยหนึ่ง เครื่องใช้? “ เครื่องใช้ไฟฟ้า” เข้ามามีบทบาท สำคัญต่อชีวิตมนุษย์ ในยุคปัจจุบันมาก โดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้า พื้นฐาน เช่นพัดลมตู้เย็นเครื่องซักผ้า เครื่องปรับอากาศ เตารีดเตาอบไมโครเวฟ
  • หรือเครื่องทำน้ำอุ่นเป็นต้นหรือเครื่องใช้เพื่อความบันเทิงเช่นทีวี LED สเตอริโอเครื่องเล่นดีวีดี เป็นต้นโดยการเลือก ใช้เครื่องใช้ทั่วไป ภายในบ้านจะต้องกำหนด ตามประเภท ของเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่สอดคล้อง กับการใช้งานในครัวเรือน เพื่อความสะดวกสบาย อย่างคุ้มค่า และสามารถตอบสนอง ความต้อง การใช้งาน ภายในบ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุด
homepro

โฮมโปรครบวงจรเรื่องบ้านทั้งสินค้าและบริการ

โฮมโปรมุ่งเน้น การเป็นผู้นำในธุรกิจ Home Solution and Living Experience ในประเทศไทย และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โฮมโปรจึงกลาย เป็นศูนย์กลาง การใช้งานภายในบ้านและนอกบ้าน เฟอร์นิเจอร์ตกแต่งบ้าน และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ รวมถึงบริการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

กับอาคารไม่ว่าจะเป็นบริการก่อสร้าง ต่อเติมตกแต่ง ซ่อมแซมปรับปรุง ทำความสะอาด หรือออกแบบอาคารบ้าน และที่อยู่อาศัยให้คุณครบวงจร (One Stop Shopping Home Center)

เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ใช่เพื่อให้เหมาะกับการตกแต่งบ้านทุกสไตล์

Furniture เฟอร์นิเจอร์” ของแต่งบ้าน ที่บ้าน และคอนโดทุกคนต้องมี! ซึ่งการเลือก ซื้อเฟอร์นิเจอร์ ควรเลือกให้เข้า กับสไตล์การตกแต่งบ้าน และคอนโดของคุณ และคุณควรรู้หลัก การเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ได้สินค้าที่ตรงตามรสนิยม ของคุณราคาเฟอร์นิเจอร์

และได้สินค้าคุณภาพดีปัจจุบัน มีร้านขายเฟอร์นิเจอร์มากมาย ทั้งหน้าร้านทั่วไป และร้านค้าออนไลน์ แม้ว่าคุณจะมีทางเลือก ในการซื้อเฟอร์นิเจอร์ มากขึ้น แต่ … ก็ไม่ได้หมายความ ว่าคุณจะได้เฟอร์นิเจอร์ ที่เหมาะกับคุณ หลักการเลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์มีอะไรบ้าง?

เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์อย่างไร?
คำนึงถึงรสนิยม ความชอบ และสไตล์การตกแต่งห้อง และบ้านของคุณ เพราะหาก คุณได้รับผลิตภัณฑ์ ที่ไม่เหมาะกับคุณอาจส่งผลต่อ การใช้งานในระยะเวลาอันสั้น
ศึกษาข้อมูลให้มากที่สุด ก่อนที่จะตัด สินใจ ซื้อเฟอร์นิเจอร์ และของแต่งบ้านนั้น

อย่าซื้อเฟอร์นิเจอร์ ราคาถูกเกินไป จนมองข้ามวัสดุ และคุณภาพไป คำนวณขนาดห้อง และพื้นที่บ้านด้วยการวัดขนาด เฟอร์นิเจอร์ เพื่อให้ได้เฟอร์นิเจอร์ ที่มีขนาดเหมาะสม กับพื้นที่ติดตั้ง ทดลอง ใช้งานเบื้องต้น กับเฟอร์นิเจอร์ที่เราเลือก หากเป็นโซฟาหรือที่นอนควรทดสอบโดยการสัมผัสหรือนั่งนอนว่าคุณรู้สึกพอใจหรือไม่

สั่งซื้อสินค้าออนไลน์

ดูสินค้า

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู