พยากรณ์

พยากรณ์

พยากรณ์

พยากรณ์ พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณ ความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีน ปกคลุมภาคเหนือ ตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นลง กับ มีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง บริเวณประเทศไทย ตอนบน ขอให้ประชาชน ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพ

เนื่องจาก อากาศเปลี่ยนแปลง ด้วยสำหรับร่องมรสุม กำลังอ่อนพาดผ่านภาคใต้ นอกจากนี้ มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ที่พัดปกคลุมอ่าวไทย และ ภาคใต้ส่งผลให้ ภาคใต้ ยังคงมีฝนฟ้าคะนองบางแห่ง ในระยะนี้ จะเคลื่อนเข้าสู่ ทะเลจีน ใต้ตอนกลางในวันที่ 2 พ.ย. 2563 และ มีแนวโน้ม เคลื่อนเข้าสู่อ่าวตังเกี๋ย และ ใกล้ชายฝั่ง ประเทศเวียดนาม ตอนบนในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 2563


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีน ปกคลุมภาคเหนือ ตอนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นลง ประเทศไทย ตอนบน มีฝนตกบางแห่ง ขอให้ประชาชนภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง

ด้วยสำหรับร่องมรสุม กำลังปานกลาง พาดผ่านภาคใต้ ตอนล่างส่งผลให้ ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนัก ในระยะนี้ เมื่อเวลา 10.00 น. วันนี้ (2 พ.ย. 2563) พายุโซนร้อน“ โคนิ” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง มีแนวโน้มเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนกลางในช่วงวันที่ 4 – 5 พ.ย. 2563

พยากรณ์


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีน ปกคลุมภาคเหนือต อนบน และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ทำให้บริเวณดังกล่าว มีอากาศเย็นลง โดยมีฝนตกบางแห่ง ในภาคเหนือ และ ภาคตะวันออก ขอให้ประชาชน ภาคเหนือ และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ดูแลสุขภาพ เนื่องจากอากาศเปลี่ยนแปลง PG

ด้วยสำหรับร่องมรสุม กำลังปานกลางพาดผ่าน ภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้ ยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้ งวด. เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ (3 พ.ย. 2563) พายุโซนร้อน“ โคนิ” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ ตอนกลาง มีแนวโน้มว่าจะเคลื่อนขึ้น ฝั่งบริเวณประเทศเวียดนาม ตอนกลางในวันที่ 5 พ.ย. 2563 และ จะอ่อนกำลังลง ตามลำดับ สล็อต


พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความก ดอากาศสูง หรือ มวลอากาศเย็น จากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทยตอนบน ทำให้บริเวณนี้เย็นลงเล็กน้อย และ มีอุณหภูมิต่ำลง อากาศหนาวที่ยอดดอย และ ยอดดอย ขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทย ตอนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงด้วย บาคาร่า

สำหรับร่องมรสุมกำลังปานกลางพาดผ่านภาคใต้ตอนล่างบริเวณดังกล่าวยังคงมีฝนตกหนักในระยะนี้ อนึ่งพายุโซนร้อน“ โคนิ” (พายุระดับ 3) บริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง

มีแนวโน้มเ คลื่อนขึ้นฝั่งที่ ดานังประเทศเวียดนาม ในวันพรุ่งนี้ (5 พ.ย. 63) และ จะอ่อนกำลังลง ตามลำดับ ในช่วงวันที่ 6-7 พ.ย. 63 บริเวณภาคตะวันออก เฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนตกปานกลาง ถึง หนักบางแห่ง และ ภาคตะวันออก พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณ ความกดอากาศสูง หรื อมวลอากาศเย็น จากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุม ประเทศไทย ตอนบน ทำให้บริเวณนี้เย็นขึ้น มีฝนตกบ้างอากาศหนาว บริเวณยอดดอย และยอดดอย Slot

ขอให้ประชาชน บริเวณประเทศไทยต อนบนดูแลสุขภาพ เนื่องจากสภาพอากาศ ที่เปลี่ยนแปลงด้วย มรสุม ตะวันออกเฉียงเหนื อพัดปกคลุมอ่าวไทยและ ภาคใต้ ประกอบกับหย่อม ความกดอากาศต่ำ ที่ปกคลุมช่องแคบ มะละกา ทำให้ภาคใต้ ตอนล่าง มีฝนตกหนัก ในระยะนี้ นอกจากนี้ พายุโซนร้อน“ โคนิ” (พายุระดับ 3) ในทะเลจีนใต้ ตอนกลาง

มีแนวโน้ม ที่จะเคลื่อนขึ้นฝั่ง บริเวณเมืองคีนอน ประเทศเวียดนาม เช้าวันพรุ่งนี้ (6 พ.ย. 63) และ จะอ่อนกำลังลง เป็นหย่อ มความกดอากาศต่ำ รอบประเทศกัมพูชา ส่งผลให้ในช่วงวันที่ 6-7 พฤศจิกายน 2563 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง และภาคตะวันออก มีฝนเล็กน้อย ถึงปานกลาง กับ มีลมแรง ยิงปลา

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

Windows live

เรื่องถัดไป

รถไฟฟ้าสายสีม่วง

เมนู