ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ราคาน้ำมันย้อนหลัง มาทำความรู้จักกับน้ำมันประเภทต่างๆ

ราคาน้ำมันย้อนหลัง ก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักกับน้ำมันประเภทต่างๆ ใคร ๆ ก็รู้ว่าน้ำมันเบนซินมีสองประเภท คือ เบนซิน และดีเซล เบนซินธรรมดา เพิ่มออกเทน 95 และ 91 ค่าออกเทน เป็นคุณสมบัติที่น่าพิศวงของ เชื้อเพลิงในเครื่องยนต์ ซึ่งถ้าใช้อย่างเหมาะสม หรือสูงกว่าเครื่องยนต์ก็จะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในประเทศไทย ออกแบบโดยผสมน้ำมันเบนซิน 95 และ 91 กับเอทิลแอลกอฮอล์ เอทิลแอลกอฮอล์ ได้จากการหมักอ้อยมันสำปะหลัง และข้าวโพดที่ถูกกว่า โดยผสมน้ำมันเบนซิน และเอทิลแอลกอฮอล์ ในอัตราส่วน 9 ต่อ 1เราจะเรียก พวกมันว่าแก๊สโซฮอล์ 95 และ 91 และคุณภาพก็ไม่ต่างจากน้ำมันเบนซินทั่วๆ ไป

นอกจากนี้ยังมีน้ำมันที่เรียกว่า E20 หรือ E85 ซึ่งมีเอทิลแอลกอฮอล์ 20 ส่วนหรือ 85 ส่วนตามลำดับโดยราคาจะลดลงตามสัดส่วนของเอทิลแอลกอฮอล์ สำหรับน้ำมันดีเซลนั้นแตกต่างจากน้ำมันเบนซิน โดยที่น้ำมันชนิดนี้จะติดไฟยากกว่า แต่ให้พลังงานมากกว่าจึงเหมาะกับการทำงานของเครื่องยนต์ดีเซลด้วยอัตราส่วนกำลังอัดที่สูงขึ้นคนไทยเติมน้ำมันประเภทใดมากที่สุด

ราคาน้ำมันย้อนหลัง

ราคาขายปลีก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2560
-น้ำมันดีเซล 25.49 บาท / ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 27.35 บาท / ลิตร
-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 27.08 บาท / ลิตร
-เบนซิน 95 ราคา 34.46 บาท / ลิตร

ราคาขายปลีก ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2561
-ดีเซลอยู่ที่ 29.79 บาท / ลิตร (เพิ่มขึ้น 17% ใน 1 ปี)
-แก๊สโซฮอล์ 95 ราคา 30.75 บาท / ลิตร (เพิ่มขึ้น 12% ใน 1 ปี)
-แก๊สโซฮอล์ 91 ราคา 29.98 บาท / ลิตร (เพิ่มขึ้น 11% ใน 1 ปี)
-เบนซิน 95 ราคา 37.52 บาท / ลิตร (เพิ่มขึ้น 9% ใน 1 ปี)

เห็นได้ชัดว่าราคาน้ำมันของไทย เมื่อเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถือว่าอยู่ในระดับกลาง แต่สังเกตว่าประเทศที่มีน้ำมันราคาถูกจะเป็นประเทศ ที่มีแหล่งน้ำมันอยู่ในมือหรือมีเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ในขณะที่บางประเทศ เช่น นอร์เวย์ เป็นผู้ผลิตรายใหญ่ แต่มีการเก็บภาษีที่สูงดังนั้นราคาจึงขึ้นอยู่กับนโยบายการกำหนดราคาของรัฐบาลเช่นกัน หากถามว่ารายได้ต่อหัวของประชากรไทยในโลกเป็นเท่าใดคำตอบคืออันดับที่ 97 ที่อยู่ตรงกลางเช่นกัน และราคาน้ำมันของประเทศไทยกำหนดราคาอย่างไร รัฐบาลไทยได้กำหนดราคาขายปลีกน้ำมัน ประกอบด้วย 3 ส่วนหลัก

  1. ราคาน้ำมันสำเร็จรูปจากโรงกลั่น
  2. ภาษีและกองทุน
  3. มูลค่าการตลาดของผู้ค้า
ราคาน้ำมันย้อนหลัง

มาดูตัวอย่างกันว่าน้ำมันดีเซล 1 ลิตร 29.79 บาทมีมูลค่าเท่าไร (ข้อมูลเฉลี่ยของผู้ค้าทั้งหมด ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2018)
19.2958 บาทคือราคาน้ำมันสำเร็จรูปที่ออกจากโรงกลั่น
5.8500 บาทเป็นภาษีสรรพสามิต. ซึ่งเป็นภาษีสินค้าฟุ่มเฟือย
0.5850 บาทเป็นภาษีเทศบาล ซึ่งรวบรวมไว้เพื่อบำรุงรักษาบริเวณที่ตั้งโรงกลั่น
0.0100 บาทเป็นเงินออมเข้ากองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นกลไกในการลดความผันผวนของราคาขายปลีก
0.1000 บาทเป็นกองทุนเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ซึ่งรวบรวมไว้เพื่อส่งเสริมพลังงานหมุนเวียนประเภทอื่น ๆ
1.8089 บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มในราคาขายส่ง
2.0003 บาทคือมูลค่าตลาดของเทรดเดอร์
0.1400 บาทเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มในตลาด

ผู้ค้าสามารถปรับแต่งการตั้งค่าทางการตลาดของตนได้ แต่ใครตั้งไว้สูง หรือไม่ควบคุมต้นทุนให้ดีมีโอกาสที่จะสูญเสียส่วนแบ่งการตลาดดังนั้นราคาโดยรวมจึงเป็นไปตามกลไกตลาดและอยู่ใกล้กันมาก ถ้าฉันไม่เติมให้คุณก็ไม่ได้หมายความว่าราคาน้ำมันจะถูกลงอย่างมาก

ดังนั้นเรื่องราคาน้ำมันอาจสรุปได้ว่า

เมื่อเรามีความจำเป็นในการใช้ผลิตภัณฑ์มากกว่าสิ่งที่เราสามารถผลิตได้ด้วยตัวเองดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะมีความผันผวนของราคาตลาด ค่าใช้จ่ายของแต่ละประเทศไม่เท่ากัน ซึ่งมีอีกหลายประเทศที่ต้องประสบชะตากรรมเดียวกับเราส่วนที่เหลือขึ้นอยู่กับนโยบายของรัฐบาลว่าจะใช้กลไกอะไร ในการกำหนดราคาที่เหมาะสม ซึ่งแต่ละประเทศมีแผนที่จะเก็บภาษีเพิ่มเติมหรืออุดหนุนราคาที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้หากมองจากมุมมองของประชาชนทุกคนต้องการใช้เชื้อเพลิงราคาถูกที่สะท้อนต้นทุนที่แท้จริงมากที่สุด แต่ถ้าคุณมองในมุมของรัฐรัฐบาลจะต้องมีรายได้จากภาษี และภาษีน้ำมันเป็นหนึ่งในรายได้หลักของรัฐบาลมูลค่าหลายแสนล้านบาททุกอย่างต้องหาจุดสมดุล และการหาข้อเท็จจริงมาคุยกันจะเป็นจุดเริ่มต้นในการค้นหาจุดนั้น

When we have a need for a product rather than something we can produce ourselves, it is inevitable that there will be fluctuations in market prices. The expenses of each country are not the same. Many other countries suffer the same fate as ours, and the rest depend on the government’s policy to implement the mechanisms. In determining the right price Each country plans to collect additional taxes or subsidize different prices. However, from the perspective of the people, everyone wants to use cheap fuels that reflect the real cost. But if you look at the state’s point of view, the government must have tax revenues. And the fuel tax is one of the main government revenues worth hundreds of billions of baht, everything has to find a balance. And finding facts to talk about will be the starting point for finding that point

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

spankbank

เรื่องถัดไป

รูปตกแต่ง

เมนู