ยื่นประกันสังคม

ยื่นประกันสังคม

ยื่นประกันสังคม

ยื่นประกันสังคม อ่านสั้น ๆ สิทธิประโยชน์สำหรับเจ้าของธุรกิจจากประกันสังคมหนึ่งในนั้นคือการสร้างความมั่นใจในธุรกิจ เมื่อพนักงานกำลังตัดสินใจที่จะทำงาน
หากธุรกิจของเรามีพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปจะต้องมีการจดทะเบียน 2 ชุด ได้แก่ 1. จดทะเบียนนายจ้างซึ่งปัจจุบันได้จดทะเบียนโดยอัตโนมัติกับการจดทะเบียนนิติบุคคลกับกรมธุรกิจ 2. การขึ้นทะเบียนพนักงานเพื่อชำระเงินกองทุนประกันสังคม. ครั้งแรก
เมื่อพนักงานใหม่เข้าร่วม บริษัท ต้องลงทะเบียนประกันสังคมภายใน 30 วัน
ในแต่ละเดือนจะต้องหักเงินประกันสังคมจากเงินเดือนของพนักงาน พร้อมกับเงินสมทบเพิ่มเติมให้กับพนักงานและยื่นต่อสำนักงานประกันสังคมภายในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป

ต่อจากบทความสิทธิประกันสังคมสิทธิประโยชน์ที่คนทำงานควรรู้และได้รับ! ที่คนทำงานควรจะต้องรู้กันดีอยู่แล้วสำหรับบทความนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของเจ้าของธุรกิจ ที่คุณควรรู้บางอย่างเกี่ยวกับประกันสังคม

เลือกอ่าน!
ประกันสังคมทำไมเจ้าของกิจการต้องทำให้พนักงาน
เจ้าของธุรกิจจะทำอย่างไรเมื่อรับพนักงานครั้งแรก?
3 ขั้นตอนในการสร้างไฟล์ “ข้อมูลร่วม” ผ่านโปรแกรม New FlowAccount
ขั้นตอนการส่ง 10 นาทีเสร็จสมบูรณ์! ผ่านประกันสังคมออนไลน์
ขั้นตอนการส่งเงินสมทบ
ขั้นตอนการส่งเอกสารพนักงานใหม่
เจ้าของกิจการจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่ / เมื่อไร?
วิธีคำนวณเงินสมทบประกันสังคม
ประกันสังคมทำไมเจ้าของกิจการต้องทำให้พนักงาน

ยื่นประกันสังคม

ประกันสังคมเป็นผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างเจ้าของธุรกิจและพนักงาน เงินที่เจ้าของกิจการสมทบให้พนักงานในแต่ละเดือนเป็นผลประโยชน์อย่างหนึ่งที่พนักงานจะได้รับเพื่อสร้างหลักประกันในชีวิตตลอดระยะเวลาการทำงาน จนเกษียณอายุ

ผลประโยชน์ที่พนักงานได้รับมี 8 ประการ

ค่าแพทย์ค่ายาค่าทันตกรรมเมื่อเจ็บป่วยหรือเกิดอุบัติเหตุ
ค่าชดเชยกรณีทุพพลภาพ
ค่าคลอดบุตร
ค่าเลี้ยงลูกด้วยนมแม่ (ค่าเลี้ยงดูบุตร)
ค่าใช้จ่ายในการว่างงาน
ค่าธรรมเนียมการจัดงานกรณีเสียชีวิต
ค่าใช้จ่ายหลังเกษียณ

และยังส่งผลดีต่อเจ้าของกิจการและภาพลักษณ์ของธุรกิจอีกด้วย

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านความรับผิดชอบต่อชีวิตพนักงานของธุรกิจ ซึ่งพนักงานมองว่าเป็นประกันชีวิตพื้นฐานที่ควรได้รับ
เพิ่มความมั่นใจในธุรกิจสำหรับการตัดสินใจเข้าทำงานของพนักงาน
รักษาพนักงานให้ทำงานร่วมกันในระยะยาว เพราะเรามั่นใจได้ว่าธุรกิจตั้งใจดูแลคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
นั่นหมายถึงเมื่อพนักงานของธุรกิจมีความสุขและมั่นคงทำให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมั่นคงส่งผลต่อลูกค้าและคู่ค้าในเชิงบวกเช่นกัน

หากคุณยังคิดไม่ออกลองจินตนาการว่าเรากำลังสร้างครอบครัวที่แข็งแรงและมีความสุข เราจะหาสิ่งที่ดีที่สุดให้กับครอบครัว

องค์กรในฐานะ บริษัท เช่นกันหากคุณต้องการสร้างองค์กรที่แข็งแกร่งการมีสวัสดิการที่ดีจะช่วยสร้างความมั่นคงของพนักงาน และเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้พนักงานตัดสินใจร่วมงานกับ บริษัท ของเรา

และถ้าพูดตามหลักการของกฎหมายเมื่อวิสาหกิจเริ่มจ้างพนักงานตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไปนายจ้างจะต้องจัดให้มีประกันสังคมสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อให้ได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานที่ช่วยในการสร้างหลักประกันชีวิต

เจ้าของธุรกิจจะทำอย่างไรเมื่อรับพนักงานครั้งแรก?

  1. ขั้นตอนแรก: เจ้าของธุรกิจต้องลงทะเบียนนายจ้างภายใน 30 วันนับจากวันเริ่มจ้าง

อัพเดท! จากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

เมื่อเจ้าของกิจการจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเจ้าของกิจการจะจดทะเบียนเป็นนายจ้างกับสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงานโดยอัตโนมัติ. (เป็นการลดการเตรียมเอกสารเพื่อความสะดวกยิ่งขึ้น) ใช้งานจริงตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

  1. เจ้าของธุรกิจสามารถใช้หมายเลขนิติบุคคล 13 หลักในการลงทะเบียนพนักงาน / ผู้ประกันตน เมื่อลูกจ้างได้รับการว่าจ้างภายใน 30 วันนับจากวันจ้างที่สำนักงานประกันสังคม

เอกสารประกอบการยื่นแบบแสดงรายการผู้ประกันตน (สปส. 1-02) พร้อมแบบขึ้นทะเบียนลูกจ้างผู้ประกันตน (ภ.ร.ด. 1-03) พร้อมสำเนาบัตรประชาชน

  1. ส่งข้อมูลเงินสมทบ (ตารางสรุปค่าจ้างพนักงานรายเดือนโดยกรอกข้อมูลเลขที่บัตรประจำตัวประชาชนคำนำหน้าชื่อ – นามสกุลตำแหน่งเงินเดือนและเงินสมทบ)

3 ขั้นตอนในการสร้างไฟล์ “ข้อมูลร่วม” ผ่านโปรแกรม New FlowAccount

ซอฟต์แวร์บัญชี FlowAccount ใหม่มีเมนูเงินเดือนที่ช่วยให้นายจ้างสร้างไฟล์ข้อมูลเงินเดือนตามรายชื่อพนักงานได้อย่างรวดเร็ว โดยให้โปรแกรมคำนวณเงินอัตโนมัติเพื่อส่งประกันสังคม (หากเป็นกรณีของ บริษัท เราสามารถลบรายชื่อกรรมการ บริษัท ออกได้เพราะถือว่ากรรมการเป็นนายจ้างตามเงื่อนไขของประกันสังคม)

เข้าสู่เมนูการจัดการเงินเดือน
คลิกเลือกเมนูบัญชีเงินเดือน ซึ่งจะแสดงรายงานเงินเดือนทุกเดือน
คลิกที่ป้าย…เลือก“ ดาวน์โหลดไฟล์ส่งประกันสังคม”

คุณสามารถทดลองใช้ FlowAccount ใหม่ได้ฟรี 30 วัน ในการเริ่มลงทะเบียนไปที่ปุ่มด้านล่าง

ขั้นตอนการส่ง 10 นาทีเสร็จสมบูรณ์! ผ่านประกันสังคมออนไลน์

ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าเจ้าของธุรกิจจะสามารถเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ประกันสังคมหัวข้อ “บริการอิเล็กทรอนิกส์” ช่วยลดเวลาในการเดินทางไปยังสำนักงานประกันสังคมและเตรียมเอกสารสำหรับหลายขั้นตอนในการส่งข้อมูลต่อไปนี้

  1. ข้อมูลการมีส่วนร่วม
  2. แจ้งพนักงานใหม่ (สพม. 1-03)
  3. แจ้งพนักงานลาออก (สพม. 6-09)

ขั้นตอนการส่งเงินสมทบ

เข้าสู่ระบบและเลือกเมนู “ส่งข้อมูลการสนับสนุน”
เลือกวิธีการส่งข้อมูลการโอนเงิน
เลือกสถานประกอบการ
เลือกวิธีการจัดส่งป้อนเดือนปีอัตราเงินสมทบ
เลือกอัปโหลดไฟล์ “ข้อมูลการมีส่วนร่วม”
สรุปการมีส่วนร่วม
ส่งข้อมูลการมีส่วนร่วมเรียบร้อยแล้ว
จากนั้นประกันสังคมจะส่งข้อมูลยืนยันตามแบบฟอร์มการจ่ายเงินสมทบ (สปส. 1-10 ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) ทางอีเมลเพื่อดำเนินการชำระเงินต่อไป

ขั้นตอนการส่งเอกสารพนักงานใหม่

เข้าสู่ระบบและเลือกเมนู “ทะเบียนผู้ประกันตน”
คลิกเลือกข้อ 1 กรณีพนักงานใหม่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตนกับประกันสังคมให้คลิกเลือกข้อ 2 หากพนักงานได้รับการขึ้นทะเบียนแล้วและเลือกสถานพยาบาลเดิม
เพิ่มข้อมูลพนักงานใหม่ทั้งหมดในกรณีของพนักงานใหม่ที่ไม่เคยขึ้นทะเบียนผู้ประกันตน
ใส่หมายเลขบัตรประชาชนในกรณีที่พนักงานใหม่เลือกสถานพยาบาลเดิม
ตรวจสอบข้อมูล
ยืนยันบันทึก

เจ้าของกิจการจ่ายเงินประกันสังคมเท่าไหร่ / เมื่อไร?

เจ้าของธุรกิจจะต้องจ่ายเงินสมทบประกันสังคมจากการหักเงินจากพนักงาน และส่งเงินสมทบให้พนักงานตามแบบสปส. 1-10 (ส่วนที่ 1 และส่วนที่ 2) ในวันที่ 15 ของเดือนถัดไป หลังจากยื่นเอกสารประกันสังคมครั้งแรก

วิธีคำนวณเงินสมทบประกันสังคม

ฐานค่าจ้างขั้นต่ำของพนักงาน 1,650 บาท แต่ไม่เกิน 15,000 บาท

พนักงานจะถูกหักเงินเดือน 5% + เงินสมทบของพนักงาน 5% + เงินสมทบรัฐบาล 2.75%

ดังนั้นเจ้าของกิจการจึงออกเงินสมทบประกันสังคม 1 เท่าของจำนวนเงินที่พนักงานถูกหักออกจากเงินเดือนทุกเดือนตามมาตรา 33 (แต่ในกรณีที่ส่งตนเองเป็นฟรีแลนซ์จะยื่นเรื่องตามมาตรา 33) . 39 โดยมีเงื่อนไขว่าได้ยื่นมาตรา 33 มาแล้วไม่น้อยกว่า 12 เดือนและว่างงานไม่เกิน 6 เดือน)

ยกตัวอย่างวิธีการคำนวณ

ให้เงินเดือนพนักงาน 18,000 บาท (คำนวณจากฐานเงินเดือนสูงสุด 15,000 บาท) ดังนั้นเงินประกันสังคมที่ต้องยื่นคือ 5% คือ 15,000 x 5% = 750 บาทและนายจ้างจ่ายเพิ่มอีก 2 เท่ารวมเป็นเงิน 750 + 750 = 1,500 บาท

คุณสามารถทดลองใช้ New FlowAccount ซึ่งเป็นโปรแกรมส่งเงินประกันสังคมได้ฟรี 30 วัน

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

บางกระเจ้า

เรื่องถัดไป

อายุน้อยร้อยล้าน

เมนู