ฝาก - ถอน

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง

โรคความดันโลหิตสูง หมายถึงความดันของกระแสเลือดที่มากระทบผนังหลอดเลือด ซึ่งเกิดจากการสูบฉีดของหัวใจ (เช่นเดียวกับความดันลมที่ผนังยางรถยนต์เมื่อเราขยายลม) สามารถวัดได้โดยใช้เครื่องวัดความดัน (Sphygmomanometer) วัดที่แขนและมี 2 ค่าที่วัดได้คือ

ความดันตัวบนหรือความดันซิสโตลิก (Systolic blood pressure) หมายถึงความดันของเลือดในขณะที่หัวใจบีบตัว ซึ่งอาจจะสูงตามอายุและความดันตัวบนของคน ๆ เดียวกันอาจมีค่าต่างกันตามการเคลื่อนไหวของร่างกายอารมณ์เปลี่ยนแปลงและปริมาณการออกกำลังกาย
ความดันโลหิตไดแอสโตลิกหรือความดันโลหิตไดแอสโตลิกหมายถึงความดันของเลือดในขณะที่หัวใจคลายตัว ในปัจจุบันมีการตั้งค่าความดันโลหิตให้เป็นปกติ และความรุนแรงของโรคความดันโลหิตสูงดังนี้
ประเภท
ความดันส่วนบน (มม. ปรอท) / ความดันช่วงล่าง (มม. ปรอท)

โรคความดันโลหิตสูง

ความดันโลหิตปกติ <120 และ <80
ความดันโลหิตปกติที่สูงขึ้นเล็กน้อย 120-129 และ <80
ความดันโลหิตสูงระดับที่ 1 130-139 และ / หรือ 80-89
แรงดันสูงระดับ 2 ≥ 140 และ / หรือ≥ 90
ความดันบนสูงเดี่ยว≥ 140 และ <90

ความดันโลหิตสูง
หมายถึงสภาวะที่ความดันตัวบน 130 มิลลิเมตรปรอทขึ้นไป และ / หรือค่าความดันช่วงล่างตั้งแต่ 80 มม. ปรอทขึ้นไป

สาเหตุของความดันโลหิตสูง
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูงส่วนใหญ่ร้อยละ 90-95 ซึ่งแพทย์จะตรวจพบโรค หรือภาวะผิดปกติหรือสิ่งที่เป็นสาเหตุของโรคความดันโลหิตสูงที่เรียกว่า “idiopathic hypertension” (Essential hypertension)
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง 5-10% แพทย์อาจตรวจพบโรค หรือภาวะผิดปกติหรือสิ่งที่ทำให้เกิดความดันโลหิตสูงเรียกว่า “idiopathic hypertension”
สาเหตุที่ทราบของความดันโลหิตสูงอาจเกิดจากหลายเงื่อนไข ได้แก่ :
โรคไตเช่นโรคไตเรื้อรังกรวยไตเรื้อรังหน่วยไตอักเสบ Polycystic cyst disease เป็นต้น
หลอดเลือดแดงไตตีบ
การแข็งตัวของหลอดเลือดแดงใหญ่
เนื้องอกบางชนิดของต่อมหมวกไตหรือต่อมใต้สมอง
ปัจจัยเสี่ยงของความดันโลหิตสูง
การถ่ายทอดทางพันธุกรรมจะสูงขึ้นเมื่อมีคนในครอบครัวเป็นโรคนี้
โรคเบาหวานทำให้เกิดการอักเสบและหลอดเลือดตีบ รวมทั้งเส้นเลือดของไต
โรคไตเรื้อรังเนื่องจากมีผลต่อการผลิตเอนไซม์และฮอร์โมนที่ควบคุมความดันโลหิตดังที่กล่าวมาข้างต้น
ภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนเพราะเป็นสาเหตุของโรคเบาหวานและโรคหลอดเลือดต่างๆโรคหลอดเลือดสมองตีบจากหลอดเลือด
หยุดหายใจขณะหลับ
ขาดการออกกำลังกายเพราะเป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคอ้วนและเบาหวาน
การรับประทานอาหารรสเค็มจัดเป็นประจำตามสาเหตุที่กล่าวมา
การสูบบุหรี่เนื่องจากสารพิษในควันบุหรี่อาจทำให้เกิดการอักเสบและหลอดเลือดตีบ รวมถึงหลอดเลือดหัวใจและหลอดเลือดและไต
การดื่มแอลกอฮอล์เพราะจะทำให้หัวใจเต้นแรงกว่าปกติและมีแนวโน้มที่จะเป็นโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 50% ของผู้ที่ติดสุราทั้งหมด
อาการความดันโลหิตสูง
ผู้ที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุส่วนใหญ่ไม่มีอาการเลย และมักจะตรวจพบโดยบังเอิญผ่านการตรวจคัดกรองโรคมีคนส่วนน้อยที่อาจมีอาการปวดชาคอเคล็ดเวียนหัวซึ่งมักจะเป็นเวลาตื่นนอน บางคนอาจปวดหัวตุบๆและเป็นไมเกรน
ส่วนกรณีเป็นเวลานานหรือมีความดันโลหิตสูงมากอาจมีอาการอ่อนแรงอ่อนเพลียใจสั่นนอนไม่หลับตาพร่ามือเท้าเลือดกำเดาไหล
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้ป่วย / ผู้ที่มีความเสี่ยง (คำแนะนำสำหรับผู้ป่วย / กลุ่มที่มีความเสี่ยงสูง)
รับประทานอาหารควบคุมความดันหรืออาหาร DASH (วิธีการควบคุมอาหารเพื่อหยุดความดันโลหิตสูง – DASH Diet) โดยเน้นผักและผลไม้ที่มีไฟเบอร์ ผลิตภัณฑ์นมไขมันต่ำเมล็ดธัญพืชถั่วลดการบริโภคเนื้อสัตว์ขนาดใหญ่แป้งน้ำตาลของหวานไขมันอิ่มตัวและคอเลสเตอรอล และลดการบริโภคอาหารรสเค็มหรือโซเดียมและงดหรือลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ผู้ชายได้รับอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มได้ไม่เกินวันละ 2 หน่วยซึ่งเทียบเท่ากับวิสกี้ 90 มิลลิลิตรไวน์ 300 มิลลิลิตรหรือเบียร์ 720 มิลลิลิตรในขณะที่ ผู้หญิงดื่มได้ไม่เกิน 1 แก้ว
เลิกสูบบุหรี่รวมถึงการใช้ยาเม็ดคุมกำเนิด
ลดน้ำหนักเพื่อให้มีดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 25 กก. / ม. 2
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำเกือบทุกวันเช่นเดินเร็ววิ่งจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำอย่างน้อยวันละ 30 นาที
รักษาสุขภาพจิตให้ดีไม่เครียดเข้าใจและยอมรับชีวิต ซึ่งรวมถึงการฝึกฝนเป็นประจำเพื่อคลายความเครียดและจัดการสุขภาพจิตของคุณเช่นการสวดมนต์การทำสมาธิโยคะการเต้นรำมวยจีนชี่กงร้องเพลงเล่นดนตรีหรือทำงานอดิเรกต่างๆเป็นต้น

