db

db

db เข้ามาเกี่ยวข้อง ยังไง

db “ หู” เป็นอวัยวะที่สำคัญของร่างกายเรา เนื่องจากกิจกรรมเกือบทุกอย่างในชีวิตประจำวันมักจะมี “เสียง” เข้ามาเกี่ยวข้อง นั่นทำให้ในแต่ละวันหูของฉันจะถูกใช้ไปในทุกประเภท วันนี้เรามาทำความรู้จักกับ“ ระดับเสียง” หรือ“ เดซิเบล” ที่ใช้ในการกำหนดว่าเสียงดังที่เราพบในชีวิตประจำวันควรจะดังแค่ไหน หรือส่งเสียงดังแค่ไหนก็จะเป็นอันตรายต่อร่างกาย

db

โดยปกติเสียงจะมีหน่วยวัดหลายหน่วย
เดซิเบล (dB) เป็นหน่วยวัดเสียงที่เข้าใจและเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน โดยการวัดเสียงเป็นเดซิเบล (A) จะแบ่งออกเป็นระดับเมื่อเทียบกับเสียงที่พบบ่อยในชีวิตประจำวันดังนี้

ระดับต่ำมาก (0-20dB) เช่นการหายใจการกระซิบนั่นหมายความว่าเสียงของมนุษย์เริ่มจาก 0dB
ระดับต่ำ (30-40dB) เช่นเสียงห้องสมุด เสียงห้องนอนตอนกลางคืน
ปานกลาง (50-60dB) เช่นฝนปรอยๆ
ระดับเสียงดัง (70-80 เดซิเบล) เช่นเสียงของเครื่องดูดฝุ่นและเสียงนกหวีดและ ไม่ควร ได้ยินเสียงดังตั้งแต่ 85 เดซิเบลขึ้นไปเป็นเวลานาน สำหรับการสูญเสียการได้ยินที่เป็นไปได้
ระดับที่ดังมาก (90-100dB) เช่นเสียงเครื่องตัดหญ้าเสียงโรงงาน
ระดับที่ดังที่สุด (110-140 B) เช่นเพลงแดนซ์ในผับ เสียงร็อคคอนเสิร์ตเสียงเครื่องบินเจ็ทไม่ควรรับเสียง 100-120dB เกิน 1-2 ชั่วโมงและเมื่อเสียงถึง 130dB จะเริ่มมีอาการปวดหู
เมื่อรู้จักใครก็ตามที่รู้ว่าเขาอยู่ในสถานการณ์ที่มีเสียงดังเมื่อมีโอกาสก็ควรหลีกเลี่ยง สามารถดำเนินการตามกฎหมายได้ในกรณีที่มีการใช้เสียงดังในบริเวณใกล้เคียงตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) ซึ่งกำหนดมาตรฐานเสียงทั่วไปสูงสุด 115dB

นอกจากนี้บริเวณที่เกิดเสียงดังเช่น

แถบ
ปาร์ตี้
เพลงดัง
ข้างบ้านตะโกนลั่น แต่ไม่ได้เกิดขึ้นจริง
หมาเห่า
เปิดทีวีเสียงดัง
เสียงทะเลาะกัน
ขนที่มีเสียงดัง
เสียงก่อสร้างต่อเติมบ้าน

เป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 370 ผู้ใดส่งเสียงให้ส่งเสียงดังหรือส่งเสียงดังโดยไม่มีเหตุอันควรจนทำให้ประชาชนตกใจหรือเดือดร้อนต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท เสียงหมาเห่า. อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 397 ผู้ใดกระทำการใด ๆ ต่อผู้อื่นอันเป็นการข่มเหงคุกคามหรือทำให้อับอายหรือเดือดร้อนรำคาญ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 5,000 บาท.

Today we bring to know “Sound level” or “decibel” used to determine how loud the noise we encounter in our daily life should be. Or how loud it will be harmful to the body

Usually sound has several units of measurement, but decibel (dB) is the most widely understood and popular unit of measurement of sound today. By measuring the noise in decibels (A), it is divided into levels compared with the noise that is common in everyday life as follows.

It is an offense under the Criminal Code Section 370. Whoever makes noise To make noise or make noise Without reasonable cause Until causing the public to be shocked or in trouble Shall be liable to a fine not exceeding 1,000 baht.

The sound of dogs barking. There may be an offense under the Penal Code Section 397 who does any act against others which persecute, threaten or cause humiliation or annoyance. Shall be liable to a fine not exceeding 5,000 baht.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

continue

เรื่องถัดไป

dji mavicmini

เมนู