ฝาก - ถอน

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า

สัตว์ป่า คุ้มครองหมายถึงสัตว์ป่าหายาก ตามบัญชีท้ายพระราชบัญญัติสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ. 2516 จำนวนทั้งหมด 9 ชนิดเป็นสัตว์ป่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด ได้แก่ แรดนอโคกระบือลาอองหรือเนื้อทรายเนื้อทรายเลียงผาและหน้าผา สัตว์ป่าสงวนเหล่านี้หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์หรืออาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วจึงจำเป็นต้องมีบทบัญญัติที่เข้มงวดเพื่อป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่หรือซากสัตว์ป่าซึ่งอาจตกไปยังต่างประเทศโดยการซื้อขายในภายหลังสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ควบคู่ไปกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือระหว่างประเทศในการกำกับดูแลการค้าสัตว์ป่าหรือการค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศเกี่ยวกับสัตว์ป่าและพืชป่าหรือ CITES ประเทศไทยได้ลงนามในอนุสัญญานี้ในปี พ.ศ. 2511 และให้สัตยาบันเมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ. แก้ไขพระราชบัญญัติฉบับเดิมและตราพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งมีผลบังคับใช้อีกครั้งเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2535 สัตว์ป่าสงวนตามพระราชบัญญัติฉบับใหม่หมายถึงสัตว์ป่าหายากที่ระบุไว้ท้ายพระราชบัญญัตินี้ และตามที่กำหนดโดยพระราชกฤษฎีกาทำให้สามารถเปลี่ยนชนิดของสัตว์สงวนได้อย่างสะดวกโดยการออกพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้นไม่ต้องแก้ไข พ.ร.บ. เดิมในการนี้สัตว์ป่าที่ใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤต 7 ชนิดได้รับการ เพิ่มและตัดสิ่งที่ไม่ใกล้สูญพันธุ์ออกไป เนื่องจากสามารถเพาะขยายพันธุ์ได้มากถึง 1 ชนิดคือเนื้อทรายรวมกับสัตว์ป่าดั้งเดิม 8 ชนิดรวม 15 ชนิด ได้แก่ เจ้าฟ้าหญิงศิรินทร์แรดแรดโกลาโคล่าควายป่าละอง หรือละมั่ง, จำปา, คงคา, เปาอิ๋ว, ท้องดำ, นกกระเรียน, Tabby. สมเสร็จหินอ่อนพะยูนและพะยูน

สัตว์ป่า

นก
Pseudochelidon sirintarae

ลักษณะ: ลำตัวของนกนางแอ่นยาว 15 ซม. โดยทั่วไปมีสีดำแกมน้ำเงินโคนหางมีลายสีขาว ลักษณะเด่น ได้แก่ มีวงกลมสีขาวรอบดวงตา ทำให้ดูตาโปนจึงเรียกว่านกตาโตนกโตเต็มวัยมี 2 แกนยาวยื่นออกมาตรงกลาง

ลักษณะนิสัย: แหล่งผสมพันธุ์วางไข่และที่อาศัยในฤดูร้อนไม่ทราบที่บริเวณบึงบอระเพ็ดนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรจะนอนหลับ อยู่ในกลุ่มนกนางแอ่นชนิดอื่น ๆ เกาะอยู่ตามใบอ้อและใบสนในบึงบอระเพ็ดบางครั้งพบในกลุ่มนกกระจอกและนกนางแอ่นปีกอ่อนมีนกเหล่านี้หลายพันตัว เชื่อกันว่าอาหารคือแมลงที่บินวนไปมาในอากาศ

ถิ่นที่อยู่อาศัย: อาศัยอยู่ตามดงต้นอ้อและพืชน้ำในพื้นที่พรุบอระเพ็ด

เขตการกระจายพันธุ์: พบเฉพาะในประเทศไทย พบในช่วงเดือนพฤศจิกายน – มีนาคม ซึ่งเป็นฤดูหนาว

สถานะ: นกชนิดนี้พบครั้งแรกในประเทศไทยเมื่อปี พ.ศ. 2511 จังหวัดนครสวรรค์ หลังจากการค้นพบครั้งแรกมีรายงานอีก 3 ครั้ง แต่มีนกเพียง 6 ตัว เป็นสัตว์สงวนตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าพ. ศ.

สาเหตุของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์: นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรเป็นนกที่มีความสำคัญมากในการศึกษาความสัมพันธ์ของนกนางแอ่น เนื่องจากนกชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธรมากที่สุดคือนกนางแอ่นคองโก (Pseudochelidon euristomina) ที่พบตามลำธารในซาอีร์ ในแอฟริกาตะวันตกตอนกลางแหล่งที่อยู่ของนกทั้งสองชนิดนี้พบได้ในระยะทาง 10,000 กิโลเมตรจากกัน เชื่อกันว่าประชากรตามธรรมชาติของเจ้าไฟอิ้งสิรินธรมีน้อยมาก เนื่องจากเป็นนกโบราณที่มีชีวิตอยู่ในปัจจุบันทุกปีในฤดูหนาวพวกมันจะถูกจับไปพร้อมกับนกนางแอ่นชนิดอื่น ๆ นอกจากนี้ที่พักพิงในฤดูหนาวคือดงโอและพืชน้ำอื่น ๆ ที่ถูกทำลายจากการประมง การเปลี่ยนหนองน้ำเป็นนาข้าวและการควบคุมระดับน้ำในบ่อเพื่อการพัฒนาในรูปแบบต่าง ๆ สิ่งเหล่านี้มีผลเสียต่อการคงอยู่ของพืชน้ำ และแด่เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร

แรด
แรด sondaicus

ลักษณะ: แรดจัดเป็นสัตว์มีกีบคือมีก้าม 3 ข้างทั้งหน้าและเท้าหลัง ตัวเต็มวัยมีความสูง 1.6-1.8 เมตรไหล่และน้ำหนักตัว 1,500–2,000 กิโลกรัม สีพื้นหลังเป็นสีดำอมเทา ด้านหลังมีหนัง 3 พับที่หัวไหล่ด้านหลังของขาหน้า และหน้าขาหลังแรดตัวผู้มีนอเพียงอันเดียวยาวไม่เกิน 25 เซนติเมตรตัวเมียสามารถมองเห็นเป็นเพียงปุ่มนูนขึ้นมา

นิสัย: ในอดีตพบแรดออกหากินเป็นฝูง แต่ในปัจจุบันแรดตัวเดียวสำหรับหากินตามลำพังหรืออยู่เป็นคู่ในช่วงฤดูผสมพันธุ์อาหารของแรด ได้แก่ ยอดไม้ใบไม้กิ่งไม้และผลไม้ที่ตกลงบนพื้นดิน แรดไม่มีฤดูผสมพันธุ์ที่แน่นอน ดังนั้นจึงสามารถใส่ปุ๋ยได้ตลอดทั้งปี ครั้งละ 1 ดาวเรืองกำหนดให้ท่องประมาณ 16 เดือน.

ถิ่นที่อยู่: แรดอาศัยอยู่ในป่าฝนที่อุดมสมบูรณ์เท่านั้น หรือตามป่าทึบริมฝั่งทะเลส่วนใหญ่หากินในพื้นที่ราบ ไม่ค่อยขึ้นภูเขา

เขตการกระจายพันธุ์: แรดมีตั้งแต่บังกลาเทศเมียนมาร์ไทยลาวกัมพูชาเวียดนามจนถึงแหลมมลายูสุมาตราและชวา เกือบหมดไปจากแผ่นดินใหญ่ของเอเชีย เชื่อว่าอาจยังมีเหลืออยู่บนเทือกเขาตะนาวศรีและในป่าลึกตามรอยต่อจังหวัดระนองพังงาและสุราษฎร์ธานี

สถานะ: ปัจจุบันแรดเป็นหนึ่งใน 15 ชนิดที่ได้รับการคุ้มครองในประเทศไทยและมีรายชื่ออยู่ในภาคผนวก 1 ของอนุสัญญา CITES และเป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์ตามข้อกำหนดของ U.S. Endanger Species

สาเหตุของสัตว์ใกล้สูญพันธุ์: เช่นเดียวกับแรดที่พบในที่อื่น ที่พบในประเทศไทยถูกล่าและทำลายอย่างหนักเพื่อต้องการเขาหรือส่วนอื่น ๆ เช่นกระดูกเลือด ฯลฯ ซึ่งมีค่ามาก เพื่อใช้ในการบำรุงและยาอื่น ๆ นอกจากนี้ที่ราบป่าที่แรดชอบอาศัยอยู่ก็หายไป กลายเป็นบ้านและเกษตรกรรมที่สมบูรณ์

แรดสุมาตรา
Dicerorhinus sumatrensis

คำอธิบาย: แรดเป็นสัตว์จำพวกแรด ลำตัวเล็กกว่าตัวเต็มวัยส่วนสูงประมาณไหล่ 1-1.5 ไมโครเมตรน้ำหนัก 1,000 ผิวหนาและมีขนฟูโดยเฉพาะในส่วนของลำตัวน้อยกว่าซึ่งขนน้อยกว่าเมื่อเทียบกันสีของลำตัวโดยทั่วไปจะมีสีขี้เถ้า สีเทาด้านหลังของลำตัวมีรอยพับหนังเดียวที่ด้านหลังของขาหน้าทั้งสองข้าง ด้านหน้าไม่ยาวเกินไปด้านหลังไม่ยาวเกินไปหรือเป็นเพียงเสือยื่นออกมาในตัวเมีย

คางคกที่ได้รับการปรับปรุง: แซฟไฟร์ปีนป่ายเก่งมีศัตรูมีกลิ่นดีมากออกนอกเวลาในช่วงเวลารับประทานอาหารเป็นกลุ่มและผลไม้บางชนิดปกติจะมีชีวิตเหมือนกับดักตามฤดูกาลหรือตัวเมียเลี้ยงลูก 1 ครั้งร่างกายมีอายุครรภ์ 7 -8 เดือนซึ่งคนเลี้ยงมีอายุ 32 ปี

ถิ่นที่อยู่: Krapas อาศัยอยู่ในป่าที่มีความคลุมเครือลงไปจนถึงป่าขั้นต่ำเมื่อสิ้นสุดฤดูฝนซึ่งมีน้ำและความรักเป็นเรื่องปกติ

เขตการแพร่กระจาย: Krasu มีพื้นที่แพร่กระจายไปยังสถาบันอัสสัมในอินเดียบังกลาเทศไทยในประเทศไทย ภูมิประเทศด้านข้างของห้วยขวางและคลองแสงจังหวัดสุราษฎร์ธานีและในแม่น้ำหลายสายแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีและเขื่อนบางแห่งและตามป่ารอยต่อต่างประเทศกับมาเลเซีย

สถานภาพการสมรส: เนเมซิสเป็นหนึ่งในสัตว์ป่าคุ้มครอง 154 ชนิดในประเทศไทย CITES มีรายชื่ออยู่ในภาคผนวกที่ 1 และพระราชบัญญัติการกำหนดชนิดพันธุ์ที่เป็นอันตรายของสหรัฐอเมริกาถูกจัดให้เป็นสัตว์ใกล้สูญพันธุ์

เหตุผลที่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์: การผ่าตัดเสริมจมูกนั้นใกล้สูญพันธุ์ไปจากโลกเนื่องจากมีการล่าเพื่อหานอและทุกส่วนของตับซึ่งมีฤทธิ์ต้านอาการซึมเศร้าในลำคอที่ไม่ถูกต้อง โดยธรรมชาติมีรอบและกลุ่มน้อยและกลุ่มเพื่อนอยู่ห่างกันมากไม่มีโอกาสจับคู่สายพันธุ์

กูปรีหรือคอรี
บอสเซาเวลี
คำอธิบาย: หมูป่าเป็นสัตว์ป่าประเภทหนึ่งเช่นเดียวกับกระทิงและวัวแดง เมื่อโตเต็มที่ไหล่สูง 1.7-1.9 เมตรน้ำหนัก 700-900 กิโลกรัม ตัวผู้จะมีขนาดใหญ่กว่าตัวเมียมาก สีโดยทั่วไปเป็นสีเทาเข้มเกือบดำ ขาทั้งสี่ข้างมีถุงเท้าสีขาวเช่นเดียวกับวัวกระทิง ในผู้ชายที่มีอายุมากจะมีเหนียงใต้คอยาวห้อยลงมาที่พื้น เขากูปรีตัวผู้และตัวเมียแตกต่างกัน ซึ่งเขาของตัวผู้จะโค้งเป็นวงกว้างจากนั้นโค้งไปข้างหน้าปลายของเขาแตกเป็นพู่เหมือนไม้กวาดแข็ง ตัวเมียมีเขาวงแคบและม้วนขึ้นด้านบน ปลายแตรไม่มีพู่

ลักษณะนิสัย: อยู่รวมกันเป็นฝูง 2-20 ตัวกินหญ้าใบไม้ดินโป่งเป็นครั้งคราวผสมพันธุ์ประมาณเดือนเมษายนตั้งท้อง 9 เดือนจะออกลูกในเดือนธันวาคมและมกราคมออกไข่ครั้งละ 1 ฟอง

ถิ่นที่อยู่: ปกติอาศัยอยู่ในป่าโปร่ง มีทุ่งหญ้าสลับกับป่าเต็งรังและในป่าเบญจพรรณค่อนข้างแห้ง

เขตการกระจายพันธุ์: Kporee กระจายอยู่ทั่วประเทศไทยเวียดนามลาวและกัมพูชา

สถานะ: มีรายงานการพบประเทศไทยในเทือกเขาชายแดนไทย – กัมพูชาและลาวในปี พ.ศ. 2525 Kpori ได้รับรายงานในเทือกเขาพนมดงรัก Kporee เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง 1 ใน 15 ชนิดในประเทศไทยและมีรายชื่ออยู่ในภาคผนวก 1 ตาม อนุสัญญาไซเตส

เหตุผลที่สัตว์ใกล้สูญพันธุ์: ปัจจุบันหมูป่าเป็นสัตว์หายากที่ใกล้จะสูญพันธุ์ไปจากโลก เนื่องจากการล่าสัตว์เป็นอาหารและสภาวะสงครามในอินโดจีนซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยเฉพาะของกูปรีทำให้ยากต่อการอยู่ร่วมกันในการอนุรักษ์หมูป่า ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู