ฝาก - ถอน

โต๊ะจีน

โต๊ะจีน

โต๊ะจีน เป็นอาหารจีนซึ่งกำเนิดได้เข้ามาในประเทศในสมัยกรุงศรีอยุธยา

โต๊ะจีน แสดงให้เห็นว่าไม่ใช่ของคนไทย ต้นกำเนิดโต๊ะจีนได้เข้าสมัยนั้นมีชาวจีนเยอะการกินแบบคนจีนคือการนั่งกินบนเก้าอี้แต่คนไทยที่นั่งกินบนพื้น

ขณะนั้นมีชาวจีน จำนวนมาก การรับประทานอาหาร แบบคนจีนคือการรับประทานอาหาร บนเก้าอี้ นี่แตกต่างจากคน ไทยที่นั่งกินกับพื้น เพราะเป็นวัฒนธรรมจีนที่สืบทอดกันมาช้านาน แต่เก้าอี้ที่ว่านี้ไม่ใช่แค่เก้าอี้ทรงสูง มีเก้าอี้เตี้ย ๆ ส่วนการนั่งกินก็นั่งล้อมวงกันและกินพร้อมกัน บนโต๊ะอาหารมีอาหารมากมาย

อย่างน้อย 8-10 หลังจากนั้น จะเรียกว่า รับประทานอาหารจีน แบบดั้งเดิม การรับประทาน อาหารครั้งแรกในงานเลี้ยงเช่นงานแต่งงานงานบวชงานพิธีขึ้นบ้าน

ใหม่ส่วนใหญ่จะ เลี้ยงในงานมงคล ของชนชั้นสูงเรียกว่า ต้องมีเงินหากใคร ได้รับเชิญไปงานเลี้ยงโต๊ะจีน ก็เตรียมล้างท้องรอ สำหรับมัน. เนื่องจากอาหารบนโต๊ะ

จีนจะต้อง เป็นอาหารที่ ผ่านการคัดสรรวัตถุดิบ ที่ดีเยี่ยมบวก กับทักษะในการปรุง รสชาติอาหารอร่อยล้ำ กินอิ่มและ หลีกหนีจากความจำเจจาก อาหารไทยการรับประทา นอาหารที่โต๊ะจีน เป็นที่นิยมไปทั่วโลก

โต๊ะจีน

Eating like this is quite common in Chinese society. There are small meals with family and friends as mentioned above, as well as if there are special occasions such as weddings, housewarming, 1 month old children.

For the record ‘Chinese table’ in Thailand must go back to the Ayutthaya period. During that time there were many Chinese people in Thailand, eating like this was brought along with Chinese people. Until more widespread

จากวัฒนธรรม อาหารของคนจีน เนื่องจากคนจีน มักจะอยู่รวมกัน เป็นครอบครัวใหญ่ ทำให้เกิดวัฒนธรรม การรับประทานอาหารร่วมกัน นั่งโต๊ะพร้อมหน้ากินไม่เร่งรีบกิน และพูดคุยหาก เป็นมื้ออาหารของครอบครัว ในช่วงเวลาดังกล่าวเด็ก ๆ จะได้รับการสอนให้ มีความรักสามัคคีในหมู่ญาติ แต่ถ้ากินข้าวในหมู่เพื่อนจะ ใช้ช่วงเวลานี้คุยกัน ในเรื่องที่สงสัยบางคน ใช้โอกาสนี้เจรจาธุรกิจไปในตัว

อาหารบนโต๊ะจีน มีหลากหลาย ใช้ตะเกียบเป็น เครื่องใช้ใน การรับประทานอาหาร เป็นหลัก ประกอบด้วยอาหาร 8-10 อย่างเพราะเลข 8/9/10 เป็นเลขมงคลในขณะ ที่เลขที่ไม่ยอมรับคือเลข 4 ที่เขียนว่า四ออกเสียงว่า “ซู” แปลว่า “สี่” ซึ่งพ้องกับคำว่า死ออกเสียงว่า สื่อ ‘. คำว่า ‘ตาย’ สำหรับอาหารบนโต๊ะยังมีความหมาย ที่เป็นมงคล โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม ตามลำดับการเสิร์ฟดังนี้

ครอบครัวมีขนาดใหญ่ และมักอาศัยอยู่ใน บ้านเดียวกัน เป็นวัฒนธรรมที่เรียกว่า “กงสี” ที่สร้างวัฒนธรรม การรับประทานอาหาร ร่วมกันในหมู่ญาติ แทนที่จะเป็นโต๊ะสี่เหลี่ยม แบบดั้งเดิมที่ใช้กันในตะวันตก เนื่องจากคนจีนต้องการสอนลูก ๆ ให้มีความรักใคร่ กลมเกลียวในหมู่ญาติ และพี่น้องและไม่ต้องเจ้าเล่ห์มีอาหาร หลากหลายบนโต๊ะจีน และใช้ตะเกียบ เป็นเครื่องใช้หลักอาหาร ที่ทานโต๊ะจีนจะ เป็นอาหารสำเร็จรูปทันที ตามหลักการของ ลัทธิเต๋าคือความพอประมาณ อาหารทั้งหมด จะต้องคำนึง ถึงรสชาติและความสมดุล ไม่ว่าจะเป็น เนื้อสัตว์ผักหรือเครื่องปรุง เครื่องเทศต่างๆที่ ใช้รับประทาน

อาหารจีน ต้องกินหลาย ๆ คนและไม่รีบร้อน เพื่อให้ผู้ทาน ได้ชิมอาหารและ สนทนากันอาหารที่ จะเสิร์ฟบนโต๊ะจีน มักจะเป็นอาหาร ที่หมายถึงความเจริญรุ่งเรืองเช่นกัน ในการเจรจา การค้าของชาวจีน มักจะทำบนโต๊ะ อาหารด้วยวิธีนี้เช่นกัน

This question arises for those who are wondering why Chinese tables have to be round. Why not other shapes such as square, triangle, etc. The answer is that round tables can hold more people than other table shapes and seats like Chinese tables. Sphere can talk, face to face, face to face Considered not to be caste. Sit at the same level does not represent inequality

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู