ฝาก - ถอน

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ประเทศไทย คือ แบบจำลองที่เขียนย่อลักษณะภูมิประเทศบนพื้นผิวโลก แสดงถึงแม่น้ำ ภูเขา ทะเลสาบ เส้นทาง และรายละเอียดอื่น ที่เกิดขึ้นจากธรรมชาติ หรือจากมนุษย์สร้างขึ้น มีมาตราส่วนของแผนที่ต่างๆ ตามชนิดของแผนที่นั้น แผนที่มีอยู่หลายชนิด เช่น แผนที่เฉพาะวิชา แผนที่แอตลาส แผนที่ภูมิประเทศ แผนที่รูปถ่าย แผนที่ตัวเมือง แผนที่เส้นทาง และอื่นๆ

แผนที่ประเทศไทย

แผนที่ที่ครอบคลุมประเทศไทยในปัจจุบันนี้ ผลิตขึ้นโดยกรมแผนที่ทหาร ส่วนราชการแห่งนี้ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2452 นับจนถึงปัจจุบัน (พ.ศ. 2535) รวมเป็นเวลา ประมาณ 83 ปีแล้ว ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2473 ได้มีการจัดทำแผนที่ จากรูปถ่ายทางอากาศขึ้น โดยทดลองทำที่จังหวัดสุรินทร์ และได้หยุดดำเนินการ จนมาถึง พ.ศ. 2439 จึงคิดที่จะทำแผนที่จากภาพถ่ายทางอากาศอื่น โดย พลโท พระยาสลวิธานเทศน์ ต่อมาได้จัดตั้งองค์การแผนที่ทางอากาศ ได้รวมกับกรมแผนที่ทหารบก และได้กลายมาเป็น กรมแผนที่ทหาร ขึ้นตรงต่อกองบัญชาการทหารสูงสุด

รูปภาพง่ายๆที่จำลองพื้นที่ ซึ่งแสดงออกถึงความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ เช่นวัตถุ หรือ พื้นที่ย่อยพื้นที่นั้นแผนที่สองมิติ และแสดงระยะห่างระหว่างจุดสองจุดในพื้นที่หนึ่ง ๆ ในเชิงเรขาคณิต ตัวอย่างเช่นแผนที่ภูมิศาสตร์ นอกจากนี้เรายังสามารถวาดแผนที่แสดงคุณสมบัติของพื้นที่บนโลกได้อีกด้วย

องค์ประกอบของ แผนที่ประเทศไทย

องค์ประกอบของแผนที่ ส่วนใหญ่แบ่งออกเป็นสองประเภทกว้าง ๆ ได้แก่ สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเช่นทิวทัศน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่นภูเขา ป่าไม้ ทะเล แม่น้ำลำธาร และสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น

1. ชื่อแผนที่ เป็นสิ่งที่ความจำเป็น ที่ให้ผู้ใช้ได้ทราบว่าเป็นแผนที่เรื่องอะไร รายละเอียดอะไรบ้าง ให้ผู้ใช้อย่างถูกต้อง และตรงความต้องการ โดยปกติชื่อแผนที่จะมีคำอธิบายเพิ่มเติมแสดงไว้ด้วย เช่น แผนที่ประเทศไทยแสดงเนื้อที่ป่าไม้ แผนที่ระเทศไทยแสดงการแบ่งภาคและเขตจังหวัด

2. ขอบระวาง แผนที่ทุกชนิดจะมีขอบระวาง ซึ่งเป็นขอบเขตของพื้นที่ในภูมิประเทศที่แสดงบนแผนที่แผ่นนั้น มักจะแสดงด้วยเส้นขนานเพื่อแสดงตำแหน่งละติจูดกับเส้นเมริเดียนเพื่อแสดง ตำแหน่งลองจิจูด และจะแสดงตัวเลขเพื่อบอกค่าพิกัดภูมิศาสตร์ของตำแหน่งต่างๆ

