ฝาก - ถอน

พระเครื่อง

พระเครื่อง

พระเครื่อง

พระเครื่อง นิยมเรียกว่าพระเครื่องหมายถึงพระพุทธรูปองค์เล็ก สร้างขึ้นสำหรับพระเจดีย์ เพื่อระลึกถึงพระพุทธเจ้าซึ่งอาจรวมถึงรูปปั้นขนาดเล็กของพระสงฆ์พระโพธิสัตว์และเทพ ซึ่งส่วนใหญ่สร้างขึ้นตามความนิยมของผู้คนที่เชื่อในเรื่องเมตตามหานิยมเป็นที่อัศจรรย์เช่นแคล้วคลาดอยู่ยงคงกระพันโชคดี

ประวัติการสร้าง

พระเครื่องมีประวัติและวิวัฒนาการอันยาวนาน ก่อนจะมาเป็นพระเครื่องมีการสร้างพระพิมพ์ขึ้นก่อน เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนไปคติในการสร้างแท็บเล็ตก็เปลี่ยนไปและหายไปในที่สุด พระเครื่องบางองค์กลายเป็นพระเครื่อง พระพิมพ์ดังกล่าวเป็นของเก่าแก่ที่มีมาตั้งแต่สมัยพุทธกาล มีต้นกำเนิดในอินเดียด้วยการแผ่ขยายของอิทธิพลทางพุทธศาสนาในภูมิภาคต่างๆพระพุทธรูปซึ่งเป็นประติมากรรมของคติทางพุทธศาสนาได้แพร่กระจายไปยังดินแดนต่างๆที่มีคำสอน ความเชื่อทางพระพุทธศาสนาพระบรมสารีริกธาตุรวมทั้งวัตถุทางพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเข้ามาในประเทศไทยประมาณสมัยทวารวดีด้วยความเชื่อในการทำพระพิมพ์ในสมัยทวารวดีความเชื่อของชาวอินเดียได้รับเข้ามาโดยตรงทำให้มีการสร้างพระพิมพ์ในสมัยทวารวดีโดยมีจุดประสงค์เช่นเดียวกับอินเดีย นั่นคือการสร้างพระพิมพ์ซึ่งเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญา ไฮโปคอนเดรียที่ปรากฏในพระไตรปิฎกเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่ไปยังพื้นที่ต่างๆของประเทศไทย ความเชื่อในการสร้างพระพิมพ์ก็เปลี่ยนไปตามปัจจัยของพื้นที่ต่างๆเช่นพระพุทธศาสนาแบบศรีวิชัยได้รับอิทธิพลจากศาสนาพุทธนิกายมหายานที่เชื่อในการทำบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ , การสร้างพระพิมพ์ในสมัยศรีวิชัยตั้งแต่การสร้างพระพิมพ์ไปจนถึงการสร้างพระพุทธรูปสำหรับผู้ล่วงลับและการสั่งสมบุญเพื่อเป็นพระโพธิสัตว์ในอนาคต

ในสมัยอยุธยามีการสร้างพระพิมพ์เพื่อให้เกิดความเจริญรุ่งเรือง ความศักดิ์สิทธิ์และบันดาลอานุภาพต่าง ๆ สำหรับพกพาเป็นที่เย็บกระดาษสำหรับจิตใจเมื่อไปทำสงครามแทนการพกเครื่องรางเก่า ๆ เช่นผ้าประเจียด (ผ้ายันต์ที่ใช้ผูกแขนหรือคล้องคอ) ตะกรุด ฯลฯ พุทธคุณก็ได้รับอิทธิพลเช่นกัน โดยวัฒนธรรมและเทคโนโลยีตะวันตก การสร้างพระพิมพ์เพื่อใช้เป็นพระเครื่องได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆ พระเครื่องที่สร้างขึ้นเพื่อความเชื่อและศรัทธาในพุทธคุณด้านต่างๆเหล่านี้เรียกว่า “พระเครื่อง”

ความเชื่อและคตินิยม

พระเครื่องส่วนใหญ่เพื่อให้มีขนาดเล็กเพื่อให้สามารถผลิตได้จำนวนมาก สำหรับเจดีย์ดังนั้นในอนาคตเมื่อพระพุทธศาสนาเสื่อมลงและวัตถุต่างๆล่มสลายก็ยังสามารถพบพระพุทธรูปในจินตนาการเพื่อแสดงถึง ความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนา
ใช้เป็นเครื่องรางสำหรับป้องกันภัยในสงครามของคนสมัยก่อน เป็นหนึ่งในไสยศาสตร์
ปัจจุบันนิยมห้อยคอเป็นเครื่องรางเพื่อคุ้มครองป้องกัน และเสริมสิริมงคลให้กับชีวิตตามตำนานของไทย

7 อันดับ พระดังยอดนิยม

  • อันดับ 1 หลวงปู่ทวด รุ่นชนะมาร
  • อันดับ 2 หลวงพ่อคูณ ปริสุทโธ
  • อันดับ 3 หลวงพ่อโสธร
  • อันดับ 4 หลวงพ่อวัดปากน้ำ ภาษีเจริญ
  • อันดับ 5 หลวงพ่อปาน วัดบางนมโค
  • อันดับ 6 หลวงปู่ทวด วัดช้างให้
  • อันดับ 7 พระท่ากระดาน วัดต้นลำใย

หลวงปู่ทวด รุ่นชนะมาร…

ตำรวจที่รอดตายปาฏิหาริย์จากอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์เบลล์ 212 ลงจอดฉุกเฉิน ในพื้นที่ป่าบาลาฮาลาพื้นที่เขื่อนบางลางต. อัยเยอร์เวงอ. เบตงจ. ยะลาซึ่งประกอบด้วยพ. อ. ชุมพลเครือจันทร์นักบินพ. ต. ท. อัศกรรักดีนักบินพ. ต. อ. อรรถพิรุณนักบินพ. ต. อ. ทนงศักดิ์ปราบไพรนักบินพ. ต. อ. ชัยณรงค์หาญธงชัยร. ต. ท. จรินทร์ชูวงษ์ช่างเครื่องและพ. ต. อ. พ. ต. จิรวุฒิสุขอ่อนช่างเชื่ออานุภาพหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมารแคล้วคลาดจากอุบัติเหตุ พิสิษฐ์. พิสุทธิศักดิ์พญ. ผู้ช่วยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจัดทำขึ้นเมื่อวันที่ 30 เมษายนเพื่อแจกจ่ายให้กับตำรวจในพื้นที่เสี่ยงภัยเพื่อให้บุคลากรทุกคนที่ปฏิบัติงานในภาคใต้ไม่ปลอดภัย

สำหรับหลวงปู่ทวดปางมารวิชัยสร้างที่วัดปะโคจ. สงขลาซึ่งเป็นสถานที่เกิดและสถานที่จำพรรษาของหลวงปู่ทวด มีของวิเศษ 2 อย่างที่พระครูพิศาลพิศาลเจ้าอาวาสวัดปะโคได้เมตตานำไปมหาพุทธาภิเษกเป็นครั้งแรก ได้แก่ ลูกแก้ววิเศษซึ่งในประวัติศาสตร์ระบุว่าเมื่อหลวงปู่ทวดเป็นทารกงูตัวใหญ่ขดตัวอยู่รอบ ๆ อู่. และพ่นลูกแก้วให้ท่านและไม้เท้าซึ่งเชื่อกันว่าเป็นไม้เท้าหลวงปู่ทวดซึ่งสร้างในฤกษ์ที่ดีคือเสาร์ห้าซึ่งเหมาะกับพิธีกรรมและคาถามีทั้งทองโลหะ , ทองแดง, ทองเหลือง, บาตรและพิมพ์เม็ดแตงที่เตรียมไว้ทั้งเนื้อทองคำและเนื้อโลหะ

