ฝาก - ถอน

หมู่ ภาษาอังกฤษ

หมู่ ภาษาอังกฤษ

หมู่ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การเขียนที่อยู่ ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้อง

หมู่ ภาษาอังกฤษ หมู่ที่ ภาษาอังกฤษ เรียนรู้การเขียนที่อยู่ภาษาอังกฤษ เพื่อนำไปใช้ให้ถูกต้อง คุณเคยเขียนที่อยู่ของคุณเป็นภาษาอังกฤษ หรือไม่? ไม่ว่าจะจดประวัติสมัครงาน หรือเอกสารสำคัญอื่น ๆ แต่ไม่รู้จะเริ่มยังไง สำหรับใครที่มีปัญหานี้มาเรียนรู้วิธีเขียนที่อยู่ที่ถูกต้องกันดีกว่า เพื่อนำไปใช้โดยไม่สับสน ก่อนอื่นคุณต้องเริ่มต้นด้วยการเรียนรู้คำศัพท์ที่สำคัญ เรื่องเขียนที่อยู่ก่อน

หมู่ ภาษาอังกฤษ

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับการเขียนที่อยู่

1. เลขที่บ้าน เลขที่ หรือ เลขที่บ้าน
2. อพาร์ทเมนท์: Apartment ย่อว่า Apt.
3. อาคาร: อาคารเรียก โดยย่อว่า Bldg.
4. ชั้น: ชั้นมักย่อมาจากชั้น 1 (ชั้น 1) ชั้น 2 (ชั้น 2)
5. หมู่บ้าน
6. หมู่ที่
7. ซอย
8. เลน
9. ถนน
10. ตำบล / แขวง
11. อำเภอ / เขตอำเภอ / เขต
12. จังหวัด
13. รหัสไปรษณีย์

นอกจากการเขียนที่อยู่โดยใช้คำนำหน้าเหล่านี้แล้ว ยังสามารถทับศัพท์ได้อีกด้วย ตัวอย่างเช่น

  • หมวดภาษาอังกฤษ คือหมู่ (ม. 9 – ม. 9)
  • ซอยในภาษาอังกฤษ คือซอย (ซ. 4 – ซ. 4)
  • บ้านภาษาอังกฤษ คือบ้านหรือบ้าน
  • อำเภอภาษาอังกฤษ คือตำบล (ตำบล หล่มเก่า – หล่มเก่า)
  • อำเภอภาษาอังกฤษ คือ Amphoe (อ. เมือง – อ. เมือง)
  • จังหวัดภาษาอังกฤษ เขียนว่า Province (จังหวัด เพชรบูรณ์ – จังหวัด เพชรบูรณ์)

English language group learn to write an English address. To apply correctly

Group English Moo where English learns to write an English address. To apply correctly Have you written your address in English? Whether you’re taking a resume, resumes, or other important documents, but don’t know where to start, for anyone with this problem, let’s learn how to write the correct address. To apply without confusion First and foremost, you need to start by learning the essential vocabulary. Address first

In addition to writing addresses using these prefixes, they can also be transliterated, for example: – English category is category (Section 9 – Section 9) – Soi in English is Soi (Soi 4 ​​- Soi 4) – English house is home or home – District English is sub – district (Lom Kao – Lom Kao) – The English district is Amphoe ( Mueang District – Mueang District ) – Province says Province (Phetchabun Province – Phetchabun Province)

อ่าต่

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู