ฝาก - ถอน

attention

attention

attention

attention ตัวย่อภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ

“ASAP” (ออกเสียงว่า A-Zap หรือ A-S-A-P) ย่อมาจาก “As Soon As Possible” หรือแปลว่า “เร็วที่สุด” เมื่อคุณพูดว่า “ฉันต้องการรายงานนั้นโดยเร็ว!” ความหมายของเขาคือ “ฉันต้องการรายงานนั้นโดยเร็วที่สุด” สนใจอ่านต่อ
“A-Zap” หรือ “A-S-A-P” มีความหมายเดียวกันว่า “as soon as possible”

“ RSVP” คำย่อนี้มาจากวลีภาษาฝรั่งเศส“ RepondezSilVous Plait” ซึ่งแปลว่า“ Please Respond” หรือ“ Please Respond” เรามักจะไม่ใช้ RSVP ในภาษาพูดส่วนใหญ่เราจะพบเฉพาะภาษาเขียนซึ่งอาจลงเอยในอีเมลหรือคำเชิญเข้าร่วมกิจกรรมทางสังคมและมักจะบอกคุณว่าจะตอบกลับด้วยวิธีใด (ตอบกลับทางโทรศัพท์อีเมลจดหมาย ฯลฯ ) คือ เพื่อขอให้ RSVP ตอบกลับว่าคุณกำลังจะไปร่วมงานหรือไม่ในภาษาพูดคุณอาจได้ยินบ้างเช่นในประโยค “คุณจะไปงานแต่งงานของ……? Have you RSVP?” พูดว่า “คุณกำลังจะไปงานแต่งงานของ … หรือคุณตอบกลับมา”

attention

ATTN ย่อมาจาก “Attention” เราจะไม่ใช้มันในภาษาพูดเลย แต่คุณจะเห็นบ่อยครั้งในเอกสารที่ส่งแฟกซ์ในที่ทำงาน ตัวอย่างเช่นในส่วนหัวของแฟกซ์คุณอาจเห็นว่า “ATTN: Joe Smith” หมายความว่าแฟกซ์นี้ถูกส่งไปยัง Mr. Joe Smith ดังนั้นคุณควรแฟกซ์ไปยังบุคคลนั้นและ ATTN คุณต้องเขียนเป็นตัวพิมพ์ใหญ่เสมอ .

CEO ย่อมาจาก Chief Executive Officer นั่นคือเจ้านายของ บริษัท คือประธาน บริษัท เมื่ออ่านแล้วให้อ่านว่า C – E – O

ไม่ใช่คำนี้ไม่ใช่คำว่า “No” ซึ่งตรงข้ามกับ “Yes” แต่เป็นคำย่อของ “Number” หรือ “Number” ดังนั้นคุณอาจเห็นว่า “No.1” ซึ่งหมายถึง “หมายเลข 1” และมีความหมายเหมือนกับ “# 1”

N / A เมื่อพูดเราจะออกเสียง “N-A” และความหมายของมันคือ “ใช้ไม่ได้”

ในชีวิตประจำวันของเราเราไม่ได้ใช้ตัวย่อนี้ในภาษาพูด แต่จะใช้ในภาษาเขียนเท่านั้นตัวอย่างเช่นเมื่อคุณกรอกแบบสอบถามและต้องกรอกชื่อสามีหรือภรรยาของคุณหากคุณยังไม่ได้แต่งงานคุณ จะต้องเขียนลงในช่องนั้น ว่า “N / A” คือ “ไม่มี”

PR ย่อมาจาก “Public Relations” หรือ “กรมประชาสัมพันธ์” แผนกประชาสัมพันธ์มีหน้าที่ในการสื่อสารข่าวสารของ บริษัท ให้กับบุคคลทั่วไป บางครั้งคุณอาจได้ยินใครบางคนเรียกสิ่งนี้ว่า “แผนกประชาสัมพันธ์” แต่บ่อยครั้งเรายังสามารถเรียกสิ่งนี้ว่า “แผนกประชาสัมพันธ์” หรือใช้เรียกคนที่ทำงานใน “แวดวงประชาสัมพันธ์” เวลาเขียนจะเป็นตัวพิมพ์ใหญ่และออกเสียงว่า “พ – อ”

DJ ย่อมาจาก Disc Jockey เราใช้คำนี้สำหรับ “Radio Host”

VJ เต็มคือ Video Jockey คำนี้หมายถึง “ผู้จัดรายการโทรทัศน์” หรือผู้ดำเนินรายการที่เล่นมิวสิควิดีโอประเภทต่างๆ
MC ซึ่งย่อมาจาก Master of Ceremony เรียกพิธีกรทั่วไปว่า “ผู้ดำเนินรายการ” ไม่ว่าจะเป็นรายการโทรทัศน์หรืองานอีเวนต์
VIP ย่อมาจาก Very important People หรือ “บุคคลสำคัญ”
SMEs ย่อมาจาก Small and Medium-sized Enterprises หมายถึง “ธุรกิจขนาดเล็กถึงขนาดกลาง”
DNA ที่มีชื่อเต็มคือ Deoxyribonucleic acid ในภาษาไทยแปลว่า“ DNA ที่มีรหัสพันธุกรรมของสิ่งมีชีวิต” เป็นหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่ยืนยันได้อย่างแม่นยำที่สุดว่าลูกคือใคร

HIV ย่อมาจาก Human Immune – deficiency Virus ซึ่งเป็นไวรัสชนิดหนึ่ง ก่อให้เกิดโรคเอดส์

AIDS ย่อมาจาก Acquired Immune Deficiency Syndrome ซึ่งก็คือ “โรคภูมิคุ้มกันบกพร่อง”

ICU หรือ Intensive Care Unit หมายถึง “ห้องผู้ป่วยหนัก” ที่ต้องติดตามอาการจากแพทย์อย่างต่อเนื่อง

ซีดีย่อมาจาก Compact Disc เป็นเทปคาสเซ็ตที่เราใช้เล่นเพลง

PDA (Personal Digital Assistant) หรือ “ปาล์ม” ซึ่งเป็นทั้งโน้ตบุ๊กอิเล็กทรอนิกส์และโทรศัพท์มือถือ

CPU หรือ Central Processing Unit คือ “หน่วยประมวลผลกลาง” ซึ่งเป็นส่วนประกอบหลักของคอมพิวเตอร์

http ซึ่งย่อมาจาก Hypertext Terminal Tracing Protocal คือ “ฉากหลังของโปรโตคอลที่ส่งข้อมูลผ่านอินเทอร์เน็ต”

LCD หรือ “Liquid Crystal Display” ย่อมาจาก Liquid Crystal Display ทำให้ได้ภาพที่คมชัดและมีรายละเอียดมากขึ้น

PS ย่อมาจาก Post Script หรือที่เรียกในภาษาไทยว่า“ ป.ล. )”
ใช้เมื่อเราเขียนจดหมายเสร็จแล้วและต้องการให้โน้ตต่อท้ายพูดถึงเราโดยใช้คำว่า PS ในข้อความ
EMS ซึ่งย่อมาจาก Express Mail Service “บริการส่งด่วน” เพื่อส่งจดหมายพิเศษไปยังผู้ส่ง

SMS = บริการข้อความสั้นหรือ “บริการรับส่งข้อความ”

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู