เกม 24

เกม 24

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

เกม 24 โดยเฉพาะชาวคณิตศาสตร์

 เกม 24  คุ้นๆ หูสำหรับหลายๆ คน โดยเฉพาะชาวคณิตศาสตร์ ก็จะขอแนะนำเกี่ยวกับเกมนี้สักเล็กน้อย ให้ผู้ที่ยังไม่เคยเล่นเกมนี้ได้รู้ สำหรับเกม 24  เป็นเกมที่ครูสามารถนำไปใช้ในการสอน ที่ช่วยเสริมสร้างสมาธิ และเตรียมความพร้อม ให้กับนักเรียนก่อนจะเริ่มการเรีย ทั้งยังเป็นการฝึกพื้นฐาน ในการคิดคำนวณสำหรับฝึกนักเรียนในการแข่งขันทักษะวิชาการ ได้อีกด้วยเกม 24 คืออะไรเกม 24 ก็คือ การนำตัวเลข 4 ตัว ซึ่งแต่ละตัวเป็นเลขโดด มาคำนวณด้วยวิธีการ บวก ลบ  คูณ  และหาร  ให้ได้คำตอบเท่ากับ24 โดยตัวเลขแต่ละตัวใช้ได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น 

จุดประสงค์ของเกม 24 คือ
     1.  เพื่อฝึกทักษะการบวก  ลบ  คูณ  หารเลขจำนวนเต็ม
     2.  เพื่อฝึกทักษะการแก้ปัญหา

เกม 24


โจทย์ของเกม 24 จะเอามาจากที่ไหน . ถ้าเอาวิธีง่ายๆ เลยก็คือ ทำสลากตัวเลข 1-9 ไว้ แล้วจับสลากมา 4 ตัวเลข หรือจะขอตัวเลขจากเพื่อนที่นั่งข้างๆ หรือจะเอามาจากป้ายทะเบียนรถยนต์ หรือตัวเลขอะไรก็ได้ที่เราพบเจอในชีวิตประจำวัน หรือถ้าขี้เกียจคิดละก็นี่เลย  เกม 24 สื่อดิจิตอลของ สสวท. ที่พัฒนาขึ้นเพื่อฝึกทักษะเกม 24

เรามาลองคิดกันดู.

โจทย์  มีตัวเลข 4 ตัว คือ  ==>    5   5   1   2  จะคิดยังไงให้ได้คำตอบเท่ากับ 24 ?!

        ขั้นแรก     นำ 5  x  5   =   25
        ขั้นที่สอง   2  –  1   =   1
        ขั้นสุดท้าย  25  –  1   =   24    

 ไม่ยากเลยใช่ไหมหละ  ลองนำไปฝึกคิดกันนะ  นอกจากจะเป็นการฝึกทักษะการบวก ลบ คูณ หาร แล้ว ก็ยังช่วยพัฒนาสมองอีกด้วย

ในการเล่น เกม  24  นี้ ง่ายมากโดยกำหนดเลขโดดขึ้นมา 4  ตัว (จาก 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9)   ให้แข่งขันกันคำนวณโดยนำเลขโด 4  ตัว  มาดำเนินการทางคณิตศาสตร์ ( บวก , ลบ , คูณ , หาร ) ให้ ผลลัพ ธ์เท่ากับ 24   ไม่ยากเลยใช่ไหมละ เกมนี้จะเล่นเป็นกลุ่มหรือเล่นคนเดียวก็ได้ และเหมาะมากๆ กับเด็ก ๆ 

 นักเรียนที่สามารถบวก  ลบ คูณ หาร จำนวนเต็มได้แล้ว (ตั้งแต่ประถมศึกษา ถึงมัธยมศึกษา) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยม ก็ใช้เล่นเพื่อฝึกทักษะการคิดคำนวณให้ชำนาญมากยิ่งขึ้น และจะช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในวิชาคณิตศาสตร์

ตัวอย่าง   กำหนดเลขโดด  7 , 2 , 4 , 6   มาให้  การคำนวณให้ได้ผลลัพธ์ เท่ากับ  24   ทำได้ดังนี้ 7    ×   2     =   146   +   4      =   1014   +  10   =   24(โจทย์  เกม  24  ลองฝึกคำนวณดูนะ)

3284

3317

4218

3362

5667

8216

7524

7458

เกม 24

จับแผ่นภาพตัวเลขขึ้นมาหนึ่งแผ่น หรือคิดตัวเลขจากการสุ่ม แล้วพิจารณาตัวเลขในแผ่นภาพทั้ง  4  ตัว  นั้นว่าใช้วิธีการ บวก ลบ คูณ หาร อย่างไรมาหาคำตอบ  โดยมีเงื่อนไข  ดังนี้

1. จะต้องได้คำตอบเท่ากับ  24  เท่านั้น  และทำให้ได้หลากหลายวิธี  ไม่จำกัด Pg

2. ในการเล่นแต่ละเกมเลขทุกตัวที่กำหนดให้ใช้ได้ครั้งเดียวเท่านั้นห้ามนำมาใช้อีก3. การคิดของแต่ละเกมเน้นนักเรียน  คิดหาคำตอบให้ได้หลากหลายวิธี

    ตัวอย่างที่ 1  [5 5 5 5] =  24    

วิธีคิด       [5×5] – [5/5]  =  25-1  = 24
   

ตัวอย่างที่ 2  [8 2 9 1] =  24 Slot

วิธีคิด        8 x [9 / [2+1]  =  8 x [9 / 3]  = 8 x 3  = 24

ตัวอย่างที่ 3  [5 2 7 1] =  24

วิธีคิด        [5 + 7] x [2 x 1]  =  12 x 2   = 24

เกม24 ระดับพื้นฐาน10 ข้อ ฝึกสมองสมาธิให้กับคนที่พึ่งเล่น


เกม24 มี10 ข้อลองทำดู
เกมมีทั้งง่ายเเละยากมันขึ้นอยู่ของเเต่ละคนบางคนอาจว่าง่ายเเละยากได้น่ะค่ะ
ใช้ได้เเค่ บวก ลบ คูณ หาร
เฉลยด้านลอง
1) 5555
 
2) 9428

3)3357
 
4)2368
 
5)3542
 
6)5788
 
7)4777
 
8)4918
 
9)3597
 
10) 12 2 3 5

เฉลย 
5555
(5×5) – (5หาร5) = 24
3357
[ (5×3) -7 ] x 3 = 24
5788
(8×5) – (8+7) =24
4777
(7- (7หาร7)) x4 = 24
2368
(6×3) + (8-2) = 24
3578
(7×3) + (8-5) =24
4918
((4-1) หาร 9 ) x 8
3542
(3 + 5 + 4 ) x 2 = 24
9428 
(( 9 – 4 ) – 2 ) x 8 = 24
12 2 3 5
(( 5 หาร 2 ) – 3) x 12 = 24
แบบฝึกหัดทดลอง

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]