ฝาก - ถอน

customer

customer

customer

customer ลูกค้า หมายถึงลูกค้า ที่เข้ามาซื้อสินค้า หรือบริการของ บริษัท นักการตลาด ต้องศึกษาตลาด เนื่องจากตลาด แต่ละประเภท จะมีลักษณะ ที่แตกต่างกันตลาดของลูกค้า


customer
(ตลาดลูกค้า) แบ่งออกเป็น 5 ประเภท ได้แก่

3.1 ตลาดผู้บริโภค
หมายถึงบุคคล หรือครัวเรือน ที่ซื้อสินค้า หรือบริการเพื่อ การบริโภคส่วนบุคคล ตัวอย่างเช่น:
ลิลลี่ ซื้อข้าว เพื่อบริโภคในครอบครัว ฯลฯ

3.2 ตลาดธุรกิจ

หมายถึงบุคคล หรือกลุ่มคน ที่ซื้อสินค้า หรือบริการเพื่อ การผลิตต่อไป หรือใช้ในกระบวนการ
การผลิต เช่นลิลลี่ซื้อข้าว มาทำข้าวผัดขาย ตามตลาดนัดเป็นต้น PG SLOT VIP

3.3 ตลาดผู้ค้าปลีก
หมายถึงบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ซื้อสินค้า หรือบริการเพื่อขายต่อ ตัวอย่าง เช่นลิลลี่ซื้อข้าว
นำไปขาย ที่หน้าร้าน เป็นต้น

3.4 ตลาดรัฐบาล
หมายถึงหน่วยงานของรัฐที่ซื้อสินค้า หรือบริการ เพื่อนำไปเผยแพร่ ต่อสาธารณชนเช่น
รัฐบาลสั่งซื้อข้าวสาร 20 กระสอบ บริจาค ให้ผู้ประสบภัยน้ำท่วมภาคใต้

 1. สาธารณะ
  หมายถึงกลุ่มที่มีความสนใจ หรือมีผลกระทบต่อความสามารถ ในการดำเนินงานและบรรลุ
  วัตถุประสงค์ ขององค์กร เช่นผู้ถือหุ้น สื่อมวลชนรัฐบาล ชุมชนท้องถิ่น กลุ่มอนุรักษ์ สิ่งแวดล้อม
  เป็นต้น
 2. คู่แข่ง
  ตามแนวคิดการตลาด (The marketing concept) ที่ บริษัท จะได้สัมผัส
  ความสำเร็จต้องสามารถ ตอบสนอง ความต้องการ และสร้างความพึงพอใจ ให้มากกว่าคู่แข่ง ดังนั้นนัก การตลาดต้อง ทำมากก ว่าตอบสนองความต้องการ ของผู้บริโภค เป้าหมาย แต่ต้อง
  สามารถวาง ตำแหน่งสินค้า ให้อยู่ในใจ ของลูกค้าเหนือ คู่แข่ง สำหรับเหตุผลนี้
  ดังนั้นจึงจำเป็น ต้องศึกษา ตลาด ของคู่แข่ง ในอุตสาหกรรม เดียวกัน และขนาดนั้น ๆ
  คู่แข่งรายเดียวกัน หรือเกือบเท่ากัน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท:

5.1 คู่แข่งโดยตรง
เป็น บริษัท ที่ผลิตสินค้าที่สามารถใช้แทน กันได้อย่างสมบูรณ์ เช่นคู่แข่งโดยตรงของ
เนสกาแฟ คือมอคโคน่าเขาช่อง
5.2 คู่แข่งทางอ้อม
เป็น บริษัท ที่ผลิตสินค้า ที่ใช้แทนกันได้ แต่ไม่สมบูรณ์เช่นคู่แข่งทางอ้อม
เนสกาแฟเป็นเครื่องดื่มอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นชาน้ำผลไม้น้ำอัดลม ฯลฯ
5.3 บริษัท ทั้งหมดเป็นคู่แข่งกัน
เพราะถือเป็นการแย่งชิง กำลังซื้อ ของผู้บริโภคในวง จำกัด

 • ลูกค้าหมายถึง ลูกค้าซึ่งหมายถึง ลูกค้า ที่ซื้อสินค้า (หรือบริการ) ชั่วครั้งชั่วคราว
 • ลูกค้าหมายถึง ลูกค้าเช่นกัน แต่หมายถึง ลูกค้าที่ใช้บริการ ขอคำแนะนำ หรือขอวิธีแก้ไข ในช่วงเวลาหนึ่ง หรือตามสัญญา ส่วนใหญ่เป็นสินค้าสั่งทำ หรือเฉพาะสำหรับลูกค้า เช่นบริการให้คำปรึกษา ด้านกฎหมาย ลูกค้าทางการตลาดลูกค้าที่ขอคำแนะนำด้านสุขภาพเป็นต้น
 • ผู้บริโภค – ผู้บริโภค (ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง) มักใช้ในบริบทของการตลาด เมื่อกล่าวถึงผู้ซื้อ และผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ ที่มีศักยภาพตัวอย่างเช่นแม่ (ผู้ซื้อ) ที่ให้นมผงสำหรับทารก (ผู้บริโภค) เป็นต้น

สาเหตุหนึ่งของความสับสนนี้ส่วนหนึ่งเป็นเพราะผลิตภัณฑ์จำนวนมากมีผู้บริโภค / ลูกค้า / ผู้ชมที่ไม่ใช่บุคคลเดียวกันและผู้ที่วางแผนการสื่อสารสับสนว่าพวกเขาขายใคร แล้วคุณจะคุยกับใคร

ก่อนที่เราจะไปไกลขนาดนี้เราต้องเข้าใจว่าสามสิ่งนี้คืออะไร (ง่ายๆ)

 1. ผู้บริโภค: พูดง่ายๆว่า “ผู้คนใช้สินค้าหรือบริการ” หรืออาจเรียกว่าผู้บริโภคก็ได้
 2. ลูกค้า: คือบุคคลที่เป็น “ผู้ซื้อ” หรือ “ตัดสินใจซื้อ” ผลิตภัณฑ์ / บริการที่เขาอาจซื้อด้วยตนเอง หรือซื้อให้คนอื่นใช้
 3. ผู้ชม: เป็นกลุ่มผู้เสพข้อมูล (หรือจะแปลแบบห้วนๆก็คือ “ผู้ชม” ที่ธุรกิจจะสื่อสารถึง

ดีกับหลาย ๆ ผลิตภัณฑ์คงไม่มีปัญหาเพราะผู้บริโภคและลูกค้าเป็นบุคคลเดียวกันและการเลือกกลุ่มเป้าหมายนั้นง่ายมากซึ่งเห็นได้ชัดว่าเป็นการขายให้กับกลุ่มคนงานที่กำลังใช้ผลิตภัณฑ์ด้วยตนเอง เช่นซื้อโทรศัพท์มือถือตามร้านอาหารเป็นต้น

แต่สำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่างผู้บริโภค และลูกค้าอาจไม่ใช่ บุคคลเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อาหารเด็ก ที่เด็กเป็นผู้ที่ใช้ผลิตภัณฑ์จริง ๆ แต่ผู้ที่ซื้อคือผู้ปกครอง

สินค้าสำหรับผู้สูงอายุ จะจัดอยู่ ในประเภทเดียวกัน และนั่น จะต้องให้ผู้คนวางกลยุทธ์ และเลือกกลุ่มเป้าหมาย ที่เหมาะสมด้วย (ซึ่งอาจจะต้องทำทั้ง 2 กลุ่ม หรือจะเลือกกลุ่มใด กลุ่มหนึ่งก็ได้)

ถามว่าสิ่งนี้สำคัญแค่ไหน? ส่วนหนึ่งเพราะการเลือก Audience จะส่งผลต่อการวางแผนการเลือกสื่อการออกแบบ Message เช่นถ้าสินค้านี้ขายแม่ซื้อให้ลูกเราก็จะนึกถึง

Message แต่ถ้าเป็นกรณีเพื่อ สื่อสารให้เด็ก ๆ โดยตรงเรา จะเลือกสื่ออื่น และทำงาน กับอาร์ตเวิร์คอื่น และต้องการให้คนงาน มีภาพที่ชัดเจนพอสมควรในแคมเปญของตนเอง เราจะสื่อสารกับใครกลุ่มคนอะไรและสื่อด้วย Message สำหรับการเป็นผู้บริโภคหรือลูกค้า

บล็อกในปัจจุบันอาจไม่ซับซ้อนมากนัก แต่จริงๆและนักการตลาดหลายคนก็ยังไม่เคลียร์เกี่ยวกับเรื่องนี้มักจะสับสนและสับสน แล้วพยายามบอกให้เคลียร์เอง (หรือขอให้ทีมงานเคลียร์)

ปัญหาที่ผู้ประกอบการส่วนใหญ่เผชิญคือไม่รู้จักลูกค้าอย่างแท้จริง เสียโอกาสในการขายเนื่องจากไม่สามารถสื่อสารกับกลุ่มลูกค้าที่เหมาะสมได้อย่างถูกต้อง เมื่อคุณเริ่มต้นธุรกิจและต้องการขายสินค้าหรือบริการคำถามใหญ่คือคุณขายให้ใคร?

ลูกค้าของคุณมีความคาดหวังอะไร เพราะการรู้จักลูกค้ามัน จะช่วยให้คุณวางแผนกลยุทธ์ ในการสื่อสาร กับพวกเขาได้อย่างเหมาะสม เมื่อคุณรู้จักพฤติกรรมของตนเองและเข้าใจความคาดหวังของลูกค้าอย่างแท้จริง

Customer Personas คือลักษณะทางประชากร ที่วิเคราะห์ตามเพศพฤติกรรมนิสัย การทำงานพฤติกรรมการใช้ชีวิต ทั้งหมดนี้เป็นจุดสำคัญที่สุดประการหนึ่งที่ทำให้คุณทราบว่าลูกค้าประเภทใดที่จะเข้ามาใช้บริการของคุณ?

นอกจากนี้ยังทำให้ทุกคนในองค์กร ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการนักการตลาด และพนักงานขายมีความเข้าใจตรงกัน ในการสื่อสารไปยังกลุ่มเป้าหมาย

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู