พื้นหลังพาวเวอร์พ้อย

พื้นหลังพาวเวอร์พ้อย

พื้นหลังพาวเวอร์พ้อย

พื้นหลังพาวเวอร์พ้อย ที่ช่วยให้คุณสามารถเลือกรูปภาพจาก Computer และ Websiteได้ และใช้เป็นพื้นหลังสำหรับสไลด์ของคุณ คุณจะสามารถตั้งค่าพื้นหลังนี้เป็นหลายสไลด์พร้อมกันหรือจะใช้กับทุก style ในงานนำเสนอนั้นก็ได้ เราคุณจะสามารถเพิ่มeffectให้กับพื้นหลังเพื่อทำให้น่าสนใจยิ่งขึ้น หากเราไม่สามารถที่จะลองเปลี่ยนพื้นหลังได้คุณอาจจะต้องแก้ไขต้นแบบสไลด์ก่อน การนำเสนอข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เช่น Theme เค้าโครงสไลด์ ในการนำเสนอความเป็นมาก็สำคัญเช่นกัน ในการดึงดูดความสนใจของผู้รับสื่อได้ไม่น้อย

Power point background That allows you to select images from your computer and website and use them as the background for your slides. You can set this background to multiple slides at the same time, or use it to all slides in that presentation. Or you can add effects to the background to make it more interesting. If we’re unable to try changing the background, you may need to edit the slide master first. Presenting information in different formats such as themes, slide layouts The presentation of the history is also important. In catching the attention of the media recipients quite a bit

พื้นหลังพาวเวอร์พ้อย

วิธีการสร้างงานภาพนิ่ง เมื่อคุณต้องการให้ slide ทั้งหมดให้มีแบบเป็นตัวอักษรและ Picture ที่แบบเหมือนกัน ให้คลิกสร้างสไลด์แล้วเลือกรูปแบบการสไลด์ เพียงเท่านี้คุณก็สามารถเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้ได้ตรงที่เดียว ซึ่งเป็นต้นแบบสไลด์และทำการเปลี่ยนแปลงจะนำไปใช้กับสไลด์ทั้งหมดของคุณ ในการเปิดมุมมองต้นแบบสไลด์บนแท็บมุมมองในการเลือกต้นแบบ slide แล้วนั้นเอง

สไลด์ต้นแบบคือสไลด์ที่อยู่ด้านบนสุดของหน้าต่างรูปขนาดย่อทางด้านซ้ายของหน้าต่าง เค้าโครงหลักที่เกี่ยวข้องจะปรากฏด้านล่างของสไลด์ต้นแบบ ดังที่เห็นในรูปนี้ PowerPoint สำหรับ macOS
1 สไลด์ต้นแบบ
2 เค้าโครงต้นแบบ
เมื่อคุณแก้ไขต้นแบบ Style ทุกสไลด์ที่ยึดตามเทมเพลตนั้นจะเปลี่ยนไปตามนั้น แต่การเปลี่ยนแปลงส่วนใหญ่ที่คุณทำจะเกิดขึ้นกับเค้าโครงต้นแบบที่เชื่อมโยงกับต้นของสไลด์นั้น

เมื่อคุณได้ทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงหลักและ slide ต้นแบบในมุมมองสไลด์ต้นแบบ ผู้ใช้คนอื่นที่ทำงานกับงานนำเสนอของคุณ ไม่สามารถ delete หรือแก้ไขสิ่งที่ทำไปแล้ว ในทางกลับกันหากคุณกำลังทำงานในมุมมองปกติ และหากเรายังพบว่าเราไม่สามารถแก้ไของค์ประกอบบน Slide ได้ อาจจะเป็นเพราะสิ่งที่เราได้พยายามแก้ไขถูกตั้งค่าเป็นสไลด์หลักหรือโครงหลัก เราอาจจะต้องเปลี่ยนไปใช้มุมมองสไลด์หลักหากต้องการแก้ไขต่อไป

วิธีสร้าง Theme Powerpoint
ธีมคือชุดสี front และ effect พิเศษ ยกตัวอย่างเช่นเงาแสงสะท้อนและเอฟเฟกต์ 3D ที่เสริม ในการสร้างธีมแบบที่เรากำหนดเองเริ่มต้นด้วยธีม Office ที่มีอยู่แล้วภายใน และสามารถที่จะแก้ไขโดยการเปลี่ยนสีฟอนต์ หรือเอฟเฟกต์โดยนักออกแบบผู้เชี่ยวชาญ ได้สร้างแต่ละธีมใน PowerPoint เราทำให้ธีมที่ออกแบบไว้ล่วงหน้าเหล่านี้ ให้สามารถพร้อมใช้งานสำหรับคุณบนแท็บออกแบบในมุมมองปกติ

ทุกธีมที่คุณใช้ในงานนำเสนอของคุณจะมีต้นแบบสไลด์และชุดเค้าโครงที่เกี่ยวข้อง หากเราได้ใช้งานมากกว่าหนึ่งธีมในงานนำเสนอของคุณ จะได้มีต้นแบบสไลด์มากกว่าหนึ่งชุดและชุดเค้าโครงหลายชุด

เค้าโครงสไลด์คืออะไร
เค้าโครงสไลด์มีส่วนประกอบด้วยกล่อง ในการที่เราจะจัดรูปแบบตำแหน่งและตัวยึดสำหรับในการใส่ตัวรายละเอียดและทางด้านเนื้อหาที่ปรากฏบน slide ทั้งหมด ยกตัวอย่างเช่นเส้นคอนเทนเนอร์ตัวยึดตำแหน่งบนตัวโครงสไลด์ที่หยุดเนื้อหาตรงด้านใน ซึ่งจะเป็นชื่อเรื่องข้อความหรือ Graph SmartArt รวมถึงรูปภาพภาพการตัดปะวิดีโอและเสียง เค้าโครงสไลด์ยังคงประกอบด้วยสีและแบบอักษรเอฟเฟกต์ต่างๆและพื้นหลัง ที่เรายังสามารถเปลี่ยนเค้าโครงสไลด์มาตรฐานที่สร้างขึ้นใน PowerPoint ให้การดูในมุมมองของการดูต้นแบบสไลด์รูปภาพด้านล่างเค้าโครง 2 ของต้นแบบเค้าโครงสำหรับธีมในมุมมองของต้นแบบสไลด์

การแก้ไขและนำเค้าโครงสไลด์กลับไปใช้อีกครั้ง
ถ้าหากเราได้ใช้เค้าโครงสไลด์กับสไลด์อย่างน้อยหนึ่ง slide ในงานนำเสนอของเรานั้น ให้ย้อนกลับและแก้ไขเค้าโครงโดยการเพิ่ม space ที่ที่ทางเราสำรองไว้จะมีข้อความแจ้งที่กำหนดเองหรือทำการเปลี่ยนแปลงเค้าโครงอื่น ๆ ได้จากนั้นคุณจะต้องใช้เค้าโครงกับสไลด์เพื่อให้สไลด์ยึดติดกับมัน ไปที่เค้าโครงที่อัปเดตไว้

วิธีการเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ทำอย่างไรกันบ้าง
1.บน Tap มุมมองให้ทำการคลิกต้นแบบสไลด์
2.ในบานหน้าต่างรูปขนาดย่อที่มีต้นแบบสไลด์ เราต้องเลือกเค้าโครงที่มีการจัดวางในพื้นที่ที่สำรองไว้ใกล้กับ Stlye ในแบบที่เราต้องการ
3.ในการเปลี่ยนเค้าโครงที่มีอยู่ให้ทำอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้ ในการเพิ่มตัวยึดบนแท็บต้นแบบ Slide คลิกแทรกตัว และเลือกประเภทตัวยึดจากรายการ คลิกในส่วนตำแหน่งบนเค้าโครงนั้น แล้วลากเพื่อวาดตัวยึด
4.การเปลี่ยนชื่อเค้าโครงในรายการรูปขนาดย่อของเค้าโครง คลิกตรงที่เค้าโครงแบบกำหนดเองของคุณแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อเค้าโครง
5.ในกล่องโต้ตอบเปลี่ยนชื่อเค้าโครงพิมพ์ชื่อใหม่ที่อธิบายเค้าโครงที่คุณเพิ่งสร้างขึ้นแล้วคลิกเปลี่ยนชื่อ
6.บนแท็บ Slide Master ให้คลิก Close Master View

การเพิ่มวิดีโอเป็นพื้นหลังสำหรับสไลด์ของคุณ
1.ในมุมมอง ปกติ คลิก slide ที่คุณต้องการฝังวิดีโอเป็น background
2.บนแท็บ แทรก ในกลุ่ม สื่อ ให้คลิกลูกศรภายใต้ Vedio
3.เมื่อต้องการแทรกวิดีโอจากคอมพิวเตอร์ของคุณหรือแชร์ไฟล์ ให้คลิก Vedio Pc
4.ในกล่องโต้ตอบ แทรกวิดีโอ ให้ค้นหาตำแหน่งที่ตั้ง แล้วคลิกวิดีโอที่คุณต้องการฝัง แล้วคลิก แทรก
5.ถ้าจำเป็น ให้คลิกและลากจุดจับสำหรับปรับขนาดที่มุมของ vedio เพื่อปรับขนาดวิดีโอให้พอดีกับพื้นหลังของสไลด์

ติดต่อเรา


Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

dq world

เรื่องถัดไป

บึงกาฬ

เมนู