ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ

ระบบปฏิบัติการ ซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลาง

ระบบปฏิบัติการ หรือ OS (OS) คือซอฟต์แวร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์ทั่วไปและซอฟต์แวร์แอปพลิเคชัน บางครั้งเราอาจเห็นระบบปฏิบัติการเป็นเฟิร์มแวร์ ระบบปฏิบัติการมีหน้าที่หลักในการจัดสรรทรัพยากรในคอมพิวเตอร์ เพื่อให้บริการซอฟต์แวร์ประยุกต์ในด้านการส่งและจัดเก็บข้อมูลด้วยฮาร์ดแวร์เช่นการส่งข้อมูลภาพไปแสดงบนจอภาพ การส่งข้อมูลเพื่อจัดเก็บหรืออ่านจากฮาร์ดดิสก์การส่งข้อมูลในเครือข่ายการส่งสัญญาณเสียงออกไปยังลำโพงหรือจัดสรรพื้นที่ในหน่วยความจำตามที่ซอฟต์แวร์แอปพลิเคชันร้องขอรวมทั้งทำหน้าที่จัดสรรเวลาในการใช้หน่วยประมวลผลกลางในกรณีที่ซอฟต์แวร์หลายแอปพลิเคชัน ได้รับอนุญาตตัวเรียกใช้งานระบบปฏิบัติการพร้อมกันช่วยแอพพลิเคชั่นซอฟต์แวร์คุณไม่ต้องจัดการด้วยตัวเอง เพียงเรียกใช้บริการจากระบบปฏิบัติการ ทำให้การพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ง่ายขึ้น

ระบบปฏิบัติการ

ความสำคัญของระบบปฏิบัติการ

ถ้ามีรถ แต่ขับไม่ได้รถแบบนี้ก็เปล่าประโยชน์ เช่นเดียวกับคอมพิวเตอร์ ถึงแม้ว่าจะมีคอมพิวเตอร์ที่มีประสิทธิภาพมากมายหากคอมพิวเตอร์ไม่มีระบบปฏิบัติการมาควบคุม ซึ่งเปรียบได้กับรถยนต์ไร้คนขับคอมพิวเตอร์ดังกล่าวจะไร้ประโยชน์ ดังนั้นระบบปฏิบัติการจึงมีความสำคัญพอ ๆ กับผู้ขับรถในการควบคุมรถให้ไปถึงที่หมายอย่างถูกต้องและปลอดภัยระบบปฏิบัติการจะต้องควบคุมคอมพิวเตอร์ให้ทำงานได้ตามต้องการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องปัจจุบันระบบปฏิบัติการไม่ได้ใช้กับคอมพิวเตอร์เพียงอย่างเดียว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สมัยใหม่ต่างๆเช่นโทรศัพท์มือถือเกมคอนโซลหรือแม้แต่เครื่องซักผ้าก็มีระบบปฏิบัติการควบคุมการทำงานเช่นกัน แต่เป็นระบบปฏิบัติการที่ออกแบบมาสำหรับอุปกรณ์นั้น ๆ

ฟังก์ชันระบบปฏิบัติการ

หน้าที่ของระบบปฏิบัติการแบ่งออกเป็น 2 ประเภท:

หน้าที่หลักคือการจัดการทรัพยากรต่างๆภายในระบบ: โปรเซสเซอร์กลางหน่วยความจำอุปกรณ์อินพุต – เอาท์พุต อุปกรณ์สื่อสารและข้อมูล
รูปแสดงความสัมพันธ์ระหว่างระบบปฏิบัติการฮาร์ดแวร์แอปพลิเคชันและผู้ใช้

ฟังก์ชันรอง ได้แก่

1. เป็นตัวกลางระหว่างฮาร์ดแวร์และผู้ใช้ (User Interface) เพื่อให้ผู้ใช้สามารถควบคุมการทำงานของฮาร์ดแวร์กับผู้ใช้โดยอาจอยู่ในรูปแบบของข้อความ
2. อนุญาตให้ผู้ใช้แชร์ฮาร์ดแวร์ ในองค์กรส่วนใหญ่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์มากกว่าหนึ่งคนจะต้องแชร์อุปกรณ์บางอย่างเช่นเครื่องพิมพ์อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลเป็นต้น
3. อนุญาตให้ผู้ใช้แบ่งปันข้อมูล ระบบปฏิบัติการให้สิทธิ์ผู้ใช้แต่ละคนในการใช้ข้อมูลและช่วยจัดคิวให้เข้าถึงข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ถูกต้อง
4. แก้ไขปัญหาการทำงานของระบบในการทำงานของคอมพิวเตอร์บางครั้งอาจขัดข้องขณะทำงาน ระบบปฏิบัติการจะแก้ไขปัญหาต่างๆอยู่เสมอเพื่อให้ระบบมีเสถียรภาพ
5. ช่วยให้หน่วยอินพุต – เอาต์พุตมีความยืดหยุ่น การสื่อสารระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อินพุตจำเป็นต้องมีระบบปฏิบัติการเพื่อให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง
6. คำนวณทรัพยากรที่ใช้ ในการใช้งานคอมพิวเตอร์เราใช้ทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับระบบปฏิบัติการเพื่อช่วยคำนวณทรัพยากรที่ถูกใช้ไป เพื่อให้ผู้ใช้สามารถใช้ทรัพยากร
7. ช่วยให้ระบบทำงานแบบขนานระบบปฏิบัติการแบ่งงานออกเป็นส่วน ๆ เรียกว่า Process ซึ่งจะทำให้งานเสร็จเร็วขึ้น
8. จัดการโครงสร้างของข้อมูลที่จัดเก็บภายในคอมพิวเตอร์เพื่อความปลอดภัยของข้อมูล และเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
9. ควบคุมการสื่อสารในเครือข่าย เนื่องจากในระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์จะต้องมีการถ่ายโอนข้อมูลระหว่างคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับระบบ การสื่อสารต่างๆที่เกิดขึ้นจะต้องอาศัยระบบปฏิบัติการในการควบคุมการทำงานให้เป็นไปอย่างถูกต้อง

หลักการของระบบปฏิบัติการ

เนื่องจากการทำงานของระบบปฏิบัติการคือการจัดการโปรแกรม ที่กำลังทำงานเพื่อให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งโปรแกรมที่กำลังรันเรียกว่าโปรเซส (โปรเซส) ดังนั้นในการอธิบายหลักการทำงานของระบบปฏิบัติการ ฉันอยากจะพูดถึงวิธีการที่กระบวนการของระบบปฏิบัติการทำงานเมื่อระบบปฏิบัติการสร้างกระบวนการ ก็จะนำกระบวนการนั้นเข้าสู่ระบบการทำงานดังแสดงในรูปขั้นตอนการทำงานจะแบ่งตามสถานะของกระบวนการดังนี้

If there is a car but can’t drive it Such cars would be useless. The same is true for computers. Even though there are many powerful computers If the computer does not have an operating system to control it. Which is comparable to a driverless car Such computers would be useless. Therefore, the operating system is as important as the driver of the car to control the car to reach the destination correctly and safely, the operating system must control the computer to function as needed. To get accurate results Currently, operating systems are not used solely on computers. Various modern electronic devices such as mobile phones Game console Or even a washing machine There is an operating system to control the work as well. Rather, it is an operating system designed for that particular device.

Operating system principle

Because the work of the operating system is to manage programs. That are working to be able to work efficiently Which programs Running processes are called processes (processes), so in describing the working principle of the operating system. I would like to discuss how the operating system processes run when the operating system creates processes. It will bring that process into the working system as shown in the figure, the workflow will be divided according to the process status as follows.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ยำมาม่า

เรื่องถัดไป

รัตนโกสินทร์

เมนู