ฝาก - ถอน

เพลิดเพลิน

เพลิดเพลิน

เพลิดเพลิน

เพลิดเพลิน


[V] enjoy, See also: be entertained, delight in, take pleasure in, relish, be pleased with, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงเพลิดเพลินกับการเสด็จฯ บุกป่าครั้งนี้อย่างมาก, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น

เพลิดเพลิน


[ADV] pleasingly, See also: pleasantly, pleasurably, with pleasure, Syn. เพลิดเพลินเจริญใจ, เพลิดเพลินใจ, เพลิน, เพลินใจ, Example: เด็กๆ นอนอ่านหนังสือการ์ตูนกันอย่างเพลิดเพลิน, Thai definition: มีความสุขอยู่กับการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งจนไม่สนใจสิ่งอื่น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด

She was so lovely, so accomplished, so amusing.


– หล่อนงดงามมาก มีคุณสมบัติเพียบพร้อม น่าเพลิดเพลินใจ
เพลิดเพลิน

You may not fall out until a very important bod sees you entertained and happy.


– คณะกรรมการ บริษัท ที่เป็น เพราะที่นี่ไม่กี่นาที เห็นคุณเพลิดเพลินและมี ความสุข

We certainly hope you all enjoy the show.


– พวกเราหวังว่าคุณจะเพลิดเพลินกับการแสดง

The passion to build has cooled and the joy of reconstruction forgotten, and now it’s just a garbage heap made up of hedonistic fools.

– หนทางแห่งการสร้างสรรค์มันช่างเยี่ยมยอดและพลินไปกับการประกอบเรื่องราวใหม่ และ ตอนนี้มันกลายเป็นขยะที่สร้างขึ้นมากมาย จากความพอใจบนความโง่เขลา

I think you’ll enjoy our facility.


– ฉันคิดว่าคุณจะเพลิดเพลินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกของเรา

Well, maybe musicians back then just played because it felt good to express themselves.

– บางที นักดนตรีสมัยนั้นอาจจะแค่เล่น.. เพื่อความเเพลินของตัวเอง

Felt good?

– เพื่อความเพลินเหรอ ?

He couldn’t make it down the stairs to enjoy the snow.


– เขาไม่สามารถทำให้มันลง บันไดเพลิดเพลินไปกับหิมะ 

More gusto!


– ใส่ความเพลิดเพลินมากกว่านี้
[ Sullivan ] Just to let you all know, Ricky will be back in the second half of our show, so we hope you enjoy your meals here at Jackrabbit Slim’s.

– [ซัลลิแวน] เพียงเพื่อให้คุณทุกคนรู้ว่าริคกี้จะกลับมาในช่วงครึ่งหลังของการแสดงของเรา ดังนั้นเราหวังว่าคุณจะเพลินไปกับมื้ออาหารของคุณที่นี่ที่ Jackrabbit บางของ

My brother has told me he has rarely heard anything that gave him more pleasure.

– พี่ชายฉันบอกว่าเขาไม่เคยฟังใคร แล้วทำให้เขาเพลินขนาดนั้น

This is admirable! But Lizzy, you look as if you didn’t enjoy it.


– นี่มันน่าเพลิดเพลินมากนะ แต่ลิซซี่ ลูกดูไม่สนุกสนานกับมันเลย

English-Thai: Nontri Dictionary

amuse (vt) ทำให้เพลิน,ทำให้ขบขัน,ทำให้สนุกสนาน

amusement (n) ความเพลิน,ความอภิรมย์,สันทนาการ,ความขบขัน


amusing (adj) น่าสนุก,น่าเพลิดเพลิน,น่าขบขัน,น่าหัวเราะ

delectable (adj) สนุกสนาน,เพลิน,น่ารื่นเริง,น่ายินดี,น่าสบายใจ,น่าสำราญใจ

delectation (n) ความสนุกสนาน,ความเพลิน,ความรื่นเริง,ความสำราญใจ

disport (vt) ทำให้สนุกสนาน,ทำให้รื่นเริง,ทำให้เพลิน,หาความบันเทิง

enjoy (vt) ทำให้เพลิดเพลิน,ทำให้สนุกสนาน,ทำให้พอใจ

enjoyable (adj) น่าเพลิดเพลิน,พอใจ,น่าสนุกสนาน,สำราญใจ

บทความต่อไป ไฮโล (Sicbo)

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู