ผลสลากออมสิน

ผลสลากออมสิน

ผลสลากออมสิน

ผลสลากออมสิน เป็นการออมเงินรูปแบบหนึ่ง ผู้ฝากจะได้รับดอกเบี้ยตามอัตราที่กำหนดพร้อมสิทธิ์ลุ้นรางวัลทุกเดือนครบกำหนดคืนเงินต้นและดอกเบี้ยคุ้มอีกแล้ว ซึ่งถือเป็นความพิเศษและเป็นเอกลักษณ์ของสลากออมสินมารู้จักสลากออมสินดังต่อไปนี้

The GSB lottery results are a form of saving money. The depositor will receive interest at the specified rate with the right to win prizes every month due to return the principal and interest again. Which is considered to be special and unique of the GSB lottery, come to know the GSB lottery as follows บาคาร่า

ผลสลากออมสิน

สลากออมสินดิจิทัล 1 ปี

สลากดิจิทัล 1 ปีงวดที่ 5 หน่วยละ 20 บาทมีสิทธิ์ลุ้นรับรางวัลประจำเดือน 12 เดือนรางวัลที่ 1 มูลค่า 3 ล้านบาทและรางวัลอื่น ๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ปลอดภาษีเงินฝากครบกำหนดโอนเงินต้นและดอกเบี้ยไปยังบัญชีธนาคารโดยอัตโนมัติ PG ธนาคารออมสินจะออกรางวัลสลากดิจิทัล 1 ปีที่สำนักงานใหญ่ธนาคารออมสินทุกวันที่ 16 ของเดือนโดยจะถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) Facebook: ถ่ายทอดสด NBT2HD เวลา 10.30-11.20 น. slot png

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ
รางวัลที่ 113,000,000 บาท
รางวัลที่ 21100,000 บาท
รางวัลที่ 352,000 บาท
รางวัลที่ 410800 บาท
รางวัลที่ 515200 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว220 บาท

สลากออมสินพิเศษ 2 ปี

สลากออมสินพิเศษ อายุ 2 ปี งวดที่ 207 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย(NBT)และสื่อออนไลน์(Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น Slot

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ
รางวัลที่ 115,000,000 บาท
รางวัลที่ 211,000,000 บาท
รางวัลที่ 3510,000 บาท
รางวัลที่ 4103,000 บาท
รางวัลที่ 5151,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว150 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว120 บาท

สลากออมสินพิเศษดิจิทัล 2 ปี

สลากออมสินดิจิทัล อายุ 2 ปี งวดที่ 208 หน่วยละ 100 บาท มีสิทธิถูกรางวัลทุกเดือนเป็นเวลานานถึง 24 เดือน รางวัลที่ 1 มูลค่ารางวัล 5 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ อีกมากมาย เงินรางวัลและดอกเบี้ยของบุคคลธรรมดา ไม่เสียภาษี ฝากครบอายุจะโอนเงินต้นและดอกเบี้ยเข้าบัญชีเงินฝากที่เป็นบัญชีคู่โอนโดยอัตโนมัติธนาคารออมสินจะทำการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ 2 ปี ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ทุกวันที่ 1 ของเดือนโดยจะทำการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) และสื่อออนไลน์ (Facebook:LiveNBT2HD) ตั้งแต่เวลา 10.30 น. ถึงเวลา 11.20 น. สล็อต

รางวัลจำนวนครั้งที่ออกรางวัลเงินรางวัลละ
รางวัลที่ 115,000,000 บาท
รางวัลที่ 211,000,000 บาท
รางวัลที่ 3510,000 บาท
รางวัลที่ 4103,000 บาท
รางวัลที่ 5151,000 บาท
รางวัลเลขท้าย 4 ตัว150 บาท
รางวัลเลขท้าย 3 ตัว120 บาท

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

er diagram

เรื่องถัดไป

snowflake

เมนู