7zip

7zip

7zip คือ โปรแกรมบีบอัดไฟล์

7zip วิธีใช้

7zip

7-Zip คือ โปรแกรมบีบอัดไฟล์ (Compressed) เพื่อให้ไฟล์มีขนาดเล็กลง หรือจะบีบอัดไฟล์หลาย ๆ ไฟล์เป็นไฟล์เดียวก็ได้เพื่อความสะดวกในการคัดลอกไปยังอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือส่ง E-Mail โปรแกรมนี้จะทำงานเหมือนกับโปรแกรมบีบอัดไฟล์เชิงพาณิชย์ WinZIP และ WinRAR 7-Zip เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ที่สามารถทำงานกับไฟล์ต่างๆ คุณสามารถใช้ฟังก์ชันของการบีบอัด (เพิ่ม) และแยก (สารสกัด) นามสกุลไฟล์: 7z, ZIP, GZIP, BZIP2 และ TAR ใช้ฟังก์ชันแยกเท่านั้น (ไม่สามารถบีบอัดนามสกุลไฟล์เหล่านี้ได้) ด้วยนามสกุลไฟล์: RAR, CAB, ISO, ARJ, LZH, CHM, Z, CPIO, RPM, DEB และ NSIS สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ได้ที่ http://www.7-zip.org/
ขั้นตอนการติดตั้ง

7zip


ไฟล์ที่ดาวน์โหลดมาจะเป็นนามสกุล exe (เช่น Current Version คือ 4.42 ไฟล์ชื่อ 7z442.exe) ดับเบิลคลิกเมาส์ ไฟล์จะเข้าสู่ขั้นตอนการติดตั้งดังรูปที่ 1

เลือกตำแหน่งการติดตั้งของไฟล์โปรแกรม ค่าเริ่มต้นคือ C: \ Program Files \ 7-Zip กดปุ่มติดตั้งเพื่อดำเนินการติดตั้งต่อไป รอให้การติดตั้งเสร็จสิ้นดังแสดงในรูปที่ 2

คลิกเมาส์ที่ปุ่ม Finish เพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการติดตั้งในรูปที่ 3

7zip

วิธีใช้

สามารถรันโปรแกรมได้ที่ปุ่ม Start ดังรูปที่ 4

7zip

อินเทอร์เฟซของโปรแกรม (User Interface) แสดงในรูปที่ 5

7zip

Tips: ในโปรแกรมมีคำสั่งของโปรแกรมเป็นภาษาไทยโดยไปที่เมนู Tools -> Options ดังรูปที่ 6

7zip

เข้าสู่กลุ่มคำสั่ง (Tab) ชื่อภาษาแล้วเลือกภาษาไทยแล้วกดปุ่ม OK ในการตั้งค่าดังแสดงในรูปที่ 7

pgslotvip

ไฟล์บีบอัด (เพิ่ม)
ในขั้นตอนนี้เราจะพยายามบีบอัด (เพิ่ม) ไฟล์โดยเลือกโฟลเดอร์ (Folder) (แนะนำให้จัดเก็บไฟล์) ทั้งหมดลงในโฟลเดอร์เพื่อให้ง่ายต่อการเลือก) ที่เราต้องการบีบอัดจากนั้นเลือกคำสั่งเพิ่มในโปรแกรมในตัวอย่างนี้เราจะบีบอัดโฟลเดอร์ Test ดังรูปที่ 8

pgslotvip

เมื่อเลือกคำสั่ง Add และจะเข้าสู่หน้าต่างการบีบอัดไฟล์ดังแสดงในรูปที่ 9 กำหนดตามลำดับดังนี้

pgslotvip
 1. ตั้งชื่อไฟล์และเลือกตำแหน่งของไฟล์เอาต์พุต คลิกที่ปุ่ม … เพื่อเรียกดูตำแหน่งโฟลเดอร์ในเครื่อง
 2. กำหนดรูปแบบของไฟล์ สามารถตั้งค่าได้ 3 นามสกุล: 7z (นามสกุลหลักของโปรแกรม) แนะนำให้ใช้ Tar และ zip เป็นนามสกุล zip เนื่องจากสามารถเปิดได้โดยโปรแกรมใด ๆ ที่บีบอัดไฟล์
 3. ตั้งค่าระดับการบีบอัด (วิธีการบีบอัด) การบีบอัดระดับนี้ควรเกี่ยวข้องกับรูปแบบของไฟล์บีบอัดดังนี้:
  • ประเภทไฟล์ Multi Media เช่นรูปแบบเพลงหรือวิดีโอ: mpg, mp3, avi, wmv ไฟล์เหล่านี้มักถูกบีบอัดโดยโปรแกรมอื่น แม้จะมีโปรแกรมบีบอัดเพิ่มเติมขนาดไฟล์ที่ได้ก็ไม่เล็กลง ดังนั้นจึงควรเลือกระดับการบีบอัดเนื่องจาก Store จะใช้เวลาน้อยที่สุด
  • ไฟล์เอกสารเช่นนามสกุล: doc, xls, ppt, txt, rtf ไฟล์เหล่านี้สามารถบีบอัดได้มาก เนื่องจากโปรแกรมจะตัด Mark ที่ว่างในเนื้อข้อมูล ควรเลือกการบีบอัดเป็นค่าสูงสุด (ในกรณีที่คอมพิวเตอร์มีสเป็คไม่สูงมาก) หรือ Ultra (สำหรับคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง)
  • ไฟล์ที่สร้างจากโปรแกรมบีบอัดหรือไฟล์ทั่วไปที่มีนามสกุลนอกเหนือจากสองรูปแบบข้างต้นสามารถบีบอัดได้ในระดับปานกลาง ควรเลือกระดับการบีบอัดปกติ
   ในกรณีที่ใช้ระดับการบีบอัดที่สูงขึ้นจะทำให้เสียเวลาในการบีบอัด หรือแตกไฟล์มากกว่าระดับการบีบอัดจะน้อยลง
 4. ป้อนรหัสผ่าน: ผู้ใช้สามารถตั้งรหัสผ่านในกรณีที่แตกไฟล์ต้องป้อนรหัสผ่านให้ถูกต้องก่อนที่จะแตกไฟล์ หากเว้นว่างแสดงว่าไม่มีรหัสผ่าน
pgslotvip
 1. การตั้งค่า Split Volumes คือการแยกไฟล์ที่บีบอัดออกเป็นส่วน ๆ หากเกินขนาดแต่ละ Volume เพื่อความสะดวกในการจัดเก็บลงอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลหรือส่ง E-Mail โดยมีพื้นที่จัดเก็บข้อมูล จำกัด โดยสามารถเลือกได้ตามการตั้งค่าของโปรแกรมดังรูปที่ 10 หรือจะพิมพ์ขนาดของไฟล์เลยก็ได้เช่น 80m หมายถึง 80 MB (ถ้าเพิ่ม m ต่อท้ายหมายถึงหน่วยของ MB)

ในตัวอย่าง Folder Test มีขนาด 24.8 MB บีบอัดไฟล์ Split Volumes 15 MB เป็น 2 ส่วนดังแสดงในรูปที่ 11

pgslotvip

สารสกัด
การแตกไฟล์บีบอัดใช้วิธีเดียวกับการบีบอัดไฟล์ โดยคลิกเมาส์เลือกไฟล์ที่คุณต้องการแตกไฟล์ (หากไฟล์เป็นไดรฟ์ข้อมูลแยกให้เลือกไฟล์แรกหรือนามสกุล. 001 และไฟล์ส่วนทั้งหมดต้องอยู่ในโฟลเดอร์เดียวกัน) จากนั้นเลือกคำสั่ง Extract ดังรูปที่ 12

pgslotvip

จากนั้นคุณจะเข้าสู่หน้าต่างการสกัดดังแสดงในรูปที่ 13 โดยทำตามขั้นตอนต่อไปนี้

pgslotvip
 1. เลือกตำแหน่งที่จะแตกไฟล์
 2. รูปแบบโฟลเดอร์และไฟล์ที่แยกออกมา
 3. เขียนทับรูปแบบในกรณีที่พบไฟล์ซ้ำกัน
 4. ป้อนรหัสผ่านสำหรับการแตกไฟล์ (ถ้ามี)
 5. เสร็จสิ้นการตั้งค่าคลิกปุ่มตกลง Slot

ส่วนขยายของ Windows Explorer
โดยทั่วไปเราสามารถใช้ฟังก์ชัน 7-Zip ผ่านโปรแกรม Windows Explorer ของ Windows เพื่อความสะดวกในการทำงานกับ Windows Explorer โดยเรียกใช้ตัวเลือกการคลิกขวาที่ PG

7-Zip กับ WinZip เทียบกับ WinRAR เทียบกับการบีบอัด Windows บาคาร่า


ต้องการบีบอัดไฟล์จำนวนมากและต้องการทราบว่ารูปแบบการบีบอัดใดดีที่สุด? โปรแกรมใดจะให้ไฟล์ที่เล็กที่สุด คำตอบนั้นซับซ้อนกว่าเล็กน้อย สล็อต

ใช่สำหรับชุดข้อมูลใด ๆ โปรแกรมจะให้การบีบอัดที่ดีที่สุดและไฟล์ที่เล็กที่สุดเสมอ แต่ขึ้นอยู่กับข้อมูลอาจไม่เหมือนกันเสมอไป เกมxo

นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่น ๆ ที่ต้องพิจารณานอกเหนือจากขนาดไฟล์ อย่างที่คุณเห็นบางครั้งความแตกต่างระหว่างยูทิลิตี้การบีบอัดทั้งสองนั้นค่อนข้างน้อย แต่รูปแบบสามารถสร้างความแตกต่างได้มาก นอกจากนี้บางรายการฟรีและบางรายการจ่ายดังนั้นหากคุณมีงบประมาณ จำกัด ก็จะลดตัวเลือกของคุณได้อย่างง่ายดาย

ในบทความนี้ฉันจะพูดถึงเครื่องมือบีบอัดที่แตกต่างกันสี่แบบและพยายามให้ข้อดีข้อเสียกับคุณ นอกเหนือจากสี่ข้อนี้แล้วยังมีตัวเลือกอื่น ๆ อีกมากมาย แต่ฉันพบว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่นิยมและเป็นที่รู้จักกันดีโดยส่วนใหญ่ adwords

Recent Posts

เรื่องถัดไป

Adwords

เมนู