การป้องกันโรค
รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ในปริมาณที่เหมาะสมทุกวัน เน้นผักและผลไม้ที่ไม่หวานจัดและลดไขมันอิ่มตัวแป้งน้ำตาลของหวานและอาหารรสเค็ม
ควบคุมน้ำหนักตัวให้อยู่ในเกณฑ์ปกติดัชนีมวลกาย (BMI) น้อยกว่า 23 กก. / ม. 2 รอบเอวน้อยกว่า 90 ซม. ในผู้ชายและ 80 ซม. ในผู้หญิง ด้วยการรับประทานอาหารและออกกำลังกายเป็นประจำ
ออกกำลังกายแบบแอโรบิคเป็นประจำเช่นเดินเร็วจ็อกกิ้งปั่นจักรยานว่ายน้ำครั้งละ 30-45 นาทีสัปดาห์ละสามถึงห้าครั้งหรือวันเว้นวัน
พักผ่อนให้เพียงพอและมีสุขภาพที่ดี
ลดปริมาณเกลือโซเดียมที่บริโภคลงเหลือไม่เกิน 2.4 กรัมต่อวัน (เทียบเท่าเกลือแกง 6 กรัมหรือประมาณ 1 ช้อนชา)
หากคุณดื่มแอลกอฮอล์สำหรับผู้ชายอยู่แล้วให้ จำกัด การดื่มแอลกอฮอล์ไว้ที่ 2 มื้อต่อวัน (เทียบเท่ากับวิสกี้ 90 มิลลิลิตรไวน์ 300 มิลลิลิตรหรือเบียร์ 720 มิลลิลิตร) ในขณะที่ผู้หญิงและผู้ที่มีน้ำหนักตัวน้อยควร จำกัด การบริโภคไม่เกิน a วัน. 1 ที่ให้บริการ (เทียบเท่ากับวิสกี้ 45 มล. ไวน์ 150 มล. หรือเบียร์ 360 มล.)
พูดคุยกับแพทย์ของคุณเกี่ยวกับยาที่คุณกำลังใช้อยู่เนื่องจากอาจมียาบางชนิดที่อาจทำให้เกิดความดันโลหิตสูง ส่วนการใช้ยาคุมแนะนำว่าควรปรึกษาแพทย์
ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไปแม้ว่าจะยังรู้สึกตัวอยู่ แต่ควรได้รับการตรวจสุขภาพซึ่งรวมถึงการตรวจความดันโลหิตอย่างน้อย 2 ปีและผู้ที่มีอายุมากกว่า 35 ปีควรได้รับการตรวจความดันโลหิต เลือดอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งหรือบ่อยครั้งตามคำแนะนำของแพทย์หรือพยาบาลโดยเฉพาะในคนที่อ้วนหรือมีพ่อแม่พี่น้องเป็นโรคนี้
ข้อควรระวัง (ข้อควรระวัง)
ผู้ป่วยต้องรับประทานยาตรงตามที่แพทย์กำหนดและห้ามหยุดยาเอง แม้ว่าคุณจะรู้สึกดีหรือความกดดันของคุณลดลง
หากมีผลข้างเคียงของยาควรมาพบแพทย์ทันที

Blood pressure reaches the pressure of the red blood stream which is caused by the pumping of the heart (Similar to the air pressure of the car tires when we inflate it) can be measured by using a pressure gauge. (Sphygmomanometer) measured on the arm and has 2 measured values. ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู