รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ส่วนต่อขยายใหม่ จะตอบโจทย์คนกรุง ย่านชานเมืองหรือไม่

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน กระทรวงคมนาคมมีนโยบายเร่งพัฒนาการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าให้ครอบคลุมและเชื่อมต่อเป็นเครือข่ายเพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกสบายและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร บมจ. ทางด่วนและรถไฟฟ้าบีเอ็มเร่งเตรียมความพร้อมให้ประชาชนทดลองเดินรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินได้เร็วขึ้น

Ministry of Transport Has a policy to accelerate the development of travel With the mass rapid transit system to cover and connect as a network To provide people with comfort and better quality of life The Mass Rapid Transit Authority of Thailand (MRTA), in collaboration with Bangkok Expressway and Metro Public Company Limited (BEM), has accelerated the preparation for the public to try the Blue Line extension faster.

รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน

รายละเอียดโครงการ
โครงสร้างทางรถไฟยกระดับระยะทาง 21.5 กม. สถานียกระดับ 15 สถานีและโครงสร้างใต้ดิน 5.4 กม. สถานีใต้ดิน 4 สถานี

ช่วงหัวลำโพง – บางแค

ช่วงหัวลำโพง – บางแค
รายละเอียดเส้นทาง
ระยะทาง 11.08 กม. เป็นทางยกระดับ มีทั้งหมด 8 สถานี ดูเหมือนรางคู่บนเสาบนเกาะถนน โครงการจะเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อเข้าถ. ประชาราษฎร์ 2 ผ่านแยกบางโพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวซ้าย ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์รอบโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัดแยกบรมราชชนนีแยกไฟฉายและสิ้นสุดที่แยกท่าพระเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค

ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

ช่วงบางซื่อ – ท่าพระ
รายละเอียดเส้นทาง
ระยะทาง 11.08 กม. เป็นทางยกระดับ มีทั้งหมด 8 สถานี ดูเหมือนรางคู่บนเสาบนเกาะถนน โครงการจะเริ่มต้นด้วยการเชื่อมต่อกับรถไฟใต้ดิน สายเฉลิมรัชมงคลที่สถานีบางซื่อผ่านสถานีเตาปูนซึ่งเป็นสถานีร่วมกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงช่วงบางใหญ่ – บางซื่อเข้าถ. ประชาราษฎร์ 2 ผ่านแยกบางโพข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเลี้ยวซ้าย ไปตามถนนจรัญสนิทวงศ์รอบโรงเรียนเทคโนโลยีพระราม 6 ผ่านแยกบางพลัดแยกบรมราชชนนีแยกไฟฉายและสิ้นสุดที่แยกท่าพระเชื่อมต่อกับโครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค

สำหรับประชาชนที่ได้ลองใช้บริการรถไฟฟ้าจากสถานีท่าพระถึงสถานีเตาปูนเป็นครั้งแรกบอกได้เลยว่าสะดวกมากสำหรับคนชานเมือง แต่ในกรณีที่ต้องการเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าสายสีม่วงหรือ MRT สายเฉลิมรัชมงคลยังมีความสับสนอยู่มาก เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของแพลตฟอร์มและการเคาะตั๋วเข้าออกตามสถานีต่างๆ แต่เชื่อว่าคนใช้บริการเป็นประจำจะคุ้นเคยในขณะที่คนที่ไม่สามารถใช้บริการได้เป็นประจำอาจเกิดความสับสนได้จึงอยากให้มีเจ้าหน้าที่ ให้คำแนะนำผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง

อย่างไรก็ตามโครงข่ายคมนาคมใหม่และรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินส่วนต่อขยายเตาปูน – ท่าพระทำให้ฝั่งธนบุรีคึกคักมากขึ้นโดยเฉพาะย่านถนนจรัญสนิทวงศ์ซึ่งเป็นย่านชุมชนฝั่งธนซึ่งเป็นย่านชุมชนเก่าแก่แห่งหนึ่งของพื้นที่ ความสำคัญทางประวัติศาสตร์รวมถึงทำเลที่ตั้งที่เชื่อมต่อกับย่านธุรกิจสำคัญใกล้แหล่งศึกษาและศูนย์การแพทย์ชั้นนำหลายแห่งทำให้ย่านนี้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้นทำให้ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แข่งขันกันพัฒนาโครงการใหม่ ๆ โดยเฉพาะตามแนวรถไฟฟ้าเหมาะสำหรับผู้คน กับไลฟ์สไตล์ ที่เน้นการเดินทางสะดวกหรือใครยังไม่มีครอบครัว

แต่การเดินทางแม้จะสะดวก แต่ก็ยังมีความคิดเห็นจากประชาชน เกี่ยวกับค่าบริการรถไฟฟ้าที่ยังคงสูงเกินไป เนื่องจากการเดินทางไม่ได้จบลงด้วยรถไฟเพียงขบวนเดียว ยังต้องมีมอเตอร์ไซค์ แท็กซี่ รถประจำทาง หรือระบบขนส่งสาธารณะอื่น ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ถือว่าเป็นภาระของประชาชนไม่น้อย

อย่างไรก็ตาม กระทรวงคมนาคม ได้เสนอมาตรการลดอัตราค่าโดยสารรถไฟฟ้าใต้ดิน สายฉลองรัชธรรม (MRT สายสีม่วง) ที่ให้รฟม. ใช้มาตรการปรับค่าโดยสาร ค่าโดยสารสูงสุด 20 บาท (14 – 20 บาท) จากค่าโดยสารปกติ (14 – 42 บาท) สำหรับผู้ถือตั๋วโดยสารทั่วไป รวมถึงผู้โดยสารผู้ซื้อเหรียญ (Token) ตลอดระยะเวลาการให้บริการ (05.30 น. – 24.00 น.) ต่อที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 24 ธันวาคมนี้ซึ่งกระทรวงต้องการให้ลดค่าโดยสารลง 14 บาทส่วนการเดินทาง 1 สถานี จะคิดค่าโดยสารตามระยะทาง 17 บาทและเดินทาง 2 สถานีขึ้นไปค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย

หากมาตรการดังกล่าวได้รับความเห็นชอบและประกาศว่ามีผลบังคับใช้เชื่อว่าจะช่วยสนับสนุนนโยบายลดค่าครองชีพของประชาชนตามนโยบายรัฐบาล รวมถึงสามารถรองรับการเดินทางด้วยระบบรถไฟฟ้าได้มากขึ้นซึ่งจะช่วยตอบโจทย์การใช้ชีวิตให้ดีขึ้นสำหรับคนในเขตชานเมือง

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารสำหรับเหรียญผู้โดยสาร
ประชาชนทั่วไปเริ่มต้น 17 บาทสูงสุด 42 บาทกรณีเดินทางเข้าแถวและ 48 บาทกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
เด็ก / ผู้สูงอายุเริ่มต้น 9 บาทสูงสุด 21 บาทกรณีเดินทางต่อแถวและ 24 บาทกรณีข้ามสายโดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
ค่าโดยสารสำหรับบัตร M, MRT Plus + และ Rabbit
ประชาชนทั่วไปเริ่มต้น 17 บาทสูงสุด 42 บาทกรณีเดินทางเข้าแถวและ 48 บาทกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
นักเรียนเริ่มต้น 14 บาทสูงสุด 38 บาทกรณีเดินทางเป็นสายและ 43 บาทกรณีข้ามสายโดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
เด็ก / ผู้สูงอายุเริ่มต้น 9 บาทสูงสุด 21 บาทกรณีเดินทางเข้าแถวและ 24 บาทกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
อัตราค่าโดยสารพิเศษใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงจากการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

ค่าโดยสารบัตรแมงมุม
บุคคลทั่วไปเริ่มต้น 17 บาทสูงสุด 42 บาทกรณีเดินทางเป็นสายและ 48 บาทกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
นักเรียนเริ่มต้น 14 บาทสูงสุด 38 บาทกรณีเดินทางเป็นสายและ 43 บาทในกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
ผู้สูงอายุเริ่มต้น 9 บาทสูงสุด 21 บาทกรณีเดินทางต่อแถวและ 24 บาทกรณีข้ามสาย โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุด
บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเริ่มต้น 17 บาทสูงสุด 42 บาทกรณีเดินทางเข้าแถวและ 48 บาทกรณีข้ามสาย. โดยคิดจากระยะทางที่สั้นที่สุดและในบัตรมีใบแจ้งค่าโดยสารบนบัตร 500 บาทต่อเดือน

ผู้โดยสารต้องเปิดใช้งานบัตรแมงมุมจากเส้นฉลองรัชธรรมก่อนจึงจะใช้เดินทางในเส้นเฉลิมรัชมงคลได้
เงื่อนไขการใช้บัตรนักเรียน
ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บัตรนักเรียนต้องมีอายุไม่เกิน 23 ปีและ / หรืออายุไม่เกิน 23 ปีเกิดที่สถาบัน ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ร่วมกับบัตรนักเรียน / นักศึกษาและบัตรประชาชน หรือบัตรอื่นที่แสดงอายุในกรณีที่ไม่สามารถแสดงหลักฐานดังกล่าวได้เมื่อได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่หรือใช้ตั๋วผิดประเภท บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมผู้โดยสารไม่เกิน 20 เท่าของค่าโดยสารสูงสุดที่ บริษัท เรียกเก็บ ในเวลานั้น.

ติดต่อเรา

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

minecraft forge 1.12.2

เรื่องถัดไป

tyson fury

เมนู