ฝาก - ถอน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือระบบที่มีคอมพิวเตอร์ต้องมีสองเครื่องเชื่อมต่อกัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยใช้สื่อกลางและสื่อสารข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งทำให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลซึ่งกันและกัน

เครือข่ายคอมพิวเตอร์ คือระบบที่คอมพิวเตอร์ อย่างน้อยสองเครื่อง เชื่อมต่อกันโดย ใช้สื่อกลาง และสามารถสื่อสาร ข้อมูลได้อย่างมี ประสิทธิภาพซึ่งช่วยให้ผู้ใช้คอมพิวเตอร์ แต่ละเครื่องสามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล ซึ่งกันและกันได้นอกจาก นี้ทรัพยากรที่มีอยู่บน เครือข่ายยังสามารถ ใช้ร่วมกันได้เช่น เครื่องพิมพ์สแกนเนอร์

ฮาร์ดดิสก์ เป็นต้นโดยใช้ทรัพยากร เหล่านี้ผ่าน เครือข่าย ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย ได้มากเมื่อเชื่อมต่อ กับเครือข่ายอื่นที่ อยู่ห่างไกลออกไป

อินเทอร์เน็ต ซึ่งเป็นเครือข่าย ที่เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ ทั่วโลกทำให้สามารถ แลกเปลี่ยนข้อมูล กับผู้คนทั่วโลก ได้โดยใช้ แอปพลิเคชัน เช่นเว็บอีเมล เป็นต้น

เครือข่ายคอมพิวเตอร์

Networking has an increasingly important role and importance as microcomputers are so widely used that they need to be connected to each other and able to communicate information efficiently.

เครือข่าย

มาจากผู้ที่ต้องการ แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างมี ประสิทธิภาพ และรวดเร็ว คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์ที่สามารถ ประมวลผลข้อมูลจำนวนมากได้อย่างรวดเร็ว แต่มีข้อเสีย คือผู้ใช้ไม่สามารถ แบ่งปันข้อมูล กับผู้อื่นได้ดังนั้ นก่อนสร้างเครือข่าย คอมพิวเตอร์ผู้ใช้ จะแลกเปลี่ยนข้อมูลโดยการพิมพ์

อ่านข้อมูล ในแผ่นได้เลย การใช้คอมพิวเตอร์ แบบนี้เรียกว่า sneakernet หรือ เครือข่าย ที่มีคนเป็นสื่อกลาง ในการส่งข้อมูลโดย ใช้เครือข่าย sneakernet นี้ยังอยู่ ช้ามากเมื่อเทียบกับ ความเร็ว ของคอมพิวเตอร์ อย่างไรก็ตามในปัจจุบัน ยังมีการใช้คอมพิวเตอร์ ในบางองค์กรที่ไม่มี เครือข่าย

ข้อมูลออกมา เป็นเอกสารก่อนแล้ว จึงมอบให้กับผู้ใช้ ที่ต้องการใช้หรือ แก้ไขข้อมูลอื่น ทำให้เสียเวลา และเป็นวิธีการที่ยุ่งยากมาก เมื่อเทียบกับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ในปัจจุบันที่ใช้กัน

การใช้เครือข่าย คอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์เข้าด้วยกัน ด้วยสายเคเบิล การถ่ายโอนข้อมูล ระหว่างอุปกรณ์ นั้นรวดเร็วมาก เนื่องจากการเดินทางของข้อมูลผ่าน สายเคเบิลนี้ จะมีความเร็วเกือบ เท่าแสงดังนั้น แม้ว่าผู้ใช้คอมพิวเตอร์ จะอยู่ห่างกัน การแลกเปลี่ยน ข้อมูลเร็วกว่าการ ใช้แผ่นดิสก์มาก เครือข่ายเช่นนี้ ช่วยให้ผู้ใช้สามารถ แบ่งปันข้อมูล ได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ

การคัดลอก (คัดลอก) หรือบันทึก (บันทึก) ข้อมูลลงในดิสก์ (ฟล็อปปี้ดิสก์) และ ส่งไปยังผู้อื่นเป็นอีกวิธีหนึ่ง ที่ได้รับความนิยม ก่อนการสร้างเครือข่ายคอมพิวเตอร์ และเป็นวิธีที่ใช้เวลาน้อย และซับซ้อนน้อย กว่าการ ส่งแผ่นกระดาษ เพราะ คุณไม่ต้องเสียเวลา ในการแปลงข้อมูล เนื่องจากคอมพิวเตอร์สามารถ

Basic elements of computer networks At least 2 computers – Network card (NIC: Network Interface Card) – Cables and transmission devices such as routers, gateways, etc. Protocol (Protocol) or language in which computers communicate via computer networks – Network Operating System (NOS: Network Operating System).
ประโยชน์ของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

สามารถแลกเปลี่ยน ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สามารถ แชร์ซอฟต์แวร์ และฮาร์ดแวร์ เช่นเครื่องพิมพ์ สแกนเนอร์ ฮาร์ดดิสก์ ฯลฯ
สามารถใช้อีเมล (e-mail) เพื่อติดต่อ กับคนที่อยู่ห่างไกล ได้อย่างรวดเร็ว – สนทนาผ่านเครือข่าย (แชท) – การประชุมทางวิดีโอ – ประหยัดค่าซอฟต์แวร์ และ ฮาร์ดแวร์มากมาย เพราะสามารถ ใช้ร่วมกันได้

ระบบเครือข่าย คอมพิวเตอร์ หรือระบบเครือข่าย คือกลุ่มของ คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ที่ใช้ใน การเชื่อมต่อ กับผู้ใช้ในเครือข่าย เพื่อติดต่อสื่อสาร แลกเปลี่ยนข้อมูล และใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในเครือข่ายทั่วไป เครือข่ายมีให้ เลือกหลายขนาด ตั้งแต่ขนาดเล็ก ที่เชื่อมต่อด้วยคอมพิวเตอร์ เพียงไม่กี่เครื่องสำหรับใช้ในบ้านหรือ

ใน บริษัท ขนาดเล็ก ไปจนถึงเครือข่าย ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อ กันทั่วโลก Home Network หรือเครือข่ายภายในบ้าน ซึ่งก็คือ LAN (Local Area Network) คือ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขนาดเล็ก หมายถึง การนำคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่างๆ ต่อไปนี้เป็นประโยชน์ ของการใช้คอมพิวเตอร์

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู