ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ

ประสิทธิภาพ คำที่ใช้บ่อยที่สุดในการจัดการการดำเนินงานคือประสิทธิภาพและประสิทธิผล

เวลาทำงานองค์กรส่วนใหญ่ชอบพูดว่าต้องการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้มีประสิทธิผลมากขึ้น แต่ดูเหมือนว่าหลายคนจะยังไม่เข้าใจว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลคืออะไร แตกต่างกันอย่างไร?

ประสิทธิภาพ

วันนี้มาดูกันว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นอย่างไร แตกต่างกันอย่างไร? เครื่องมือที่ใช้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในองค์กรคืออะไร?

ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ประสิทธิภาพคือการดำเนินการที่คุ้มค่า เสร็จทันเวลาภายในคุณภาพที่กำหนดประสิทธิผลกำลังดำเนินไปสู่เป้าหมาย ในคุณภาพและปริมาณที่ต้องการความแตกต่างที่สำคัญคือประสิทธิภาพมันเป็นไปในทางที่ถูกต้อง ประสิทธิผลคือวิธีการทำงาน

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็นตัวบ่งชี้ประสิทธิภาพ หมายความว่างานทั้งหมดสามารถวัดได้สองวิธี ว่าได้ผลจริงหรือไม่และได้ผลจริงหรือไม่?

องค์กรส่วนใหญ่มีทรัพยากร จำกัด หมายความว่าการใช้น้อยลงเพื่อสร้างผลลัพธ์ที่ดีกว่าเป็นสิ่งที่ทุกองค์กรต้องการ ซึ่งเป็นเหตุผลว่าทำไมองค์กรต่างๆจึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาประสิทธิภาพ แต่การที่องค์กรมองเฉพาะผลงานอาจทำให้เสียโอกาสในการพัฒนาอื่น ๆ เช่นการเพิ่มผลผลิต

บางองค์กรมีปัญหาทำงานช้า การสิ้นเปลืองทรัพยากรบางองค์กรอาจทำงานเร็ว แต่ทำงานผิดเป้าหมาย (ไม่ต้องงงเดี๋ยวจะอธิบายเพิ่มเติมด้านล่าง)
ความแตกต่างระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผล
หากเราเข้าใจความแตกต่างแล้วเรามาดูรายละเอียดประสิทธิภาพและประสิทธิผลกันดีกว่า

ประสิทธิภาพคืออะไร? (ประสิทธิภาพ)
ประสิทธิภาพหมายถึงความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิผล หรือบรรลุเป้าหมายอย่างคุ้มค่าเสร็จตรงเวลาภายในคุณภาพที่กำหนด

ซึ่งหมายความว่ามีปัจจัยสามประการของประสิทธิภาพ

ต้นทุน – ในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพคือการรักษาค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณที่ประมาณไว้ หากเราประหยัดได้มากขึ้นเราก็ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวลา – หมายถึงงานที่ทำภายในเวลาที่กำหนด ยิ่งคุณทำงานเสร็จเร็วเท่าไหร่ก็จะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่านั้น

คุณภาพ – งานที่ทำต้องมีคุณภาพตามที่กำหนด หากงานเสร็จสิ้นต้นทุนน้อยลง แต่งานออกมามีคุณภาพไม่ดีก็ไม่ถือว่าเป็นงานที่มีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลคืออะไร? (ประสิทธิผล)
ประสิทธิผลหมายถึงความสำเร็จ หรือทำงานไปสู่เป้าหมายทั้งในเชิงคุณภาพเชิงปริมาณหรือบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้

มีสองเป้าหมายที่วัดประสิทธิผล

เป้าหมายเชิงปริมาณ – เช่น การหาจำนวนที่ต้องการส่วนนี้อาจฟังดูเป็นเกณฑ์มาตรฐานเล็กน้อย แต่ประสิทธิผลจะดูแลหากเชิงปริมาณเพียงพอ (แต่ประสิทธิภาพจะแคร์ว่า ‘ราคาเท่าไหร่?)

เป้าหมายเชิงคุณภาพ – หมายถึงการมองไปที่คุณภาพของผลลัพธ์ของงาน เช่นผลงานออกมาน่าพอใจแค่ไหนสามารถใช้งานได้ตามต้องการหรือไม่?

ความแตกต่างในการใช้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เป้าหมาย – งานที่มีประสิทธิผลคืองานที่มีคุณภาพดี เช่นพนักงานขายที่สามารถทำยอดขายได้สูงอย่างสม่ำเสมอและงานที่มีประสิทธิภาพคือพนักงานที่ใช้เวลาและต้นทุนน้อยลง พนักงานขายอาจใช้เวลาน้อยลงในการปิดการขายของลูกค้ารายเดียว แต่เนื่องจากไม่สามารถเข้าถึงยอดขายได้จึงมีประสิทธิภาพ แต่ไม่มีประสิทธิผล

การพัฒนากระบวนการ – การปรับปรุงประสิทธิภาพคือการลดสิ่งที่ไม่จำเป็น หรือการนำเครื่องมือใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเร่งกระบวนการตัวอย่างเช่นโทรหาลูกค้าแทนการพบปะแบบเห็นหน้า การพัฒนาผลผลิตของพนักงานคือการฝึกอบรมและฝึกอบรมทักษะของพนักงาน หรือให้หัวหน้าของคุณหาวิธีทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เราจะเห็นว่าวิธีการปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลายวิธีมีความคล้ายคลึงกัน หลายครั้งการปรับปรุงประสิทธิภาพนำไปสู่ประสิทธิผลที่ดีขึ้น หลายครั้งความจำเป็นในการปรับปรุงผลผลิตก็นำไปสู่ประสิทธิภาพที่ดีขึ้นเช่นกัน

อีกมุมมองหนึ่งคือ Efficiency เป็นรูปแบบการพัฒนาระยะสั้น เช่นทำให้เร็วขึ้นทำให้ถูกลง แต่การพัฒนาระบบในระยะยาวต้องดูที่ประสิทธิผลของมัน หมายถึงการทำให้คุณภาพดีขึ้นลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น

ในส่วนนี้เราได้พิจารณา ‘ความแตกต่างหลัก’ ระหว่างประสิทธิภาพและประสิทธิผลแล้ว ในส่วนถัดไปของบทความเรามาดูเมตริก (KPI) ที่องค์กรสามารถใช้ได้ เพื่อที่จะทำให้ทุกคนเห็นภาพมากขึ้น

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล (KPI)
ความสำคัญของประสิทธิภาพและประสิทธิผลยังขึ้นอยู่กับแต่ละองค์กรแผนกและอุตสาหกรรม

ตัวอย่างเช่นการขายอาจสนใจในผลผลิตมากขึ้น เพราะแม้ว่าจะมีค่าใช้จ่ายหรือใช้เวลานานแค่ไหนก็ตามในท้ายที่สุดการบรรลุเป้าหมายนั้นสำคัญที่สุดเสมอ ในทางกลับกันฝ่ายผลิตสนใจเรื่องประสิทธิภาพมากกว่า เพราะยิ่งผลิตมากก็ยิ่งขายได้มาก

ตัวชี้วัดประสิทธิภาพ (Efficiency KPI) PG
ราคาเท่าไหร่ – ต้นทุนเป็นปัจจัยหลักของเกณฑ์มาตรฐานส่วนใหญ่ โครงการหรือพนักงานที่มีต้นทุนน้อย แต่ให้ผลลัพธ์มากได้ผลมาก

ปริมาณผลผลิตและผลผลิต – ปริมาณเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพอย่างหนึ่ง อาจเป็นการวัดประสิทธิภาพแบบดั้งเดิมเช่นจำนวนการผลิตในโรงงานหรืออาจเป็นการวัดประสิทธิภาพทางอ้อมเช่นฝ่ายขายสามารถปิดลูกค้าได้กี่ราย ฝ่ายบริการลูกค้าสามารถรับสายได้กี่สาย?

จำนวนข้อผิดพลาด – ข้อผิดพลาดหมายถึงความไม่มีประสิทธิภาพของงานหรือการผลิต กระบวนการที่มีข้อผิดพลาดมากมายยังเป็นกระบวนการที่ควรออกแบบใหม่ พัฒนาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เวลา – เวลาเป็นอีกปัจจัยที่ต้องพิจารณา เพราะส่วนใหญ่แล้วไม่ว่าจะเป็นยอดขายปริมาณการผลิตหรือปัจจัยอื่น ๆ ที่วัดผลงาน ทุกสิ่งต้องวัดได้ภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การเปรียบเทียบง่ายขึ้น

หากนำตัวเลขทั้งหมดนี้มาองค์กรสามารถใช้เพื่อคำนวณ ROI หรือผลตอบแทนจากการลงทุนซึ่งเป็นการวัดประสิทธิภาพทางอ้อม หากสนใจศึกษา ROI และวิธีการคำนวณคุณสามารถดูบทความของฉันเกี่ยวกับ ROI

ตัวชี้วัดประสิทธิผล (Effectiveness KPI)
คุณมีรายได้เท่าไหร่? – รายได้เป็นตัวเลขที่องค์กรใช้บ่อยที่สุด เนื่องจากรายได้สามารถวัดผลได้ง่ายและเกี่ยวข้องโดยตรงกับความอยู่รอดขององค์กร หรือบางองค์กรอาจจะมีกำไรมากกว่ารายได้.

ความพึงพอใจของลูกค้าและผู้ใช้ – คุณภาพมักวัดจากความพึงพอใจของลูกค้าหรือผู้ใช้ปลายทาง สิ่งนี้อาจวัดได้จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ บางองค์กรอาจวัดผลผ่านตัวเลขอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นมีลูกค้ากลับมาใช้กี่รายผู้ใช้แนะนำให้ผู้อื่นทราบ (การรักษาผู้ใช้และการอ้างอิง) หรือไม่

หลายองค์กรยังใช้ประสิทธิผลของตนสำหรับ ‘การวัดผลการปฏิบัติงานของพนักงาน’ ด้วยเช่นพนักงานมีความกระตือรือร้นเพียงใด ฝ่ายขายวิ่งหาลูกค้าใหม่กี่คน? ฝ่ายการตลาดคิดแคมเปญใหม่บ่อยแค่ไหน?

เนื่องจากประสิทธิผลเป็นตัวชี้วัดขององค์กรโดยรวม องค์กรจำนวนมากจึงมีตัวบ่งชี้ประสิทธิผลหลายประการ ในมุมมองที่กว้างขึ้นองค์กรอาจมองทั้ง ‘กำไรและยอดขาย’ หรืออาจดูที่ประสิทธิผลของแต่ละแผนกเช่นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อแผนกการตลาด หรือใช้งานง่ายสำหรับแผนกออกแบบผลิตภัณฑ์

หากเป้าหมายขององค์กรคือการเพิ่มประสิทธิภาพเราอาจกล่าวได้ว่าหนึ่งในตัวบ่งชี้ประสิทธิผลก็คือ ‘การเพิ่มประสิทธิภาพ’ เช่นกันซึ่งเป็นเมตริกทั่วไปในโรงงานหรือองค์กรที่ต้องการปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลบางครั้งขึ้นอยู่กับ ‘มุมมอง’ ของ บริษัท เช่นแผนกบริการลูกค้าที่อาจวัดได้ด้วย ‘ความพึงพอใจของลูกค้า’ (ประสิทธิผล) จำนวนการโทรที่ได้รับต่อวัน (ประสิทธิภาพ) หรืออาจเป็น ‘ตัวบ่งชี้แบบผสม’ เช่นความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อจำนวนสายที่ได้รับ

สำหรับผู้ที่สนใจอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ KPI ขอแนะนำให้อ่านบทความของฉัน ใช้ KPI อย่างไร?

เครื่องมือวัดประสิทธิภาพ สล็อต
ท้ายที่สุดแล้วเราจะวัดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลได้อย่างไร เราก็ต้องมีเครื่องมือช่วย ในส่วนนี้เรามาดูเครื่องมือที่องค์กรใช้วัดทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ข้อมูลผู้ใช้และเครื่องมือออนไลน์ – เทคโนโลยีในปัจจุบันช่วยให้เราสามารถวัดได้โดยตรงจากข้อมูลผู้ใช้ ตัวอย่างเช่นจำนวนผู้ที่เห็นโพสต์บน Facebook หรือมีผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หลายแห่ง นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือที่สามารถวัดความพยายามทางการตลาดได้โดยตรง เช่นเดียวกับเครื่องมือโฆษณาออนไลน์ต่างๆ

แบบสอบถาม – เป็นวิธีดั้งเดิมที่ธุรกิจรวบรวมข้อมูลลูกค้า เราสามารถใช้แบบสอบถามเพื่อรวบรวมข้อมูลตัวเลขเพื่อวัดประสิทธิภาพ หรือจะใช้เป็น ‘ถามตอบ’ เพื่อถามความคิดเห็นของลูกค้าก็ได้ บาคาร่า

การสัมภาษณ์ลูกค้าและผู้ใช้ – การสัมภาษณ์เป็นวิธีที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรในการเรียนรู้เกี่ยวกับลูกค้าของตนอย่างไรก็ตามข้อเสียของการสัมภาษณ์คือการสัมภาษณ์ลูกค้าจำนวนมากต้องใช้เวลานาน นอกจากนี้หากมีการใช้ข้อมูลนี้ในการวัดผลจริงองค์กรส่วนใหญ่จะต้องสัมภาษณ์ลูกค้าจำนวนมากเพื่อให้มีนัยสำคัญทางสถิติ

องค์กรขนาดใหญ่หลายแห่งยังมีเครื่องมือ ERP (Enterprise Resource Planning) หรือระบบการวางแผนและการจัดการองค์กร ที่สามารถวัดผลงานของพนักงานในแต่ละแผนกได้เช่นพนักงานขายติดต่อกับลูกค้ากี่คนต่อวัน? แผนกจัดซื้อมีค่าใช้จ่ายเท่าไร? หรือฝ่ายผลิตทำงานเท่าไร

องค์กรขนาดใหญ่ส่วนใหญ่มีการวัดผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องอยู่แล้ว บางองค์กรยังมีกระบวนการตรวจสอบเพื่อดูว่าสิ่งที่วัดนั้นถูกต้องหรือไม่ แต่สำหรับองค์กรขนาดเล็กหรือ SMEs บางครั้งมาตรการที่ดีที่สุดคือให้ผู้ใช้จดตัวเลข ตัวอย่างเช่นให้พนักงานเขียนเกี่ยวกับระยะเวลาที่ทำงาน ฉันสามารถทำอะไรได้บ้างต่อวัน?

สุดท้ายเกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในท้ายที่สุดเป้าหมายและวิธีการทำงานจะบอกคุณได้ว่าประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมกับองค์กรอย่างไร และองค์กรต้องทำอะไรเพื่อวัดผลในส่วนนี้?

อย่างไรก็ตาม บริษัท ขนาดเล็กอาจไม่มีทรัพยากรเพียงพอที่จะวัดทุกแง่มุมขององค์กร ตัวอย่างเช่นพนักงานอาจมีงานจำนวนมากที่ไม่มีเวลาเพิ่มข้อมูล หรือ บริษัท อาจไม่มีงบประมาณในการซื้อระบบภายในที่สามารถ Sync ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน. winner99

นั่นหมายความว่าแต่ละองค์กรต้องหาความเหมาะสมระหว่างรูปแบบการวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลเฉพาะของตนเอง

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบบทความในบล็อกนี้และต้องการอ่านเพิ่มเติมฉันได้สร้าง ‘สารบัญ’ ซึ่งรวบรวมบทความพื้นฐานสำหรับการทำธุรกิจสำหรับทุกคนและสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีที่นี่ Slot

That implies that each organization has to find the right fit between its own specific form of measurement of efficiency and effectiveness.

For those of you who like articles on this blog and feel like reading more, I have created ‘Table of Contents’, which compiles basic articles for doing business for everyone and can be downloaded for free here.

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ผลลัพธ์

เรื่องถัดไป

อิสราเอล

เมนู