พระเยซู

พระเยซู

พระเยซู ประวัติ ศาสดาผู้นำ ศาสนาคริสต์

พระเยซู แม้ว่าประเทศไทยจะเปิดโอกาสให้เราปฏิบัติศาสนาใด ๆ ตามความเชื่อและความต้องการของเรา แต่ต้องไม่ข่มเหงผู้อื่นไม่เพียงเท่านั้นยังเปิดโอกาสให้เราได้ศึกษาความคิดความเชื่อประวัติศาสตร์ของศาสนาอื่น ๆ อีกศาสนาหนึ่งที่น่าสนใจมาก คือศาสนาคริสต์ที่มีพระเยซูเป็นศาสดาผู้นำของศาสนาคริสต์ คุณมีประวัติอะไรที่น่าสนใจ ?

พระเยซู

ประวัติในวัยเด็ก

เรื่องราวของพระเยซูคริสต์น่าสนใจตั้งแต่ตอนที่เขาประสูติ จำเป็นที่จะต้องระลึกถึงหญิงพรหมจารีคนหนึ่งชื่อมารีย์ซึ่งมีคู่หมั้นชื่อโจเซฟก่อนที่ทั้งคู่จะแต่งงานกัน เธอมีความฝันว่านางฟ้าบอกเธอว่าเธอจะท้อง และมีลูกชาย จากนั้นเธอจึงตั้งชื่อเขาว่าเยซูข้างของโจเซฟโดยรู้ว่ามารีย์ไม่ได้ท้องกับตัวเอง คิดจะถอนหมั้น แต่มีนางฟ้าอีกองค์เข้ามาในฝันไม่ต้องห่วงเพราะลูกชายคนนี้เกิดจากวิญญาณบริสุทธิ์ไม่ได้เกิดเองตามธรรมชาติ นั่นทำให้โจเซฟเปลี่ยนใจรับเธอมาเป็นภรรยา

หลังจากเกิดไม่นานโจเซฟ และแมรี่ต้องเดินทางไกลเพื่อกลับไปยังบ้านเกิดของตนเอง เนื่องจากทางการประกาศว่ามีการจดทะเบียนสำมะโนประชากรในเมือง แต่เหตุผลเบื้องหลัง คือ กษัตริย์เฮโรดมีนิมิตบางอย่างเกิดขึ้น ปุโรหิตทำนายว่ากษัตริย์องค์ใหม่จะเกิดมาเพราะเกรงกลัวกษัตริย์เฮโรด จึงรวบรวมประชากรเพื่อฆ่าเด็กชายที่เกิดใหม่ซึ่งรวมถึงพระเยซูโจเซฟ และมารีย์ต้องหนีไปอียิปต์เพื่อป้องกันเรื่องนี้

ระเยซูเมื่อได้รับบัพติศมา

หลังจากที่คุณเติบโตขึ้นตามวัน และ เวลาแล้วพระองค์ทรงรับบัพติศมาเมื่ออายุ 30 ปีในแม่น้ำแห่งหนึ่งในจอร์แดน เมื่อได้รับพรแล้วก็ออกเดินทางเพื่อช่วยเหลือประชาชนให้พ้นจากโรคร้าย พร้อมกับเผยแพร่คำสอนไปทั่วประเทศในเวลานั้น คุณต้องเผชิญหน้ากับปีศาจร้ายที่ล่อลวงคุณให้เข้าสู่ความมืดหลังจากเผยแพร่คำสอนแล้วพวกเขายังได้รับลูกศิษย์มาช่วยเขา 12 คนเรียกพวกเขาว่าอัครสาวก