3. ทิศทาง ซึ่งมีความสำคัญแก่การค้นหาตำแหน่งที่ตั้งต่างๆ ซึ่งในสมัยโบราณใช้ดูทิศทางตามการขึ้นและตกของดวงอาทิตย์ในแต่ละวัน และการดูทิศทางของดาวเหนือในตอนกลางคืน ต่อมามีการประดิษฐ์เข็มทิศ ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการหาทิศขึ้น เนื่องจากเข็มของเข็มทิศจะชี้ไปทางทิศเหนือตลอดเวลา การใช้ทิศทางในแผนที่ปบ้านกอกตําบลกระแชง ระกอบกับเข็มทิศ หรือการสังเกตดวงอาทิตย์และดาวเหนือจึงช่วยให้เราสามารถเดินทางไปยังสถานที่

4. สัญลักษณ์ เป็นเครื่องหมายที่ใช้แทนสิ่งต่างๆ ในภูมิประเทศจริง เพื่อช่วยให้ผู้ใช้สามารถอ่าและแปลความหมายจากแผนที่ได้อย่างถูกต้อง ทั้งนี้ในแผนที่จะต้องมีคำอธิบายสัญลักษณ์ประกอบไว้ด้วยเสมอ

5. มาตราส่วน แน่นอนว่าในแผนที่ เราคงไม่สามารถที่จะเเสดงทุกอย่างตามขนาดจริงได้ ดังนั้นจึงจำเป็นต้องย่อส่วนลงมาจากระยะทางจริงในภูมิประเทศ ตามมาตราส่วน ซึ่งจะเเสดงมาตราส่วนว่าย่อลงมาเท่าใด มาตราส่วนแผนที่โดยมากจะมี 3 ลักษณะ ได้แก่ มาตราส่วนแบบเศษส่วน มาตราส่วนคำพูด และมาตราส่วนแบบกราฟิก

6. เส้นโครงบนแผนที่ การฉายภาพบนแผนที่ที่ประกอบด้วย เส้นขนานและเส้นเมริเดียน เพื่อกำหนดตำแหน่งทางภูมิศาสตร์อย่างเป็นสากลเเละมาตรฐาน ไว้ใช้เพื่ออ้างอิง ซึ่งประกอบด้วย
เส้นขนาน (ละติจูด) เป็นเส้นสมมติ ที่ลากจากทิศตะวันออก โดยจะวัดจากมุมที่เริ่มจากเส้นศูนย์สูตร ซึ่งจะมีค่ามุม 0 องศาไปยังขั้วโลกทั้งสองด้านละไม่เกิน 90 องศา ซึ่งเส้นขนานที่สำคัญ 5 เส้น หลักๆ
เส้นเมริเดียน (ลองติจูด) เป็นเส้นสมมติ ที่ลากจากขั้วโลกเหรือไปยังขั้วโลกใต้ ลักษณะเป็นเส้นตรง โดยจะลากผ่านทิศตะวันออกไปยังทิศตกวันตก ด้านละ 180 องศา

7. พิกัดภูมิศาสตร์ มันคือระบบที่บอกตำแหน่งของสถานที่หรือสิ่งต่างๆบนพื้นผิวโลก โดยอาศัยการฉายภาพบนแผนที่ทั้งสองตามที่กล่าวมานั้น ตัดกันเป็นจุดต่างๆ โดยจะอ่านค่าจาก เส้นละติจูด (เส้นขนาน และเส้นลองติจูด (เส้นเมริเดียน)

แผนที่สามารถแบ่งออกตามลักษณะการแสดงผล

1. แผนที่กายภาพ
2. แผนที่รัฐกิจ
3. แผนที่เศรษฐกิจ
4. แผนที่ธรณีวิทยา
5. แผนที่เฉพาะเรื่อง

โอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการทันที ที่มีการแจ้งฝาก หรือ ถอน ผ่านเข้ามาในระบบทำรายการ อัตโนมัติของเรา ให้คุณสะดวกได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว

โปรโมชั่น สุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ หากท่าน สมัคร PG SLOT VIP วันนี้ เพียงแค่ แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต ทำยอดถอน 2 เท่า ( ไม่รวมทุน ) ยิงปลา ทำยอดถอน 4 เท่า ถอนได้ไม่อั้น ท่านสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง ทั้งฝาก – ถอน เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุด ตั้งแต่ที่เคยมีมา และทีมงาน PG SLOT VIP ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการ และ ยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบ สล็อตออนไลน์ นั้นสามารถเล่นได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู