มติชน

มติชน

มติชน

มติชน เป็นหนังสือพิมพ์รายวัน เสนอข่าวทั่วไป เป็นหนังสือพิมพ์ฉบับหลักของเครือมติชน ออกจำหน่ายฉบับแรก เมื่อวันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2521 ก่อตั้งโดยนายขรรค์ชัย บุนปาน ในปี พ.ศ. 2548 เกิดเหตุการณ์แกรมมี่ซื้อกิจการสื่อสองแห่ง หนึ่งในนั้นคือเครือมติชน

มติชน

บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เป็น บริษัท แม่เพื่อดำเนินธุรกิจผลิต และ จำหน่าย สิ่งพิมพ์หลากหลายประเภท และ เป็นผู้บุกเบิกธุรกิจสิ่งพิมพ์ซึ่งนำเสนอ เนื้อหา ที่แตกต่างจากสื่อไทยในอุตสาหกรรม เพื่อเติมเต็มข้อมูลในสังคมข่าวสาร

ประวัติศาสตร์

บริษัทมติชน โดยนาย ขจรชัย บุญปาน และ นายพงษ์ศักดิ์ พาหุวิเชียร เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2521 ด้วยทุน 1 ล้านบาท เพื่อดำเนินธุรกิจ จัดพิมพ์หนังสือเล่มเล็กหนังสือและหนังสือเฉพาะกิจต่าง ๆ และ รับจ้างโฆษณา

ต่อมาในวันที่ 15 ธันวาคม 2532 มีการจดทะเบียนใน บริษัท และในวันที่ 2 ธันวาคม 2536 ได้เปลี่ยนสถานะเป็น บริษัท แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน โดยกรมทะเบียนการค้า กระทรวงพาณิชย์ มอบทะเบียนเลขที่ บมจ.219 ปัจจุบันเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 245 ล้านบาท

ในปี พ.ศ. 2555 มติชนได้รุก เข้าสู่การผลิตรายการโทรทัศน์ อย่างเต็มรูปแบบ โดยผลิตรายการข่าวให้ กับช่องเวิร์คพอยท์ โดยเริ่มออกอากาศ วันแรกในวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ต่อมาจึงได้เพิ่มภาคข่าวต่าง ๆ และ ข่าวต้นชั่วโมงเรื่อย ๆ จนกระทั่งสิ้นปี พ.ศ. 2558 ช่องเวิร์คพอยท์เรียกเวลารายการข่าวซึ่งเป็นของมติชนทีวีเดิมมาผลิตเอง มติชนทีวีจึงย้ายไปผลิตรายการให้กับทางวอยซ์ทีวีแทน โดยได้ผลิตราย การข่าวเศรษฐกิจ (มติชนสมาร์ตบิซ) และ รายการข่าววันเสาร์-อาทิตย์ (มติชนวีคเอนด์) ออกอากาศทางวอยซ์ทีวีด้วย จนกระทั่งเดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 วอยซ์ทีวี จึงเรียกเวลารายการเดิมของ มติชนทีวีมาผลิตเองทั้งหมด

ลักษณะธุรกิจ

ลักษณะธุรกิจนั้นคือ ธุรกิจการพิมพ์ โดยเป็นผู้พิมพ์หนังสือและนิตยสารต่างๆ และรับจ้างโฆษณา ผลิตภัณฑ์หลักคือ

1) หนังสือพิมพ์รายวัน ได้แก่ ข่าวมติชน

2) หนังสือพิมพ์รายวันรวมประชาชาติธุรกิจ

3) หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์มติชนสุดสัปดาห์

4) นิตยสารรายปักษ์รวมถึงเทคโนโลยีชาวบ้าน

5) นิตยสารรายเดือน รวมทั้งนิตยสารศิลปวัฒนธรรมและเส้นทางเศรษฐี

6) สมุดพก และหนังสือเฉพาะทางธุรกิจสื่ออิเล็กทรอนิกส์ประเภทต่าง ๆ ได้แก่ มติชนทีวีมติชนออนไลน์ธุรกิจศูนย์ธุรกิจศูนย์อบรมวิชาชีพ ธุรกิจรับจ้างจัดงาน Event ธุรกิจรับจ้างพิมพ์

มีการจัดหมวดหมู่เนื้อหาให้ชัดเจนยิ่งขึ้นตามยุคสมัย โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วนด้วยกัน ส่วนแรกเป็น ส่วนเนื้อหาข่าวทั่วไป ข่าวการเมือง ข่าวภูมิภาค บทความ และรายงาน ส่วนที่สองเป็นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจต่างประเทศ ข่าวต่างประเทศ สตรี คนรุ่นใหม่ กีฬา และบันเทิง ส่วนที่สาม เป็นส่วนประชาชื่นที่นำเสนอสารคดี ที่เกี่ยวพันกับสังคม และ วัฒนธรรม

มติชน

บริษัทที่อยู่ในเครือ

สำนักพิมพ์มติชน – ประกอบกิจการผลิตและจำหน่ายหนังสือเล่มของเครือมติชน ตลอดจนรับจ้างผลิตงานภายนอก
โรงพิมพ์พิฆเนศ – ประกอบกิจ การโรงพิมพ์ของ เครือมติชน รับงานพิมพ์หนังสือในเครือมติชน ร่วมกับการรับงานภายนอก

บริษัทย่อย

  • บริษัท ข่าวสด จำกัด ประกอบกิจการผลิตและจำหน่าย หนังสือพิมพ์รายวัน ข่าวสด (โดยจ้าง บมจ.มติชน เป็นผู้พิมพ์) ที่สามารถเพิ่มส่วนแบ่งในตลาดหนังสือพิมพ์ จนมียอดขายเป็นอันดับ 3 ของประเทศ ในกลุ่มหนังสือพิมพ์รายวัน ด้วยระยะเวลาที่ดำเนินงานเพียงไม่กี่ปีเท่านั้น นอกจากนี้ บจก.ข่าวสด ยังผลิตและจำหน่ายหนังสือเป็นการเฉพาะกิจด้วย PG
  • บริษัท งานดี จำกัด ประกอบกิจการจัดจำหน่ายหนังสือในเครือ บมจ.มติชน และของสำนักพิมพ์อื่น ๆ ไปสู่เอเย่นต์ต่าง ๆ ทั้งในกรุงเทพมหานคร และต่างจังหวัด โดยวิธีการขนส่ง ทั้งทางบก และทางอากาศ บจก.งานดี มีเครือข่ายผู้แทนจำหน่ายหนังสือพิมพ์ในเครือมติชน อยู่ในทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย โดยใช้ระบบการจัดจำหน่าย ประเภทขายฝาก สำหรับตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก บริษัท แล้วโดยปกติจะขายให้กับร้านค้าต่อไป

สิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือ ได้แก่ หนังสือพิมพ์ นิตยสารตลอดจนหนังสือเล่มเฉพาะกิจ  ตำรา  แบบเรียน และหนังสือทั่วไป

สิ่งพิมพ์ประเภทที่ใช้ในการโฆษณา  จะใช้สำหรับดำเนินธุรกิจหรือส่งเสริมการขาย  การประชาสัมพันธ์ เช่น โบร์ชัวร์  แคตตาล็อกสินค้าต่าง ๆ

สิ่งพิมพ์มีค่า ได้แก่ ใบหุ้น พันธบัตร ตั๋วเงิน ฯลฯ Slot

สิ่งพิมพ์ทั่วไป ได้แก่ ปฏิทิน บัตรอวยพร นามบัตร การ์ดต่างๆ ฯลฯ บาคาร่า

ลักษณะของลูกค้า

ผู้อ่าน
ลูกค้าที่ซื้อหนังสือพิมพ์หรือนิตยสารของ บริษัท จากแผงลอยและร้านหนังสือทั่วไปถือได้ว่าเป็นลูกค้าหลักที่สร้างรายได้ให้กับ บริษัท นอกจากนี้ยังมีผู้อ่านที่สมัครเพื่อสั่งซื้อทางไปรษณีย์ทางอินเทอร์เน็ต และซื้อสดจากบูธตลอด ทั้งปีของฝ่ายขายพิเศษ จากการสำรวจคุณลักษณะของผู้อ่านสิ่งพิมพ์ในเครือ พบว่ากลุ่มผู้อ่านครอบคลุมทุกวัยและทุกอาชีพส่วนใหญ่มีฐานะการทำงานที่มั่นคงและมีกำลังซื้อ เนื่องจากผลิตภัณฑ์สิ่งพิมพ์ในเครือมีหลากหลายประเภทและผลิตภัณฑ์มีการกระจายอย่างเท่าเทียมกันจึงทำให้ผู้อ่านสิ่งพิมพ์ของ บริษัท ทั่วประเทศ slotxoth

ลูกค้าส่งเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์
มีตัวแทนจำหน่ายประมาณ 700 รายทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัดที่ได้รับการติดต่อสื่อสารจาก บริษัท ที่มีผลงานดีซึ่งแบ่งเป็นร้านค้าปลีกขนาดเล็กทั้งหมด 100 รายโดย 100 รายดีกว่าลูกค้าปกติ มีการส่งมอบหนังสือพิมพ์และสื่อของ บริษัท มาเป็นเวลานานตั้งแต่ปีแรกที่ออกและยังเป็นลูกค้าที่มีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งและมีความสัมพันธ์ที่ดีกับ บริษัท

ลูกค้าโฆษณา
รายชื่อ บริษัท จัดงานแสดงสินค้ารายใหญ่และขนาดตลาดการค้า Slot
บริษัท มีลูกค้ารายใหญ่ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายหนังสือทั้งหมด บริษัท ในเครือมติชนเป็น บริษัท งานดีเพียง บริษัท เดียว
บริษัท ไม่มีลูกค้าที่เกิน 10% ของค่าโฆษณาทั้งหมด โฆษณาที่ได้รับการสนับสนุนส่วนใหญ่เป็น บริษัท โฆษณารวมถึง Media Intelligence, Media Palette (Dentsu) MindShare, Starcom, Carat, Brand Connections, Direction สื่อที่เหมาะสม Media Edge, SC Matchbox, Dai-Ichi, IM ประมาณ 30% ของรายได้จากโฆษณา

ทดลองเล่น PGSLOT VIP
ท่านสามารถลอง เล่นเกม ส ล็ อ ต อ อ น ไ ล น์ ค่าย PG ได้ฟรี มีเกมให้ลองหลากหลายมากกว่า 100 เกม รับรองทุกท่านจะได้พบกับความตื่นเต้น เร้าใจ และ ได้สัมผัสประสบการณ์ในการเล่น ได้จากทางหน้าเว็บของเรา อย่างที่ทางเราได้บอกว่า มีฟีเจอร์ดีๆ สนุกๆ ภาพที่สวยงาม และ มีภาพ 3D รับรองได้ว่าจะได้ลองอะไรใหม่ๆ ไม่ซ้ำซาก ไม่น่าเบื่ออีกต่อไป สล็อต

โอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการทันที ที่มีการแจ้งฝาก หรือ ถอน ผ่านเข้ามาในระบบทำรายการ อัตโนมัติของเรา ให้คุณสะดวกได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว แอลกอฮอล์ล้างมือ

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

โทรศัพท์

เรื่องถัดไป

แอลกอฮอล์ล้างมือ

เมนู