Best Express

Best Express

Best Express

Best Express (เบสท์เบสท์เบสท์โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) ผู้ให้บริการโซลูชั่นโลจิสติกส์ลูกโซ่ชั้นนำของโลกโดยมีบาสเก็ตบอล BA เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ 1

เปิดดำเนินการมาแล้ว 6 เดือนนับตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2561 โดยมีศูนย์กระจายสินค้า 4 แห่ง ได้แก่ กรุงเทพฯขอนแก่นและสุราษฎร์ธานีมีร้านค้า 500 แห่งและศูนย์แฟชั่น 71 แห่ง

Best Express

Best Best Camp in Thailand 5 ปี (2561-2565)

จะใช้โปรแกรมประมาณ 5 พันล้านบาทในการสร้างจุดจำหน่ายฮับโลจิสติกส์และโครงสร้างรวมถึงส่วนต่างๆของระบบในปี 2562 จะขยายบริการโลจิสติกส์แฟรนไชส์จากศูนย์บริการ 4 แห่งในปัจจุบัน และหน้าร้าน 72 แห่งเพื่อรับ – ส่งสินค้าไปยังศูนย์บริการ 500 แห่งและร้านค้า 1,000 แห่งเพื่อรับและส่งมอบสินค้ารวมถึงขยายการขนส่งเป็น 10,000 คันขึ้นไปในระยะยาวและตั้งเป้าว่าวันหนึ่งจะส่งมอบได้ประมาณ 150,000 ชิ้น PG

ค่าบริการตามขนาด และ น้ำหนัก สิ่งของค่าบริการเริ่มต้นที่ 30 บาท
ในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่พิเศษบริการเพิ่มเติมจากสถานที่จัดส่งและรหัสไปรษณีย์ผู้ใหญ่ 100 บาทและโต๊ะเสริม 250 บาท
ระยะเวลาจัดส่งจากกรุงเทพไปต่างประเทศหรือจากต่างประเทศมากรุงเทพจะจัดส่งให้จนถึงวันที่ส่ง สล็อต
วันอาทิตย์วันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การจัดส่งจากต่างจังหวัดไปต่างจังหวัดใช้เวลา 1-3 วัน วันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริการ Best Express มีสองส่วน Slot

บริการด่วน
พนักงานขายตรง (B2C) และลูกค้าถึงลูกค้า (C2C)
แอพ (Express App) จัดการการจัดส่งจากแอพมือถือ
มีบริการรับสินค้าฟรีทางออนไลน์โดยระบุจุดรับที่สะดวกในการจัดส่งสินค้า
ห่วงโซ่อุปทาน 777
สองบริการที่จัดระเบียบและการจัดการผลิตภัณฑ์
บริการขนส่งและกระจายสินค้า
บริการให้คำปรึกษาด้านการขนส่ง
บริการสนับสนุนต่างๆเช่นระบบ EDI
บริการเสริม บาคาร่า
บริการห้องเย็น (เก็บเงินปลายทางหรือ COD)

Service fee based on the size and weight of the item, the service fee starts at 30 baht.
In remote areas or special areas, additional service of idea from delivery location and postcode, extra adult 100 baht and extra table costs 250 baht.
Delivery time from Bangkok to foreign countries or from overseas to Bangkok will be delivered until the date of delivery.
Sunday, Saturday and public holidays. Shipping from upcountry to upcountry takes 1-3 days. Sundays and public holidays.
There are two parts of Best Express service.

Quick service
Direct sales person (B2C) and customer to customer (C2C)
App (Express App) manages shipments from the mobile app.
Free pick-up service is available online by specifying the pick-up point where it is convenient to deliver the product
Supply chain
Two services organized and product management.
Transportation and distribution services
Transportation consulting service
Various support services such as EDI system
Value Added Services
Cold store service (Cash on delivery or COD) มสธ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Alibaba

เรื่องถัดไป

มสธ

เมนู