blackboard chula

blackboard chula

blackboard chula

blackboard chula คือระบบจัดการการเรียนการสอน (LMS) ผ่านอินเทอร์เน็ต ครูสามารถสร้างหลักสูตรบันทึกข้อมูลหลักสูตรและนำเนื้อหารวมทั้งเอกสารต่างๆมาสร้างเป็นเว็บไซต์ของหลักสูตรได้ด้วยตนเองโดยใช้ในฟังก์ชันต่างๆ ของระบบประกอบด้วยการประกาศข่าวสารการเผยแพร่เอกสารเช่นหลักสูตรและสื่อการเรียนการสอนการจัดทำแบบทดสอบความรู้การอภิปรายผ่านเว็บบอร์ดและอีเมลรวมถึงการประเมินผลการเรียนรู้เป็นต้น สนใจอ่านต่อ

blackboard chula

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทย ถือกำเนิดจากโรงเรียนฝึกหัดราชการพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งขึ้นที่อาคารยาวข้างประตูพิมานไชยศรีในพระบรมมหาราชวังเมื่อปี พ.ศ. 2442 และเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนมหาดเล็กเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2445 เพื่อผลิตบุคลากรเข้ารับราชการ ซึ่งได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วจากแนวพระราชดำริในการปฏิรูประบบการปกครองของรัฐในปี พ.ศ. 2425

ในสมัยรัชกาลที่ 6 หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนต้องการบุคลากรเพื่อทำงานในด้านต่างๆ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวกว้างขวางขึ้นพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชกระแสรับสั่ง“ การมีมหาวิทยาลัยเพื่อสถาบันอุดมศึกษาในสยาม” จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดตั้งโรงเรียนมหาดเล็กเป็นสถาบันอุดมศึกษาพระราชทานนามว่า“ โรงเรียนการโยธา รับใช้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2453

ต่อมาทรงเห็นว่าควรขยายกิจการให้กว้างขวางตามพระราชประสงค์เพื่อให้เป็นสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่และถาวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระองค์ได้พระราชทานเงินที่เหลือจากประชาชนเพื่อสมทบทุนในการสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ทรงม้าจำนวนกว่า 9 แสนบาท ใช้สร้างอาคารเรียนและเป็นอาคารบัญชาการบนที่ดินฝั่งธนเนื้อที่ 1,309 ไร่เขตปทุมวัน และเงินที่เหลือจากการก่อสร้างได้รับพระราชทานโดยพระบรมราชานุญาตเพื่อใช้ในกิจกรรมของโรงเรียนต่อไปในการนี้ได้ดำเนินการและวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารเมื่อวันที่ 3 มกราคม 2458

Blackboard
The Blackboard system is a teaching and learning management system (LMS) through the Internet. Teachers can create courses Record course information and take content including various documents It can be created as a course website by yourself, using in various functions. Of the system consists of News announcement Dissemination of documents such as courses And teaching and learning materials Homework delivery Preparation of knowledge quiz Discussion through forums and e-mail, including learning assessments, etc.

Chulalongkorn University It is the first institution of higher education in Thailand. Born from a civil service training school His Majesty King Chulalongkorn was graciously established at the long building next to Phiman Chai Si Gate in the Grand Palace in 1899 and renamed Mahatlek School on April 1, 1902 to produce personnel for government service. Which has expanded rapidly From the royal policy for reforming the state administration system in 1882

During the reign of King Rama VI Government and private sectors require personnel to work in various fields. More spacious King Rama VI His Majesty the King has a memorial to the Royal Patronage to “To have a university for a Siamese higher education institution”, thus graciously pleased To establish Mahadlek School as a higher education institution Bestowed the name “The School of Civil Service of King Chulalongkorn” on January 1, 1910

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Birds of Prey

เรื่องถัดไป

blockchain คือ

เมนู