รักติดไซเรน

รักติดไซเรน

รักติดไซเรน

รักติดไซเรน (Ost.รักฉุดใจนายฉุกเฉิน) – ไอซ์ พาริส & แพรวา ณิชาภัทร PG

บางทีถ้าเธอยอมใจเย็นเย็นและฟังฉันสักหน่อย
บางวันที่ไม่เจอทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อยบ่อย
ไม่จริงไม่เลยยังไม่เคยจะไปหาใครใคร
เธออย่าไปคิดอะไร
ก็อยากให้รู้เอาไว้ก่อนนั้นเธอจะทำทำอะไรเธอใจถึงสปอร์ต
ตอนนี้เธอจะทำทำอะไรฉันใจหายตลอด
ไม่ดูไม่แลและไม่แคร์เธอจะให้ฉันยังไง
ก็เธอไม่คิดอะไร
แต่ฉันคิดได้ไหม โอ้ก็เครื่องมันแฮงค์ไม่อย่างนั้นก็เน็ตกาก
เฟซมันล่มก็ไลน์ด้วยอย่าคิดมาก
อยากสื่อสารไม่ต้องพึ่งนกพิราบ
แค่คิดถึงทำแค่นั้นฉันก็ทราบ
จะไปอยู่ตรงหน้า
จะไปหาแน่แน่
เธอจะอยู่ที่ไหนจะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่จะให้ฉันคิดยังไง
แค่คิดถึงฉันเอาไว้ไม่ได้อยากถามแต่แค่อยากรู้ว่าเธอยังรักฉันไหม
อยู่ใกล้แค่นี้แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกลแสนไกล
ใจเธอวันนี้ไปเป็นของใคร
หาไม่เจออยากอธิษฐานให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาได้ไหม
มีเธอมีฉันไม่ว่าเรานั้นจะอยู่ที่ใด
แค่หลับตาลงลืมตาเมื่อไรก็มีเธอ
ช่วยดูแลกัน…

รักติดไซเรน

สำหรับ แ พ ร ว า ณิ ช า ภั ท ร วัยรุ่นสาวมากความสามารถที่โด่งดังมาจากซีรีส์วัยรุ่นสุดฮิตอย่างฮอร์โมนนั่นเอง เราต้องบอกเลยว่าเธอคนนี้ไม่ได้มีดีแค่ความสดใส แต่ว่าความสามารถของเธอนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆ พนันออนไลน์

  • แพรวา ชื่อจริงว่า ณิ ช า ภั ท ร ฉั ต ร ชั ย พ ล รั ต น์
  • เกิดวันที่ 17 กันยายน 2538 Slot
  • ภูมิลำเนา เป็นคน จังหวัด ข อ น แ ก่ น
  • เป็นลูกสาวคนกลาง มีพี่ชาย 1 คน และน้องชาย 1 คน
  • IG : nichaphatc
  • จบการศึกษา ระดับ มัธ ยมจาก โรง เรียน สา ธิต มหา วิทยาลัยขอนแก่น สายศิลป์-จีน
  • ศึกษาที่ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ คณะการตลาด ภาคอินเตอร์ รักษาสิว

เธอ คน นี้ ไม่ ได้ มี ดี แ ค่ ความ น่ารัก เพียง อย่าง เดียว แต่ความสามารถของเธอนั้นเรียกว่าเต็ม 100 เลยก็ว่าได้ เพราะจากที่เรารู้ว่าเธอโด่งดังมาจากซีรีส์ฮอร์โมน ด้วยการเข้าประกวด
H o r m o n e s T h e N e x t G e n ซึ่งเธอใช้ความสามารถรำมวย จ น แ จ้ ง เ กิ ด ผ่ า น ก า ร คั ด เ ลื อ ก เ ข้ า ไ ป ไ ด้ แ ล ะ น อ ก จ า ก นั้ น เ ธ อ ยั งมีความสามารถในการร้องเพลงอีกด้วย ซึ่งผลงานที่เรียกว่าเป็นผลงานที่โดดเด่นที่สุดของเธอนั่นก็คือเพลง รักติดไซเรน ( M y A m b u l a n c e )

คอร์ด

บางทีD ถ้าเธอยอมใจเย็น ๆ และฟังฉันสักหน่A F#อย
บางวัBmนที่ไม่เจอ ทำให้เธอต้องเงียบเหงาบ่อย ๆF#m
ไม่จริGง ไม่เลยยังไม่เคย จะไปหาใคร ๆGm
เธออย่าไปคิดอะไEmร ก็อยากให้รู้เอาไว้A สล็อต

ก่อนนั้Dน เธอจะทำ ทำอะไร เธอใจถึงสปอA F#ร์ต
ตอนนี้Bm เธอจะทำ ทำอะไร ฉันใจหายตลอF#mด
ไม่ดูG ไม่แล และไม่แคร์ เธอจะให้ฉันยังไGmง
ก็เธอไม่คิดอะไEmร แต่ฉันคิดได้ไหAม

ก็เครื่อDงมันแฮงค์ ไม่อย่างงั้นก็ Net กาก
FacAeฯ มันล่ม ก็ LINE รั่ว อย่าคิดมF#าก
อยาBmกสื่อสาร ไม่ต้องพึ่งนกพิราบ
แค่F#mคิดถึง ทำแค่นั้นฉันก็ทราบ
จะGไปอยู่ตรงหน้า จะไปหาแน่ๆ
เธอGmจะอยู่ที่ไหน จะเปิดไซเรนไปหาเธอแน่
จะให้ฉันคิดยังไEmง แค่คิดถึงฉันเอาไA | Aว้

ไม่ได้อยากถาDม แต่แค่อยากรู้
ว่าเธอยังรักAฉันไหม F#
อยู่ใกล้Bmแค่นี้ แต่เหมือนเธอนั้นห่างไกF#mลแสนไกล
ใจเธอGวันนี้..ไปเป็นGmของใคร
หEmาไม่เจAอ
อยากอธิษฐาDน
ให้ปาฏิหาริย์วันนั้นกลับมาAได้ไหม F#
มีเธBmอมีฉัน ไม่ว่าเรานั้นจะอยู่F#mที่ใด
แค่หลับGตาลง ลืมตGmาเมื่อไหร่..
ก็EmมีเธA | Aอ.. ช่วยดูแลกัน

| D A F# | Bm F#m || G Gm | Em A | บาคาร่า

ก็เธอDยังเป็นเธอ คนเดิม ๆ ที่ชอบคิดไปเอA F#ง
และเธBmอ ยังเป็นเธอ คนเดิม ๆ คนที่ง้อไม่เก่F#mง
แค่คำ Gๆ เดียว เป็นอะไรที่มันพูดไม่ออกGm
ก็อยากจะซึ้งจะบอEmก แต่เธอพูดก่อนไหAม

| * | ** |

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

blackpink

เรื่องถัดไป

airasia

เมนู