ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง

ประวัติวันลอยกระทง ประเพณีลอยกระทงมีมาตั้งแต่สมัยโบราณ โดยมีความเชื่อหลายประการเช่นเชื่อว่าเป็นการบูชาและขอขมา

แม่พระคงคาเพื่อสะเดาะเคราะห์เป็นการบูชาพระเจ้าในศาสนาพราหมณ์ หรือเพื่อนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นต้นการลอยกระทงนิยมทำในวันเพ็ญเดือน 12 ของทุกปีเมื่อน้ำในแม่น้ำลำคลองขึ้นและ

ประวัติวันลอยกระทง

อากาศเริ่มเย็นลง ตามพระราชนิพนธ์พระราชพิธีสิบสองเดือนและตำรับของท้าวศรีจุฬาลักษณ์กล่าวว่านางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์พระสนมเอกแห่งกรุงสุโขทัยเป็นผู้ริเริ่มกระทงสำหรับการลอยกระทงประทีป

รูปดอกบัวบานซึ่งผู้คนนิยมทำตามสืบต่อกันมานอกจากนี้ศิลาจารึกหลักที่ 1 ยังกล่าวถึงการจุดเทียน

การเล่นไฟสุโขทัยนั้นถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดสุโขทัย ทำให้ผู้ที่ทราบทั้งหมดสันนิษฐานว่าเหตุการณ์ดังกล่าวน่าจะเป็นงานลอยกระทงอย่างแน่นอน

จุดเด่นของพิธีกรรม

ลอยกระทงเป็นวันหยุดราชการทั่วไป เมื่อเป็นพระราชพิธีเรียกว่า “พระราชพิธีจองลดลอยโคมส่งน้ำ” ต่อมาเรียกว่า “ลอยโป๊ะ” พิธีนี้มีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยปรากฏหลักฐานในตำรับท้าวศรีจุฬาลักษณ์และได้กระทำต่อมาในกรุงศรีอยุธยา สืบเนื่องมาจากกรุงรัตนโกสินทร์พิธีลอยกระทงเดิมทำในวันเพ็ญเดือน 11 และวันเพ็ญเดือน 12 ปัจจุบันพิธีลอยกระทงมีเฉพาะในวันพระจันทร์เต็มดวงของเดือน 12 เท่านั้น พิธีลอยกระทงสันนิษฐานว่ามาจากอินเดีย ตามคติพราหมณ์เชื่อว่าการลอยกระทงเพื่อบูชาแม่น้ำกง
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของอินเดียและลอยเพื่อบูชาพระเจ้าพระวิษณุซึ่งหลับใหลอยู่กลางคาบสมุทรอีกศาสนาหนึ่งเชื่อว่าการลอยกระทงเป็นพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าในวันที่พระองค์เสด็จสู่โลกมนุษย์ หลังจากพุทธมารดาโปรดเทศน์โปรดในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์บางคนเชื่อว่าการไปนมัสการพระบรมสารีริกธาตุที่บรรจุอยู่ในพระจุฬามณีเจดีย์บนสวรรค์บางคนบอกว่าไปนมัสการรอยพระพุทธบาทบนหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำนมหานทีในแคว้นทกนิบาต ของอินเดีย (ปัจจุบันเรียกว่า
บางท่านกล่าวลอยกระทงเพื่อขอบคุณเจ้าแม่คงคาที่ให้เราใช้น้ำและขอโทษแม่คงคา การทิ้งสิ่งปฏิกูลต่างๆลงในน้ำในวันเพ็ญเดือน 12 ผู้คนจะทำกระทงต่าง ๆ ด้วยใบตองหรือกาบใบหรือวัสดุอื่น ๆ เพื่อตกแต่งกระทงให้สวยงามโดยดอกไม้สดในกระทงจะปักธูปและเทียนในบางครั้ง ใส่เงินหรือพลูก็ได้เช่นกัน ในอดีตในงานลอยกระทงจะมีการละเล่นเมื่อสักครู่เล่นเพลงเรือและมีการแสดง เพื่อความบันเทิงมีการประกวดนางนพมาศประกวดกระทงและร่วมกันลอยกระทง โดยการจุดธูปเทียนกล่าวคำอธิษฐานตามที่ใจต้องการแล้วปล่อยกระทงให้ลอยไปที่ตาของแม่น้ำ
ส่งความตอบ ประวัติ บันทึกแล้ว ชุมชน

จุดมุ่งหมายของการลอยกระทง

ตามความเชื่อของชาวไทยพุทธมา แต่โบราณสรุปได้ 3 ประการคือ 1. เชื่อว่าเป็นการบูชาพระพุทธเจ้า โดยใช้ทางน้ำไหลเป็นพาหนะในการบรรทุกกระทง ดอกไม้ธูปเทียนเพื่อสักการะองค์พระผู้เป็นเจ้าโดยจินตนาการถึงวันพระจันทร์เต็มดวง พระจันทร์เต็มดวงในคืนวันพระจันทร์เต็มดวงเป็นบรรยากาศที่ทำให้คนในสมัยก่อนซึ่งยึดมั่นในพระพุทธศาสนาอย่างมั่นคงส่งผลให้เกิดความร่มเย็นเป็นสุขเป็นพิเศษจึงมีการจัดพิธีบูชาพระด้วยกระทงดอกไม้ธูปเทียน พร้อมกับงานเฉลิมฉลองอื่น ๆ 2. เชื่อว่ามันเป็นการลอยความเสียใจของพวกเขาที่มีต่อเธอ ห่างจากศพโดยมีน้ำไหล และอธิษฐานกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพื่อตนเองและการทำครัวอบเป็นสิ่งที่ดี 3. เชื่อว่าเป็นการขอขมาต่อน้ำโดยเฉพาะแม่น้ำลำคลอง และคุณอนันต์คนสมัยก่อนทั้งใช้ในการอาบน้ำและล้างของทุกวันรวมถึงพืชผะการขนส่งถือเป็นความผิด น้ำสกปรกเกินไปจึงทำพิธีขอขมาอย่างเป็นทางการ อย่างน้อยปีละครั้ง

ความหมาย 

การลอยกระทงหมายถึงประเพณีการนมัสการรอยพระพุทธบาทเป็นการแสดงความขอบคุณแหล่งน้ำที่มีความสำคัญต่อชีวิตและเพื่อบูชาพระแม่คงคาเทวีตามความเชื่อโบราณโดยจะมีกระทงดอกไม้ธูปเทียนพร้อมด้วยสิ่งของจากธรรมชาติที่ลอยน้ำได้

ประเพณีลอยกระทง นับเป็นประเพณีที่มีคุณค่าต่อ ครอบครัวชุมชน สังคม และศาสนา กล่าวคือ 

1. คุ้มค่าต่อครอบครัวทำให้สมาชิกในครอบครัวสามารถร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเช่นการทำกระทงและนำไปลอยเพื่อแสดงความขอบคุณน้ำที่สร้างประโยชน์ให้กับเราบางท้องถิ่นจะนำไปลอยเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษด้วย

2. คุณค่าต่อชุมชนก่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีในชุมชนเช่นร่วมกันประดิษฐ์กระทงเพื่อส่งเสริมและสืบทอดศิลปะการประดิษฐ์อีกด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการพบปะสังสรรค์กันอย่างสนุกสนานและสนุกสนาน

3. คุณค่าทางสังคมทำให้เอื้อเฟื้อต่อสิ่งแวดล้อมโดยการช่วยกันรักษาความสะอาดแม่น้ำลำคลองโดยการขุดลอกและเก็บขยะในแม่น้ำลำคลองให้สะอาดและไม่ทิ้งขยะลงในแม่น้ำลำคลองอีกด้วย

4. คุณค่าทางศาสนาช่วยกันทำนุบำรุงศาสนาเช่นภาคเหนือลอยกระทงเพื่อบูชารอยพระพุทธบาทและยังมีการทำบุญตักบาตร ปฏิบัติธรรมและฟังเทศน์ด้วย


กิจกรรมที่ปฏิบัติกันอยู่ในปัจจุบัน 

1. ทำความสะอาดแม่น้ำลำคลองเช่นขุดลอกคูน้ำ.

2. ทำบุญ

3. ปฏิบัติธรรมฟังเทศน์

4. การประดิษฐ์กระทงใหญ่กระทงเล็ก

5. จัดการประกวดต่างๆเช่นการประกวดกระทงประกวดนางนพมาศการแข่งขันโคมไฟ

6. จัดขบวนแห่กระทง

7. ลอยกระทงในแม่น้ำ

8. การปล่อยโคมลอย

9. การตั้งดอกไม้ไฟจุดประทัดหรือประทัดเพื่อเฉลิมฉลอง

10. เกมร่าเริงตามท้องถิ่น

กิจกรรมที่เบี่ยงเบนไป

1. การจุดดอกไม้ไฟการจุดประทัดหรือประทัดโดยเฉพาะเด็ก ๆ และวัยรุ่นจะเล่นกันอย่างดุเดือด จุดเล่นโดยประมาทตามถนนโดยไม่คำนึงถึงอันตรายต่อผู้คนและยานพาหนะที่สัญจรไปมาและอาจทำให้เกิดไฟไหม้บ้าน

2. การประกวดนางนพมาศเน้นมากเกินไปเป็นงานหลักของงานประเพณี ซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่สาระสำคัญของประเพณีเป็นเพียงกิจกรรมเสริมหลังจากนั้นเพื่อให้เกิดความสนุกสนานและเป็นแหล่งท่องเที่ยว

3. การประดิษฐ์กระทงในอดีตใช้วัสดุในท้องถิ่นหรือจากธรรมชาติเช่นทำจากใบตองซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายได้ง่าย แต่ในปัจจุบันใช้วัสดุโฟมที่ย่อยสลายยากทำให้แม่น้ำลำคลองสกปรก

คำถวายกระทงสำหรับลอยประทีป

มะยัง อิมินา ปะทีเปนะ นัมมะทายะ
นะทิยา ปุเลเนฐิตัง มุนิโน ปาทะวะลัญชัง อะภิปูเชมะ
อะยัง ปะทีเปนะ มุนิโน ปาทะวะลัญชัสสะ บูชา
อัมหากัง ทีฆะรัตตัง หิตายะ สุขายะ สังฆวัตตะตุ

วันลอยกระทงเป็นประเพณีที่สำคัญที่สุดอย่างหนึ่งของคนไทย จะตรงกับวันแรม 15 ค่ำเดือน 12 ตามปฏิทินจันทรคติของไทยซึ่งมักจะตรงกับเดือนพฤศจิกายนของทุกปีประเพณีนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์และขอขมาต่อแม่คงคา จึงมักพบเห็นได้บ่อยในหลายพื้นที่ที่มีการจัดงานลอยกระทงในบริเวณที่ติดกับแม่น้ำลำคลองหรือแหล่งน้ำต่าง ๆ ซึ่งแต่ละพื้นที่ก็มีเอกลักษณ์ที่น่าสนใจ

ประเพณีลอยกระทงเป็นประเพณีของอินเดียโบราณที่ไทยนำมาปฏิบัติ ตำนานกล่าวว่าในสมัยพ่อขุนรามคำแหงโดยมีนางนพมาศหรือท้าวศรีจุฬาลักษณ์เป็นผู้ประดิษฐ์กระทงขึ้นเป็นคนแรกโดยใช้โคทมซึ่งเป็นดอกบัวที่บานในวันเพ็ญเดือนสิบสองเท่านั้นและนำไปประดับเป็นโคมเทียน นมัสการรอยพระพุทธบาท แต่ปัจจุบันได้เปลี่ยนจากการทำจากบัวต้นกล้วยเพราะบัวหายากและหายากจึงใช้ต้นกล้วยแทนและดูไม่สวยงามจึงใช้ใบตองพับตกแต่งจนสวยงามในที่สุดจนสืบทอดกันมา จนถึงตอนนี้

ภาคเหนือ มักนิยมทำโคมลอย จึงเรียกว่า ยี่เป็ง หมายถึง การทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับวันตามแบบล้านนา ตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสองในแบบไทย)

ภาคอีสาน เรียกว่า สิบสองเพ็ง หมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสอง

ภาคกลาง ในกรุงเทพมหานคร จะมีการจัดงานวัดภูเขาทอง ราว 7-10 วัน ก่อนงานลอยกระทง และจบลงในช่วงหลังวันลอยกระทง

ภาคใต้ มีการจัดงานลอยกระทงในแต่ละพื้นที่ มีการประกวดการทำกระทง เป็นต้น

ประเพณีท้องถิ่น

ภาคเหนือตอนบนนิยมทำโคมลอยที่เรียกว่าโคมลอยหรือว่าวโคมหรือว่าวควันทำจากกระดาษบาง ๆ กระดาษที่ใช้ทำว่าวแล้วพายุใต้มันขึ้นไปในอากาศเหมือนบอลลูนประเพณีทางเหนือนี้เรียกว่า“ ยี่เป็ง” หมายถึงการทำบุญในวันเพ็ญเดือนยี่ (ซึ่งนับแบบล้านนาตรงกับวันเพ็ญเดือนสิบสอง เดือนแบบไทย)

– จังหวัดเชียงใหม่มีงานประเพณี “ยี่เป็ง” เชียงใหม่ในทุกๆปีจะมีงานใหญ่และตระการตา และมีการปล่อยโคมลอยขึ้นสู่ท้องฟ้า

– จังหวัดตากจะลอยกระทงสายเล็ก ๆ เรียกว่ากระทงสาย

– ขบวนแห่โคมแขวนสุโขทัยเล่นดอกไม้ไฟ

ในอดีตประเพณีลอยกระทงทางภาคอีสานเรียกว่าสิบสองเป็งหมายถึงวันเพ็ญเดือนสิบสองซึ่งมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างกันไปเช่น

– จังหวัดร้อยเอ็ดโดยมีชื่อประเพณีว่า“ สมน้ำคืนเปิงเส็งประทีป” เป็นภาษาท้องถิ่นหมายถึงการขอขมาพระแม่คงคา ในคืนวันเพ็ญเดือนสิบสองการประกวดโคมไฟและกระทงสวยงามมีการจำลอง 11 อำเภอเมืองสาเกตุ

– จังหวัดสกลนครในอดีตจะมีการลอยกระทงจากกาบกล้วย คล้ายกับปราสาทผึ้งโบราณ. เรียกงานนี้ว่า“ งานลอยพระประทีป” สิบสองเป็งไทยสกล

– จังหวัดนครพนมตกแต่งเรือและประดับไฟเป็นรูปต่างๆเรียกว่า “เรือไฟ” โดยเฉพาะที่จังหวัดนครพนมมีความสวยงามและอลังการที่สุดในภาคอีสาน

ในภาคกลางจะมีการจัดประเพณีลอยกระทงทั่วทุกจังหวัด สล็อต

– กรุงเทพฯจะมีงานภูเขาทองในรูปแบบงานวัดฉลองก่อนเทศกาลลอยกระทงประมาณ 7-10 วันและสิ้นสุดหลังวันลอยกระทง

– จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีการจัดงานประเพณีลอยกระทงกรุงเก่าในอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ภายในงานมีการแสดงแสงสีเสียงตระการตา

ทางภาคใต้อย่างอ. หาดใหญ่จ. สงขลามีงานใหญ่ นอกจากนี้ในต่างจังหวัดก็จะจัดงานลอยกระทงเช่นกัน

นอกจากนี้แต่ละท้องถิ่นอาจมีประเพณีลอยกระทงที่แตกต่างกัน และสืบทอดต่อไป Slot

เหตุผลและความเชื่อของการลอยกระทง

เพลงวันลอยกระทง

เพลงรำวงวันลอยกระทงแต่งโดยครูแก้ว อัจฉริยกุล ผู้ให้ทำนองคือ ครูเอื้อ สุนทรสนาน แห่งสุนทราภรณ์ ซึ่งครูเอื้อได้แต่งเพลงนี้ตั้งแต่ ปี พ.ศ.2498 ขณะที่ได้ไปบรรเลงเพลงที่บริเวณคณะบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมีผู้ขอเพลงจากครูเอื้อ ครูเอื้อจึงนั่งแต่งเพลงนี้ที่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ในระยะเวลาเพียงครึ่งชั่วโมงจึงเกิดเป็นเพลง “รำวงลอยกระทง” มีเนื้อร้องว่า บาคาร่า

วันเพ็ญเดือนสิบสอง น้ำนองเต็มตลิ่ง
เราทั้งหลายชายหญิง
สนุกกันจริง วันลอยกระทง
ลอย ลอยกระทง ลอย ลอยกระทง
ลอยกระทงกันแล้ว เกมxo
ขอเชิญน้องแก้วออกมารำวง
รำวงวันลอยกระทง รำวงวันลอยกระทง
บุญจะส่งให้เราสุขใจ บุญจะส่งให้เราสุขใจ

PG SLOT VIP จากค่าย PG Slot พัฒนามาในรูปแบบใหม่ล่าสุดในชั่วโมงนี้ และวินาที่ใครที่ไม่รู้จักควรจะต้องรู้จักไว้เพราะทำให้คุณเป็นมหาเศรษฐีหน้าใหม่ เช็คสิทธิ์ประกันสังคมด้วยเลขบัตรประชาชน

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

rufus

เรื่องถัดไป

หุ้นดาวโจนส์

เมนู