พระเยซู

ช่วงเวลาสุดท้าย

พระเยซูและเหล่าอัครสาวกออกเดินทางไปประกาศข่าวประเสริฐในดินแดนต่าง ๆ รวมทั้งช่วยปลดปล่อยผู้คนจากโรคภัยไข้เจ็บที่แพร่กระจายข่าวลือเกี่ยวกับการอัศจรรย์ของพระเยซู เป็นผลให้มีคนมาเชื่อเขามากขึ้น จนกระทั่งผู้ปกครองเริ่มกลัวว่าอำนาจบริสุทธิ์นี้จะโค่นล้มตัวเองดังนั้นพวกเขาจึงต้องกำจัดพระเยซูโดยล่อลวงอัครสาวกคนหนึ่งชื่อยูดาสให้ทรยศพระองค์ด้วยราคา สิบสามเหรียญเงินเท่านั้นในท้ายที่สุดเจ้าหน้าที่ก็ทำสำเร็จ พวกเขาจับกุมพระเยซู แล้วนำไปประหารที่ไม้กางเขน. บทสุดท้ายของการอัศจรรย์ของพระเยซูเกิดขึ้น เมื่อเจ้าหน้าที่ตรึงเขาจนเสียชีวิตหลังจากนั้น สามวันเขาก็ฟื้นขึ้นมา พระเยซูกลับมาให้เห็นต่อหน้าสาวกอีกครั้งไปสวรรค์ต่อหน้าสาวกนี่ คือเรื่องราวของศาสดาพยากรณ์พระเยซูคริสต์

รู้จักพระเยซู

เรียบเรียงโดย A storm of rejoicing พระเยซูประสูติเมื่อ 2,000 ปีก่อนในอิสราเอล พระเยซูดำเนินชีวิตที่ไม่เหมือนใครในโลกนี้ เพราะพระองค์เป็นมนุษย์ 100% และเป็นพระเจ้า 100% พระเจ้าจึงส่งพระเยซูมาบังเกิดในโลกนี้ เพื่อจุดประสงค์ในการทนทุกข์ และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนเพื่อชดใช้ความผิดให้กับมนุษย์ทุกคน. เพื่อไม่ให้ผู้ที่เชื่อในพระองค์ตกนรก และหลังจากที่พระเยซูฟื้นขึ้นจากความตายแล้วพระองค์เสด็จขึ้นสู่สวรรค์ เพื่อเตรียมบ้านถาวรสำหรับผู้ที่เชื่อในพระองค์ ชีวประวัติของพระเยซูตลอดพระชนม์ชีพบนโลกมีดังนี้

พระเยซูในวัยเด็ก

คำทำนายการประสูติของพระเยซู
(ลูกา 1:26 – 38; มัทธิว 1:18 – 25)

ในหนังสือมัทธิว และลูกาเล่าเรื่องการประสูติของพระเยซู ทูตสวรรค์ชื่อกาเบรียลมาหาพระนางมารีอา ที่หมั้นกับโจเซฟ แต่ยังไม่ได้แต่งงานมารีย์จะตั้งครรภ์โดยอำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ และจะให้กำเนิดบุตรเป็นชายตั้งชื่อบุตรว่า “เยซู” เด็กคนนี้จะได้รับการขนานนามว่าเป็นบุตรของพระเจ้าผู้สูงสุด จะเป็นกษัตริย์เหมือนดาวิดบรรพบุรุษของเขา และจะครองบัลลังก์เป็นกษัตริย์ตลอดไป. (อันที่จริงการครองราชย์ของ พระเยซูไม่ใช่บัลลังก์ของโลกนี้ แต่เป็นการครอบครองบัลลังก์ในอาณาจักรฝ่ายวิญญาณซึ่งไม่เคยจางหายไปต่างจากกษัตริย์ในโลกนี้ ที่ปกครองเพียงชั่วครั้งชั่วคราว)

คำทำนายการประสูติของพระเยซู

(ลูกา 2: 1 – 7)

ไม่นานก่อนพระเยซูประสูติกษัตริย์ออกัสตัสได้ประกาศการสำรวจสำมะโนประชากรทั่วอาณาจักรโรมัน ซึ่งอิสราเอลในเวลานั้นยังเป็นอาณานิคมของโรมันทำให้ทุกคนต้องกลับไปที่บ้านเกิดเพื่อลงทะเบียนสำมะโนประชากรโยเซฟอาศัยอยู่ในนาซาเร็ ธ ทางตอนเหนือของแคว้นกาลิลี ต้องกลับไปบ้านเกิดที่เบ ธ เลเฮมทางตอนใต้ของแคว้นยูเดีย เพราะโยเซฟเป็นลูกหลานของกษัตริย์ดาวิดซึ่งท่านเกิดที่เบ ธ เลเฮม (1 ซามูเอล 17:12) ประมาณ 1,000 ปีก่อนพระเยซูประสูติ

เมื่อเขามาถึงเบ ธ เลเฮมมารีย์ก็เจ็บปวดในครรภ์เพื่อคลอดบุตร แต่ไม่มีโรงแรมให้บริการเพราะทุกคนเดินทางไปลงทะเบียนสำมะโนประชากร การเดินทางส่วนใหญ่ใช้สัตว์เป็นพาหนะ โรงแรมจำเป็นต้องมีคอกม้าสำหรับแขก เมื่อไม่มีที่ว่างดังนั้นมารีย์และโจเซฟจึงขอให้อยู่ในคอกม้า และให้กำเนิดเด็กที่นั่น โดยวางผ้าอ้อมที่ห่อทารกพระเยซูไว้ในรางหญ้า

เบ ธ เลเฮมเป็นเมืองสำคัญสำหรับพระเมสสิยาห์ เพราะผู้เผยพระวจนะมีคาห์ซึ่งเกิดประมาณ 700 ปีก่อนการประสูติของพระเยซูได้พยากรณ์ว่าเบ ธ เลเฮมจะเป็นสถานที่ประสูติของพระมาซีฮา ( คำว่าเมสสิยาห์มาจากภาษาฮีบรูหมายถึงผู้ถูกเจิมหรือผู้ที่ถูกเลือกก่อนการแต่งตั้งศาสดาปุโรหิตหรือกษัตริย์จะต้องเจิมด้วยน้ำมันการเจิมเป็นสัญลักษณ์ว่าพระเจ้าทรงเลือกบุคคลนั้นให้ทำงานของพระองค์ )

มีคาห์ 5: 2 แต่เบ ธ เลเฮมเอฟราธาห์ซึ่งเป็นหนึ่งในเผ่ายูดาห์จะออกมาเพื่อฉันจากเธอ
นักปราชญ์เข้าหาเด็ก

( มัทธิว 2 : 1 – 2 )

ในช่วงเวลาที่พระเยซูประสูติมีดาวประหลาดปรากฏขึ้นซึ่งนักวิชาการคิดว่าอาจเป็นดาวตกหรือปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติหรืออาจเป็นดาวประหลาดที่บันทึกไว้ในพระคัมภีร์ เราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าดาวประหลาดที่ปรากฏเมื่อ 2,000 ปีก่อนหน้าตาเป็นอย่างไร ด้วยการสังเกตดวงดาวดังนั้น นักปราชญ์จากทิศตะวันออกจึงรู้ว่ากษัตริย์แห่งอิสราเอลประสูติ เขาจึงตามดาวเคราะห์ประหลาดไปพบเด็ก และมาหากษัตริย์เฮโรดซึ่งปกครองอิสราเอลในเวลานั้นเขาถามว่าเด็กคนนั้นอยู่ที่ไหน พวกเขาจะนมัสการพระองค์

กษัตริย์เฮโรดพยายามฆ่ากษัตริย์ที่จะเกิดมา (พระเยซู)

( มัทธิว 2 : 3 – 1 2 )

กษัตริย์เฮโรดได้รับการแต่งตั้งจากอาณาจักรโรมันให้ดูแลชาวยิว และปกครองอิสราเอล เมื่อเฮโรดได้ยินว่าพระคริสต์เฮโรดรู้ว่านี่ คือ กษัตริย์ที่กำลังจะมาซึ่งพระเจ้าสัญญาว่าจะมอบกษัตริย์เพื่อปลดปล่อยชาวยิวจากการเป็นทาส (อันที่จริงพระเจ้าหมายถึง ทาสของความบาปไม่ใช่ทาสจากการปกครองของผู้มีอำนาจของโลก) เพราะกลัวว่าจะมีใครมายึดอำนาจ เขาจึงถามพวกหัวหน้าปุโรหิต และธรรมาจารย์ที่มีความรู้เรื่องพระคัมภีร์ดี มีบอกอะไรในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพระเมสสิยาห์ ? ว่ากันว่าพระคริสต์ต้องประสูติที่เบ ธ เลเฮม กษัตริย์เฮโรดคิดร้ายต่อเด็ก แต่วางแผนสมคบคิดโดยบอกกับปราชญ์ว่าถ้าคุณพบเด็กที่เกิดมาเพื่อเป็นกษัตริย์คุณต้องรีบไปบอกเขา เพื่อเขาจะได้ไปนมัสการเช่นกัน แต่เมื่อนักปราชญ์พบเด็กก็ได้รับคำเตือนในความฝันว่าอย่าบอกกษัตริย์เฮโรด ดังนั้น พวกเขาจึงกลับไปบ้านด้วยวิธีอื่น

ครอบครัวของพระเยซูอพยพไปอียิปต์

(มัทธิว 2:13 -18)

หลังจากปราชญ์กลับมาแล้วทูตสวรรค์องค์หนึ่งมาเตือนโยเซฟในความฝันให้พาทารกน้อย และมารีย์หนีไปอียิปต์ และจะอยู่ที่นั่นจนกว่าพระเจ้าจะบอกให้อิสราเอลกลับมา เพราะกษัตริย์เฮโรดกำลังมองหาเด็กที่จะฆ่าพระเยซู

ในสมัยโบราณเราจะเห็นว่าชาวอิสราเอลไปอียิปต์เมื่อเกิดปัญหา ตัวอย่างเช่นยาโคบ และลูก ๆ ของเขาเมื่อการกันดารอาหารเริ่มขึ้นก็ย้ายไปที่อียิปต์ ซึ่งเมื่อกษัตริย์เฮโรดรู้ว่าเขาถูกพวกนักปราชญ์หลอกเขาก็โกรธมากจึงสั่งให้เด็กผู้ชายทุกคนในหมู่บ้านเบ ธ เลเฮมและพื้นที่โดยรอบซึ่งมีอายุต่ำกว่า 2 ขวบถูกฆ่า

พระเยซูเสด็จกลับอิสราเอล และไปนา ซาเร็ธ

(มัทธิว 2:19 -23)

เมื่อกษัตริย์เฮโรดสิ้นพระชนม์ทูกในความฝันบอกโจเซฟว่าถึงเวลานำพระเยซูกลับอิสราเอลแล้ว แต่โยเซฟไม่กล้ากลับไปที่เบ ธ เลเฮมเมื่อรู้ว่าบุตรชายของกษัตริย์เฮโรดชื่ออาร์เชลาสและความกลัวเป็นกษัตริย์ต่อจากบิดาของเขาเพราะเบ ธ เลเฮมอยู่ไม่ไกลจากเยรูซาเล็ม (ลูกสามคนของกษัตริย์เฮโรดถูกแบ่งดินแดนของปาเลสไตน์ซึ่งขึ้นอยู่กับอาณาจักรโรมันอีกครั้งเขาปกครองเมืองต่างๆ: Archelaas ปกครอง Judea และ Samaria เฮโรด Attipas ปกครอง Galilee และ Perea เฮโรดฟิลิปปกครอง Ituria และ Trachoni ATIS) และเมื่อได้รับคำเตือนจากทูตสวรรค์ก็ขึ้นไปทางเหนือ ไปที่แคว้นกาลิลีไปอาศัยอยู่ในเมืองชื่อนาซาเร็ ธ ที่นี่พระเยซูได้รับการขนานนามว่าเป็นเยซูแห่งนาซาเร็ธ

พระกุมารเยซูในพระวิหาร

(ลูกา 2:41 -52)

เมื่อพระเยซูอายุ 12 ปีมารีย์และโยเซฟติดตามมารีย์และโจเซฟไปงานเทศกาลปัสกาในเยรูซาเล็ม ซึ่งทำกันเป็นประจำทุกปีเมื่อเทศกาลสิ้นสุดลงมารีย์และโจเซฟกลับบ้านโดยคิดว่าพระเยซูอยู่ท่ามกลางญาติที่เดินทาง หลังจากเดินทางมาทั้งวันมารี และโยเซฟมองหาพระเยซู แต่พวกเขาไม่พบพระเยซูพวกเขาจึงกลับไปที่เยรูซาเล็มอีกครั้ง และหลังจากตามหาพระเยซูเป็นเวลาสามวันพบพระเยซูในพระวิหารคุยกับครูในพระวิหารเมื่อมารีย์พบพระเยซูในพระวิหารพระเยซูบอกมารีย์ว่า “ทำไมพ่อแม่ถึงมองหาลูก ๆ ของพวกเขาคุณไม่รู้หรือว่าคุณต้องอยู่ใน บ้านของพ่อ?” นี่เป็นครั้งแรกที่พระคัมภีร์บันทึกว่าพระเยซูทรงเปิดเผยตัวเองว่า แท้จริงแล้วพระองค์คือใคร แต่ในเวลานั้นไม่มีใครจำได้

บทความต่อไป

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

พระธาตุพนม

เรื่องถัดไป

ฟรีแลนซ์

เมนู