ais package

ais package

ais package คืออะไร ?

ais package บริษัท ได้รับสิทธิ์ในการจัดจำหน่ายสินค้าและให้บริการต่างๆ ภายใต้เครื่องหมายการค้าและชื่อทางการค้าเทเลวิซจาก บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ AIS”) เงื่อนไขของสัญญาอนุญาตระบุว่าทั้งสองฝ่ายมีสิทธิ์ที่จะบอกเลิกข้อตกลงในกรณีที่เกิดเหตุการณ์ กำหนดไว้ในสัญญาอนุญาตหรือคู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งสามารถบอกเลิกสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรและส่งให้อีกฝ่ายล่วงหน้าอย่างน้อย 60 วัน ปัจจุบัน บริษัท ได้รับสิทธิ์ในการเปิดร้านเทเลวิซ 26 สาขา (สาขาเทเลวิซ 22 สาขาและร้านเทเลวิซ 4 เอ็กซ์เพรส)

ais package

ซึ่งส่วนแบ่งรายได้จากร้านเทเลวิซคิดเป็น 7.32 เปอร์เซ็นต์และ 6.58 เปอร์เซ็นต์ของรายได้ทั้งหมดในปี 2553-2554 ตามลำดับ .
ส่วนใหญ่ของ บริษัท ตั้งอยู่ใน Prime Area บริษัท สามารถดำเนินการร้านค้านี้ภายใต้ชื่อ TWZ Shop เพื่อจำหน่ายสินค้าและให้บริการได้ทันที นอกจากนี้โครงสร้างรายได้ส่วนใหญ่ของ บริษัท คิดเป็น 85.62% ของรายได้ทั้งหมดจากการขายส่งสินค้า ดังนั้นผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากการยกเลิกสัญญาสิทธิจึงไม่ส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานของ บริษัท มากนัก


ธุรกิจของ บริษัท มีส่วนในการสนับสนุนธุรกิจ AIS มาโดยตลอดโดยจำหน่ายซิมการ์ดและบัตรเติมเงินเฉพาะในเครือข่าย AIS รวมทั้ง บริษัท ซื้อ / ขายโทรศัพท์มือถือ และอุปกรณ์เสริมจากผู้ผลิตโทรศัพท์มือถือ Distributor และ / หรือตัวแทนจำหน่ายอื่น ๆ นอกเหนือจาก บริษัท ในเครือ AIS และเปิดร้านขายโทรศัพท์มือถือและ / หรืออุปกรณ์เสริมในชื่ออื่น ๆ เช่น TWZ Shop Nokia Shop ตามที่ บริษัท ได้แจ้งให้ AIS ทราบโดยธุรกิจดังกล่าวของ บริษัท เพื่อเพิ่มยอดขาย ซิมการ์ดและบัตรเติมเงินในเครือข่าย AIS นอกจากนี้สาขาร้านเทเลวิซของ บริษัท ยังได้รับรางวัลต่างๆจากเอไอเอสมากว่า 10 ปีโดย บริษัท เป็นผู้ดำเนินธุรกิจที่มีร้านเทเลวิซมากที่สุดในประเทศไทย มีโอกาสน้อยมากที่ บริษัท จะถูกเลิกจ้างจาก AIS และผู้บริหารเชื่อว่าธุรกิจของ บริษัท จะยังคงได้รับการสนับสนุนอย่างดีจาก AIS

ความเสี่ยงจากธุรกิจขายซิมการ์ดและบัตรเติมเงินของผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่รายเดียว

ปัจจุบัน บริษัท จำหน่ายเฉพาะซิมการ์ดระบบดิจิตอล GSM Advance และ Digital GSM 1800 และผลิตภัณฑ์ 1-2-Call เท่านั้น! ดำเนินการโดย บริษัท แอดวานซ์อินโฟร์เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) (“ AIS”) เท่านั้นโดย บริษัท มีรายได้จากการขายซิมการ์ดและบัตรเติมเงินคิดเป็น 10.77% ของรายได้ทั้งหมดในปี 2554 ดังนั้นอาจมีความเสี่ยงจากการพึ่งพา บนผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ

นอกจากนี้ บริษัท อาจมีความเสี่ยงด้านการแข่งขันจากผู้ให้บริการรายอื่นเช่น บริษัท โทเทิ่ลแอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือผู้ประกอบการรายอื่น ใหม่สู่ตลาดซึ่งอาจส่งผลให้ส่วนแบ่งการตลาดของผู้ให้บริการดังกล่าวลดลง และส่งผลต่อยอดขายของ บริษัท ในที่สุด.


เนื่องจาก AIS เป็นผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Operator) ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย มีส่วนแบ่งการตลาดประมาณ 43.47% ของผู้ใช้บริการ (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2554 จากรายงานสภาพตลาดโทรคมนาคมของสำนักงานคณะกรรมการกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ) เอไอเอสยังมีแผนขยายเครือข่ายการให้บริการ ที่ครอบคลุมหลาย ๆ ด้านอย่างต่อเนื่องรวมถึงกิจกรรมส่งเสริมและประชาสัมพันธ์อย่างสม่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยให้ AIS สามารถรักษาและเพิ่มส่วนแบ่งทางการตลาดได้อย่างต่อเนื่องซึ่งจะช่วยให้ยอดขายซิมการ์ดและ 1-2-Call! ของ บริษัท เพิ่มขึ้นด้วยทำให้ บริษัท มีความมั่นใจในการดำเนินธุรกิจกับผู้ให้บริการอย่างต่อเนื่อง

ความเสี่ยงจากการพึ่งพาซัพพลายเออร์รายใหญ่

เนื่องจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายมีสิทธิ์ขายโทรศัพท์มือถือบางยี่ห้อและบางรุ่นเท่านั้น ดังนั้นเพื่อให้ บริษัท มีสินค้าหลากหลายทุกรุ่นทุกยี่ห้อจึงต้องสั่งซื้อจากตัวแทนจำหน่ายหลายราย ผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ได้รับคำสั่งจากผู้จัดจำหน่ายแต่ละรายและในช่วงระยะเวลาหนึ่งขึ้นอยู่กับยี่ห้อและรุ่นยอดนิยมของโทรศัพท์มือถือ ส่วนลดจากการซื้อจำนวนมาก (Volume Discount) รวมถึงข้อเสนอจากผู้ขายเช่นจำนวนเครื่องที่จะจัดสรรเป็นต้น
อย่างไรก็ตาม บริษัท ตระหนักถึงความเสี่ยงจากการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือรายย่อย บริษัท ยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้จัดจำหน่ายรายอื่น ๆ คำสั่งซื้อทางโทรศัพท์มือถือถูกกระจายไปยังผู้จัดจำหน่ายรายอื่น บริษัท ยังเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้ตราสินค้า
“ TWZ” ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของ บริษัท ส่งผลให้ บริษัท มีผลิตภัณฑ์ที่ทันสมัยตรงตามความต้องการของลูกค้ามากขึ้น และลดการพึ่งพาผู้จัดจำหน่ายรายใหญ่หรือรายเล็ก

ความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน

บริษัท นำเข้าโทรศัพท์มือถือและอุปกรณ์เสริมบางส่วนจากต่างประเทศ โดยชำระเป็นสกุลเงินต่างประเทศด้วยเหตุนี้ บริษัท อาจมีความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนจากการชำระเงินของ บริษัท บริษัท จึงได้ติดตามความเคลื่อนไหวของอัตราแลกเปลี่ยนอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมีนโยบายป้องกันความเสี่ยงดังกล่าวด้วยการดำเนินการ

สัญญาแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ตามสถานการณ์และความเหมาะสม เพื่อลดความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนที่อาจเกิดขึ้น ความเสี่ยงจากความล้าสมัยของผลิตภัณฑ์ โทรศัพท์มือถือเป็นผลิตภัณฑ์เทคโนโลยี ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ผู้ผลิตจะต้องพัฒนา

ais package The company has been granted the right to distribute products and provide various services. Under the trademark and trade name Telewiz from Advanced Info Service Public Company Limited (“AIS”), the terms of the license state that both parties have the right to terminate the agreement in the event of an incident.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

28 weeks later

เรื่องถัดไป

altis

เมนู