eat

eat

eat  หนึ่งในสิ่งที่ทำให้เราเจริญเติบโต มีชีวิต มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง 

eat สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราเติบโตมีชีวิตมีสุขภาพดี แต่คุณรู้หรือไม่ว่าการกินอย่างยั่งยืนการทำให้อาหารทุกคำที่เราทุกคนกินมันมีความหมายมากกว่าแค่อิ่มท้องการ“ กินอย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกคำมีความหมาย” มีผลกระทบอย่างไม่น่าเชื่อทั้งต่อชีวิตสังคมและโลกใบนี้ นี่เป็นคำกล่าวที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับสิ่งที่ประกอบกันเป็นศักราชมาจากอาหารที่รับประทานเริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราได้รับอาหารจากแม่เพื่อสร้างโครงสร้างของเนื้อหนังจนกระทั่งทารกคลอดออกมาและเจริญเติบโตเป็น ผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเราต้องกินอาหารทุกวันเพราะอาหารไม่เพียง แต่ใช้เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับร่างกายเท่านั้น แต่ยังทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหากคุณมีโภชนาการที่ดี

eat

อาหารคือเรา ” นี่คือคำกล่าวที่ไม่สามารถปฏิเสธได้

สำหรับสิ่งที่ประกอบกันเป็นศักราชนั้นมาจากอาหารที่รับประทาน เริ่มตั้งแต่อยู่ในครรภ์เราได้รับอาหารจากแม่เพื่อสร้างโครงสร้างของเนื้อจนกระทั่งทารกคลอดออกมา และเจริญเติบโตเป็นผู้ใหญ่และผู้สูงอายุเราต้องกินอาหารทุกวัน เพราะอาหารไม่ได้ใช้เพียงเพื่อสร้างความแตกต่างร่างกายเท่านั้น แต่ยังทำให้ชีวิตอยู่อย่างมีความสุขหากคุณมีโภชนาการที่ดี (หมายถึงการกินที่ถูกต้อง) แต่ถ้าคุณกินไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอก็จะทำให้เกิดปัญหาทางโภชนาการในปัจจุบัน คนไทยยังคงประสบปัญหาทางโภชนาการมากมายไม่ว่าจะเป็นการขาดสารอาหารเช่นการขาดสารไอโอดีนโรคโลหิตจางเป็นต้นโรคเหล่านี้ทำให้เด็กเติบโตช้า

มีพัฒนาการทางร่างกายและสมองที่ผิดปกติเจ็บป่วยง่ายไม่ใช่แค่เด็กเท่านั้น ผู้ใหญ่ก็มีผลบั่นทอน สมรรถภาพทางกายไม่ดีในขณะเดียวกันหากภาวะโภชนาการเกินก็จะเป็นปัญหาเดียวกันเช่นโรคอ้วนเบาหวานหัวใจขาดเลือดมะเร็ง ฯลฯ เป็นต้นซึ่งล้วนเป็นสาเหตุของการเจ็บป่วยและการเสียชีวิต ปัญหาโภชนาการของคนไทยเกิดจากหลายสาเหตุ แต่สาเหตุหลักประการหนึ่งนั่นคือคนไทยส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการส่งเสริมให้มีพฤติกรรมการกินที่เหมาะสม ทำให้ขาดความรู้และแนวคิดที่ดีในการรับประทานอาหารเพื่อโภชนาการและสุขอนามัยที่ดี

กินอย่างยั่งยืน กินอย่างไร

เห็นว่าสำคัญและเกิดแนวคิด“ การกินอย่างยั่งยืน” หมายถึงอาหารต้องมีคุณภาพสะอาดปลอดภัยรสชาติอร่อย และยังต้องช่วยชุมชนลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและโลกกล่าวคือผู้บริโภคต้องสามารถติดตามแหล่งที่มาได้ กระบวนการผลิตตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงกระบวนการผลิตมาตรฐานโรงงานผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เริ่มพัฒนาระบบ QR Code เพื่อใช้กับผลิตภัณฑ์ไก่สด การรู้ที่มาของอาหารทำให้มั่นใจได้ว่าอาหารนั้นสดสะอาดปลอดภัยช่วยในการตัดสินใจเลือกอาหารได้อย่างถูกต้อง รู้ว่าอาหารประเภทใดมีประโยชน์ต่อใครเช่นเด็กวัยรุ่นหรือผู้สูงอายุ ด้วยความต้องการที่แตกต่างกันฉันต้องกินอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการที่แตกต่างกัน

หลักโภชนาการทั้งเก้าประกอบด้วย

1.กินอาหารให้ครบ 5 หมู่อย่างหลากหลายและรักษาน้ำหนักตัว เพื่อให้สารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างครบถ้วนและมีน้ำหนักมาตรฐานไม่อ้วนเกินไปหรือผอมเกินไป

2.รับประทานข้าวเป็นหลักสลับกับอาหารจำพวกแป้งในบางมื้อ เลือกกินข้าวกล้องแทนข้าวขาวจะได้คุณค่าและไฟเบอร์มากกว่า

3.กินผักให้มากและกินผลไม้เป็นประจำ กินผักและผลไม้ทุกมื้อ จะช่วยเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและต่อต้านมะเร็ง

4.กินปลาเนื้อสัตว์ไม่ติดมันไข่และพืชตระกูลถั่วเป็นประจำ ปลาเป็นโปรตีนคุณภาพดีย่อยง่ายและหาง่าย ถั่วเป็นโปรตีนจากพืชที่สามารถทดแทนเนื้อสัตว์ได้

5.ดื่มนมที่เหมาะสมกับวัยนมช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟัน เด็กควรดื่มนม 1-2 แก้วต่อวันผู้ใหญ่ควรดื่มนมพร่องมันเนย 1-2 แก้วต่อวัน

6.กินอาหารที่มีไขมันพอประมาณ กินผัดผัดหรือแกงกะทิ แต่ควรเลือกกินอาหารประเภทต้มนึ่งย่าง (ไม่ไหม้เกรียม) และแกงไม่ใส่กระทะเป็นประจำ

7.หลีกเลี่ยงการกินอาหารรสจัดหวานจัดเค็มจัดกินหวานมากเสี่ยงต่อโรคอ้วนเบาหวานโรคหัวใจและหลอดเลือดกินเค็มเสี่ยงความดันโลหิตสูง

8.รับประทานอาหารที่สะอาดปราศจากสิ่งปนเปื้อน อาหารที่ไม่ปรุงสุกและปนเปื้อนที่ปนเปื้อนเชื้อโรคและสารเคมีเช่นบอแรกซ์สารเร่งสียาฆ่าเชื้อราสารฟอกขาวยาฆ่าแมลงฟอร์มาลินอาจทำให้เกิดโรคได้

9.งดหรือลดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เพราะเสี่ยงต่อการเกิดโรคความดันโลหิตสูงตับแข็งมะเร็งหลอดอาหาร และโรคร้ายแรงอื่น ๆ อีกมากมาย

eat

eat one thing that makes us grow, live healthy But did you know that sustainable eating? Making every bite of the food we all eat means more than just being full. Eating sustainably so that every word counts. Life, society and the world This is an indisputable statement of what constitutes the era of food eaten, starting in the womb. We adults and the elderly, we have to eat food every day because food is not only But only used to make a difference to the body But still make life happier if you have good nutrition.

For what constitutes the era that comes from food eaten Beginning in the womb, we receive food from the mother to build up the structure of the meat until the baby is born. And thrive as adults and the elderly, we have to eat food every day. Because food isn’t just used to make a difference to the body. But still make life happier if you have good nutrition (Referring to eating right), but if you eat incorrectly or not enough, it will cause nutritional problems today. Thai people still face many nutritional problems such as malnutrition such as iodine deficiency.

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

omlet

เรื่องถัดไป

พี่คนดี

เมนู