ฝาก - ถอน

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรี เครื่องดนตรีไทย เครื่องดนตรี ประจำชาติ เครื่องดนตรี เราเป็นผู้ผลิต และ จำหน่าย เครื่องดนตรีไทย คุณภาพสูง ด้วยกระบวนการผลิต ที่พิถีพิถัน และ เอาใจใส่เต็มไป ด้วยจิตวิญญาณ ของความเป็นไทย เรามุ่งมั่น ที่จะสร้างสรรค์ เครื่องดนตรีที่ดีที่สุดในประเทศ และ ร่วมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมไทย

สตริงไทย ประกอบไป ด้วยเครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ซอด้วงซาวอู สามสวงกระหับ ปี่สไบขลุ่ยซึ่ง เป็นเครื่องดนตรีไทย ที่มีคุณภาพงานประณีต และ เสียงดี พี่ภัทรกรุ๊ป

ประกอบด้วย เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ ระนาดเอก ระนาดเอก ระนาดเล็กฆ้องใหญ่ ระนาดเหล็ก ระนาดเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีที่ใช้บรรเลง ในวงปี่พาทย์ และ มหรีกลุ่มเครื่องหนัง และ เครื่องเมตรอนอม ประกอบด้วย เครื่องดนตรีไทย คือ กลองแขกกลอง สองหน้าตะโปโทน รำมะนาฉิ่งฉิ่งโหม่ง

เครื่องดนตรี

ซอ เป็นเครื่องดนตรีไทย ชนิดหนึ่งมีลักษณะ พิเศษคือ มีสามสายฟรีคันธนู เป็นเครื่องดนตรี ที่สง่างามมากSeow เป็นซอ สองสาย กะโหลก ทำจากกะลา มะพร้าว ตัดเปลือกด้าน หนึ่งออก และ ใช้หนังลูกวัว ยืดขึ้นด้านหน้า ของซอ

ซอด้วง เป็นซอสอง สายที่มีเสียงสูง เป็นเครื่องดนตรี ชั้นนำในวง เครื่องสายของไทยนิยม ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชันมะเกลือ นางพญางิ้วดำ

จะเข้ เป็นเครื่องดนตรีไทย เครื่องดีดมี 3 แบบรุ่นสะโพก นิยมทำด้วยไม้ขนุน ไม้ทุเรียน ไม้มะม่วง เป็นต้น

สี่เหลี่ยม คางหมู เป็นเครื่อง ดนตรีที่ใช้แสดง ประเภท เครื่องสายคู่ กับขิม หรือ เดี่ยวขิม ทำจากไม้เนื้อแข็ง เช่นนางพญางิ้ว ไม้ดำชิงชันไม้ สักทอง

ขิมผีเสื้อ เป็นเครื่องดนตรี ที่ใช้แสดงประเภท เครื่องสายร่วมกับขิม หรือ เดี่ยวขิมทำจากไม้ เนื้อแข็ง เช่น ไม้สักไม้สัก และ ไม้สักทอง

ระนาด เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเคาะ ในวงมโหรีลูกระนาด ทำด้วยไม้พะยูง. รางระนาด มักทำด้วย ไม้สักทอง หรือ ไม้ขนุน

ระนาดทุ้ม เป็นเครื่อง ดนตรีไทย ประเภทเครื่องเคาะ ในวงปี่พาทย์ เครื่องตีระนาด ทำด้วยไม้ไผ่บ้อง รางระนาด ทำด้วยไม้สัก หรือ ไม้ขนุน

ระนาดเหล็ก เป็นเครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่อง ตีลูกระนาด ทำด้วย ทองเหลือง รางระนาด ทำด้วย ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้สักทอง ไม้ชิงชันเป็นต้น

ขลุ่ย นิยมทำจากไม้ เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชันไม้ มะริดไม้ นางพญาไม้งิ้ว ดำเป็นต้น

ขลุ่ย นิยมทำจาก ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะริดไม้ นางพญา ไม้งิ้วดำเป็นต้น

ขลุ่ย นิยมทำ จากไม้เนื้อแข็ง เช่นไม้ชิงชันไม้ มะริดไม้นางพญา ไม้งิ้วดำเป็นต้น

ปี่ใน นิยมทำจากไม้เนื้อแข็งเช่นไม้พะยูงไม้มะริดไม้นางพญาไม้งิ้วดำเป็นต้น

คลาริเน็ต นิยมทำจาก ไม้เนื้อแข็ง เช่น ไม้ชิงชัน ไม้มะริด นางพญางิ้ว ไม้ยูคาลิปตัส ดำมะเกลือ เป็นต้น

กระจับปี่ เป็นเครื่อง ดนตรีไทยประเภท อีเจ็คเตอร์นิยม ทำจากไม้ขนุน ไม้สักทอง ไม้ประดู่เป็นต้น

เครื่องดนตรี

เครื่องดนตรีคืออะไร

โทน รูปโทนที่เป็น ที่นิยมทำ จากไม้เนื้อแข็ง หรือ เซรามิก และ หุ้มด้วย หนังแพะ สามารถเล่น ในวงเครื่องสายไทย และ วงดนตรีม หิรี หรือ ใช้ในการตีเดี่ยว เครื่องดนตรีไทย

แทมบูรีน หุ่นทำด้วย ไม้เนื้อแข็ง เช่น ประดู่ไม้ชิงชัน หุ้มด้วยหนังลูกวัว

ฉิ่ง ฉิ่งเป็น เครื่องดนตรีไทย ประเภทเครื่องเคาะ ทำด้วย ทองเหลือง หล่อหนาใช้กำกับ จังหวะใน วงดนตรีไทย

ปูนปลาสเตอร์ ฉิ่งเป็น เครื่องเคาะ ทำด้วยทองเหลือง หล่อใช้ ประกอบจังหวะ ในวงดนตรีไทย

ช่างไม้ Grub Wood เป็นเครื่องเคาะ ที่ใช้ในวงดนตรีไทย นิยมทำจาก ไม้พะยูงไม้มะริดไม้ประดู่เป็นต้น

พวง ด้วงพวง เป็นเครื่องเคาะ ที่ทำจากไม้ และ เชือก โลหะมัด รวมกันเป็นพวง ทั้งไม้ และ โลหะก่อเป็น แผ่นบาง ๆ สลับกัน

โหม่ง หัวเตียง เป็นเครื่องเคาะ ใช้ประกอบ จังหวะในวงดนตรีไทย

ติดต่อเรา

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู