ลายไทย

ลายไทย

ลายไทย ประวัติ

ลายไทย ประวัติ คำเรียกลายหมายถึงลายดอกหรือลายเถาวัลย์มีรูปดอกไม้หรือไม่? ถูกดัดแปลงเป็นเทศกาลสมมติให้เป็นรูปดอกไม้และใบไม้เพื่อให้เข้าใจง่าย ส่วนคำว่ากนกมีลักษณะ เป็นกอของกิ่งไม้และใบมัดให้สวยงามเป็นฝีมือของช่างชั้นครูเท่านั้นจึงสามารถเขียน อ่อนช้อยสวยงามมักเรียกรวมกันว่าโดยใส่คำว่า “ลาย” ไว้ข้างหน้าเช่นลายกนกลายพราเมียม

ลายไทย

ศิลปภาพลายไทย ประเทศไทยเราได้รับการถ่ายทอดศิลปะจากบรรพบุรุษ ล้ำค่าและความงดงามทางศิลปะทำให้ผู้ที่ได้ชมศิลปะไทยรู้สึกติดตาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าอัศจรรย์ก่อให้เกิดความสุขสงบและความสุข บาคาร่า

การเขียนภาพลายไทย นี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ PG ผู้เขียนจิตรกรรมไทยในอดีตมีความรู้สึกตามสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วนำมาเขียนเป็นลวดลายหรือรูปภาพต่อมาได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะชาวอินเดียที่นำศิลปะหลายแขนงเข้ามา ครูไทยได้เรียนรู้จากครูเหล่านั้นและผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของลายไทยเริ่มตั้งแต่สมัยเชียงแสน สืบทอดกันมาในสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีเพียงช่างตามวัดต่างๆ ต่อมาช่างเหล่านั้นได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าแผ่นดินเรียกว่า “ช่างหลวง” หรือ “ช่างสิบหมู่

ลายไทยในสมัยโบราณ แบ่งออกเป็น ๔ หมวด ได้แก่

หมวดกนกหมายถึงการเขียนลายไทยต่างๆ เช่นใบระกาสามกษัตริย์ใบกนกกระจอกใบยานีเป็นต้น

หมวดนารีหมายถึงการวาดภาพคนเช่นภาพพระภาพเทวดา ฯลฯ ซึ่งต้องฝึกฝนในการเขียนรูปร่างใบหน้าและท่าทางของคนรวมถึงการจับภาพ

หมวดกระบี่หมายถึงภาพวาดลิงยักษ์ปีศาจและมนุษย์อื่น ๆ และลิงที่เป็นตัวละครเอกของรามเกียรติ์ Slot

หมวดคชะ หมายถึง การเขียนภาพสัตว์ต่างๆ ได้แก่สัตว์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ ช้าง ม้า วัว ควาย เสือ สิงห์ กระทิง แรด เป็นต้น และสัตว์ในวรรณคดีที่เกิดจากจินตนาการของช่างเขียนหรือเราเรียกว่า สัตว์หิมพานต์ มีรูปร่างประหลาด เช่น ราชสีห์ คชสีห์ กินรี ครุฑ หงส์ การเขียนลายไทยต้องฝึกการเคลื่อนไหวของมือ การฝึกเขียนเส้นเพื่อความลื่นไหล Delicacy มีลีลาและจังหวะที่สัมพันธ์กันอย่างลงตัว ควรคำนึงถึงช่องไฟของลายล้อของลายและควรฝึกเขียนสักนิดเพื่อเป็นพื้นฐานที่ดีในการเขียนลายไทยในอนาคต

ความเป็นมาของลายไทย

จากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเป็นเหตุสำคัญให้ช่างหรือศิลปินประดิษฐ์ลายไทยโดยได้แนวคิดจากดอกบัวพวงมาลัยควันธูปและเปลวเทียนเป็นต้นมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆเช่นลายกนกลายเปลวใบต่างประเทศ ลายพฤษศาสตร์เป็นต้นที่มาของลวดลายต่างๆมีดังนี้ สล็อต

  1. การพัฒนารูปแบบมาจากดอกบัว เป็นการนำดอกบัวชนิดต่างๆเช่นบัวหลวงบัวสัตตบงกชบัวสัตตบรรณ ฯลฯ มาพัฒนาโดยใช้จินตนาการสร้างสรรค์โดยแบ่งครึ่งดอกบัว การรวมดอกบัวเข้าด้วยกันทำให้เกิดรูปแบบนกทั้งสามและยังคงคลี่คลายต่อไป
  2. การพัฒนามาจากลักษณะของเปลวไฟ เป็นการเคลื่อนไหวของเปลวไฟเช่นเปลวไฟกองไฟ เปลวเทียนเปลวไฟคบเพลิงพร้อมกระพือปีกสร้างลวดลายที่สวยงาม
  3. การพัฒนามาจากธรรมชาติของใบไม้ ส่วนใหญ่เป็น“ ขนมสายไหม” เพราะมีรูปทรงสวยงาม เพื่อสร้างลายใบไม้สากล
  4. การพัฒนามาจากลักษณะของดอกไม้เช่นดอกพุดดอกจ๊อดอกมะลิดอกผกากรองดอกบานเย็นดอกอีเห็นเป็นต้นดอกไม้เหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของลายไทย
  5. การพัฒนามาจากลักษณะของใบผัก ที่นิยมใช้เขียนได้แก่ “ใบผักกูด” ซึ่งมีลักษณะกลมมล slotxoth ไม่แหลมคม ช่างหรือศิลปินจึงนำมาสร้างสรรค์เป็นลวดลาย เช่น กนกผักกูด
  6. การพัฒนามาจากรูปลักษณ์ของเถาวัลย์และไม้เลื้อย ซึ่งเกี่ยวข้องกับทางลัดไปสู่การไหลเวียนของช่างฝีมือหรือศิลปินรูปแบบต่อเนื่อง
  7. การพัฒนามาจากลักษณะของสัตว์ ในลายไทยจะพบการผูกลายที่นำรูปแบบของสัตว์มาใช้ อาจเป็นรูปเหมือนจริงหรือดัดแปลงตามความคิดสร้างสรรค์ เช่น สัตว์ในป่าหิมพานต์
  8. การพัฒนามาจากธรรมชาติของคน เนื่องจากในอดีตศิลปะไทยไม่นิยมวาดภาพเหมือนเหมือนจริง แต่อาจใช้ลักษณะของคนแทนรูปเคารพของเทพเจ้าต่างๆในศาสนาเช่นพระพรหมพระวิษณุพระศิวะเป็นต้นทำให้มีภาพคนเป็นลวดลายไทย ไม่โชว์กล้ามเหมือนศิลปะตะวันตก แต่เป็นภาพหรือลวดลายที่ดูอ่อนช้อย
  9. การพัฒนามาจากคานของศิลปะต่างชาติที่เด่นชัดรวมถึงจีนขอมเขมรเห็นได้จากลายโจรลายโจรขโมยใบแกนตัส

ลายไทย ประวัติ

ลายไทย

ลายไทยเป็นลายที่สืบสานมา แต่โบราณ เนื่องจากมนุษย์รู้จักใช้สีเขียนลวดลายบนร่างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคนที่พบเห็นรวมถึงการเขียนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นมรดกตกทอดของยุคปัจจุบันศิลปะที่สวยงามนี้ถือกำเนิดขึ้นด้วยทักษะและสติปัญญาอันชาญฉลาดโดยได้รับแรงบันดาลใจและใช้รูปทรงจากพืช พืชสัตว์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นดอกไม้ใบไม้พลิ้วและเปลวไฟมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่างๆ และจัดจังหวะให้สอดรับกันอีกด้วย โดยเลียนแบบธรรมชาติจริงๆ ก่อนแล้วค่อยๆหายไปเป็นลวดลายและภาพที่เห็นในปัจจุบัน

ลายไทยเป็นลายที่สืบสานมา แต่โบราณ เนื่องจากมนุษย์รู้จักใช้สีเขียนลวดลายบนร่างกาย เพื่อให้เกิดความสวยงาม และเป็นที่ประทับใจแก่ทุกคนที่พบเห็นรวมถึงการเขียนลวดลายบนเครื่องปั้นดินเผาศิลปะต่างๆเหล่านี้ได้พัฒนามาอย่างต่อเนื่องและเป็นมรดกตกทอดของยุคปัจจุบันศิลปะ ที่สวยงามนี้ถือกำเนิดขึ้นด้วยทักษะและสติปัญญาอันชาญฉลาดโดยได้รับแรงบันดาลใจและใช้รูปทรงจากพืช พืชสัตว์และปรากฏการณ์ทางธรรมชาติเช่นดอกไม้ใบไม้พลิ้วและเปลวไฟมาประดิษฐ์ดัดแปลงให้เป็นลวดลายต่าง ๆ และจัดจังหวะให้สอดรับกันอีกด้วย โดยเลียนแบบธรรมชาติจริง ๆ ก่อนแล้วค่อยๆหายไปเป็นลวดลายและภาพที่เห็นในปัจจุบัน

รูปร่างของดอกไม้ที่ช่างไทยโบราณใช้เป็นพื้นฐานในการเขียนบทเรียนนั้นมีรูปร่างเหมือนกันตามรอบนอกรูปร่างของเส้นรูปร่างของเส้นคดเรียงกันเป็นเส้นโค้งที่นุ่มนวลก็สวยงาม รูปแบบแรกผิดปกติ

ต้องเริ่มต้นด้วยการฝึกรูปร่างรูปร่างลักษณะของเส้นตรงเส้นตรงที่นำมาใช้กับ Royal Class (ดอกบัวอินเดียตะวันออก) ดอกมีขนาดใหญ่ดอกตูมเป็นรูปไข่ตั้งตรง หลวงคำนี้เรียกได้หลายชื่อคือปทุมปัทมโกระบัวหลวงชมพูบัวหลวงแดงหินใช้เป็นไม้ตัดดอกบูชาพระใช้ห่อใบตองก้านใบในอินเดียใช้เป็น แก้ท้องร่วง มีหรือใช้ในการประดิษฐ์ต่าง ๆ โดยใช้โคนต้นและต้นข่าเป็นอาหาร. บัวหลวงมีถิ่นกำเนิดในภาคใต้เช่นจีนอินเดีย

ศิลปะจิตรกรรมไทย

ประเทศไทยเราได้รับการถ่ายทอดศิลปะจากบรรพบุรุษ ล้ำค่าและความงดงามทางศิลปะทำให้ผู้ที่ได้ชมศิลปะไทยรู้สึกติดตาเห็นสิ่งมหัศจรรย์ที่น่าอัศจรรย์ก่อให้เกิดความสุขสงบและความสุข

จิตรกรรมไทยนี้มีมาตั้งแต่สมัยโบราณ ผู้เขียนจิตรกรรมไทยในอดีตมีความรู้สึกตามสิ่งที่เกิดขึ้น ตามธรรมชาติแล้วนำมาเขียนเป็นลวดลายหรือรูปภาพต่อมาได้รับอิทธิพลจากต่างประเทศโดยเฉพาะชาวอินเดียที่นำศิลปะหลายแขนงเข้ามา ครูไทยได้เรียนรู้จากครูเหล่านั้น และ ผสมผสานกับศิลปะดั้งเดิมของคนไทยที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของลายไทยเริ่มตั้งแต่สมัยเชียงแสน สืบทอดกันมาในสุโขทัยอยุธยาและรัตนโกสินทร์ แต่เดิมมีเพียงช่างตามวัดต่างๆ ต่อมาช่างเหล่านั้นได้ถวายตัวรับใช้พระเจ้าแผ่นดินเรียกว่า “ช่างหลวง” หรือ “ช่างสิบหมู่

ลายไทย ประวัติ

ศิลปะไทย

ศิลปะไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติไทย ซึ่งคนไทยจากทั่วโลกต่างภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งกับความงามที่สืบทอดกันมายาวนานจากอดีต บ่งบอกถึงวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นด้วยพัฒนาการบนพื้นฐานของความเป็นไทยลักษณะนิสัยที่อ่อนหวานอ่อนโยนรักสวยรักงามมาช้านานในสังคมไทย ศิลปะไทยอ่อนช้อยอ่อนหวานเป็นความงดงามที่ทุกคนได้เห็น ลักษณะความงามนี้ได้กลายเป็นสุนทรียศาสตร์ โดยเฉพาะสำหรับคนไทยและศิลปะไทยก็ตัดกันเป็นสีดำและสีน้ำตาลเท่านั้น

เมื่อสืบค้นประวัติศาสตร์สังคมไทยพบว่าวิถีชีวิตเรียบง่ายมีประเพณีและศาสนาเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ สังคมไทยเคยเป็นสังคมเกษตรกรรมมาก่อนความผูกพันทางใจจึงอยู่ที่ธรรมชาติสายน้ำและผืนดิน รากฐานเหล่านี้ถูกผนวกเข้ากับความคิด ความเชื่อและขนบธรรมเนียมในท้องถิ่นและถ่ายทอดเป็นวัฒนธรรมไทยได้อย่างสวยงามที่สำคัญวัฒนธรรมช่วยส่งต่อความหมายของสิ่งที่เป็นที่ยอมรับในสังคมไปยังผู้คนในสังคมนั้นและขยายไปสู่วงกว้าง การสื่อสารทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่กระทำผ่านสัญลักษณ์ และสัญลักษณ์นี้เป็นผลงานของมนุษย์ที่เรียกว่าศิลปะไทย

ปัจจุบันคำว่า“ ศิลปะไทย” กำลังจะถูกลืมไปเมื่ออิทธิพลทางเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาแทนที่สังคมไทยเดิม โดยเฉพาะโลกแห่งการสื่อสารก้าวหน้าไปมาก จนมีความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเมื่อเปรียบเทียบกับอดีตโลกใหม่สมัยใหม่ทำให้คนไทยห่างเหินตัวเองมากขึ้น และอิทธิพลนี้ทำให้คนไทยลืมตัวเองมากขึ้นจนกลายเป็นความสับสนกับสังคมใหม่ มีความวุ่นวายด้วยพลังของการสื่อสารทางวัฒนธรรมที่รีบลืมอัตลักษณ์ของชาติ

เมื่อเรามองย้อนกลับไปที่ตัวเองทำให้ดูเหมือนห่างไกลเกินไปที่จะกลับมาเรียนรู้ว่าพื้นฐานของประเทศเดิมของเรามีประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมหรือไม่? ความรู้สึกเช่นนี้ทำให้เราลืมมองไปที่ตัวเราในอดีตการมีวิถีชีวิตกับสังคมปัจจุบันต้องต่อสู้กับความท้าทายที่เร่งรีบ หากเรามีปัจจุบันโดยไม่มีอดีตเราจะมีอนาคตที่ไม่มั่นคงและไม่แน่นอน การนำเสนอแนวคิดการสอนศิลปะในครั้งนี้. เป็นเหมือนการค้นหาอดีต ซึ่งพวกเราชาวศิลปะต้องการให้เยาวชนเห็นความสำคัญของบรรพบุรุษผู้สร้างงานศิลปะไทยขอให้พวกเราทำหน้าที่สืบสานต่อไปในอนาคต

การจัดเรียงการเขียนในศิลปะไทย

ช่างฝีมือไทยโบราณแบ่งศิลปะไทยออกเป็น 4 ประเภทคือกนกนารีกระบี่และคชาหรือที่ช่างไทยเรียกรวมกันว่ากนกนางช้างและลิง นี้

กนกสันสกฤตแปลว่าหนามสำหรับตัวเขียนโบราณ กนกเป็นป่าที่มีเปลวไฟเป็นรูปสามเหลี่ยม การฝึกร่างเพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างเส้นที่มัดเข้าด้วยกันเป็นลายไทยโดยเฉพาะกนกชนิดต่างๆเช่นกนกสามกนกใบกนกแพงเป็นอารัมภบทที่ต้องฝึกฝนก่อนที่จะทำการฝีมืออย่างอื่น

ลายไทย
pgslotvip

นารีกำลังเรียนรู้และฝึกฝนเกี่ยวกับการเขียนใบหน้ามนุษย์เทวดานางฟ้าพระและผู้หญิงทั้งต่อหน้าและต่อหน้าซึ่งถือเป็นภาพหลักของภาพไทยเมื่อเขียนได้คล่องแล้วจึงฝึกเขียนทั้งตัวด้วยเลขคณิตต่างกันภาพเหล่านี้ จะแสดงอารมณ์ด้วยการกระทำใบหน้าของภาพจะไม่แสดงอารมณ์ดังนั้นพวกเขาจึงฝึกเขียนภาพไทยที่สวยงามตามแบบศิลปะไทย นอกเหนือจากการฝึกเขียนภาพหลักดังกล่าวแล้วยังต้องฝึกเขียนภาพหรือภาพที่เป็นคนธรรมดาและการวาดภาพเพื่อเขียนเรื่องรามเกียรติ์ให้มีความชำนาญอีกด้วย

pgslotvip

กระบี่คือการฝึกวาดภาพมนุษย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยักษ์วานรเป็นต้นในการฝึกต้องฝึกจากลิงหรือดาบก่อนเมื่อเขียนได้ถูกต้องแล้วจึงฝึกเขียนภาพอื่น ๆ การฝึกวาดภาพในหมวดนี้จะเป็นประโยชน์ในการวาดเรื่องรามเกียรติ์

การฝึกวาดรูปสัตว์ธรรมดาและสัตว์ประดิษฐ์ต่างๆ เริ่มจากช้างซึ่งเป็นสัตว์ใหญ่ก่อนจากนั้นจึงฝึกวาดสัตว์เล็กในหมวดนี้สัตว์ที่เขียนเป็นสองประเภท ประเภทแรกคือสัตว์ที่มีอยู่บนโลกมนุษย์เช่นช้างม้าวัวนกเป็นต้นชนิดที่สองคือสัตว์เทียมหรือสัตว์โคกเช่นกินรีราชสิงห์

pgslotvip

ลายไทยเกิดจากความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี้จึงมีความสำคัญสำหรับศิลปินหรือศิลปินที่จะประดิษฐ์ลวดลายไทยโดยได้รับแนวคิดจากดอกบัวพวงมาลัยควันธูปและเปลวเทียนแล้วนำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายต่างๆเช่นลายกนกลายเปลวลายใบไม้ไทย ลายพิชญ์ฉัตร. ถึงที่มาของลวดลายเหล่านั้นพบว่าบางส่วนพัฒนามาจากรูปดอกบัวประเภทต่างๆเช่นบัวหลวงบัวสัตตบงกชบัวสัตตบรรณและพัฒนามาจากการเคลื่อนไหวของเปลวไฟที่พลิ้วไหวจึงนำมาประดิษฐ์เป็นลวดลายไทยที่สวยงาม

แม้ว่าศิลปะไทยจะได้รับอิทธิพลจากหลายประเทศเช่นอินเดียจีนเขมรและเขมร แต่ช่างฝีมือไทยก็สามารถพัฒนาการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ของตนเองได้แตกต่างจากศิลปะตะวันตกกล่าวคือศิลปะไทยแตกต่างจากศิลปะตะวันตก โดยที่ศิลปะตะวันตกมีความเป็นธรรมชาติ แต่ศิลปะไทยจะปรับเปลี่ยนธรรมชาติตามอุดมการณ์สร้างสรรค์ของปรัชญา (ความเชื่อเรื่องสวรรค์และนรก) ดังรูปแม่พระธรณีบิดซาลาเปา

ลวดลายไทยบางอย่างได้จากธรรมชาติต้นไม้หรือสัตว์และได้รับอิทธิพลจากความเชื่อทางศาสนาและไสยศาสตร์ ทำให้ลายไทยมีส่วนในการรับใช้สถาบันพระพุทธศาสนาและรับใช้สถาบันพระมหากษัตริย์สามารถใช้ประดับอาคารสถานที่หรือสถาปัตยกรรมเช่นโบสถ์วิหารปราสาทพระราชวังเสื้อผ้า อุปกรณ์อุปกรณ์ในบ้านและสิ่งของเครื่องใช้มีหลายรูปแบบและใช้ในโอกาสที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะลายไทยพื้นฐานนอกจากจะนำไปประยุกต์ใช้แล้วทำให้เกิดผลงานการออกแบบสร้างสรรค์ในแขนงต่างๆมากมายและยังรักษาคุณค่าทางศิลปะวัฒนธรรมไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ

ลายไทย” การประดิษฐ์กรรมทางศิลปกรรมชั้นสูงและย้อนหลังไปถึงสมัยโบราณของไทยผลงานศิลปะที่สะท้อนความเป็นไทยบ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยหรือช่างไทยใช้จินตนาการในทางสร้างสรรค์จึงเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติเป็นที่เชิดหน้าชูตาได้รับการชื่นชมจากนานาประเทศว่า “ศิลปะไทยมีลวดลายสวยงามไม่เหมือนชาติใดในโลก” แต่ปัจจุบันคนไทยส่วนใหญ่แทบไม่มีโอกาสได้สัมผัสศิลปะไทยอย่างลึกซึ้ง อาจทำให้ศิลปะลวดลายไทยเลือนหายไปดังนั้นเราควรอนุรักษ์และสืบสานศิลปะลวดลายไทยให้อยู่คู่กับประเทศไทยตลอดไป

ศิลปะลายไทย
คำว่าลายหมายถึงเส้นที่เขียนหรือแกะสลักเป็นรูปทรงต่าง ๆ บ่งบอกถึงภูมิปัญญาของคนไทยช่างฝีมือไทยที่มีจินตนาการในการสร้างสรรค์ที่มีรูปแบบเฉพาะตัว โดยช่างที่เห็นความสวยงามของธรรมชาติที่ต้องสูญสลายไปตามกาลเวลาจึงเกิดแรงจูงใจที่จะรักษาความงามของธรรมชาติให้คงอยู่โดยใช้วิธีการทางศิลปะเช่นจิตรกรรมประติมากรรมเป็นต้นของลายไทยตามวิธีการสร้างสรรค์ดังนี้

ลายไทยในจิตรกรรมหมายถึงลักษณะของลายที่เขียนบนพื้นเรียบเป็นลายสองมิติ
ลายไทยในงานปั้นหมายถึงลายที่ยกสูงจากพื้นเล็กน้อย มันตื้นและลึกกว่าลวดลายในภาพวาด อาจเป็นภาพนูนต่ำนูนสูงหรือลอยได้
ลายไทยสถาปัตยกรรมหมายถึงลวดลายที่ประกอบเป็นสถาปัตยกรรมมีทั้ง 2 มิติและ 3 มิติ

ลายไทยในงานสถาปัตยกรรม เป็นลวดลายที่ใช้ในงานสถาปัตยกรรม
รูปแบบสองมิติและสามมิติซึ่ง รูปแบบสองมิติมักอยู่ในรูปแบบของภาพวาด
ภาพวาดและการตกแต่งลายฉลุ ไม้หรือการตกแต่งลายฉลุกระจก
ลายทองของผนังเสาและลวดลาย 3 มิติคือการออกแบบตกแต่ง
ในงานสถาปัตยกรรมมีทั้งภาพนูนต่ำนูนสูงหรือตัวลอย
สร้างมิติของการตกแต่ง สถาปัตยกรรมไทยซึ่งแสดงให้เห็น
ไปจนถึงภาพศิลปะประจำชาติไทยที่ได้รับ การถ่ายทอดผ่านสื่อโบราณต่าง ๆ

พัฒนาการของลายไทย – ลายกนกตามลำดับเวลาตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

ดังที่ได้กล่าวไว้ก่อนหน้านี้ว่าเป็นต้นแบบของลวดลายประดับที่เรียกว่าลายไทยเป็นลวดลายในศิลปะอินเดียโบราณ ที่แพร่เข้ามาในดินแดนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เมื่อกว่าพันปีก่อนเมื่อผ่านการพัฒนาในดินแดนต่าง ๆ รวมถึงดินแดนที่เป็นประเทศไทยในปัจจุบันซึ่งดินแดนแห่งนี้ได้กลายเป็นแหล่งที่สำคัญของพระพุทธศาสนาได้รับการพัฒนามายาวนานภายใต้การอุปถัมภ์ของราชสำนัก ยังคงดำเนินต่อไปจนถึงปัจจุบัน สถาปนิก ฝีมือทั้งในพุทธศาสนาและในราชสำนักจึงมีความเชื่อมโยงกันเป็นหนึ่งเดียวด้วยลวดลายประดับและมีการเปลี่ยนแปลงลักษณะตามความนิยมของแต่ละท้องถิ่นและตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปตามลำดับพัฒนาการของลวดลายประดับจาก ดินแดนเหล่านั้นมีความสัมพันธ์ที่สร้างแรงบันดาลใจซึ่งกันและกัน โดยติดต่อกัน

Thai painting This has existed since ancient times. The authors of Thai paintings in the past had a feeling of what happened naturally and then painted them in patterns or pictures. Later, they were influenced by foreign countries, especially the Indians who brought in many art fields. Thai teachers learned from those teachers and blended with traditional Thai arts inherited up to the present, the historical evidence of Thai designs starting from the Chiang Saen period. Inherited in Sukhothai, Ayutthaya and Rattanakosin Originally there were only technicians in different temples. Later, those craftsmen offered themselves to serve the King of the Land called “Chang Luang” or “Ten Mu Ban.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

บุหรี่ไฟฟ้า

เรื่องถัดไป

scb easy

เมนู