ฝาก - ถอน

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร

วิศวกร ที่เราใช้ กัน ทั่วไป ในภาษาไทย เราแปลจาก คำว่า “Engineering” ใน ภาษาอังกฤษ ซึ่ง อ่านว่า “Engineering” – Nia – หนังสือ Encyclopaedia Americana ให้คำจำกัดความไว้

วิศวกรรม” เป็น วิชาชีพ ที่เกี่ยวข้อง กับศาสตร์แห่ง การวางแผน การออกแบบ การก่อสร้าง อย่างชัดเจน และการใช้ อย่างถูกต้อง ตามหลักเศรษฐศาสตร์ ของการก่อสร้าง หรือ เครื่องจักร

คำว่า Engineering แปล มาจากภาษา ละตินว่า “engenium” ซึ่ง เป็นการเล่นตลก กับความสามารถ ตาม ธรรมชาติ คำว่า ingenium เกิดขึ้น จากคำเดิม “eignere” หรือ “genere” หมายถึง การผลิต คิดค้นสร้าง หรือ ทำให้เกิดขึ้น

วิศวกร

That we commonly use in Thai, we translate from the word “Engineering” in English which reads “Engineering” – Nia – The Encyclopaedia Americana

defines “engineering” as a profession that is clearly concerned with the science of planning, design, construction. And in the correct use of the economics of construction or machinery,

the word engineering comes from Latin “engenium”, which is a joke with natural abilities. To produce, invent, create or make it happen

Engineering Council for Professional Development of the United States ความหมาย ของวิศวกรรม ให้ไว้ดังนี้: “การสร้าง โดยการนำวิทยาศาสตร์ มาใช้ในการออกแบบ และพัฒนา การก่อสร้าง เครื่องจักร อุปกรณ์ หรือ กระบวนการผลิต หรือกิจกรรมใด ๆ ที่ใช้สิ่งต่าง ๆ

เหล่านี้ เหมือนกัน หรือรวมกัน สิ่งเหล่านี้ หรือ การสร้าง และการใช้ สิ่งเหล่านี้ อย่างเต็มที่ หรือการคาดการณ์ ประสิทธิภาพ ของสิ่งเหล่านี้ ภายใต้ เงื่อนไข การใช้งานซึ่งทั้งหมดนี้ ก็เพื่อ ให้สิ่งเหล่านี้

ทำได้สำเร็จ และทำหน้าที่ ตาม ที่ได้รับการออกแบบ มาให้ประหยัด และปลอดภัย ต่อชีวิต และทรัพย์สิน” นอกจากนี้ ยังมีข้อผิดพลาด อีกมาก ที่วิศวกร (Engineer) คือผู้ที่ทำงานเกี่ยวกับ การควบคุม เครื่องจักร (เครื่องยนต์ = เครื่องจักร)

ซึ่ง แต่เดิม คำ ว่าวิศวกร ซึ่ง สะกด ไม่เหมือน กันก็มี มากมายเช่น ingenor, ingeneu บ้าง, วิศวกรบางคน ฯลฯ ซึ่งไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับคำว่า engine แต่มีวิศวกรควบคุม เครื่องจักร เพียงเล็กน้อย หรือแทบไม่ มีเลย เมื่อเทียบกับ engin กำลังมอง หางานอื่น ๆ สรุปได้ ว่าวิศวกรรม คือการสร้าง สิ่งต่างๆ ซึ่ง จะเป็นประโยชน์ ต่อสังคมโดยอาศัยความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์มาช่วยสร้าง

วิศวกร
ประวัติของอาชีพวิศวกรรม

เป็นที่ยอมรับ กันโดยทั่วไป ว่าวิชาชีพ วิศวกรรม ในยุคแรก มีความเกี่ยวข้อง อย่างใกล้ชิด กับการทหาร นั่น คืองาน ทำอาวุธสงคราม เช่นก้อนหิน ปืนใหญ่ ประตูเมือง การสร้าง กำแพงป้อม ยามคูเมือง ฯลฯ

วิศวกร คนแรก คือ Military Engineers วิศวกร เหล่านี้ ส่วนใหญ่ เป็นทหาร ที่ต้องต่อสู้ ในสงคราม แต่หน้า ที่พิเศษแตกต่าง จากทหารคนอื่น ๆ คือการสร้างสิ่งต่างๆ

ต่อม าเมื่ออำนาจ ของผู้ปกครอง และอาณาจักรลดลง การค้า ก็เฟื่องฟู ขึ้นแทนการขยาย ดินแดนราว พ.ศ. 1750 ราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา จึงมีวิศวกรโยธาที่ทำงานในหลาย ๆ ด้าน ที่ไม่เกี่ยวข้อง กับการ ทหาร โดย ตรง เช่นการสร้างถนนขุดคลองเป็นต้นและวิศวกรเหล่านี้ได้ก่อตั้งสถาบันวิศวกรโยธา (ลอนดอน) ในปีค. ศ. 1828

ยิ่งวงการ การค้า และอุตสาหกรรมเจริญรุ่ง เรือง มากขึ้น ความจำเป็นในการระบุสาขาเฉพาะของวิศวกรก็ยิ่งมากขึ้น เมื่อใช้เครื่องจักรวิศวกรโยธาเครื่องกลอื่น ๆ ก็ทำงานกับเครื่องจักรเช่นกัน

ในสมัย ต่อ มาเมื่อพลัง งานไฟฟ้า เป็น ที่รู้จักกัน อย่างแพร่ หลายวิศวกร เครื่องกล บางคน ที่ทำงาน กับเครื่องจักร เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และระบบจำหน่าย ไฟฟ้า ได้แยกสาขา ออก เป็นวิศวกรรมไฟฟ้า เพิ่ม อีกสาขาหนึ่ง

ในสาม สาขาหลัก ได้แก่ วิศวกรรมโยธา วิศวกรรม เครื่องกล และวิศวกรรม ไฟฟ้า สาขาย่อยอื่น ๆ ทางวิศวกรรมมีการเติบโตมากขึ้นเช่นวิศวกรรมอุตสาหการ (วิศวกรรมอุตสาหการ) วิศวกรรมเคมี (วิศวกรรมเคมี) วิศวกรรม

เหมืองแร่ และโลหะวิทยา (วิศวกรรมเหมืองแร่ และโลหะวิทยา) วิศวกรรม การบิน (วิศวกรรมการบิน) วิศวกรรมเกษตร (วิศวกรรมเกษตร) วิศวกรรมทางทะเลวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรม ที่ไม่ชัดเจน และสาขาอื่น ๆ อีกมากมาย อื่น ๆ อีกมากมาย ไม่สามารถ ระบุได้ ทั้งหมดที่นี่

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู