หัวใจ

หัวใจ

หัวใจ… คืออะไร

หัวใจ เป็น อวัยวะ ของ กล้ามเนื้อที่ สูบฉีดเลือด ไปทั่วหลอดเลือด ไปยังส่วนต่างๆ ของร่างกายผ่านการหดตัวเป็นจังหวะซ้ำ ๆ พบ ได้ใน สัตว์ ทุกชนิด ที่มีระบบไหลเวียนโลหิตรวมทั้งสัตว์มีกระดูกสันหลัง

กระดูกสันหลังส่วนใหญ่ประกอบด้วยกล้ามเนื้อหัวใจและเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน กล้ามเนื้อหัวใจเป็นกล้ามเนื้อโครงร่างที่อยู่นอกเหนืออำนาจจิต พบเฉพาะที่หัวใจและช่วยให้หัวใจสูบฉีดเลือด

หัวใจ

หัวใจของมนุษย์ปกติเต้น 72 ครั้งต่อนาทีซึ่งเต้นประมาณ 2.5 พันล้านครั้งในช่วงอายุเฉลี่ย 66 ปีและสูบฉีดเลือดประมาณ 4.7-5.7 ลิตรต่อนาทีโดยมีน้ำหนักประมาณ 250 ถึง 300 กรัมในผู้หญิงและ 300 ถึง 350 กรัมใน ผู้ชาย.

Heart component The heart consists of a special muscle called heart muscle, which resembles a lotus bud.

The blood chamber is called A-Prep (Atrium) or aric.

le (auricle):

The upper right chamber receives the venous blood. (Low oxygen) of the head, limbs and body

The upper chamber on the left receives red blood. (With high oxygen) from the lungs

หัวใจ

ลิ้น,,,หัวใจ

ช่องซ้ายบน และล่างซ้ายจะถูกคั่นด้วยวาล์วสองส่วน และช่องขวาบนและล่างขวา

มีวาล์วไตรคัสปิดระหว่างลิ้นหัวใจทั้งสองซึ่งป้องกันไม่ให้เลือดไหลกลับ

ส่วนประกอบของหัวใจ

หัวใจของมนุษย์ และเลือดไหลผ่านหัวใจไปยังและจากส่วนต่างๆของร่างกาย

รูปแลกเปลี่ยนแก๊ส

การไหลเวียนของเลือดจากหัวใจจากหัวใจ และกลับจากส่วนอื่น ๆ ของร่างกายขึ้นอยู่กับหลอดเลือด ซึ่งมีอยู่ทั่วไปทุกส่วนของร่างกายหลอดเลือดในร่างกายหลอดเลือดในร่างกายมนุษย์แบ่งออกเป็น 3 ประเภท

1. หลอดเลือดแดง (Attery) เป็นหลอดเลือดที่นำเลือดจากหัวใจไปยังส่วนต่างๆของร่างกายเลือดในหลอดเลือดมีปริมาณออกซิเจนจำนวนมากยกเว้นเลือดที่ส่งไปยังปอด ซึ่งเป็นหลอดเลือดดำมีคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากหลอดเลือดแดงมีผนังหนาและแข็งแรง เพื่อให้ทนต่อความดันโลหิตที่ถูกฉีดออกจากหัวใจ

2. หลอดเลือดดำเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดจากส่วนต่างๆของร่างกายเข้าสู่หัวใจ เลือดในหลอดเลือดดำนี้เป็นหลอดเลือดดำ มีคาร์บอนไดออกไซด์จำนวนมากยกเว้นเลือดที่นำจากปอดไปสู่หัวใจจะมีสีแดง และมีลิ้นกั้นไม่ให้เลือดไหลย้อนกลับ

3. เส้นเลือดฝอย (Capollary) มีขนาดเล็กและละเอียด ติดต่อไม่ชัดเจน

ระหว่างกิ่งก้านเล็ก ๆ ของหลอดเลือดและหลอดเลือดแดงเส้นเลือดฝอยนี้มีผนังบางมาก ประกอบด้วยชั้นเซลล์เดียว

ในขณะที่หัวใจตีบเลือดจะถูกดันออกจากหลอดเลือดที่มีความดันสูงเคลื่อนตัว ที่ไปตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย และนำเลือดกลับสู่หัวใจพร้อมกันซึ่งในขณะที่หัวใจรับเลือดจะมีความดันน้อยที่สุด

The numbers 120 show the blood pressure as the heart constricts blood to flow out of the heart.

Figure 80 shows the blood pressure value when the heart relaxes the blood receptors to the heart.

Usually the highest blood pressure When the heart forces blood to bleed, it is about 100+ years old and

The blood pressure while the heart receives blood should not exceed 90 mm Hg.

An instrument to measure blood pressure is called a blood pressure monitor. It is used in conjunction with a statoscope to measure arterial pressure.

ปัจจัยที่ส่งผลต่อความดันโลหิต ได้แก่ อายุเพศขนาดร่างกายอารมณ์การทำงานการออกกำลังกาย
กำลังกายและเทคนิคต่างๆ

หัวใจ

ความดันโลหิตสูงเกิดจาก

1) หลอดเลือดตีบโรคนี้พบบ่อยในผู้สูงอายุ

2) ระดับไขมันในเลือดสูง

3) มีอารมณ์โกรธง่ายและมีจิตใจที่เครียดเป็นประจำ

High blood pressure caused by

1) Atherosclerosis This disease is common in the elderly.

2) high blood lipid levels

3) have an easily angry temper and have a stressed mind regularly

การปฏิบัติสำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูง 
       คือ ควรลดอาหารที่มีรสเค็ม ลดความวิตกกังวล หลีกเลี่ยงบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ชีพจร คือ การหดตัวและคลายตัวของหลอดเลือดในจังหวะเดียวกับการหดและคลายตัวของหัวใจ
ชีพจรสามารถวัดได้จากหลอดเลือดแดงที่อยู่ตื้น ๆ ใต้ผิวหนัง เช่น หลอดเลือดแดงที่ข้อมือข้างนิ้วหัวแม่มือ ซอกคอ ขาหนีบ เป็นต้น 

      เราจะเห็นได้ว่าหัวใจของมนุษย์ เรานั้นเกี่ยวข้องกับทุกระบบของร่างกายไม่ว่าจะเป็น ระบบไหลเวียนโลหิต ความดันในร่างกาย ดังนั้นจะกล่าวได้ว่า จุดต้นกำเนิดกระแสไฟฟ้าของหัวใจอยู่ที่ผนังกั้นหัวใจห้องบนขวา กระแสไฟฟ้าจะถูกส่งมาจากจุดนี้ ให้หัวใจเต้นอย่างมีจังหวะ เป็นระเบียบช้าหรือเร็ว กล้ามเนื้อหัวใจบีบแรงหรืออ่อน หัวใจจึงสามารถปั๊มเลือดออกไปให้หมุนเวียนทั่วร่างกายอย่างไม่มีวันหยุดนิ่ง เท่ากับว่า หัวใจมีระบบไฟฟ้าของตัวเอง

 หัวใจของการแพทย์แผนจีน 

      อวัยวะทั้งหมดในร่างกาย หัวใจของ ส สะสาง คือ การระบุให้ชัดเจนถึงสิ่งจำเป็นที่ต้องมีในสถานที่ปฏิบัติงาน และกระบวนการรปฏิบัติงาน ทั้งที่จำเป็นต้องใช้กับงานเดี๋ยวนี้ (ปัจจุบัน) และสิ่งที่จำเป็นต้องใช้กับงานในเวลาอันใกล้

At the heart of the cleanup is to clearly identify the workplace essentials. And operational processes Both that are required for the job now (present) and what is required for the job soon

จากความหมายข้างต้น หัวใจของการทำ ส สะดวก คือผู้ปฏิบัติงานต้องนำสิ่งของมาจัดวางตามลำดับของกระบวนการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ ซึ่งคำว่า “ประสิทธิภาพ” หมายถึง รวดเร็ว ไม่ผิด ไม่เสียเวลาค้นหา ง่ายต่อการหยิบใช้ ง่ายต่อการเก็บคืนที่เดิม และเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ซึ่งคำว่า “Safe ”means not violating the nature of the body while working. Or follow the principles of ergonomics

หัวใจสำคัญของความสะดวก คือการจัดวางสิ่งของที่จำเป็นในการดำเนินงานตามลำดับขั้นตอน คำนึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการปฏิบัติงานและความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน

จากความหมายข้างต้นหัวใจสำคัญของการทำความสะอาดคือการทำความสะอาดเป็นพื้นฐานที่ต้องปฏิบัติเป็นประจำ แต่ในขณะทำความสะอาดต้องหมั่นตรวจสอบจุดสำคัญว่ามีความผิดปกติหรือไม่ ซึ่งหากจุดดังกล่าวเกิดความผิดปกติก็อาจส่งผลต่อประสิทธิภาพในการทำงานได้เช่นเมื่อทำความสะอาดแล้วมีน้ำมันรั่วพบน้ำมันเสื่อมสภาพหรือระดับน้ำมันต่ำกว่าปกติเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติที่จะต้องเปลี่ยนแปลงหรือแจ้งให้ทราบ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการแก้ไข

หัวใจสำคัญของการรักษาความสะอาดคือการรักษาพื้นที่ทำงานเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้สะอาด ในระหว่างการทำความสะอาดต้องตรวจสอบความผิดปกติในพื้นที่ทำงานเครื่องจักรและอุปกรณ์

สุขอนามัย (Seiketsu – Seigetsu) คือกุญแจสำคัญ “ การรักษามาตรฐานที่กำหนดไว้ใน 3 S แรกให้คงอยู่หรือปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นไปอีกโดยตั้งค่าทุกอย่างให้เป็นมาตรฐาน (Standardization) หรือสร้างระบบที่แตกต่างกัน”

Hygiene (Seiketsu – Seigetsu) is the key “Maintaining the standards set in the first 3 S to be maintained or even further improved by setting everything up as the standard. (Standardization) or create a different system “

จากความหมายข้างต้นหัวใจของหลักปฏิบัติด้านสุขอนามัยคือการพิจารณาว่าแต่ละคนต้องทำอะไร เมื่อฉันปฏิบัติตามแผนที่วางไว้ผลลัพธ์เป็นที่น่าพอใจดังนั้นสุขอนามัยจึงเป็นการรักษาผลของ 3s ให้คงอยู่ตลอดไป แต่สุขอนามัยยังเปิดโอกาสในการปรับปรุง หากการปรับปรุงทำให้เกิดการลดต้นทุนและเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการโดยรักษามาตรฐานที่กำหนด

ลิ้นหัวใจ..

มีหน้าที่ควบคุมการไหลเวียนของเลือดภายในหัวใจ [1] โดยปกติลิ้นหัวใจจะควบคุมการไหลในทิศทางเดียว คือไม่มีการไหลย้อนกลับของเลือดไปทางเดิม ลิ้นหัวใจมีสองประเภท: วาล์ว atrioventricular (วาล์ว AV) อยู่ระหว่าง atria และ ventricles และ semilunar valves (SL valves) ซึ่งอยู่ในหลอดเลือดแดงที่ออกจากหัวใจ

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

slot vip

เรื่องถัดไป

เว็บบาคาร่า

เมนู