วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่

วัดบ้านไร่ นครราชสีมา สถานที่ท่องเที่ยวในจังหวัดนครราชสีมา

วัดบ้านไร่ ปัจจุบันวัดบ้านไร่ (วัดหลวงพ่อคูณ) ตั้งอยู่ที่ตำบลกุดพิมาน อ. ด่านขุนทดจ. นครราชสีมามีชื่อเสียงเนื่องจากหลวงพ่อคูณปริสุทโธเป็นพระเกจิอาจารย์ชื่อดังที่มีผู้คนศรัทธามากมายทั่วประเทศ หลวงพ่อคูณเป็นพระชาวบ้านที่เข้าถึงมวลชนได้ทุกระดับตั้งแต่พระยานักการเมืองจนถึงชาวบ้านด้วยเมตตามหานิยมมีวิธีการสอนที่ตรงไปตรงมาเข้าใจง่าย จากความศรัทธาในตัวหลวงพ่อคูณที่มากมายมหาศาลเช่นนี้จึงทำให้วัดนี้เป็นที่รู้จักของคนทั่วไปด้วย

วัดบ้านไร่

ประวัติ

“วัดบ้านไร่” เป็นวัดเก่าแก่ในตำบลกุดพิมาน อ. ด่านขุนทดจ. นครราชสีมาเดิมเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็ก ๆ มีมาตั้งแต่ พ.ศ. 2436 (สมัยรัชกาลที่ 5) โดยมีพระอาจารย์ช่วยวีระโชเป็นเจ้าอาวาสรูปแรก วัดบ้านไร่มีชื่อเสียงเพราะหลวงพ่อคูณปริสุทโธพระเกจิอาจารย์รูปหนึ่งในประเทศไทย ท่านเป็นพระท้องถิ่นที่เข้าถึงมวลชนทุกระดับ ตั้งแต่พระยานักการเมืองจนถึงชาวบ้านจึงเรียกวัดบ้านไร่ว่า “วัดหลวงพ่อคูณ” ในช่วงที่หลวงพ่อคูณเป็นเจ้าอาวาสวัดได้มีการพัฒนาไปมาก มีศาสนสถานมากมาย ได้แก่ ศาลาการเปรียญศาลาการเปรียญศาลาการเปรียญ มีการขุดสระน้ำเพื่อการบริโภค และที่สำคัญยังสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กในฟาร์มอีกด้วย ความสำคัญ เป็นที่ยึดเหนี่ยวของชาวด่านขุนทดและผู้ที่ศรัทธาหลวงพ่อคูณ

สถาปัตยกรรม

อุโบสถของวัดรวมทั้งศาลาการเปรียญและศาลาการเปรียญในที่เดียวกันมีความสวยงามในด้านวัตถุ ลวดลายแกะสลักเคยเป็นวิหารหลวงพ่อคูณวิหารแบ่งเป็น 2 ชั้นชั้นบนเป็นโบสถ์ และชั้นล่างเป็นศาลาการเปรียญซึ่งชั้นล่างเป็นสถานที่ที่ลูกศิษย์มองหาและนักท่องเที่ยวที่ต้องการสักการะหลวงพ่อคูณสามารถมาสักการะได้ที่นี่

วิหารเทพวิทยาคมเพื่อเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา (วิหารปริสุทธาปัญญา) เป็นสวนธรรมขนาด 30 ไร่กลางสระน้ำลักษณะเป็นอาคารรูปปั้นช้างสูง 5 ชั้นชั้นใต้ดิน (ชั้นล่าง) และชั้นดาดฟ้าอาคารตั้งอยู่บน ลานวงกลมเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 65 เมตรทำให้เป็นวัดในพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ชั้นใต้ดินประดับผนังและเพดานเหมือนยมโลกศักดิ์สิทธิ์

ชั้น 1 จัดแสดงภาพพุทธประวัติและต้นโพธิ์แห่งการอธิษฐานเป็นสัญลักษณ์ที่สวยงามแต่ละภาพบอกถึงความศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพระพุทธศาสนา รวมเรื่องราวต่างๆของพุทธประวัติ ชั้น 2 จัดแสดงพระวินัยปิฎกนิทรรศการพระราชาธรรมและหอธรรม ชั้น 3 จัดแสดงเรื่องราวของพระธรรมปิฎกพระธรรมขันธ์ บนดาดฟ้ามีรูปปั้นหลวงพ่อคูณและองค์พระสูงรวม 42 เมตร

  • ที่อยู่ ต. กุดพิมานอ. ด่านขุนทดจ. นครราชสีมา
  • โทรศัพท์ 044-249-887 044-249-888
  • เวลาทำการ 8.00 – 17.00 น
  • พิกัด GPS (Google Map)
  • ละติจูด: 15.299297 | ลองจิจูด: 101.737030

Wat Ban Rai Nakhon Ratchasima, a tourist attraction in Nakhon Ratchasima

Current Ban Rai Temple, Ban Rai Temple is located in Kut Phiman Sub-District, Dan Khun Thot District, Nakhon Ratchasima Province. It is famous because Luang Por Koon Prisuttho is a famous Buddhist monk who has many faithful people all over the country. Luang Phor Koon is a villager monk who is accessible to the masses of all levels, from Phraya, politicians to villagers with mercy, great popularity, teaching methods that are straightforward and easy to understand. Due to this enormous amount of faith in Luang Phor Koon, this temple is known to the general public as well.

history “Wat Ban Rai” is an old temple in Kut Phiman Sub-District, Dan Khun Thot District, Nakhon Ratchasima Province. It was originally just a small Buddhist monastery since 1893 (the reign of King Rama 5), ​​with Phra Ajarn Chuay Viracho as the first abbot. Ban Rai Temple is famous for Luang Pho Koon Prisuttho, a monk in Thailand He is a local monk with access to the masses of all levels. From Phraya, politicians to villagers, therefore called Ban Rai Temple “Wat Luang Phor Koon” During the period when Luang Por Koon was the abbot of the temple

อ่าต่

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

คอร์ด f

เรื่องถัดไป

slotxo download

เมนู