ปฏิทิน

ปฏิทิน

ปฏิทิน

ปฏิทิน คือแบบสำหรับดู วัน เดือน ปี หรือระบบที่ใช้ในการเรียกชื่อช่วงระยะเวลา เช่น วัน เป็นต้น โดยอาศัยหลักการทางดาราศาสตร์เพื่อใช้สำหรับเป็นหน่วยกำหนดนับอายุ และบันทึกเหตุการณ์ที่สัมพันธ์ กับชีวิตประจำวันของมนุษย์ส่วนมากมักเป็นกระดาษ PG เช่น แบบแขวน แบบตั้งโต๊ะ แบบฉีก เป็นต้น

ปฏิทิน

รวมตาราง ปฏิทิน 2564 รายละเอียดข้อมูลวันสำคัญต่างๆ ทั้งปฏิทินวันพระ ปฏิทินวันหยุดราชการ วันหยุดธนาคาร รวมถึงปฏิทินวันสำคัญ

มกราคม January

๑วันขึ้นปีใหม่
๕วันนกแห่งชาติ
๘วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา/วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ปฏิทิน 2563
๙วันเด็ก
๑๓วันการบินแห่งชาติ
๑๔วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
๑๖วันครู Slot
๑๗วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช/วันโคนมแห่งชาติ
๑๘วันกองทัพบก/วันยุทธหัตถี/วันกองทัพไทย/วันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กุมภาพันธ์ February

๒วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก/วันเกษตรแห่งชาติ/วันนักประดิษฐ์
๓วันทหารผ่านศึก
๔วันมะเร็งโลก
๑๐วันอาสารักษาดินแดน
๑๒วันตรุษจีน สล็อต
๑๓วันรักนกเงือก
๑๔วันวาเลนไทน์
๒๔วันศิลปินแห่งชาติ
๒๕วันมาฆบูชา/วันวิทยุกระจายเสียงแห่งชาติ
๒๖วันสหกรณ์แห่งชาติ

มีนาคม March

๓วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
๕วันนักข่าว
๘วันสตรีสากล
๑๓วันช้างไทย pg168
๑๕วันสิทธิผู้บริโภคสากล
๒๐วันอาสาสมัครสาธารณสุขแห่งชาติ
๒๑วันป่าไม้โลก/วันกวีนิพนธ์สากล
๒๒วันอนุรักษ์น้ำโลก
๒๓วันอุตุนิยมวิทยาโลก
๒๗วันที่ระลึกกองทัพอากาศ
๓๑วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว

เมษายน April

๑วันโกหก/วันข้าราชการพลเรือน/วันออมสินของไทย
๒วันคล้ายวันพระราชสมภพ กรมสมเด็จพระเทพรัตนฯ/วันอนุรักษ์มรดกไทย
๔วันเช็งเม้ง
๕วันคล้ายวันประสูติ ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
๖วันจักรี
๗วันอนามัยโลก
๑๒วันป่าชุมชนชายเลนไทย
๑๓วันผู้สูงอายุแห่งชาติ/วันสงกรานต์
๑๔วันครอบครัวไทย/วันสงกรานต์
๑๕วันสงกรานต์
๒๒วันคุ้มครองโลก
๒๔วันเทศบาล บาคาร่า
๒๕วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
๒๖วันทรัพย์สินทางปัญญาโลก
๒๙วันคล้ายวันประสูติ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ/วันเต้นรำสากล
๓๐วันชาไข่มุกแห่งชาติ/วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย

พฤษภาคม May

๑วันแรงงานแห่งชาติ
๔วันฉัตรมงคล
๕วันสิ่งแวดล้อมโลก/วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ
๘วันกาชาดสากล
๑๑วันปรีดี พนมยงค์
๑๒วันพยาบาลสากล
๑๙วันอาภากร
๒๒วันความหลากหลายทางชีวภาพ
๒๓วันเต่าโลก
๒๖วันวิสาขบูชา
๓๑ International Flight Attendant Day/วันงดสูบบุหรี่โลก

มิถุนายน June

๑วันดื่มนมโลก
๒วันวิ่งโลก/วันอัฏฐมีบูชา
๓วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
๘วันเพื่อนสนิทสากล/วันมหาสมุทรโลก หรือวันทะเลโลก
๙วันอานันทมหิดล
๑๒วันต่อต้านการใช้แรงงานเด็กสากล
๑๗วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
๑๘วันหยุดการกลั่นแกล้งบนโลกออนไลน์
๒๐วันผู้ลี้ภัยโลก
๒๑วันโยคะสากล
๒๔วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
๒๖วันต่อต้านยาเสพติด/วันสุนทรภู่
๒๘วันทหารนาวิกโยธิน

กรกฎาคม July

๑วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
๔วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ
๖วันจูบสากล
๗วันพูดความจริง
๑๓วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีฯ
๑๔วันเบาหวานโลก
๒๓วันอาสาฬหบูชา
๒๔วันเข้าพรรษา
๒๘วันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
๒๙วันภาษาไทยแห่งชาติ

สิงหาคม August

๑วันสตรีไทย
๔วันสื่อสารแห่งชาติ/วันสัตวแพทย์ไทย
๗วันรพี
๑๒วันแม่แห่งชาติ/วันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9
๑๓วันคนถนัดซ้ายสากล
๑๖วันสันติภาพไทย
๑๗วันยกย่องแมวดำ
๑๘วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ
๒๒วันสารทจีน
๒๖วันสุนัขโลก

กันยายน September

๑วันสืบ นาคะเสถียร
๓วันเกิดโดราเอมอน
๑๐วันป้องกันการฆ่าตัวตายโลก
๑๒วันกอดสุนัขแห่งชาติ
๑๕วันศิลป์ พีระศรี
๑๖วันโอโซนโลก
๑๙วันพิพิธภัณฑ์ไทย
๒๐วันอนุรักษ์รักษาคูคลองแห่งชาติ/วันเยาวชนแห่งชาติ
๒๑วันไหว้พระจันทร์/วันประมงแห่งชาติ/วันสันติภาพโลก
๒๒วันแรดโลก/วันคาร์ฟรีเดย์ (Car Free Day)
๒๔วันมหิดล
๒๗วันเกิด google
๒๘วันพระราชทานธงชาติไทย/วันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลก
๒๙วันหัวใจโลก

ตุลาคม October

๑วันยิ้มโลก/วันผู้สูงอายุสากล
๕วันสารทไทย
๖เทศกาลกินเจ
๗เทศกาลกินเจ/วันสายตาโลก
๘เทศกาลกินเจ/วันคล้ายวันประสูติ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์
๙เทศกาลกินเจ/วันไปรษณีย์โลก
๑๐เทศกาลกินเจ
๑๑เทศกาลกินเจ
๑๒เทศกาลกินเจ
๑๓เทศกาลกินเจ/วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
๑๔เทศกาลกินเจ/วันประชาธิปไตย
๑๕วันล้างมือโลก
๑๖วันอาหารโลก
๑๗วันตำรวจ
๑๙วันเทคโนโลยีของไทย
๒๐วันออกพรรษา
๒๑วันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จย่า/วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ/วันทันตสาธารณสุขแห่งชาติ/วันพยาบาลแห่งชาติ/วันสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ
๒๓วันปิยมหาราช
๒๔วันสหประชาชาติ
๒๕วันหยุดชดเชย วันปิยมหาราช
๒๙วันสะเก็ดเงินโลก
๓๑วันออมแห่งชาติ/วันฮาโลวีน

พฤศจิกายน November

๑๓วันคนพิการแห่งชาติ
๑๔วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
๑๘วันลอยกระทง
๑๙วันส้วมโลก
๒๐วันกองทัพเรือ
๒๕วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า/วันประถมศึกษาแห่งชาติ/วันวชิราวุธ
๒๗วันสาธารณสุขแห่งชาติ

ธันวาคม December

๑วันเอดส์โลก
๓วันคนพิการสากล
๔วันสิ่งแวดล้อมไทย

วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันดินโลก/วันพ่อแห่งชาติ/วันชาติ

วันหยุดชดเชย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร/วันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ
๗วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี
๙วันต่อต้านคอร์รัปชันสากล
๑๐วันรัฐธรรมนูญ
๑๕วันชาสากล
๑๖วันกีฬาแห่งชาติ
๒๕วันคริสต์มาส
๒๖วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ
๒๘วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
๓๑วันสิ้นปี

โอนเงินกลับอย่างรวดเร็ว ด้วยระบบอัตโนมัติ

ทำรายการทันทีที่มีการแจ้งฝาก – ถอน เกมส์สล็อต ผ่านเข้ามาในระบบทำรายการอัตโนมัติของเรา ให้คุณสะดวกได้จากทุกที่ทุกเวลา ทำรายการผ่านโทรศัพท์มือถือ เพียงเครื่องเดียว

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

โปรโมชั่นสุดพิเศษ สำหรับสมาชิกใหม่ หากท่านสมัคร PG SLOT VIP วันนี้ เพียงแค่แอดไลน์ @PGVIP ( มี @ นำหน้า ) ฝากครั้งแรกขั้นต่ำ 100 บาท ท่านก็สามารถรับโบนัสเพิ่มทันที 50% ไปเลย สูงสุดถึง 500 บาท สล็อต ทำยอดถอน 2 เท่า ( ไม่รวมทุน ) ยิงปลา ทำยอดถอน 4 เท่า ถอนได้ไม่อั้น ท่านสามารถทำรายการได้ด้วยตนเอง superslot ทั้งฝาก – ถอน เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดตั้งแต่ที่เคยมีมา และทีมงาน PG SLOT VIP ยังพัฒนาไม่หยุดนิ่ง เพื่ออำนวยความสะดวก ให้ผู้ใช้บริการ และยังมีเจ้าหน้าที่คอยดูแลตลอด 24 ชั่วโมง รูปแบบ สล็อตออนไลน์ นั้นสามารถเล่นได้ทั้ง คอมพิวเตอร์ แทปเล็ต โทรศัพท์มือถือ ซึ่งรองรับทั้งระบบ iOS และ Android ไม่ต้องดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่น

Recent Posts

เรื่องก่อนหน้า

ems

เรื่องถัดไป

พี่นาค

เมนู