ในขณะที่ยันต์ด้านหลังพระประธานคือยันต์โสฬสถือเป็นสุดยอดยันต์และความเจ็บปวดซึ่งปรากฏเป็นหลักฐานในสมัยรัชกาลที่ 1 ทรงสร้างศาลหลักเมืองโดยโปรดเกล้าฯให้นำยันต์โสฬสมงคลประดิษฐานไว้ที่ด้านบนเพื่อให้เกิดสิริมงคล และเป็นสิริมงคลแก่ประเทศชาติสำหรับพิธีมหาพุทธาภิเษกจัดขึ้นแบบโบราณโดยมีพระสงฆ์รับพร 12 รูปซึ่งมีชื่อเสียงของภาคใต้มาร่วมนั่งปรกด้วย และมีสมาธิอย่างตั้งใจโดยมีวัตถุประสงค์ในการสร้างหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมาร พื่อแจกจ่ายให้กับตำรวจเสี่ยงภัยในพื้นที่ต่างๆไม่ใช่พุทธพาณิชย์ มีเพียงบางส่วนมอบให้วัดปะโค ให้ผู้บูชาไว้บูชาและนำเงินไปบำรุงวิหารหลวงพ่อทวดรุ่นชนะเท่านั้นเป็นมงคลคุ้มครองพี่น้องตำรวจทั่วประเทศ ..

ผู้ช่วย ผบ.ตร. มอบพระหลวงปู่ทวด รุ่น ‘ชนะมาร

พล. ต. ต. พิสิฏฐ์พิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วยผบ. ตร. เป็นประธานมอบพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่น “ชนะมาร” ให้ตำรวจ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่พร้อมมอบผลงานวันที่ให้ตร. อิสลาม

วันที่ 21 มิ.ย. พ. ต. อ. พล. ต. ต. พิสิษฐ์พิสุทธิศักดิ์ผู้ช่วย ผบ.ตร. เป็นประธานมอบพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมารให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดปัตตานี ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 44 มีชาวพุทธรวม 1,020 คนพร้อมทั้งส่งมอบวันที่ 180 ให้กับข้าราชการตำรวจที่นับถือศาสนาอิสลามเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่

พล. ต. ต. พิสิฏฐ์กล่าวว่าพระเครื่องหลวงปู่ทวดรุ่นชนะมารเป็นพระเครื่องที่ผ่านพิธีพุทธาภิเษกโดยพระเกจิชื่อดังในพื้นที่ภาคใต้จำนวน 12 รูปโดยได้รับอนุญาตจากเจ้าอาวาสวัดปะโคองค์ . นำลูกแก้ววิเศษและไม้เท้าวิเศษหลวงปู่ทวดเข้าร่วมในพิธีพุทธาภิเษกเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2559 โดยจัดขึ้นที่วัดปะโคจังหวัดสงขลาพระอุโบสถของสมเด็จปะโคหรือหลวงพ่อทวด บนน้ำจืดซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวภาคใต้และการสร้างพระรุ่นนี้จัดทำขึ้นในจำนวน จำกัด สำหรับตำรวจในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้และผู้ที่ศรัทธาในองค์หลวงปู่ทวดเท่านั้นซึ่งหลังจากเสร็จพิธีถวายพระในวันนี้จะ เดินทางมามอบพระเครื่องหลวงปู่ทวดให้กับข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสและโรงพักอื่น ๆ ในจังหวัดยะลากว่า 1,000 คนเช่นกัน

พระที่ซื่อสัตย์ที่สุดในตำนานเกี่ยวกับการเหยียบน้ำทะเลจืด

พระเครื่อง

เมื่อวันที่6 มีนาคม พ.ศ. 2225 ในอดีต “หลวงปู่ทวด” วัดช้างให้ มรณภาพ

วันนี้เมื่อ 338 ปีที่แล้วมีตำนานเล่าว่าเป็นวันที่สมเด็จเจ้าปะโคหรือหลวงพ่อทวดหรือสมเด็จพระมุนีสามีรามคุณูปรมาจารย์แห่งความตายขณะพำนักอยู่ในสายบุรีมาเลเซีย
ประวัติ “หลวงปู่ทวด” ที่ปรากฏโดยทั่วไประบุว่าสมเด็จเจ้าพะโคเป็นพระต้นแบบสำคัญในสมัยกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยสมเด็จพระมหาธรรมราชาธิราช

หลวงปู่ทวดเดิมชื่อ“ ปู่” เป็นบุตรของนายหูและนางจันทร์ชาวบ้านวัดเลียบต. เดอหลวงอ. สทิงพระจ. สงขลา (ทาสชำระหนี้) ของเศรษฐีชื่อ “ปาน” อีกด้วย

พระเครื่อง

เมื่อเขาอายุได้ 7 ขวบ (พ.ศ. 2132) พ่อแม่ของคุณได้พาคุณไปฝากตัวเป็นศิษย์ของวัด เพื่อเรียนหนังสือที่วัดกุฎหลวงหรือดีหลวงในปัจจุบันซึ่งเป็นวัดใกล้บ้านของท่านขณะนั้นมีอาจารย์จวงซึ่งมีศักดิ์เป็นอาของท่านเป็นเจ้าอาวาสต่อมาสมภารจวงได้บรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ 15 ปี .

ด้วยความที่เป็นคนใฝ่รู้อยู่เสมอสมภารจวงจึงนำสามเณรปูไปฝากให้เรียนหนังสือชั้นสูง ตอนนั้นเรียกว่ามูลนิธิ ปัจจุบันคือการศึกษานักธรรม โดยนำไปเรียนกับสมเด็จพระชินเสนซึ่งเป็นพระเครื่องชั้นสูงที่ส่งมาจากกรุงศรีอยุธยามาเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีคูยางหรือวัดในปัจจุบันห่างจากวัดดีหลวงไปทางทิศเหนือประมาณ 4 กิโลเมตรท่านสามารถเรียนรู้ได้อย่างรวดเร็วและสำเร็จหลักสูตร ที่วัดศรีคูยาง. หลังจากนั้นได้เดินทางไปศึกษาดูงานที่จ. นครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาให้สูงขึ้น

โดยมาจำพรรษาอยู่ที่วัดเสมาเมืองซึ่งเป็นโรงเรียนและมีสมเด็จพระมหาปิยทัสสีเป็นเจ้าอาวาสและได้อุปสมบทเป็นพระภิกษุเมื่อสิ้นสุดการอุปสมบทแล้วได้ศึกษาวิชาจากครูบาอาจารย์ต่างๆ จนมีความรู้และบริสุทธิ์มากรวมทั้งแสดงปาฏิหาริย์หลายครั้ง

ทั้งนี้ “หลวงปู่ทวด” ได้รับพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีครั้งสุดท้ายในหัวข้อ “สมเด็จพระมุนีสามีรามคุณูปโท”

เมื่อ “หลวงปู่ทวด” อายุได้ 80 ปีท่านกลับมาพักที่วัดปะโค วัดบ้านเกิดของท่านต่อมาท่านสั่งลูกศิษย์ว่าเมื่อท่านมรณภาพให้นำศพไปไว้ที่อ. โคกโพธิ์จ. ปัตตานี ที่ฝังศพหลวงปู่ทวดคือวัดช้างให้อ. โคกโพธิ์จ. ปัตตานี

ปัจจุบัน “วัดช้างให้” หรือ “วัดราษฎร์บูรณะ” ได้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดปัตตานีตามคำทำนายของหลวงปู่ทวด

หลวงปู่ทวดเป็นที่รู้จักกันดีของคนไทย ในฐานะที่เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่มีความอัศจรรย์และยิ่งใหญ่จนได้รับการขนานนามว่า “หลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืด” ถือเป็นพระในตำนานที่มีผู้ศรัทธามากมาย หนึ่งในสองปรมาจารย์ของเมืองไทยกับสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โตพฺรหฺมรํสี) (หลวงปู่โต) ที่มีตัวตนจริง

บทความต่อไป

Recent Posts

ฝาก - ถอน
เมนู